Yazı Duyurusu

Menu

ZİYA GÖKALP SÖZLERİ

Ziya Gökalp Sözleri, Ziya Gökalp Sözleri Yeni, Ziya Gökalp Sözleri Kısa, Ziya Gökalp Sözleri Facebook, Ziya Gökalp Sözleri Twitter, Ziya Gökalp Sözleri 2017, En Güzel Ziya Gökalp Sözleri;


Sakın hakkım var deme. Hak yok, vazife vardır! Sen ben yokuz, biz varız.

*


Ümit, benim ruhumun vazgeçilmez ihtiyaçlarındandır.

*

Felsefe, bilime aykırı hüküm çıkarmaz.

*


Dilde birlik, işte birlik!

*

Türkleri sevmeyen bir kürt kürt değildir, kürtleri sevmeyen bir Türk de Türk değildir.

*


Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.


*

Ülkü uğrunda gönüller delidir. Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir.

*


Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp turan olacak.

*

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, vatan tek ve müebbettir: TURAN.

*


Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.

*
Aruz sizin olsun , hece bizimdir. Halkın söylediği Türkçe bizimdir.

*

Milletim Çok Yaşa!

*
Türklük, hem mefkurem, hem de kanımdır:
Sırtımdan alınmaz, çünkü kürk değil!
Türklük hadimine ‘Türk değil! ‘ diyen
Soyca Türk olsa da ‘piçtir’, Türk değil!

*

Başka dile uymaz annenin sesi,
Her sözün ararsan vardır Türkçesi!


*
Türklüğün vicdanı bir;
Dini bir, vatanı bir;
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisanı bir.

*

Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı;
Türk’üm, bu ad her unvandan üstündür…
Yoktur Özbek, Nogay, Kırgız, Kazanlı,
Türk milleti bir bölünmez bütündür...

*

Türklerin de vicdanları tahlil olunursa görülür ki bir Türk, kızını bir Arap’a, bir Arnavut’a, bir Kürt’e, bir Çerkes’e tezviç edebilir, fakat kat’iyen bir Finlandiyalıya, bir hristiyan Macar’a tezviç edemez, bir Budist Moğol’un, bir Şamani Tunguz’un da kızını İslam yapmadan alamaz. Trablusgarp, Balkan muharebeleri esnasında Türklerin felaketine iştirak edenler Macarlar, Moğollar, Mançular olmadı; bilakis Çin’in, Hind’in, Cava’nın, Sudan’ın ismini bilmediğimiz Müslim kavimleri matemimize ortak oldular; manevi yardımlarını esirgemediler. Bundan dolayıdır ki Türkler, lisanca “Ural ve Altay” şubesine mensup olmakla beraber, kendilerini İslam milletlerinden addederler. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

*


Babam şehit, soyum cümlesi gazi,
Devlet harp etmese olmazdım razı,
Ben gerçi görmedim okuma, yazı,
Bilirim ne varsa Kuran içinde.. Söz ola kese savaşı,


*

Altın Işık Kitabından alınan bir şiir.

Nizamülmülk :

Rum Kayseri Romanos, ordusuyla dün gece,
Hududu geçip girmiş Malazgird’e, gizlice? 

Alparslan :

Emir ver, atlıları hazırlasın Kumandan,
Şimdi gidip alalım Malazgird’i, düşmandan! 

Nizamülmülk :

Onbeş bindir atlımız:, düşman, iki yüz bin er!
Bir avuç süvariye yenilir mi o asker ?
Bundan başka, Sultanım, bu kara kalpli düşman,
İslamları geçirmiş çoluk çocuk, kılıçtan …
Sanıyorum ben, bugün dinimiz tehlikede! 

Alparslan :

Türk varken, İslamiyet, emindir bu ülkede!
Çabuk kesme Vezirim, ümidini, Tanrıdan :
Biz dinin askeriyiz, Odur dini Yaradan.
Şimdi bir elçi gönder düşmanın Kayserine,
Desin : “Harbe hazırdır askerimiz, yarına!”.
Lakin iyi değildir boş yere kan akıtmak,
Zavallı köylüleri, birdenbire dağıtmak ;
Bildirirse şartını, biz de sulhe hazırız!   
Bu anda karşısına çıkar düşman elçisi ;
Almış onu, getirmiş, olmak için bekçisi. 

Alparslan :

Elçi gelsin buraya! –
Başüstüne Sultanım! 

Elçi ( girerek) :

Kayser’in selamı var, ey muazzam Hakanım!
Diyor ki : “Biz, bir büyük ordu ile yürüdük,
Dağlan, ovaları askerlerle bürüdük!
Maksadımız, gitmektir buradan ta Bağdad’a,
Halife’nin başını kestirmektir cellada.
Geçtiğimiz yerlerde kalmıyacak bir İslam,
Serdarlara emrettim, yapacaklar katliam.
Yaktırayım Kur’an’ı, yıktırayım Kabe’yi,
Şarka gelen, görmesin minareli kubbeyi … 

Alparslan :

Artık yeter! söyleme ey uğursuz tercüman!
Bir elçi olmasaydın, işin olurdu yaman …
Git, söyle Kayser’ine : “Hak, esirger dinini ;
Kolay değil fethetmek, arslanların inini.
İslamiyet, bir kızdır ; bekçisi, Türk bir arslan!
Elinde dal kılıcı, bekler onu her zaman! “.
Git, söyle Kayser’ine, biz sulhü çok severiz,
Lakin harbe girersek, insan değil, ejderiz!
İslamiyet güneştir, biz, onun kıvılcımı;
Yenmeden, kına sokmam, çekersem kılıcımı!
Git söyle Kayser’ine, ufukların süsüyüz!
Baykuştan pervamız yok, biz şahin sürüsüyüz!


Bu yazı, Ziya Gökalp Sözleri, Ziya Gökalp Sözleri Yeni, Ziya Gökalp Sözleri Kısa, Ziya Gökalp Sözleri Facebook, Ziya Gökalp Sözleri Twitter, Ziya Gökalp Sözleri 2017, En Güzel Ziya Gökalp Sözleri; ile ilgilidir.

Share This:

Söz Harmanı

I'SİTEMİZDE; en güzel dualar, ayetler, hadisler, altın sözler, anlamlı öğütler, altın tavsiyeler, aşk sözleri, aşk şiirleri, şairler ve yazarların hayatları, eserleri ve eğitim ders notları sizlerin istifadesine sunulmaktadır......

Yorum Yok " ZİYA GÖKALP SÖZLERİ "

Sitemizle ilgili yorum ve tavsiyelerinizi bekliyoruz...

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM