Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

HAYIRLI CUMALAR

26 Ocak 2017 Perşembe / No Comments
cuma kutlama, cuma mesajları, haset etmek, i.maverdi, imrenmek, mümin, münafık, resimli mesajlar,

MÜMİN İLE MÜNAFIK FARKI

Mümin imrenir,
münafık haset eder. İ. Maverdi
cuma kutlama, cuma mesajları, haset etmek, i.maverdi, imrenmek, mümin, münafık, resimli mesajlar, 

GÜNÜN ÖZETİ

25 Ocak 2017 Çarşamba / No Comments
ahiret nedir, allah, hayatın anlamı, hayat nedir, ölüm nedir, ömür nedir, günün özeti, hesap günü, ölüm sonrası, insan ömrü

ÖMÜR BİTİYOR

Ömürden bir gün daha gitti.
Hayatın sonuna bir gün daha yaklaştık.
Ölüme artık daha yakınız.
Artıda mıyız yoksa eksi de mi?
Kazançlı mıyız yoksa kaybettik mi?
Asıl mesele bu değil mi?

ahiret nedir, allah, hayatın anlamı, hayat nedir, ölüm nedir, ömür nedir, günün özeti, hesap günü, ölüm sonrası, insan ömrü 

İNSANI EN ÇOK NE ÜZER?

24 Ocak 2017 Salı / No Comments
balık, balık bilmezse halık bilir, değer vermek, gönül, halık, insan nelere üzülür, insanı en çok ne üzer, iyilik yapmak, misafir etmek, yanlış insanlar, yaptığımız yanlışlar, zaman harcamak,

İNSAN NEYE ÜZÜLÜR?

İnsan yaptığı yanlışlara değil de,
yanlış insanlara yaptığı doğrulara üzülür.
İyiliği hak etmeyene iyilik yapmak,
hak etmediği değeri vermek,
hak etmediği zamanı harcamak,
hak etmediği gönülde misafir etmek üzer insanı.
Sonra 'Balık bilmezse, Halık bilir' der ve geçersin.

balık, balık bilmezse halık bilir, değer vermek, gönül, halık, insan nelere üzülür, insanı en çok ne üzer, iyilik yapmak, misafir etmek, yanlış insanlar, yaptığımız yanlışlar, zaman harcamak, 

SABIR İPİNE SARILMAK

/ No Comments
Allahın ipine sarılın, sabrın faziletleri, sabrın faydaları, sabırlı olmanın faydalı, iksir, mevlananın mesajları, nasıl sabır etmeli, neye sabır edilmeli, sabır ipi, sabır nedir, sabır ile ilgili vaazlar

SABIR İPİ

Sabır öyle bir iptir ki;
Sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir.
Sen bitecek sanırsın, o gittikçe çoğalır.
Sabır ipine sıkı sıkıya sarılmak gerekir.
Sabır iksirinden kana kana içmek gerekir.

*

SABRIN FAZİLETİ VE SABIRLI İNSANLARIN MÜKÂFATI

AYET : BAKARA SURESİ – 153.AYET

MEALİ : 

     “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.”  (BAKARA SURESİ – 153. AYET) 

     İnsanın her sahadaki başarısı, sabra bağlıdır. İlim ve sanatta yükselmesi, ticarette ilerlemesi, ibadette devamlılığı hep sabırladır. Sabırsız çiftçi, harman; sabretmeyen talebe, irfan; sabırsız asker, zafer; sabretmeyen çırak, hüner elde edemez. Sabır, güçlükler karşısında Allah’tan korktuğu ve O’nun rızasını ümit ettiği için, nefsini fenalığa bırakmayıp tutmaktır. Sabır, tökezlemeyen bir binektir, insanı süratle ve emniyetle emeline ulaştırır. Sabır, saadet kapısının anahtarıdır. Sabır, başarının ilk ve son şartıdır. Sabır, cennet hazinelerinden bir hazinedir.

     Sabrın değeri hakkında Hz Peygamber (SAV) şöyle buyuruyor:

     “Sabır, imanın yanında cesette baş gibidir.”

     Tek kelimeyle sabır, dünya ve ahiret nimetlerini elde etmenin en mühim şartıdır. Çünkü Allah şöyle buyuruyor:

“Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”  (ENFAL SURESİ – 46. AYET)

     Sabır başlıca üç kısma ayrılır: Belalara sabır, farzları yerine getirmekte karşılaştığımız güçlüklere sabır, şehvani arzulara uymama konusunda sabır

     İmtihan sahası bulunan dünya hayatında insan bir takım imtihanlarla karşılaşacaktır. Bundan kaçmanın imkânı yoktur. Bazı yakınlarımızın hayatı son bulacak, hastalandığımız veya iflas ettiğimiz olacaktır. Bu gibi hadiseler karşısında sabretmesini bilir ve kulluğun gerektirdiği teslimiyeti gösterirsek, ilahi imtihanda başarılı oluruz. Aksi halde hem ilahi takdir yerini bulur, hem de bizler imtihanı kaybetmiş oluruz. Hâlbuki mümin, nimete şükrederek sevaba, mihnete sabrederek saadete ulaşacaktır.

     Yüce Allah kullarını zaman zaman değişik imtihanlara tabi tutar. Bu imtihanda sabır gösterenlerin dereceleri yükselir ve ilahi mükâfata nail olurlar. Bu konuda Kur’an şöyle buyurur:

“And olsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber! ) Sabredenleri müjdele!” (BAKARA SURESİ – 155. AYET)

     Hz Peygamber (SAV) şöyle buyuruyor:

     “Allah kime hayır eriştirmeyi dilerse, onu bir musibete uğratır.”

     Başka hadislerinde Hz Peygamber (SAV) şöyle buyuruyor:

     “Sa’d sordu: “Ey Allah’ın Resulü! İnsanların bela yönünden (ilahi imtihana uğrama) en şiddetlisi hangisidir?” Hz Peygamber (SAV) cevap verdi: “Peygamberlerdir. Daha sonra derecelerine göre diğer müminlerdir. Bir kişi dini derecesine göre ilahi imtihana tabi tutulur. Eğer dininde kuvvetliyse onun belası şiddetli olur. Dininde zayıfsa dindarlığına göre imtihana tabi tutulur.”

     Topraktan çıkan kıymetli madenler, külçe halinde değil toprağa karışmış zerreler halinde elde edilmektedir. Bu madenlerin aslî şekline çevrilmesi, çelik kovaların içine konularak hararet derecesi yüksek ateşlerin üzerinde eritme muamelesine tabi tutulmaktadır. Kova kızdıkça değerli maden erimekte ve cevher cüruftan ayrılmaktadır.

     Topraktan yaratılan insanın benliğinde meknuz değerlerin meydana çıkması, hem sahibinin hem de diğer insanların bu hasletlerden istifade edebilmesi, kişinin ilahi iptilalara tahammül edebilmesine bağlıdır. Hz Peygamber (SAV) şöyle buyuruyor:

     “Bir Müslüman’a yorgunluk, ağrı, acı, kaygı, keder, tasadan, diken batmasına varıncaya kadar herhangi bir şey isabet etse, Allah buna karşılık onun hatalarını örter.”

     “İmanın faziletçe en değerli olanı derecesi sabır ve hoş görü sahibi olmaktır.”

     “İmanın yarısı sabırdır. Yakîn ise tamamı imandır.”

     İman sahibi olan kimsenin mükellef bulunduğu ibadetleri yapabilmesi sabra ihtiyaç göstermektedir. Yazın en sıcak ve uzun günlere tesadüf eden Ramazan orucunu tutmak, kış mevsiminin en soğuk günlerinde sıcacık yatağından kalkıp buz gibi su ile abdest alıp camiye koşmak ve farz olan haccı ifa etmek için Mekke’ye gitmek hep sabra ihtiyaç göstermektedir.

     Hz Peygamber (SAV) şöyle buyuruyor:

     “Hiçbir kul sabırdan daha geniş ve daha değerli bir nimetle rızıklandırılmamıştır.”

     “Müminin sabır ve dua silahı ne hoştur.”

     Güzel kokuları ile insanları gaşyeden rengârenk güllerin sapında dikenler doludur. Güle talip olanın dikenden şikâyeti olmaması gerekir. Rıza gülünü dermek isteyenlerin, bela dikenlerine tahammül göstermesi gerekir. Bir hadis-i kutsî’de Allah şöyle buyuruyor:

     “Kulumu gözsüzlükle imtihan ettiğim zaman sabrederse, ona iki gözüne bedel cenneti veririm.”

     Allah kulunu imtihan ederken, onun tahammül edemeyeceği bir şeyi yüklemez. Verdiği bela kadar sabır da ihsan eder. Sabır, bir zırhtır, onu giyen belaların tesirinden kurtulur.

     Allah’ın emirlerini yerine getirmeye ibadet adı verilmektedir; belalara sabır da Allah’ın emirlerindendir. Bu emre itaat ibadetin ta kendisidir. Allah şöyle buyuruyor:

“Sabret! Senin sabrın da ancak Allah’ın yardımı iledir. Onlardan dolayı kederlenme; kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma!”  (NAHL SURESİ – 127. AYET)

     Allah, kulunu günahlardan temizlemek için iki yol açmıştır: Biri tevbe diğeri de sabırdır. Tevbe eden günahlarından arınır, sabreden kimse günahlara bulaşmaz.

     Hz Peygamber (SAV), Uhud savaşınca iki dişi kırılınca sabır ve tahammül gösterdi. Kendisine bu hali reva gören putperest kavmin aleyhinde dua etmedi, bilakis gelmesi muhtemel belalara karşı şöyle yalvardı: “Ya Allah, kavmime hidayet ver. Onlar hakikati bilmiyorlar.”

     Şahısları büyük yapan husus, gelen bir felaket anında ilk takındığı tavırdır. Bu hareket onu ilahi imtihanda muvaffak kılar. Bu davranış onun adını dillere destan eder. İlk anda gaflet gösterir de ilahi takdire isyan manası taşıyan bir söz sarf ederse imtihanı kaybeder. Bundan sonra sabır göstermiş olsa bile artık hayrı olmaz. Bu noktada Hz Peygamber (SAV) şöyle buyuruyor:

     “Makbul olan sabır, belaya uğradığı ilk anda gösterilmiş olan sabırdır.”

     Buharî ve Müslim’de şu hadis rivayet edilir:

     “Hz Peygamber (SAV) mezarlıktan geçiyordu. Orada bir kadın ağlamaktaydı. Hz Peygamber (SAV) kadına şöyle buyurdular: “Allah’tan kork ve sabret.” Kadın Hz Peygamber (SAV)’i tanıyamadı ve O (SAV)’e şöyle dedi: “Benden uzaklaş! Sen, benim uğradığım musibete uğratılmış değilsin.” Ashap tarafından kadına: “Sen ne yaptın? O, Hz Peygamber (SAV)’dir.” denildi. Kadın hemen Hz Peygamber (SAV)’e geldi. Onun yanında kapıcılar ve muhafızlar bulmadı. Hz Peygamber (SAV)’den özür diledi ve şöyle dedi: “Ben sizi tanıyamamıştım.” Kadının bu mazereti karşısında Hz Peygamber (SAV) şöyle buyurdular: “Makbul olan sabır, belaya uğradığı ilk anda gösterilmiş olan sabırdır.”

     En sert hububat ateşte kaynatılınca pişmektedir. İnsanları pişiren ve kâmillerin sohbet sofralarına çıkaran şey, çekilen dertlerdir. Onun için Hacı Bayram Veli şöyle diyor:

     “Çiğdik piştik elhamdü lillah”

     Allah şöyle buyuruyor:

“(Resulüm!) Söyle: Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah’ın (yarattığı) yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir.”  (ZÜMER SURESİ – 10. AYET)

     Ebu Rabah oğlu Atâ diyor ki: “İbni Abbas bana: “Sana cennet ehlinden bir kadın göstereyim mi? dedi. Ben de: “Evet” cevabını verdim. O: “Şu siyah kadın Hz Peygamber (SAV)’e gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! Ben saraya tutulup bayılıyorum. O sırada açılıyorum. Benim için Allah’a dua edin.” dedi. Hz Peygamber (SAV): “Eğer diler, sabredersen sana cennet vardır. İstersen sana afiyet vermesi için Allah’a dua edeyim.” buyurdu. Kadın da: “Sabredeceğim. Benim üstüm sara geldiği zaman açılıyor. Bari açılmamam için dua ediniz.” dedi. Hz Peygamber (SAV) ona istediği şekilde dua etti.

     İbadetlerimizi ifa etmede karşılaştığımız bazı zorluklar olur. Fakat uykusuzluğa katlanmayan, namaz kılmayan, açlık ve susuzluğa sabretmeyen, oruç tutmayan, yol sıkıntılarına tahammül göstermeyen, hac vazifesini ifa etmeye güç yetirebilir mi? Nefsimiz; sıcak yataktan kalkıp soğuk su ile abdest almak, uykuyu terk edip camiye gitmek, uzun ve sıcak günlerde Ramazan orucunu tutmak, hac yolculuğunun meşakkatlerine katlanmak istemez. Nefse, sabır silahı ile karşı koyan ve bu husustaki zahmetlere katlanan zafere ulaşır. Şehvani isteklere karşı sabır göstermek, vazifemizdir. Nefsin isteklerine kapılmamak, ancak sabırla mümkündür.

     İnsanlık tarihi tetkik edilecek olursa semavi dinlere iman etmeleri ve peygamberlerinin gösterdiği yolda yürümeleri sebebiyle zulme uğrayan insanların sabır ve tahammül gösterdikleri işkenceler, idrak sahibi insanların beynini ürpertir. Başının ortasından testereyle ikiye ayrılan, içi ateşle doldurulmuş çukurlara atılan fakat imanını feda etmeyen, halkın korkusundan çekinip Allah’ı inkâr etmeyen ne kadar iman ehli görülecektir. Bu konudaki bir hadis-i şerif şöyledir:

     Süheyb (RA),Hz Peygamber (SAV)’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

     “Sizden önceki ümmetler arasında bir padişah ve onun bir sihirbazı vardı. Yaşlandığı vakit padişaha şöyle dedi: “Ben ihtiyarladım, bana bir genç gönder de ona sihir öğreteyim.” Padişah ona bir genç yolladı. Gencin yolunun üzerinde bir rahip vardı, yola çıktığında onun yanında oturup sözlerini dinlerdi. Anlattıkları gencin hoşuna gitti ve onun dinine girdi. Sihirbaza giderken rahibe uğrar, yanında otururdu. Sihirbazın yanına vardığında geç kaldın diye sihirbaz onu döverdi. Bu durumdan rahibe şikâyet etti. O, şöyle dedi: “Sihirbazdan korkup çekindiğinde evimizdekiler alıkoydu; ailenden çekindiğin zaman sihirbaz bırakmadı dersin.” O bu hal üzere devam ederken bir gün, insanları yolundan alıkoyan büyük ve yırtıcı bir hayvan, üzerine çıkıp vardı. Kendi kendine: “Acaba sihirbaz mı üstün, rahip mi, bugün öğrenmiş olacağım.” dedi. Bir taş aldı ve şöyle dedi: “Ya Allah! Eğer rahibin işi sana sihirbazın işinden daha sevimliyse şu hayvanı öldürüver, ta ki, halk yoluna devam etsin.” Taşı attı ve hayvanı öldürdü. İnsanlar geçip gitti. Delikanlı rahibe geldi ve hadiseyi kendisine haber verdi. Rahip şöyle dedi: “Ey oğul! Bugün sen, benden daha üstünsün. Senin şanın gördüğün dereceye ulaştı, yakında bir iptilaya uğratılırsın. Eğer bir belaya uğrarsan benim aleyhime yol gösterme.”

     Delikanlı körleri, alaca hastalığına tutulmuş kimseleri kurtarır ve halkın diğer hastalıklarını tedavi ederdi. Padişahın kör olan bir arkadaşı bunu duydu. Birçok hediyelerle delikanlıya geldi ve şöyle dedi: “Eğer sen bana şifa verirsen, bu hediyelerin hepsi senindir.” Delikanlı şöyle dedi: “Ben hiç kimseye şifa veremem, şifayı ancak Allah verir. Eğer Allah’a iman edersen, Allah’a dua ederim, O da sana şifa verir.” Hasta derhal iman etti. Allah kendisine şifa verdi. Padişaha gelerek daha evvel nasıl oturuyor idiyse öyle oturdu. Padişah arkadaşına sordu: “Gözünün görmesini sana kim sağladı.” O, şu cevabı verdi: “Rabbim.” Padişah sordu: “Senin benden başka rabbin mi var?” Arkadaşı cevap verdi: “Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah’tır.” Padişah kendisini yakalattı, delikanlıyı söyleyinceye kadar işkenceye devam etti. Delikanlı huzura getirildi. Padişah ona şöyle dedi: “Ey oğlum, sihrin körleri ve ala tenlileri kurtaracak dereceye ulaşmış, öyle mi?” Delikanlı cevap verdi: “Ben hiçbir derde şifa veremem, şifayı ancak Allah verir.” Padişah onu tutukladı, rahibi haber verinceye kadar işkenceye devam etti. Rahip, padişaha getirildi ve Ona: “Dininden dön.” denildi. Rahip bu teklifi reddetti. Padişah bir testere istedi, onu rahibin başının ortasına dayadı ve testere ile başını iki parçaya böldü, her iki parça bir tarafa düştü. Sonra padişahın arkadaşı getirildi, ona da : “Dininden dön.” denildi. O da bu teklifi reddetti. Testereyi başının ortasına koyarak ikiye ayırdı, her iki parça bir tarafa düştü.

     Daha sonra delikanlı getirildi, ona da: “Dininden dön.” denildi. O da bu teklifi reddetti. Padişah onu kendi arkadaşlarından bir cemaate teslim etti ve şöyle dedi: “Onu falan dağa götürün, tepesine çıkarın. Dağın üstüne vardığınızda dininden dönerse kendisini bırakın. Aksi halde dağdan aşağı atın.” Delikanlıyı derhal götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç şöyle dua etti: “Ya Allah, nasıl dilersen beni onlara karşı koru.” Bunun üzerine dağ sarsıldı, onlar da dağdan aşağı düştüler. Delikanlı yürüyerek padişahın huzuruna geldi. Padişah ona sordu: “Arkadaşların ne oldu?” Delikanlı cevap verdi: “Allah beni onlara karşı muhafaza etti.” Padişah onu adamlarından başka bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: “Bunu götürün bir gemiye bindirip denizin ortasına iletin. Dininden dönerse serbest bırakın, aksi halde denize atın.” Götürdüler, delikanlı şöyle dua etti: “Ya Allah, nasıl dilersen beni onlara karşı koru.” Bunun üzerine gemi onlarla birlikte alt üst oldu, hepsi boğuldular. Delikanlı yürüyerek padişaha geldi. Padişah sordu: “Arkadaşların ne oldu?” Delikanlı cevap verdi: “Allah, onlara karşı ayakta tuttu.” Daha sonra padişaha şöyle dedi: “Sana emrettiğimi yapmadıkça beni öldüremezsin.” Padişah sordu: “O tavsiyen nedir?” Delikanlı cevap verdi: “Halkı geniş bir meydana toplayacaksın, beni de hurma dalına asacaksın, sonra ok torbandan bir ok al, oku yayın tam ortasına yerleştir, daha sonra: “Delikanlının rabbi olan Allah’ın adıyla” de, sonra at. Sen böyle yaptığın takdirde beni öldürebilirsin.”

      Bunun üzerine padişah halkı bir meydana topladı, delikanlıyı hurma dalına astı, sonra delikanlının ok torbasından bir ok aldı, yayın tam ortasına koydu. Daha sonra: “Delikanlının Rabbi olan Allah’ın adıyla” dedi ve oku attı. Ok delikanlının şakağına isabet etti. Delikanlı elini şakağına koydu ve ruhunu teslim etti. Halk şöyle dedi: “Delikanlının rabbine iman ettik.” Sonra padişah getirildi ve ona şöyle denildi: “Çekindiğin şeyi gördün mü? Allah’a and olsun ki korktuğun başına geldi, halk iman etti.” denildi. Padişah sokak ağızlarına hendekler açılmasını emretti, hendekler açıldı, içleri ateşle dolduruldu ve şöyle denildi: “Kim dininden dönmezse zorla ateşe atın veya onları ateşe sokun.” Bu işleri yaptılar. Nihayet kucağında çocuğu ile birlikte bir kadın geldi, ateşe düşmemek için durdu, sendeledi. Çocuk kadına şöyle dedi: “Ey anneciğim, sabret. Çünkü hak din üzeresin.”

     Can azizdir, hayat lezizdir. Bu kıymetli varlığı ve göz alıcı dünya hayatını feda edebilmek, ancak candan daha aziz mefhumlar uğrunda yapılabilmektedir. İman bunların başında gelmekte; vatanını ve ırzını korumak ta bunu takip etmektedir. İslam dininin insanlara tebliği zamanında öfkeden kuduran müşrikler, inanmış ve İslamî esasları kabul etmiş olan müminlere tüyler ürpertici işkenceler yapıyorlardı. Onların ağlayıp sızlamaları ile süflî hislerini tatmine çalışan putperestler, mazlumlara acımak yerine işkencelerini arttırıyorlardı. Bu zulümlere maruz kalan insanlardan bir örnek verelim:

     Hubbat’ın kızı bulunan Sümeyye (RA), Mahzum oğullarından Ebu Huzeyfe b. Mugire’nin cariyesi bulunuyordu. Ebu Huzeyfe, cariyesi Sümeyye (RA)’ı, Yemen’den kalkıp Mekke’ye gelmiş ve kendisine sığınmış bulunan Yasir (RA) ile evlendirmişti. Bu evlilikten Ammar (RA) dünyaya geldi. Yasir (RA), Sümeyye (RA) ve çocukları İslam’ı kabul etmişlerdi. Başta Mahzum oğulları olmak üzere müşrikler kendilerine büyük işkence yapıyorlardı. Yasir (RA), Mekke’li olmadığından ve kendisine arka çıkacak kimsesi bulunmadığından; Sümeyye (RA) da cariye olduğundan zalimlerin en feci işkencelerine maruz kalıyorlardı. Fazla taşlık ve kayalık olduğu için, Mekke’nin en sıcak yeri bulunan Ramda semtinde Müslüman olan kimsesizlere işkence ediliyordu. Müşrikler günün birinde Yasir (RA)’a, eşi Sümeyye (RA)’a, oğulları Ammar (RA)’a akıllara durgunluk verecek zulümler yapmaya başlamışlardı. O sırada Hz Peygamber (SAV) de Ramda’ya gelmişlerdi. Bu mezalimi görünce şöyle buyurdu: “Sabredin ey Yasir ailesi! Mükâfatınız cennettir.” Yasir (RA) şöyle dedi: “Zaman hep böyle mi devam edip gidecek?” Hz Peygamber (SAV) şöyle dua buyurdu: “Ya Allah, Yasir ailesine rahmetini ve mağfiretini ihsan et.”

     Müslüman oldukları ve kimsesiz bulundukları için Hz Sümeyye (RA) ve kocasına yapılan bu işkenceler devam edip gitmekteydi. Bir gün azgın müşrik güruhu, kızdırılmış bir zırhı onun çıplak vücuduna giydirip sıcak kumlar üzerine yatırdılar ve bu şekilde işkenceye devam ettiler. Müşrikler işkence yaparken Sümeyye (RA)’nın kalbindeki iman kevseri coşup taşıyor, bu acılara karşı ebedî ve câvidânî bir hayata nail olacak bir sabır gösteriyordu. Kocası Yasir (RA), bu işkencelere dayanamayarak can verince, Ebu Cehil’in amcası bulunan Ebu Huzeyfe: “Sümeyye’nin işini de sana bırakıyorum.” dedi.

     Yaşlı, zayıf ve yapılan işkenceler altında oldukça sarsılmış bulunan Sümeyye (RA), hayat arkadaşını ve teselli kaynağı kocasını kaybedince daha fazla çökmüştü. Bir gün Ebu Cehil, Sümeyye (RA)’ya: “Sen Muhammed (SAV)’e ancak cemaline âşık olduğun için iman ettin.” diye çatmıştı. Hz Sümeyye (RA), son gayretiyle ve imanın verdiği bir öfkeyle Ebu Cehil’e hakaret etti. Duyduğu laflarla suratına tükürülmüşe dönen bu azgın dinsiz, elindeki mızrağı, Sümeyye (RA)’ın ön tarafına saplayarak onu şehit etti.

     İslam uğrunda ilk şehit düşen kadın,Sümeyye (RA)’dır. Erkekler arasında ise Yasir (RA)’dır. Hz Peygamber (SAV), cefalara karşı imanda sebat gösteren ve bu uğurda hayatlarını feda eden Yasir hanedanına şöyle dua buyurmuştu:

     “Ya Allah, Yasir ailesine rahmet ve mağfiretini ihsan buyur.”

     Bedir harbi günü, Ebu Cehil’in canı cehennemi boylayınca, Hz Peygamber (SAV), Ammar (RA)’a şöyle buyurdu: “Allah, annenin katilini katletti.”

     Bir hadis-i şerifle son verelim:

     “Cennette öyle bir derece vardır ki, ona ancak meşakkatlere tahammül edenler erişirler.”

     Allah, belalara ve hayatî meşakkatlere sabreden; ibadetleri ifa sırasında karşılaşılan zahmetlere tahammül eden ve nefs-i emmare’nin heva ve heveslerine muhalefet eden sadık kulları arasına bizleri de ilhak eylesin… ÂMİN…

 KAYNAK : KÜRSÜDEN MÜMİNLERE VAAZ VE İRŞAT     MEHMET EMRE


Allahın ipine sarılın, sabrın faziletleri, sabrın faydaları, sabırlı olmanın faydalı, iksir, mevlananın mesajları, nasıl sabır etmeli, neye sabır edilmeli, sabır ipi, sabır nedir, sabır ile ilgili vaazlar  

EN BÜYÜK KÖTÜLÜK

23 Ocak 2017 Pazartesi / No Comments
Jean françois lyotard, resimli mesajlar, umuda hapsetmek, umuda yolculuk, umudunu kaybetme, yalan söylemek, kötülük nedir felsefe, en büyük kötülük, kötülük ile ilgili sözler, felsefede kötülük

KÖTÜLÜK

İnsana yapılacak en büyük kötülük;
onu bir umudun içine hapsetmektir.
İnsana umut vermek,
onun umudu olmaktır.
Umut ise insanı hayata bağlar.
Ancak insanı umutlandırıp
yerine getirmemek ise;
insanı umuda hapsetmektir.
Aldatmaktır, yalan söylemektir.
Kimsenin umudunu kırmayın.

*

KÖTÜLÜK NEDİR

Kötülük Nedir Tanım Anlamı Kötü insanın Özelliği ilgili Sözler FelsefeKötülük, Şer, Fenalık ya da Kemlik 1. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı 2. Zararlı, tehlikeli 3. Korku, endişe veren 4. Kaba ve kırıcı 5. Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan. 6. zarf. Aşırı, çok. Kökenbilim sözlüğünde Kem Uygur Türkçesi 1. hastalık, ağrı, ıztırap, 2. eksik, noksan, kusurlu Fena yokolma, zail olma ölüm, ölümlü dünya < Arapça fana kötü, < gün dönümü, akşam. anlamına gelir.Kötü, bazı yabancı sözcükleri karşılamak amacıyla cumhuriyet döneminde yayılmıştır. Günlük hayatta birçok karşılığı mevcut. Biz burada “ahlaki olumsuzluk” anlamını irdeleyeceğiz.

Kötü, genellikle “iyinin zıttı”  olarak betimlenir.  Kötülük dini metinlerde doğa üstü bir güç olarak tasvir edilmiştir. Genellikle zamana- kişiye ve mekana göre değişen bir “sıfat”tır. Bir yakıştırmadır. Ancak evrensel- genel geçer kötü tanımı da yapılagelmiştir. Kötülük genellikle bencillik, cahillik, menfaatçilik ve ihmalkarlıkla ilişkilendirilir.  Genel ve kısa bir tanım yapmak gerekirse “çevreyi ihmal etmektir.” Etraftakilerden bağımsız olduğunu düşünmek, ötekileri fark edememek, kötülüktür. Aslında kişi önce kendisine kötüdür. “Keskin sirke küpüne zarar” demişler. Kötü, önce kendisine kötüdür. Her şeyin birbiri sayesinde var olduğunu akıl edememiş kişiye “kötü” denir. Canlılar içinde insanın da kötü olduğu söylenebilir. Ancak bir insanın her zaman kötü olamayacağı gibi, insanlık da her zaman kötü değildi. Ne zaman ki doğadan koptuk, doğayı sömürmeyi gelişkinlik saydık: o zaman kötülüğü de icat ettik. Birey de kendi geçici varlığını öne çıkarmak istediğinde kendi kötülüğünü icat etmiş demektir. Sonsuz zaman ve mekanda ufacık görüntülerimizi bazen kötülükle yanıltabiliyoruz. Bu da öncelikle kişinin kendisine zarardır. “Kendisi” elbette ailesi- çevresi ve toplumudur. Bencil olmak makro bireye zarar vermektir. Bütüne zarar vermek içinde bulunulan parçayı da etkileyecektir.

FELSEFEDE KÖTÜLÜK

Spinoza’ya göre iyi: bize faydalı olandır. Karşıtı olan kötü ise:  iyi bir şeye sahip olmamızı engelleyendir.Nietzsche hristiyan ahlakı olarak nitelendirdiği “kötülük” anlayışını reddeder. Hristiyanlığın köle ahlakına sahip olduğunu, efendisini ve güçlüleri eleştirmek için “kötülük” kavramını büktüğünü söyler. Nietzsche’ye göre: “Hristiyanların yeni dünyayı çirkin ve kötü göstermeyi çözüm olarak görmesi, dünyayı kötü ve çirkin hale getirmiştir.” Immanuel Kant evrensel ahlak yasasını savunmuştur. Ona göre herhangi bir eylem tüm zaman ve mekanlarda uygulanabilir olmalıdır. Bir şeyin kötü ya da iyi olarak nitelendirilmesi her an aynı şekilde nitelendirilmesine bağlıdır. Örneğin “yalan söylememeliyiz.”  önermesi ancak hiçbir koşulda yalan söylemezsek geçerlidir. 

KÖTÜLÜKLE İLGİLİ SÖZLER

Ümitsizliğe kapıldığımda, gerçek ve sevginin yolunun her zaman kazandığını hatırlarım. Tiranlar ve katiller var olmuştur. Bir süreliğine yenilmez bile görünmüşlerdir. Ancak sonuçta, her zaman kaybolurlar. Hep bunu düşünmek… Mahatma Gandi

Şiddete karşı çıkıyorum çünkü iyiymiş gibi göründüğünde yaptığı iyilik geçici; yaptığı kötülük ise kalıcıdır. Mahatma Gandi

Kötülüğün kazanması için tek gerekli şey: iyilerin bir şey yapmamasıdır. Edmund Burke

İnsan en zalim hayvandır. Friedrich Nietsche

Kim senin yasanı çiğnemedi ki söyle? Günahsız bir ömrün tadı ne ki söyle. Yaptığım kötülüğü kötülükle ödetirsen, sen ile ben arasında ne fark kalır ki söyle. Ömer Hayyam

Dünya üç beş bilgisizin elinde; Onlarca her bilgi kendilerinde. Üzülme; eşek eşeği beğenir; hayır var sana “kötü” demelerinde. Ömer Hayyam

Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer, ama kötü insanlar yüzünden değil, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden. Albert Einstein

İyiyle kötüyü ayıran çizgi kalbin içinden geçer. Peki kim kendi kalbinin bir parçasını yok etmek ister? Aleksandr Solzhenitsyn

Kabalık, zayıf insanın güç gösterisidir. Eric Hoffer

Dünyadaki kötülük, neredeyse daima cehaletten gelir ve iyi niyet aydınlanmamışsa kötü niyet kadar zarar verebilir. Camus 

“Acı gerçek şudur ki çoğu kötülük, iyi veya kötü olma konusunda asla bir seçim yapmamış insanlar tarafından yapılır. Hannah Arendt, Vom Leben des Geistes (Aklın yaşamı) (1978)Jean françois lyotard, resimli mesajlar, umuda hapsetmek, umuda yolculuk, umudunu kaybetme,  yalan söylemek, kötülük nedir felsefe, en büyük kötülük, kötülük ile ilgili sözler, felsefede kötülük

SEVDA BİR İDDİADIR

21 Ocak 2017 Cumartesi / No Comments
fedakarlık, iddia, ispat etmek, resimli mesajlar, sevda, sevda nedir, sevdiğimizi nasıl ispat ederiz, seni seviyorum, sevginin gücü,

SEVDA NEDİR?

Sevda bir iddiadır.
İddia ispat gerektirir.
Lafla iddia olmaz.
Lafla Sevda olmaz. 
Sevda fedakârlık ister.
Sevdası için fedekârlık yapmayan, sevdasına ihanet etmiş olur.

fedakarlık, iddia, ispat etmek, resimli mesajlar, sevda, sevda nedir, sevdiğimizi nasıl ispat ederiz, seni seviyorum, sevginin gücü, 

DUA KARDEŞLİĞİ

/ No Comments
dualar, gönül, iman, inanmak, mesafeler, resimli dualar, resimli mesajlar, dualarda buluşmak, dua kardeşliği, nasıl dua etmeli, hangi dualar kabul olur, kabul olan dualar

DUALARDA BULUŞMAK

Ben hep inandım ve inanıyorum.
Duaların, 
uzakları yakın kıldığına
yürekleri tuttuğuna.
Dualarımızla yakınlaşmalıyız.
Mesafeleri dualarımızla almalıyız.
Gönüllerimizi dualarımızla birleştirmeliyiz.
Duamız olmazsa neye yaparız...Acer

dualar, gönül, iman, inanmak, mesafeler, resimli dualar, resimli mesajlar, dualarda buluşmak, dua kardeşliği, nasıl dua etmeli, hangi dualar kabul olur, kabul olan dualar

GÖNÜL YARASI

20 Ocak 2017 Cuma / No Comments
gönül kapısı, gözden düşmek, misafir, acer sözleri, resimli mesajlar, sırat köprüsü, talihsizler, tren, gönülden sevenler, gönülden düşmek, gönül yarası, aşk acısı, hayal kırıklığı

GÖZDEN VE GÖNÜLDEN DÜŞENLER

Sırat Köprüsü gibiyim bu günlerde.
Gözümden de, gönlümden de,
düşen düşene...
*
Gönlünü geniş ve hep açık tut.
*
Misafiri gönül kapısından geri çevirme.
Girsin ve seçtiği yere otursun.
*
Herkes yerini kendi belirler.
*
Gönlünde olmayanlara üzülme.
Onlar gözden bile içeri girememiş talihsizlerdir...Acer
gönül kapısı, gözden düşmek, misafir, resimli mesajlar, sırat köprüsü, talihsizler, tren, gönülden sevenler, gönülden düşmek, gönül yarası, aşk acısı, hayal kırıklığı, acer sözleri


YAŞAMAK!

/ No Comments
18+, çıkmaz sokak, filiz, gönül, resimli mesajlar, ruh, sevdalar, sıfat, ümit, vazgeçilmez, yaş, yaşamak, yaşlanmak, zaman, genç kalmak, genç kalmanın yolları, gençlik

Zaman sen geç git; ben sonra yaşlanırım.
*
Sıfat kocar ama gönül kocamaz.
Hep on sekiz yaşındadır.
Vazgeçmez sevdalarının en olmazından.
Dönmez çıkmaz sokak yollarından.
Ufacık bir ümit filizi hep bir köşede yeşermeyi bekler.
Fırsat kollar başını çıkarmak için.
Ümidi ruhuyla uçar ve gider...Acer
*


18+, çıkmaz sokak, filiz, gönül, resimli mesajlar, ruh, sevdalar, sıfat, ümit, vazgeçilmez, yaş, yaşamak, yaşlanmak, zaman, genç kalmak, genç kalmanın yolları, gençlik 

CUMANIZ MÜBAREK OLSUN

19 Ocak 2017 Perşembe / No Comments
beraberlik, birlik, cuma mesajları, dirlik, hayırlı cumalar, rabbim, resimli mesajlar,

Rabbim;
Birliğimizi ve dirliğimizi
daim eylesin.
Cumanız mübarek olsun.


beraberlik, birlik, cuma mesajları, dirlik, hayırlı cumalar, rabbim, resimli mesajlar, birlik ve beraberlik, 

ANLAŞAN VE ANLAŞAMAYAN BURÇLAR

18 Ocak 2017 Çarşamba / No Comments
 cesur yürek, münafıklık alametleri, resimli mesajlar, samimiyet, yüreği ile konuşanlar, yürekli olmak nedir, burçlar, birbiri ile anlaşan burçlar hangileri, birbiri ile anlaşamayan burçlar

YÜREKTEN

Yüreği ile konuşan herkesi,
yüreğimle dinleyecek kadar duyarlıyım.
Ama dili ayrı, yüreği ayrı
olanları da(münafıklık), 
hiç duymayacak kadar
sağırım.

*

ANLAŞAN VE ANLAŞAMAYAN BURÇLAR

KOÇ

Aslan ve Yay, bir Koç için en iyi burçlardır, iyi derecede Boğa, İkizler, Kova ve Balık ile anlaşırken, Başak ve Akrep burçlarından nötr tepki alır. Koç burcunu Yengeç, Terazi ve Oğlak idare etmekte güçlük çekebilir.

BOĞA

Başak ve Oğlak ile mükemmel anlaşan Boğalar, iyi seviyede İkizler, Yengeç, Balık ve Koç ile anlaşırken kötü seviyede Kova, Aslan ve Akrep burcu yer alır. Ne iyi ne kötü olduğu burçlar ise Terazi ve Yay'dır.

İKİZLER

İkizlerin arasının en iyi olduğu burçlar: Terazi ve Kova iken Yengeç, Aslan, Koç ve Boğa ile de uyumludur. Başak ve Yay ile hiç uzlaşamayan İkizler için Akrep, Oğlak, Balık burçları idare edilebilir.

YENGEÇ

Yengeçlerin kadim dostlukları Akrep ve Balık ile kurulurken Aslan, Başak, Boğa, İkizler ile de iyi anlaşır. Yay ve Kova burçlarına toleranslı olurken Koç, Terazi ve Oğlak biraz soğuk gelebilir.

ASLAN

Yay ve Koç ile çok iyi anlaşan Aslanlar, Başak, Terazi, İkizler ve Yengeç ile de uyumludur. Akrep, Kova ve Boğa burcuna hiç tahammül edemeyen Aslanlar, Koç ve İkizler burcuna hoşgörülüdür.

BAŞAK

Başakları en fazla mutlu eden burçlar Boğa ve Oğlak olmakla birlikte İkizler, Yengeç, Balık ve Koç insanları ile de iyi anlaşır. Kova, Aslan ve Akrepten uzak durması beklenen Başak burçları, Terazi ve Yay burçlarına müsamahalıdır.

TERAZİ

Uyumlu olduğu en iyi burçlar, Boğa ve Başak, iyi derecede uyumlu olduğu burçlar ise Kova, Balık, Akrep ve Yay'dır. Koç, Yengeç ve Terazi kötü sayılabilirken İkizler ve Aslan burçlarına katlanabilir.

AKREP

Akrep en iyi Balık ve Yengeç ile anlaşır. Yay, Oğlak, Başak ve Terazi ile de iyidir, Koç ve İkizler burçları ile ne iyi ne kötü denebilir, fakat Kova, Boğa ve Aslan ile hiç uzlaşamaz.

YAY

Sevgi kelebeği Yaylar, en çok Koç ve Aslan, iyi derecede; Oğlak, Kova, Terazi ve Akrep, ne iyi ne kötü; Boğa ve Yengeç ile anlaşır. Kötü olduğu burçlar ise Balık ve Başak'tır.

OĞLAK

Oğlak burcunu en iyi anlayan genellikle Boğa ve Başak olur. İyi anlaştıkları burçlar;  Kova, Balık, Akrep ve Yay olurken, İkizler, Aslan ile de anlaşma yoluna gidebilir. Fakat Koç, Yengeç ve Terazi ile anlaşması zor olacaktır.

KOVA

Kovanın boşluklarını en iyi İkizler ve Terazi doldurur. İyi anlaştığı burçlar; Yay, Oğlak, Balık ve Koç, arasının kötü oldukları: Boğa, Aslan ve Akrep'tir. Ne iyi ne kötü olduğu burçlar ise Yengeç ve Başak'tır.

BALIK

Balık burçlarının can yoldaşı genellikle su grubundan arkadaşları Yengeç ve Akrep, iyi derecede anlaştığı ise Oğlak, Kova, Koç ve Boğa burçlarıdır. İkizler, Başak ve Yay ile nispeten anlaşamaz fakat Aslan ve Terazi orta seviyede anlaşabileceği burçlardır.

cesur yürek, münafıklık alametleri, resimli mesajlar, samimiyet, yüreği ile konuşanlar, yürekli olmak nedir, burçlar, birbiri ile anlaşan burçlar hangileri, birbiri ile anlaşamayan burçlar

GÖNÜL YORGUNLUĞU

17 Ocak 2017 Salı / No Comments
Beden de yorulur, gönül de...
Beden yorgunluğuna çay,
gönül yorgunluğuna secde iyi gelir...

KÜÇÜKLERE MERHAMET ETMEK

/ No Comments
çocuklar, erkekler, hz.muhammed, kızlar, küçükler, merhamet, resimli mesajlar, çocuklara merhamet etmek, küçüklere merhamet etmek, merhamet ne demektir, çocuklara merhamet hadisler

MERHAMET

Küçüğüne merhamet etmeyen;
bizden değildir. Hadisi Şerif
*
Çocuklara Merhamet Etmek 

Hz. Aişe (RadıyAllah'u Anhum)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:

"Bir Arabi, Peygamber Efendimiz (s.a.v) 'in yanına geldi:

- (Yâ Resulallah) Siz çocukları öpüyor musunuz? Biz çocukları öpmüyoruz, dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v) :
-Allah senin kalbinden rahmi (Merhameti) çıkardı ise biz ne yapalım, diye buyurdu."

Ebu Hureyre (r.a) şöyle rivayet ediyor: "Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hz. Hasan'ı öpüyordu, yanında da, Ekra bin Cabir-i Temim-i oturuyordu:

-Yâ Resullalah! Benim on oğlum var birini dahi öpmedim, dedi. Bunun üzerine, Peygamber Efendimiz (s.a.v):
-Kim merhamet etmezse ona merhamet edilmez buyurdu."

Hz. Aişe (radıyallah'u anha)'dan rivayet edilen bir başka hadis-i şerifte:

"Bir gün, fakir bir kadın yanıma geldi. İki kız çocuğu vardı, ben kadına üç tane hurma verdim. Hurmanın birini bir kızına, birini de bir kızına verdi, üçüncü hurmayı kendisi yemek için ağzına götürdüğü sırada, iki çocuk o hurmayıda istediler. Kadın o hurmayı da ikiye bölerek çocuklarına verdi. Bu benim garibime gitti ve Peygamber Efendimiz (s.a.v)'e anlattım. O'da:

-Allah-u Zülcelal kadını, yapmış olduğu bu fiilden dolayı cehennemden azad etti ve cenneti ona vacip etti, buyurdu."
çocuklar, erkekler, hz.muhammed, kızlar, küçükler, merhamet, resimli mesajlar, çocuklara merhamet etmek, küçüklere merhamet etmek, merhamet ne demektir, çocuklara merhamet hadisler

KIZIMI SEVİYORUM

/ No Comments
erkekler, kızımı seviyorum, kızlar, resimli mesajlar, seni seviyorum, çocuk sevgisi, çocuklar nasıl sevmeliyiz, çocukları neden sevmeliyiz, çocuk sevgisi hadisler, çocuk sevgisi hz muhammed

KIZIM

Çocuklarınızı sevin.
Çocuklarınıza merhametli olun.
Başkalarında sevgi, merhamet aramasınlar.
Ama kız çocuklarını daha çok sevin.
*

Çocuk Sevgisi

Çocuk Sevgisi, o kadar güzel bir duygu ki anlatamam. Çocuklar Allah'ın bize bir lütfu ve hediyesidir. Bende çocukları çok seviyorum. Bu konuda yalan söyleyemem. Benim de iki çocuğum var. Her gün Allah'a şükür ediyorum. Onların bir yerine kıymık bile batsa benim canım yanıyor. Bunu anne olduğum için değil, bu çocuk sevgisini derinden yaşadığım içindir. Sadece kadınlar sever diye bir şey diyemem çünkü erkeklerde de çocuk sevgisini derinden yaşayanlar var. İlk örnek olarak Hz. Muhammed (sav) efendimiz vardır. Çocuk sevgisiyle ilgili hadisi şerifler bırakmıştır, bu hadisi şerifler de bize ulaşıp çocuk sevgisinin ne kadar güzel bir şey olduğunu öğretiyor. 

Hz. Muhammed (sav) buyurmuştur; 

''Çocukları sevin, onlara karşı daha şefkatli olun, onlara verdiğiniz sözü harfiyen yerine getirin; çünkü çocuklar, sizin kendilerine rızk verdiğinizi sanırlar." 
"Çocuklarınıza eşit şekilde davranın; farklı davranmanız gerekse bile kızlarınızı üstün tutun!" 
"Çocuklarınızı iyi eğitmelisiniz ki yüce Allah sizleri affetsin." 
"Çocuklarınıza değer verin, güzel ahlak öğretin ve onlar için Allah' tan bağışlama dileyin." 
Peygamber efendimiz (sav) özellikle kendi çocuk ve torunlarına oldukça düşkündü. Onlar için hem şefkatli bir baba, hem de merhametli bir dedeydi. 

Hz. Enes anlatımına göre çocuk sevgisi

"Çoluk çocuğuna Peygamberimiz (sav)' den daha şefkatli olan bir kimseyi görmedim.

Oğlu İbrahim' in -Medine' de Avali bölgesinde oturan bir süt annesi bulunuyordu. Beraberinde bende bulunduğum halde Rasulullah (sav) sık sık oğlunu görmeye giderdi. Varınca, demircinin duman dolu evine girer, oğlunu kucaklayarak, koklar, öper ve belli bir süre sonra da dönerdi." (Buhari, Edeb, 18; Müslim, Fedail, 63) 

Ve daha bir çok bunun gibi anlatımlar var. Bizler bu bilgileri öğrenip de aramızda daha hala nasıl çocuk sevmeyenler olur anlamıyorum. 

Çocuk Sevgisi, Onlar kırılgan, nazik ve o kadar çaresizler ki biz onlara iyi davranmazsak, onlara doğruyu anlatıp öğretmezsek, sevmeyi sevilmeyi göstermezsek nasıl bizde onlardan sevgi saygı bekleriz. Önce bunları düşünelim ona göre çocuklara, çocuklarımıza iyiliği güzelliği gösterelim ki onlarda iyilik ve güzellikle yaklaşsınlar. Belki arada kendi çocuklarımız canımızı sıkarlar ve lafımızı dinlemedikleri zamanlar olur. Bizler de hemen azarlar ve kızarız bazen de bir şey fırlattığımız anlar olur. Ama öyle de bir şey var ki bütün bunlardan sonra o çocuktan özür dilemek, onların gönlünü almak en büyük saygı ve sevgi göstergesidir. Çocukları ihmal etmeyelim. Söz verdiysek mutlaka ne yapıp ne edip o sözü yerine getirelim. Çocukları sevelim ilgi gösterelim. Sadece kendi çocuklarımızı değil, başka çocukları sevmeyi de bilelim ve onlara bir tebessümü çok görmeyelim. Çocuklar bu dünyadaki sınavımız dır ve en güzel şeyler onlardır. Çocuklara karşı şiddetten sakınalım inşallah. 

erkekler, kızımı seviyorum, kızlar, resimli mesajlar, seni seviyorum, çocuk sevgisi, çocuklar nasıl sevmeliyiz, çocukları neden sevmeliyiz, çocuk sevgisi hadisler, çocuk sevgisi hz muhammed

HİÇ OLMAK!

/ No Comments
aç, âmâ, aşk, dil, ekmek, göz, hiç olmak, hiçlik ne demek, lâl, resimli mesajlar, söz,  hiçlik felsefesi, mevlananın hiçlik felsefesi, mevlananın hayatı, mevlana öğütleri, mevlanadan özlü sözler, altın sözler,

Dilin kıymetini 'Arif' olandan,
Gözün kıymetini 'Âmâ' olandan,
Sözün kıymetini 'Lâl' olandan,
Ekmeğini kıymetini 'Aç' olandan,
Aşkın kıymetini 'Hiç' olandan öğren!...
*
MEVLANA'NIN HİÇLİK FELSEFESİ

HAYATI

Mevlânâ 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan'ın Belh yöresinde, bugün Tacikistan sınırları içinde kalan Vahş kasabasında doğmuştur. Annesi, Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun; babaannesi, Harezmşahlar hanedanından Türk Prensesi, Melîke-i Cihan Emetullah Sultan'dır.

Babası, "alimlerin sultânı" unvanı ile tanınmış, Muhammed Bahâeddin Veled; büyükbabası, Ahmed Hatîbî oğlu Hüseyin Hatîbî'dir. Babasına Sultânü'l-Ulemâ unvanının verilmesini kaynaklar Türk gelenekleri ile açıklamaktadır. Etnik kökeni tartışmalı olup; Fars, Tacik veya Türk olduğu yönünde görüşler mevcuttur.

Mevlânâ, dönemin İslâm kültür merkezlerinden Belh kentinde hocalık yapan ve Sultan-ül Ulema (Alîmlerin Sultânı) lakabıyla anılan Bahaeddin Veled'in oğludur. Mevlânâ, babası Bahaeddin Veled'in ölümünden bir yıl sonra, 1232 yılında Konya'ya gelen Seyyid Burhaneddin'in mânevi terbiyesi altına girmiş ve dokuz yıl ona hizmet etmiştir. 1273 yılında vefat etmiştir.

Mevlânâ, yazdığı Mesnevî adlı eserinde kendi adını Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-Belhî şeklinde vermiştir. Burada yer alan Muhammed isimleri baba ve dedesinin ismi, Belhî ise doğduğu şehir olan Belh'e nispettir. Lakabı Celâleddin’dir. “Efendimiz” anlamındaki “Mevlânâ” unvanı onu yüceltmek maksadıyla söylenmiştir. Bir diğer lakabı olan Hudâvendigâr ise Mevlânâ'ya babası tarafından takılmıştır ve "sultan" manasına gelmektedir. Mevlânâ, doğduğu kente nispetle Belhî şeklinde anıldığı gibi hayatını sürdürdüğü Anadolu'ya nispetle kendisine Rûmî de denmektedir. Ayrıca müderrisliği nedeniyle Molla Hünkâr ve Mollâ-yı Rûm olarak da anılmaktaydı.

MEVLANA'NIN 7 ÖĞÜDÜ

1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. 
2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. 
3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. 
4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. 
5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. 
6. Hoşgörülükte deniz gibi ol. 
7. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

HİÇLİK FELSEFESİ

Hz Mevlana derki; Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken,sen hiç ol... Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı,nasıl ki çömleği ayakta tutan dışındaki biçim değil,içindeki boşluk ise,insanı ayakta tutanda benlik zannı değil hiç'lik bilincidir.

ÖZLÜ SÖZLER

Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. 
Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.

Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?

Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.

Nasıl olur da deniz, köpeğin agzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner?

Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü.

Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir.

Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının.

Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok.
aç, âmâ, aşk, dil, ekmek, göz, hiç olmak, hiçlik ne demek, lâl, resimli mesajlar, söz,  hiçlik felsefesi, mevlananın hiçlik felsefesi, mevlananın hayatı, mevlana öğütleri, mevlanadan özlü sözler, altın sözler, 

DUA...

16 Ocak 2017 Pazartesi / No Comments
allah, allah herkesin kalbine göre versin, amin, dualar, iyilik, kötülük, resimli dualar, resimli mesajlar,

Allah herkesin kalbine göre verisin.
Benim için ne istiyorsan Allah sana on katını versin.
Benden önce sana versin. Amin


allah, allah herkesin kalbine göre versin, amin, dualar, iyilik, kötülük, resimli dualar, resimli mesajlar, 

DEPRESYON

15 Ocak 2017 Pazar / No Comments
depresyon nedir, hastalıklar, psikiyatri, psikoloji, resimli mesajlar, depresyon hakkında bilmek istedikleriniz, depresyon belirtileri, depresyon tedavisi, depresyon ilaçları bağımlılık yapar mı, depresyon yan etkileri

Depresyonun Belirtileri

1-Kendimi boşlukta hissediyorum
2-Sevdiğim şeylere karşı ilgim kaybettim
3-Kendimi değersiz hissediyorum
4-Dikkatim çok çabuk dağılıyor
*

Depresyon Konusunda Bilmek İstedikleriniz?

Depresyonu sıklığı ne kadardır?

Genel olarak major depresyon yaygınlığı % 3-5.8 kadardır. Bir yıllık yaygınlık % 2.6-6.2 olarak verilmektedir. Hayat boyu risk erkekler için % 3-12, kadınlar için % 10-26'dır. Farklı araştırmalara göre farklı rakamlar verilmekle birlikte tüm oranlar buna yakındır. Epidemiyolojik veriler herhangi bir yılda kadınların % 13'ü, erkeklerin % 8'inin depresyonda olduğunu göstermektedir. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Çalışması’nda 12 aylık depresif nöbet yaygınlığı kadınlarda % 5.4, erkeklerde % 2.3, tüm nüfusta % 4.0 olarak verilmektedir. Görüldüğü gibi kadınlarda iki kat daha fazladır. Yineleyici depresyonlar kadınlarda daha sıktır. Akut atak geçirenlerin % 15 kadarında depresyon süregenleşme eğilimi gösterir.

Depresyon için risk etkenleri nelerdir?

Erken ebeveyn kaybı
Madde ve alkol kötü kullanımı
Anksiyete bozuklukları
Kadın olmak
Erken ebeveyn kaybı
Düşük sosyoekonomik düzey
Ayrı yaşama, boşanmış olma
İşsizlik: İşsizlik depresyonda risk etkeni olması yanında işte verimliliği azalmasının önemli nedenlerindendir.
Daha önce depresyon geçirmiş olma
Yakın zamanda önemli yaşam olayları, stres etkenleri
Kişilik yapısı
Çocukluk döneminde cinsel veya fiziksel kötü davranılma öyküsü
Bazı ilaçlar
Tıbbi hastalıklar
Hormonal değişiklikler.
Depresyonda cinsiyet farklılığı nasıl açıklanabilir?

Kadınlarda depresyonun erkeklere göre iki kat fazla olması erkeklerin belirtilerini, alkol kullanımı, değişik eyleme vurum davranışları şeklinde ifade etmesi, kadınların bu olanakları kullanamamaları, aynı stres etkeni karşısında daha yoğun belirtiler göstermesi biçiminde açıklanmaktadır. Diğer önemli bir açıklama da hormonal nedenler ve geleneksel kadın rolü ile ilgilidir. Ayrıca kadınlarda gebelik, doğum, premenstrüel dönem gibi biyolojik ve psikolojik olarak depresyona yatkınlık yaratan ek özellikler vardır. Cinsel ve fiziksel istismar da kadınları daha çok etkilemektedir.

Kadın ve ekeklerde depresyon sıklığı ile ilgili olarak aşağıdaki sıralama yapılabilir (en azdan en sıka doğru):

Evli erkek
Evli kadın
Bekar veya dul kadın
Bekar, dul, boşanmış erkek
Ayrı yaşayan ve boşanmış erkek
Depresyonun klinik belirtileri nelerdir?

Klinik depresyonun temel niteliği hoş olmayan duygudurum, ilgi ve zevk azlığı, umutsuzluk ve karamsarlıktır. Olgular derin bir üzüntü yaşarlar. Gelecekleri ve yaşadıkları ile ilgili olarak hep kötümser düşünürler. Hastada depresif duygudurum ile birlikte değişik etkinlik ve sorumluluklara karşı ilgi kaybı izlenir. Olağan etkinliklerden zevk alamaz. İş, özel zevkler, bireysel ilişkiler, cinsel aktivite de dahil olmak üzere hiçbir şeyden zevk alamazlar. Bazı olgularda önde gelen belirti bunaltı olabilir. Anksiyete (bunaltı, kaygı) düzeyi çok artabilir, ajitasyon (huzursuzluk) gösterebilirler. Genel olarak ilgileri azalır. Umutsuzluk ve çaresizlik duyguları o kadar yoğun olabilir ki düştükleri bu durumdan hiçbir şekilde kurtulamayacaklarını düşünebilirler. Depresif hastalar basit günlük aktiviteleri bile yapmakta güçlük çekerler. İş, aile, para ve kendi sağlıkları ile aşırı biçimde kafaları meşgul olur. Enerji düzeyi azalır. Bazı olgularda önde gelen belirti somatik belirtiler olabilir. Tepkisel davranırlar.

Umutsuzluk, kötümserlik, benlik saygısında düşme ve suçluluk duyguları intihar düşünce ve eylemlerini uyarır. Sevilenle yeniden birleşme düşünceleri ortaya çıkabilir. Düşünce içeriğinde geçmiş olaylar önemli bir yer tutar. Yoğun anksiyete (bunaltı, kaygı) belirtilerinin depresyon olgularında intihar girişimleri için belirleyici bir etken olduğu ileri sürülmektedir. İntihar düşünceleri ve girişimleri depresyonun önemli belirtilerindendir.

Depresif olguların çoğunda duygudurum değişiklikleri ile birlikte iştah ve kilo kaybı bulunur.

Uyku bozukluğu depresyonun çok sık karşılaşılan bir belirtisidir. Dalgınlık, unutkanlık olabilir. Bazen ağır olgularda aklından geçenlerle dış dünyada olanlar birbirine karıştırılabilir.

Depresyon tanısı nasıl konur?

Depresyon tanısı koyabilmek için anlatılan belirtilerin tamamının bulunması gerekmez. Yukardaki belirtilerden bir küme işlevselliği bozacak kadar ağır ise ve başka nedenlere bağlanamıyorsa tanı konur.

Çocuklarda depresyon görülür mü?

Evet. Çocukluk döneminde de depresyon görülebilir. Tedavi edilmemesi halinde uzayabilir ve erişkinlikte de sürebilir. Çocuklarda depresyon belirtileri bazen erişkinliktekinden ayrılabilir. Okul reddi, hastalık uydurma, ebeveynlerini kaybetme kaygısı, okul sorunları biçiminde kendini gösterebilir.

Depresyonun seyri nasıldır?

Depresyon olgularının % 85 ya da daha fazlası bilinen olağan tedavi yöntemlerinden yararlanır. Tedavi edilmeyen olgular ise 6-24 ayda düzelirler. % 5-10 kadar olguda ise iki yıldan fazla sürer. Tedavi ile bu süre birkaç hafta ile birkaç aya indirilebilmektedir. Tedaviye erken başlamak yanıt alma süresini kısaltır. %10-15 olgu ise süregen seyir gösterir. Başlama yaşı yönünden aynı aile bireyleri arasında ilişki vardır. Erken başlayanlarda yineleme olasılığı daha yüksektir. Stres etkenleri ile başlaması arasında bir ilişki olabilmekle birlikte bu zorunlu değildir. Depresyon yaşam boyu ataklar ve yinelemelerle sürer.

Depresyon tekrarlar mı?

Depresyon yineleyici bir hastalıktır. Daha önce tekrarlamış olması tekrarlama olasılığını arttırır.

Depresyonda yineleme için risk etkenleri

Kalıntı belirtilerin varlığı
Daha önce depresyon geçirmiş olmak
Kronik depresyon
Duygudurum bozuklukları için aile öyküsü
Anksiyete ve madde kullanımı depresyonla birlikte görülmesi
Depresyonun 60 yaş üzerinde başlaması
Depresyonun nedenleri nelerdir?

Birçok psikiyatrik hastalıkta olduğu gibi depresyonda da tüm kliniği açıklayacak bir model bulunmamaktadır. Genel kabul gören görüş beyinde kimyasal iletimde rol alan maddelerle ilgili bir dengesizliğin olmasıdır. Bu dengesizlik çevresel nedenlerden etkilenmektedir.

Uyku bozuklukları depresyona neden olabilir mi?

Uyku sorunu depresyonun önemli bir belirtisi olması yanında depresyona da neden olabilir. Son yıllarda uzun süreli uykusuzluğun depresyona yol açabileceği konusunda kanıtlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle uyku düzeninin sağlanması tedavinin temel amaçlarından biri olmalıdır. Bu amaçla olguların alkol almaları uyku sorununu genellikle kötüleştirmektedir.

İlaçlar depresyona neden olabilir mi?

Birçok antihipertansif ilaç, kalp ilaçları (kardiyotonik, antianjinal, antiaritmik), antiinflamatuar, (ağrı kesici ve romatizma tedavisinde kullanılan ilaçlar) antibakteriyel ilaçlar, hormonlar, kolinerjik ilaçlar, organik çözücüler, birçok psikotrop (ruhsal yapı ve sinir sistemi üzerinde etkisi olan bazı ilaçlar) ilaç, alkol depresyona neden olabilir. İlaç ve alkol yoksunluğu da depresyona neden olabilir.

Tıbbi nedenler depresyona neden olabilir mi?

Evet. Birçok enfeksiyon hastalığı, tümörler, kalp ve solunum sistemi hastalıkları, birçok merkezi sinir sistemi hastalığı, genel beden travmaları, metabolik hastalıklar, beslenme sorunları, mide-barsak sistemi hastalıkları, kollagen doku (bağ dokusu) hastalıkları gibi birçok hastalık depresyona neden olabilir. Hastanede yatan olgularda olasılık daha da artar.

Depresyonun normal yastan ne farkı vardır?

Yasta üzüntü, ağıt, değişkenlik gösteren anksiyete, kötü rüyalar ve buna bağlı uyku sorunları, uykusuzluk, iştahsızlık, kilo kaybı ve normal etkinliklere karşı ilgi azlığı gibi depresyonda da izlenebilen belirtiler bulunur. Normal yasta bu belirtiler zamanla azalarak kaybolur. Sıklıkla da hekim müdahelesi gerekmez.. Depresyonda benlik saygısı azalırken kayıp ardından izlenen depresif durumlarda benlik saygısı korunur. Kendilerini değersiz bulmazlar, ağır suçluluk duyguları da olmaz. Ayrıca işlevsellikte önemli bir kayıp da olmaz.

Depresyon belirtileri yaşla değişkenlik gösterir mi?

Evet. Yaşlılarda bedensel ve bilişsel belirtiler affektif belirtilere göre daha fazla izlenir. Depresif duygudurum sık olmakla birlikte duygusal ifadelerde azalma daha sık izlenir. Apati, yorgunluk ve uyku sorunları sık olarak ifade edilirken çökkünlük pek ifade edilmez. Somatik belirtilerin yaşlılarda tıbbi durumlara bağlı olma olasılığını da unutmamak gerekir.

Depresyon olgularında intihar olasılığı ne kadardır?

Duygudurum bozukluğu gösterenlerde intihar düşünce ve eylemleri % 20-40 kadardır. İntiharları gerçekleştirenlerin geçmişlerinde de intihar girişimleri bulunmaktadır. İntihar riski belirtilerin şiddeti ile her zaman bağlantılı değildir. Yaşlılarda intihar olasılığı gençlere göre iki kat daha fazladır. İntiharla ilgili konuşanlarda olasılığın daha az olduğu düşüncesi yanlıştır. Hastanede yatan olgularda intihar girişimi oranı % 15 kadardır. Depresyon olgularının % 15’i intiharla ölmektedir. Tüm intiharların % 70’i depresyon olgularıdır.

Depresyon olgularının hastaneye yatması zorunlu mudur?

Depresyon tedavisinde hastaların yatırılması genellikle gerekmez. Aşağıdaki özellikleri taşıyan hastaların yatması gerekebilir.

Ciddi intihar düşünceleri gösterenler
İntihar planları yapanlar
Kendine ve çevreye zarar verme eğilimi olanlar
Gıda reddi olanlar
Ayaktan tedaviyi sürdürme güçlükleri
Psikotik özellik gösterenler
Ciddi intihar girişimi olanlar
Depresyon genetik bir hastalık mıdır?

Hem depresyon hem de bipolar bozukluk (iki uçlu hastalık) ailesel yatkınlık gösterir. Yakın akrabalarda bu iki hastalığın görülme sıklığı genel topluma göre 2-5 kat daha fazladır. İkiz çalışmaları da genetiği desteklemektedir. Ancak genetik etkiler yatkınlık düzeyindedir. Depresyon hastalığı çevresel stres etkenlerindeden önemli ölçüde etkilenir.

Depresyon tedavi edilebilir bir hastalık mıdır?

Evet. Depresyonda tedavide işbirliği yapan hastalarda tedavinin başarısı hemen hemen kural gibidir. Olgular tedaviye yüksek oranda yanıt verir.

Psikoterapi yarar sağlar mı?

Evet. Bilişsel, davranışçı tedaviler, kişiler arası ilişkilere yönelen psikoterapiler depresyonda yarar sağlar. Hafif depresyonda psikoterapi öncelikli olarak seçilebilir.

İyileştikten sonra ilaç kesilmeli midir?

Hayır. Depresyonu süreğenlik kazanmasında ve yinelemesinde en önemli nedenlerden birisi eksik tedavidir. İlk kez tedaviye alınanlarda tedavi süresi yaklaşık bir yıldır. Bu süre sonunda kalıntı belirtiler varsa süre uzatılır. Yineleyen olgularda da tedavi süresi uzamaktadır.

Antidepresan ilaçlar mutluluk ilacı mıdırlar? Bağımlılık yaparlar mı?

Hayır. Antidepresan ilaçlar depresyon olgularında duygudurumda yükselmeye neden olmakta, depresyonu tedavi etmekte, ancak normal duygudurumu değiştirmemektedir. Öfori yapmazlar.

Fiziksel bağımlılığa neden olmazlar.

Antidepresan ilaçlar diğer ilaçlarla etkileşir mi?

Tamamının olmasa bile bazılarının ciddi etkileşmeleri olabilir. Bu konuda en doğru yaklaşım tedavi eden hekimden bilgi almaktır.

Yeniden hastalanmamak için ne yapılmalıdır?

Bu konuda en uygun yol doktorunuzun önerilerine uymaktır. Yineleyen depresyonlarda en önemli neden gerek ilacın dozu gerekse tedavi süresi açısından yetersiz tedavidir. Doz ve tedavi süresine uymak depresyondan yüksek oranda korunmayı sağlar.

Çevresel nedenlerin belirgin olduğu durumlarda stres etkenlerini azaltacak veya kontrol edecek önlemler depresyonun yinelemesini azaltabilir. Örneğin aile içi iletişim sorunlarının belirgin olduğu durumlarda aile veya bireysel psikoterapi yarar sağlayabilir.

İlaçların ciddi yan etkileri var mıdır?

Antidepresan ilaçlar uzun süre kullanım güvenliği kanıtlanmış ilaçlardır. Doktor denetiminde kullanılması halinde kalıcı ve ciddi yan etkilere neden olmazlar. Ancak her ilaca karşı aşırı duyarlılıkların olabileceği, fiziksel sorunların ilaçların yan etkilerini arttırabilecekleri unutulmamalıdır.

Sık görülebilen yan etkiler arasında

Ağız kuruluğu
Görme bulanıklığı
Kabızlık
Bulantı, kusma
Terleme
Uyuşukluk
Uyku sorunları
Kilo alma
Baş ağrısı, baş dönmesi
Mide barsak sistemi bozuklukları ve ishal
Karın ağrısı
Libido azlığı ve başka cinsel sorunlar
Bunaltı sayılabilir.
Yan etkilerin bireysel olarak ve ilaç gruplarına göre farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.

Antidepresan ilaçlarla birlikte alkol alınabilir mi?

Antidepresan ilaçlar alkolün etkilerine karşı duyarlılığı arttırırlar. Ayrıca alkol antidepresan ilaçların klinik etkinliğini de azaltır. Nöbet olasılığı da artar. Bu nedenle antidepresan ilaçlarla birlikte alkol alınması önerilmez. Bu tür etkileşmeler bazı ilaç gruplarında daha önemlidir. Bunun için doktorunuzdan bilgi almalısınız.

Depresyon bir kişilik sorunu veya zayıflığı mıdır?

Kesinlikle hayır. Depresyon gerçek bir hastalıktır. Kişilik zayıflığı ile bağlantısı yoktur.

Hekim önerilerine uymamanın nedenleri nelerdir?

İstenmeyen yan etkiler

Hasta hekim ilişkisinin niteliği, güvensizlik, yeterli bilgi alamama.

Hastalığın şiddeti

Hastanın eğitim düzeyi: Eğitim düzeyi düşük olanlarda uyumsuzluk daha fazladır.
Antidepresan ilaç seçimi: Bir ilaca uyum göstermeyen olgu başka bir ilaca uyum dösterebilir.
Hastanın kişilik yapısı
Depresyon ağırlaşarak şizofreni gibi ağır hastalıklara dönüşür mü?

Hayır. Şizofreni ile depresyon arasında nedensellik bağlantısı yoktur. Depresyon ağırlaştığında ağır depresyon olur. Ancak depresyon şizofreninin seyri sırasında sık olarak ortaya çıkar. Şizofreniye eşlik eden depresyonlar ile diğer depresyonlar arasında nedensellik bağı konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Bipolar bozukluk ile depresyonun ne gibi bağlantısı vardır?

Bipolar bozukluk depresyondan şimdi veya geçmişte en az bir manik atak (taşkınlık nöbeti) olması ile ayrılır. Bipolar bozuklukta manik atak yanında depresif dönemler de olabilir.

Depresyon olgularının % 10 kadarı hastalığın bir devresinde manik bir atak geçirmektedirler. Diğer bir deyimle bipolar bozukluğa dönüşürler. Duygudurum bozukluğu atağı (mani veya depresyon) olan olgularda manik atak için kesin bir belirleyici olmamakla birlikte ailede bipolar bozukluk olması bu açıdan önem taşımaktadır.

Psikofarmakoloji Bilimsel Çalışma Birimi tarafından hazırlanmıştır
depresyon nedir, hastalıklar, psikiyatri, psikoloji, resimli mesajlar, depresyon hakkında bilmek istedikleriniz, depresyon belirtileri, depresyon tedavisi, depresyon ilaçları bağımlılık yapar mı, depresyon yan etkileri

YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN, YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL!

14 Ocak 2017 Cumartesi / No Comments
akarsu, gece gibi olmak, göründüğün gibi ol, hatalar, hz.mevlana, olduğun gibi görün, resimli mesajlar, sevgide güneş gibi olmak, tevazu, toprak gibi, Mevlana felsefesi, mevlanadan öğütler,

OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN, GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL!
(either seem as you are or be as you seem)

Sevgide güneş gibi ol.
Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol.
Hataları örtmede gece gibi ol.
Tevazuda toprak gibi ol.
Öfkeden ölü gibi ol.
Her ne olursan ol;
Yaklaşık olduğun gibi görün,
Ya göründüğün gibi ol. 

Hz. Mevlana ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol ingilizce, hz.mevlana, Mevlana felsefesi, mevlanadan öğütler, olduğun gibi görün, resimli mesajlar, sevgide güneş gibi olmak, tevazu,