Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

ALLAH KİMLERİ SEVER?

28 Şubat 2019 Perşembe / No Comments
allah kimleri sever, allahın sevdiği kulların özellikleri, allahın sevdiği kulların vasıfları, altın sözler, hadisler, ayetler, allahın sevdiği kullar kuranı kerim, özlü sözler, özgün sözler,

Güzel olan güzel davranır.
İnsana en çak güzellik ve edep yakışır.
İnsan olan güzel davranır, edepli olur.
İnsan fıtratı güzellik ve edep üzerinedir.
Bunun için 'Herkes fıtratının gereğini sergiler' 
Biz güzellikten yana olalım. 
Çirkinlik kolay.
Sonuçta 'Güzellik kazanacak.'...Acer


ALLAH KİMLERİ SEVER?

İtikadı doğru olup, dinin emir ve yasaklarına riayet eden her Müslümanı Allahü teâlâ sever.

*

Aşağıdaki vasıflarda olan Müslümanları da, o huylarından dolayı sever. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ, güler yüzlü olanı sever.) Beyhekî

(Allah muhsindir, muhsinleri [iyilik edenleri] sever.) Taberani

(Allahü teâlâ, güzeldir, güzeli [güzel işleri] sever. Cömerttir, cömertliği sever. Temizdir, temizliği sever.) İ. Adiy

(Allahü teâlâ, yumuşak davrananı sever.) Müslim

(Allahü teâlâ, çok affedicidir, affetmeyi sever.). Hâkim

(Allahü teâlâ, tektir, teke riayet edeni sever.) İbni Nasr

(Allahü teâlâ, yaptığı işi hakkıyla [temiz, güzel] yapanı sever.) Beyhekî

(Allahü teâlâ, yardım isteyenin yardımına koşulmasını sever.) İ. Asakir

(Allahü teâlâ, tevbekâr genci sever.) Ebu-ş-Şeyh

(Allahü teâlâ, gençliğini Allah’a itaat yolunda geçiren genci sever.) Ebu Nuaym

(Allahü teâlâ, meslek sahibi olan ve mesleğinde maharetli mümini sever.) Taberani

(Allahü teâlâ, eski dostluğunu devam ettireni sever.) Deylemî

(Allahü teâlâ, mazlumun ve darda kalanın yardımına koşanı sever.) Beyhekî

(Allahü teâlâ, ısrarla dua edenleri sever.) Beyhekî

*

KURAN’I KERİM’DEN ÖRNEKLER

1. Tevbe edenler
Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. (Bakara; 222)
2. Takva sahipleri
Hayır, öyle değil; ahdini yerine getiren ve günahtan sakınan bilsin ki, Allah şüphesiz Takva sahiplerini sever. (Âl-i İmran; 76)
3. Sabredenler
Allah, sabredenleri sever. (Âl-i İmran; 146)
4. Muhsin (Güzel davranan, iyilik sahibi, dürüst) kişiler
Allah Muhsinleri (güzel davrananları) sever. (Âl-i İmran; 148)
Allah (güzel davrananları, iyilikte bulunanları) sever. (Maide; 13, 93)
5. Tevekkül edenler
Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri (kendine dayanıp güvenenleri) sever. (Âl-i İmran; 159)
6. Temiz kimseler
Allah da çok temizlenenleri sever. (Tevbe; 108)
7. Adaletli olanlar
Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever. (Hucurat; 9)

HADİSİ ŞERİFLERDEN BAZI ÖRNEKLER

1. İyi huylu kimseler
2. Kardeşlerini ziyaret edenler
3. Sadaka verip iyilik edenler
4. Misafirine ikram edenler
5. Dünya ve dünyalıklardan yüz çevirenler
6. Yumuşak huylu olanlar
7. İnsanlara kolaylık gösterenler


allah kimleri sever, allahın sevdiği kulların özellikleri, allahın sevdiği kulların vasıfları, altın sözler, hadisler, ayetler, allahın sevdiği kullar kuranı kerim, özlü sözler, özgün sözler,


HAFTANIN YAZISI

27 Şubat 2019 Çarşamba / No Comments
 ibretlik olaylar, dini hikayeler, duygusal hikayeler, gizemli olaylar, dini içerikli olaylar, hz musanın hayatı, hz musa israiloğulları, yahudiler, hz musa ve yahudiler, haftanın yazısı

İBRETLİK HİKAYELER

Bu hikayeye yine Hz. Muhammed SAV.in güzel bir sözü ile başlayalım: “Elinizden geldiğince herkese ve herşeye (canlı-cansız) yardımcı olunuz. Kendiniz yapamazsanız, delalet ediniz. Yani başkalarının yardım etmesini sağlayınız. Onu da yapamazsanız tebessümle karşılayınız. Onu da yapamazsanız, niyetinizden keşke yardım edebilseydim diyerek üzüntünüzü belirtiniz. Bu da bir sadakadır” buyurur. Bakara Suresi’nin 263. ayeti Sh. 43.

“Güzel davranış, güzel söz de sadakadır. (Çünkü iyi niyete dayanır) buyurulmuştur.

Hz. Musa devrinde Beni İsrail zamanında 7 sene süren bir kıtlık ve yokluk oluyor. Nerede ise yeryüzünde sular kesiliyor, yağmur yağmıyor, tabiat kuruyor. Hayvanat-haşarat kuruyup fosil haline geliyor. Zamanın manevi önderleri, maddi yöneticiler çaresiz ve naçar kalıyorlar. Kendisinin Allah katındaki yerinin farkında olmayan ve halk nazarında sıradan birisi olan bir Allah dostu yalvarıyor, yakarıyor, ağlıyor, iniliyor. Neticede başımı alıp dağlara çıkayım deyip yola koyuluyor. Yolu bembeyaz kumla dolu. Yürüyemeyecek derecede yumuşak ince kumlu bir dereye ulaşıyor. İnce beyaz kumlar gözüne un gibi görünüyor. Sevinerek yere eğiliyor. Kumları un sanıp eline alıyor. Bakıyor ki, ince kum. Üzülüyor, eziliyor. Ellerini açıp “Ey ulu Allahım. Ne olurdu şu derenin kumları un olsaydı da ben de bu un deresinin dağıtıcısı olsaydım, herkese bunu dağıtsaydım. Herkes ekmeğini yese, ben de onları mutlu mutlu seyretseydim ve bana da bir parça ekmek verin deyip ben de onlarla mutlu olsaydım” diye ağlıyor. Ve damla damla akan çeşmeden abdest alıp namaza duruyor. Secdede ruhunu teslim ediyor.

Hz. Allah, Hz. Musa’ya vahyediyor. Cebrailini gönderiyor. Ya Musa, benim veli bir kulum, felanca deredeki kuru çeşmenin yanında vefat etti. Onu teşhis ve tekfin et. Yani Musa merakla bu aziz kişi kutlu inan kim ola ki bu iltifada nail oluş diye oraya koşuyor. Bakıyor ki yıllardır o toplumda yaşayan kimse tarafından fazla bilinmeyen sıradan bir insan. Emri ilahi üzerine yıkıyor adamı kefenliyor. Camiye cenazesini getirip musallaya koyuyor. Cenaze namazını kılacağı zaman bir bakıyor ki gök ehli yere inmiş. Melekler ordu halinde cenazeye iştirak ediyorlar. İğne atsan yere düşmüyor. Ama tanınan birisi olmadığından cenazede fazla insan yok.

Hz. Musa taaccüble hayretler içinde cenaze namazını kıldırıp defnini yapıyor. Sonra ulu Allah’a iltica edip şöyle diyor; “Ey benim ulu rabbim, hikmet nedir ki bu kişinin bizler tarafından bir özelliği bilinmiyor ama buna bu kutsi ilahi neden verildi, gökte melek kalmayıp yere indi.

Cenabı hak vahyediyor ki; Ya Musa, o kulum dünyanın en cömert kullarından birisidir. Vakıa sen onun bir cömertliğini görmedin ve lakin onun gönlü çok engin, çok zengin. Eğer o deredeki kumları un yapsaydım, tamamını insanlara dağıtacaktı. Ben onu dağıtmış kabul ettim ve onu sevgili kullarımın içine cennete koydum. Müjdeler olsun cömert kullarıma, buyuruyor.

Demek ki insanların niyetleri amellerinden hayırlıdır. Nice insanlar vardır ki ellerinde yokken elinde olsa ben olsaydım şunu yapardım, bunu hayra sarfederdim der. Ama Allah onlara lutfedip verince de sözlerini unuturlar da pinti halit kesilirler. Yani balı kavanozun dışından yalarlar. İslam tarihinde böylelerinin hikayeleri çoktur. Örneğin; Karun. R.SAV. zamanında giymeye elbisesi olmayan Salebe Binti Hatip bunlardan ikisidir. Neticede Karunu yer yutmuştur (Ayettir) Salebe helal olmuş 100 binlerce malı davarı devesini afet almış. Salgın hastalıklardan hepsi telef olmuş. Kokuşmuş, leşleri yağan yağmur selleri temizlemiştir. Böyleleri de vardır.

Mühim olan malı varken cömert olmak. Malın yoksa gönlün zengin olmaktır. Malı kazanmak zengin olmak zor iştir. Ama onu israf etmemek ve insanlığın hayrına kullanmak çok daha zordur. Çünkü şeytan binbir dereden bin su getirerek zenginin sadaka vermesini önler. Kur’an’da en çok sevap, hayır ehline vaadedilmektedir. Bire 10-70-100-700-1000 ve ilerisi. Bunlar ayet mealidir. Kadir Suresinde bir gecenin ihyası 83 sene 4 aydan daha hayırlı olduğu bildirilmiştir. Ah insanlar bunu bir anlayabilselerdi; ne işsiz, ne aşsız ve ne de eşsiz kimse kalmaz dünya huzur bulurdu.

ibretlik olaylar, dini hikayeler, duygusal hikayeler, gizemli olaylar, dini içerikli olaylar, hz musanın hayatı, hz musa israiloğulları, yahudiler, hz musa ve yahudiler, haftanın yazısı

MERHAMET

26 Şubat 2019 Salı / No Comments
altın sözler, merhamet sözleri, acıma sözleri, acıklı sözler, merhamet nedir, merhamet ile ilgili sözler, allahın merhameti, allahın rahmeti ve merhameti, necip fazıl kısakürek reis bey merhamet, reis bey filmi merhamet,

MERHAMET NEDİR?

Merhamet doğuştandır.
İnsan sonradan merhametsizleşir.
İnsana MERHAMET!
Hayvana MERHAMET!
Bitkiye MERHAMET!
Yaratılan herşeye MERHAMET!..
*

Merhamet-(Necip Fazıl KISAKÜREK-Reis Bey adlı eserinden)

İdamlık Genç: Etmeyin Reis bey! Siz ağlayamazsınız! Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz…
Siz merhametten, acıma duygusundan, yalnız kötülük doğacağına inanmışsınız. Yerine göre haklısınız.. Fakat ondan ne büyük iyilik doğacağını unuttuğunuz için en büyük hakkı kaybediyorsunuz. Rahmet kaldırılmış sizin kalbinizden.. Reis Bey! Mühürlü kalbinizin açılmasını dilerim, Allah sizi de arındırsın…” 

Reis Bey: İnsandaki kötülük iktidarını döve döve pekiştirmek yerine, hohlaya hohlaya yumuşatmak.Merhamet! Hava gibi, su gibi muhtaç olduğumuz iksir… Baş aşağı bir cemiyeti,baş yukarı edecek bir kudret. Acımasızca idama götürdüğüm çocuk; bana “Buz çölünde yol alıyorsunuz.” demişti. Hepimiz, bütün insanlık buz çölünde yol alıyoruz! Aldığımız nefesler bile, sipsivri kayalar şeklinde donuyor. Bakarken gözle bıçaklıyor, dinlerken kulakla zehirliyoruz! Damak kirletiyor, el donduruyor! Bütün bunların kanunlarını bilmiyoruz da, kanun çıkarmaya kalkıyoruz! Olur mu hiç? Sen kaplanı yetiştir, besle, sonra pençe atıyor diye kement at, ipe çek! Yazıktır kaplana, günahtır kaplana, merhamet!

Hakim: O hâlde ceza ölçüleri, hak, adalet ve kanunlar lüzumsuz öyle mi?

Reis Bey: Öyle değil! Bunlar, doktorun çare bulamayınca bütün bir uzvu budamaya mecbur kalması gibi, iç tedavi üstünde tedbirler… 

Savcı: Efendim. Merhamet ekmek olsa da bütün insanlığa dilim dilim dağıtılsa payına hiçbir şey düşmeyecek lanetli budur! Üstelik yüce reislik makamından bitirimhanelere düşüp ipten, kazıktan kurtulma insanlar arasında eroin çetesi kuran bir bedbahtın karşınızda kurtarıcı edâsıyla adalet dersi vermeye kalkışması; tam bir şenaattir! Kendisine yine reislik makamındayken söylediği bir sözü hatırlatırım. “Bizi daima işlenen suçun cüzzamlı suratına bakmaktan kaçıran bu edebiyat esnaflığını bir yana bıraksınlar!” ve bu görünen suçun görünmeyen bir yanı varsa onu ortaya döksünler! 
…………………………………

Reis Bey: Bu ne acındırıcı mantık… Benim merhamet tezim bir dedektif kaidesi midir ki suçluyu bulsun? Ben diyorum ki her fert baş ucuna; “Suçlu benim, herkes suçsuz!” levhasını asmalıdır. Ben diyorum ki yegâne kurtuluşumuz herkesin herkesi affetmesindedir. Daha ötesi kanunların sorumluluğuna girer. Ama görüyorum ki anlatamıyorum… Hissediyorum ama anlatamıyorum! Çocuk, “Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz…” dedi. Ağladıkça anlıyorum… Ağladıkça anlıyorum… Artık bütün mantık hesaplarımı kaybettim. hem de öylesine kaybettim ki; Amerika’da bir cinayet işlense de, Dünya çapında bir ses sorsa; “Katil kim?”, “Benim!” diye haykırabilirim! Soğuk kış geceleri, köprü altında yatan çıplakların vebali benim boynumda, gömleğimin yakasında… İsterse çareme adli tıp baksın fakat bir hastaneye girsem de kan kanseri çeken hastalar görsem acaba onları bu hale ben mi getirdim? diye düşünüyorum. 
Ben ne yaptım? Uykuda, baygınlıkta, annemin karnında, babamın kanında hangi cinayeti işledim? Hangi mukaddesi kirlettim ki kendimi gelmiş gelecek bütün fenalıkların tek sorumlusu biliyorum? Dışımda ne arıyorlar? İçime doğru suçluyum ben! Bir de kalkmış belki kendimden birine, ondan öbürüne geçer, bir merhamet yangını çıkar bütün ülkeyi sarar diye; tımarhanelik bir hayalin peşine düşmüş gidiyorum! 
Reis beyefendi; Ceketim benimdir! Cep benim ceketime aittir. Eroin de o cebin malıdır. Ben suçluyum, bana acımayın reis beyefendi… Bana acımak merhamete haksızlık olur!
Göklerin merhamet dolu olduğuna inanıyorum… Bizse nefsimizin beton çatısını tepemize dikmiş, yaşamayı öldürüyoruz! merhamet… Âlem bu temel üzerinde! Eğer toprağa, tohuma, hatta kire, lekeye merhamet olmasaydı, su olur muydu? Rengi merhamet, sesi merhamet, pırıltılı şırıltılı su… 
Ne duruyorsunuz! Sökün sahte su borularını! Ev ev merhamet şebekesi kurun! Tepelerinizdeki çatıları da yıkın! Göklerle temasa geçin! O zaman göreceksiniz ki; acı su borularından, kendi kendine tatlı su akacak… Ve başlar üstünde, güneşe yol veren kubbeler yükselecek…

*

Merhamet, Rahm: Esirgemek, acımak, şefkat göstermek, çaresizlerin hallerine kalben acıyarak kendilerine yardımda bulunmak demektir. Merhamet, temiz ruhların bir süsüdür. Yalnız insanlara değil, hayvanlara da merhamet etmeli, acımalıdır. Bir hadis-i şerifde buyurulmuştur:
   
"Yerde olanlara merhamet ediniz ki, gökte olanlar size merhamet etsin."

MERHAMET

Denilebilir ki, dünya merhamet yasası ile ayakta durmaktadır. Çünkü yaratılmışlık, tüm mümkün varlıklar için bir eksiklik, zayıflık, fânilik, muhtaçlık, kırılganlık, ölümlülük, demek olduğuna göre merhamet olmadan hayat olmaz. Bu dünya hayatında zorluk, acı ve keder, korku, yoksulluk ve yoksunluk, haksızlık, tüm in-sanları birleştiren ortak paydadır.

Herkesin kendi ölçüsünde bunlardan bir nasibi vardır. Yaratılan hiçbir varlık kendi varoluşunun ve bütünlenmesinin temelini kendinde bulamaz. Kendi hayat ve kemal garantisini kendi kendisine sağlayamaz. Yardıma, korunmaya, ilgi ve desteğe başvurmadan varlığını koruyup geliştiremez. Onun için herkes ve her şey merhamete muhtaçtır.

Merhamet, herkesin iyiliğini isteyip onlara yardım etme arzusu duymadır. Merhamet tüm insanlar ve tüm canlılar için dünyayı güvenli bir yer kılma duyarlılığına sahip olmadır. Herkese ve her şeye anlayış, acıma ve şefkatle yaklaşmadır.

Onları esirgeyip koruma, üzerlerine titremedir. Tüm canlı varlıkların hürriyet ve güven içinde gelişip serpilmesine yardımcı olmak, varlıklarının devamı için güç ve destek vermek merhametin temelini oluşturur. Bizim sahip olduğumuz imkânlara, hak ve hürriyetlere başkalarının sahip olmayışı içimizde onlara karşı bir acıma duygusu uyandırdığında, buadı merhamettir.

Merhamet, başkasının güçsüzlük, sıkıntı ve derdine ilgi duyma, onun durumuna acıma ve şefkat gösterme, onunla birlikte ıstırap çekmedir. Layık olmadıklarını sandığımız bir kötülükten ıstırap çektiğini gördüğümüz kimselere karşı duyduğumuz şefkat, iyi niyetle karışık bir üzüntüdür. Dert ve sıkıntı içerisinde olan kişinin derdiyle dertlenme, üzüntüsüyle üzülme ve ona yardımcı olmaya çalışmadır.

 Merhamet, yaratıklardan hiç birine zulüm ve haksızlığı reva görmeyip, içlerinde zararlı olmayan güçsüzlerin zayıf hallerine acıyıp, imdat ve yardımlarına yönelmedir. Merhametin karşıt anlamları; sertlik, acımasızlık, alaycılık, zalimlik, kıskançlık, soğukluk, ilgisizlik, yürek katılığı, bencillik ve duyarsızlıktır.
Merhametli insan, başkalarından apayrı bir benlik ve kişilik olduğunu bilmekle birlikte, başkalarının hal ve durumlarını içten sezinleyerek onlara eşduyum (empati) gösterir. Bir bakıma onlarla özdeşleşme süreci yaşar. İnsanlara merhametle yöneldiğimizde, onların daha iyi hayat şartlarına kavuşmasını, hatta bizim gibi olmasını isteriz.

Böylece merhamet aynı zamanda hem adalet hem de eşitlik duygusunun kaynağıdır. Aralarında elbette ki bir fark vardır. Merhamet, iyilik yapmaya, başkalarının durumuna ilgi gösterme ve yardım yapmaya bizi yönelten bir duygudur.

Bu ilgi ve yardım, akli, mantıki, hukuki bir ölçü ve ilkeye göre yapıldığında da adalet ortaya çıkar.Merhamet, karşı tarafın kimlik ve kişiliğini gözetmeden herkese eşit dağıttığımız bir acıma duygusudur.

Istırapta eşitlik yoktur, fakat merhamet bize ıstırap ihtimalinin eşitliğini öğretiyor. Bir başkasının başına gelen benim de başıma gelebilir. Merhamet, insanların eşitliği anlayışına dayanıyor. İnsan olarak hepimiz ıstıraba karşı duyarlıyız, acı hepimizi kırılganlaştırıyor. Her bireyin insanlığının eşit değer taşıdığı bir dünya anlayışı içerisinde ancak merhamet barınabilir.

Merhamet sahipleri, diğerinin yaşadığı ıstırabın ne kadar acı verici olduğunu tahayyül edebilen insanlardır. Merhamet, acıya ya da üzüntüye duyulan sempati, başka deyişle, başkasının ıstırabına katılmaktır. Merhamet, ahlaki olarak acı verici bir ıstıraba üzülmektir. Merhamet bu üzüntünün kendisidir, daha doğrusu bu üzüntü merhametin başlangıcı ve en küçük birimidir. Merhamet, başkasının ıs-tırabını paylaşmaktır.

Başkasının ıstırabını paylaşmak, onu onaylamak ya da acı çekmesinin iyi ya da kötü nedenlerini paylaşmak demek değildir. Bu, ne olursa olsun, bir ıstırap karşısında ilgisiz kalmayı ve kim olursa olsun bir canlıyı bir nesne olarak kabul etmeyi reddet-mektir. Bu nedenle o, ilkesel olarak evrenseldir ve yöneldiği şeyleri hiç hesa-ba katmaması bakımından daha da ahlakidir.

Bundan dolayı günahkârlara da merhamet duyulur. Kötülük yapan bir kimsenin içindeki kine, üzüntüye, sefalete rağmen, onun ıstırabı ya da deliliği karşısında merhamet duymak, onun içini kemiren kötülük karşısında masum olmaktır.

En azından kine kin eklemeyi reddetmektir. Böylece merhamet, başkasının ıstırabından zevk alan ve en büyük kötülük olan acımasızlığın ve bunu dert etmeyen ve tüm kötülüklerin ilkesi olan bencilliğin tersidir.altın sözler, merhamet sözleri, merhamet nedir, merhamet ile ilgili sözler, allahın merhameti, allahın rahmeti, necip fazıl kısakürek reis bey merhamet, reis bey merhamet,

SÖZ YERİNDE VE ZAMANINDA SÖYLENMELİ

25 Şubat 2019 Pazartesi / No Comments
 yerinde sözler, anlamlı sözler, oturtan sözler, manalı sözler, etkili sözler, etkileyici sözler, altın sözler, fatih sultan mehmet sözleri, sert sözler, ibretlik sözler, ibret alınacak sözler

YERİNDE SÖYLENEN SÖZLER

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz…

*

Yaş sadece bir sayıdır, olgunluk senin tercihin…

*

Ve mutluluk artık bir kibrit çöpü, artık ne kadar yanarsa…

*

Bazıları yavaş yürür ama asla geri adım atmaz.

*

O kadar güzel gülüyordu ki sevmesem ziyan olacaktı.

*

Bir aşkı sürdürmeyi de bilirim süründürmeyi de!

*
 yerinde sözler, anlamlı sözler, oturtan sözler, manalı sözler, etkili sözler, etkileyici sözler, altın sözler, fatih sultan mehmet sözleri, sert sözler, ibretlik sözler, ibret alınacak sözler


Küme düşse de hayallerim, Havalı Sözler şampiyonluğa oynar gülüşlerim!

*

Gülüşlerim var benim, her sıkıntıya eyvallah diyen.

*

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha çok onur vericidir…

*

Bizde geri vites yok! Gerekirse ilerden döneriz.

*

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider.

*

Boşuna dönüyorsun dünya! Okeyin ikisi de bende.

*

Çok talibim var diyenler; sevinmeyin! Ucuz malın alıcısı çoktur.

*

Sadece gülüşümü yakala, öfkem sana ağır gelir…

*
 yerinde sözler, anlamlı sözler, oturtan sözler, manalı sözler, etkili sözler, etkileyici sözler, altın sözler, fatih sultan mehmet sözleri, sert sözler, ibretlik sözler, ibret alınacak sözler

Arkadaşlıklar aşka dönüşür ama dostluklar asla ihanete dönüşmemeli.

*

Sahne senin devam et ama sıra bana gelmesin dua et.

*

Benim bu oyunda unuttuklarımı sen daha öğrenmedin bile.

*

Konuşmak ihtiyaç olabilir, ama susmak bir sanattır.

*

Böcek olmayı kabullenenler, ezilince şikayet etmemelidirler.

*

Kitap gibi kadınları, imlası bozuk erkekler okuyamaz!

*

Paranı ver, gönlünü ver selam ver, canını ver ama SIRRINI VERME!

*

Günlerini say, servetini say, büyüklerini say ama YERİNDE SAYMA!

*

Özü doğru olanın sözü de doğru olur. Hz. Ali(r.a)

*

Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama hiç bir zaman BOŞ VERME!
Satıcı ol, alıcı ol, kalıcı ol, bulucu ol ama BÖLÜCÜ OLMA!
Eşini beğen, işini beğen aşını beğen ama KENDİNİ BEĞENME!
Fidan büyüt, garip doyur, çocuk besle ama KİN BESLEME!
Davet et, hayret et, affet, tövbe et ama İHANET ETME!
Hedefe koş, yardıma koş ama, ORTAK KOŞMA!
Elini aç, gözünü aç, kapını aç ama AĞZINI AÇMA!
Okumaktan zarar gelmez, oku ama LANET OKUMA!
Rakibini geç, sınıfını geç ama GÜLÜP GEÇME!

 yerinde sözler, anlamlı sözler, oturtan sözler, manalı sözler, etkili sözler, etkileyici sözler, altın sözler, fatih sultan mehmet sözleri, sert sözler, ibretlik sözler, ibret alınacak sözler

– Her ne ararsan kendinde ara!

*

– Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir.

*

– Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayın.

*

– İncinsen de incitme !

*

– Eline, diline, beline sahip ol !

*

– Kadınları okutun!

*

– Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan!

*

– Okunacak en büyük kitap insandır.

*

– İnsanın değeri, yüreğinin ağırlığı kadardır.

*

– En büyük kerâmet çalışmaktır.

*

– Okunacak en büyük kitap insandır.

*

- Ben haklı ya da haksız olduğum durumlarda değil, karşımda adam olmadığını anladığım zamanlarda susarım!

*

– İlim beşikte başlar, mezarda biter.

*

– En yüce servet ilimdir.

*

– İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

*

– Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu !

*

– Benim Kâbem insandır.

*

– Kendine ağır geleni başkasına yapma !

*

– Asıl kör, nankördür.

*

– Düşmanının bile insan olduğunu unutma !

*

– Sürekli olarak mutlu olmak istiyorsan, herkesle dost ol, kimseye kin ve
haset besleme !

*

– Çalışmadan geçinenler bizden değildir.

*

– Özünü bilirsen özürden kurtulursun.

*

– İnsanın cemâli sözünün güzelliğidir. (İnsan iyi sözlüyse güzeldir, kötü
sözlüyse çirkindir.)

*

– Peygamberler ve Erenler, insanlığa Allah’ın hediyesidir.

*

– Doğruluk dost kapısıdır. (Onunla dostlar edinirsin)

*

– Dikkat et, lokma seni yemesin, sen lokmayı ye !

*

– Mârifet, nefsi silmek değil, bilmektir.

*

– Allah ile gönül arasında perde yoktur.

*

– Oturduğun yeri pâk et, kazandığın lokmayı hak et.

*

– Yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.
yerinde sözler, anlamlı sözler, oturtan sözler, manalı sözler, etkili sözler, etkileyici sözler, altın sözler, fatih sultan mehmet sözleri, sert sözler, ibretlik sözler, ibret alınacak sözler

BİLGİ

19 Şubat 2019 Salı / No Comments
altın sözler, bilgi, bilgi ile ilgili sözler, bilgi nedir, bilgi nedir felsefe, bilginin anlamı, ders notları, ödev notları, resimli sözler bilgi, nedir.org, kaç çeşit bilgi vardır, bilgi sözlük anlamı

Bilgi özgürlüktür.
*

Bilgi Nedir, Ne Demektir? 

Bilgi, bilen varlık yani özne (suje) ile bilinen varlık, yani nesne (obje) arasında kurulan ilişkiden doğan ürüne verilen addır. Daha açık bir ifadeyle öznenin (sujenin) nesneyi (objeyi) yorumlamasına, onun hakkında bir yargıda bulunmasına veya açıklama yapmasına, bilgi denilmektedir.  

Bilginin ne olduğu konusunda çok çeşitli görüşler vardır. Bunlardan en yaygın ve kolay anlaşılır olanı ile konuya başlayabiliriz. İnsan, duyu organları yoluyla yaşadığı çevreyi ve evreni algılar. Bu algılamada "özne" (suje) ve "nesne "(obje) adı verilen iki temel unsur vardır. Özne, bilen, yani insan; nesne ise bilinen, yani varlıklardır. Bilgi, çoğu zaman bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürün olarak tanımlanır. Bu tanımlamada geçen özne, aktif bir tavır sergileyen insan; nesne ise öznenin yöneldiği pasif durumdaki varlıktır. Ayrıca bilgi aktı (bağ) da algılama, düşünme, anlama, açıklama gibi faaliyetleri ifade eder. Aktif bir tavır sergileyen insan bilinçli ve amaçlı bir biçimde bir nesneye yönelir, onu kendisine konu yapar. Özne ile öznenin yöneldiği bu nesne arasında bilgi aktı ilişkisi kurulur ve bu ilişki sonucunda da bilgi oluşur.

Öznenin amaçlı yönelimi sonucunda, özne ile nesne arasında kurulan ilişkinin ürünü olan şeydir bilgi. 

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM 
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)

*

Bilgi Nedir?

» insan aklinin erebilecegi olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
» öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
» insan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malûmat, vukuf
» genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat
» bilim
» (bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttigi anlam
Kaç türlü bilgi vardır
(İsimlerini yazınız)
Bilgi obje ile suje arasındaki akt’tır. 6 değişik bilgi türü vardır bunlar: Günlük bilgi, teknik bilgi, felsefi bilgi, sanat bilgisi, bilimsel bilgi, dini bilgidir.
Bilimsel bilgi ve felsefi bilginin özellikleri nelerdir
Bilimsel bilgi: Nesneldir. Eleştireldir. Deney ve gözleme dayalıdır. Değişebilirliği vardır. Kesinlik ve bitmişlik içerir. Sistemli ve tutarlı bir bilgi türüdür.
Felsefi bilgi: Özneldir. Kesinlik yoktur, sorgulayıcı bir bilgi türüdür. Konuları bir bütün olarak inceler. Sistemli ve tutarlı bir bilgi türüdür. Akıl yürütmeye dayalıdır. Eleştirici ve esnektir. Evrenseldir.
Bilgi Hakkında Soru Cevap
1) Bilgi nasıl oluşur?
Bilgi kavrama ve çıkarım yapma sonucunda oluşur.

2) Neden birden fazla bilgi türü vardır?
Doğal, sosyal hayat ve insan çok yönlü varlıktır. Bu varlıkların her yönden açıklanması, doğru bilgi elde edilmesi için birden fazla bilgi türüne ihtiyaç vardır.

3) Günlük bilgi nasıl bilgidir?
Günlük bilgi düzensiz bilgidir. Sistemli ve bilimsel değildir. Bununla birlikte günlük bilgilerden her zaman yararlanılabilir.

4) Empirik bilginin geçerliliği ve doğruluğu neye dayanır ve neyi kolaylaştırır?
Empirik bilginin geçerliliği ve doğruluğu kişisel tecrübeye dayanır ve günlük hayatı kolaylaştırır.

5) Teknik ile bilim arasında nasıl bir ilişki vardır?
Tekniğin ilerlemesi bilimi ilerlettiği gibi bilimin ilerlemesinde tekniği ilerletir.

6) Sanatı diğer bilgi türlerinden ayıran en önemli özellik nedir?
Sanatçı terimlerin yanında sesi, rengi ve maddenin çeşitli şekillerini de kullanır, özeldir.

7) Bilimsel bilginin özeliklerini belirtiniz.
* Nesneldir. Bilimsel bilgi tutarlıdır.
* Aklın ve akıl ilkelerinin ürünüdür.
* Yöntemli bir bilgidir.

8) Formel bilimler nedir?
Düşüncenin biçimi ve tutarlılığı ile ilgilenen mantık ve matematik gibi bilimlere formel bilimler denir.

9) Doğa bilimleri nedir?
Doğadaki olayları konu alan fizik, kimya, jeoloji, astronomi ve biyoloji gibi birimlere denir.

10) Doğa kanunları nasıl elde edilir?
Doğa bilimleri önce doğadaki çok karmaşık olayları deney ve gözlemle inceler, sonra tümevarım yoluyla çıkarımlar yaparak genel geçerli doğa kanununu elde eder.

Kaynak: www.nedir.org

*

BİLGİ İLE İLGİLİ SÖZLER

Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. Claude Bernard
*
Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme, daha iyi. Nietszche
*
Bilgi de tek başına bir güçtür. Bacon
*
Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari
*
Bilgi, sakalla ölçülmez. Moliere
*
Bilgi, iki çeşittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden öğreneceğini bilmek. Samuel Johnson
*
Bilgiden başka hiçbir kuvvete heves etme. Cami
*
Bilgili adam güneş gibidir, girdiği yeri aydınlatır. Zübeyr Gündüzalp
*
Bir insan her şeyi bilemez. Horatius
*
Çin'de bile olsa bilgiyi arayın, gidin, elde edin. Hadis-i Şerif
*
Dünyada en zor olan şey, insanın kendisini bilmesidir. Thales
*
Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir. Hadis-i Şerif
*
Hak'tan ve faziletlerden mahrum olan bilgi, hilekarlıktır, onun akıl ve zeka ile alakası yoktur. Eflatun
*
Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil. Marcel Lenoir
*
Soru da bilgiden doğar, cevap da. Mevlana
*
Tek iyi şey bilgi, tek kötü şey de bilgisizliktir. Diyojen
altın sözler, bilgi, bilgi ile ilgili sözler, bilgi nedir, bilgi nedir felsefe, bilginin anlamı, ders notları, ödev notları, resimli sözler bilgi, nedir.org, kaç çeşit bilgi vardır, bilgi sözlük anlamı


EN SEVGİLİYE EN GÜZEL MESAJLAR

13 Şubat 2019 Çarşamba / 2 Comments
sevgililer günü, sevgililer günü mesajları kısa, sevgililer günü mesajları uzun, en güzel sevgililer günü mesajı, sevgililer günü mesajı ingilizce, sevgililer günü mesajı resimli
en güzel sevgililer günü mesajı, sevgililer günü, sevgililer günü mesajı ingilizce, sevgililer günü mesajı resimli, sevgililer günü mesajları kısa, sevgililer günü mesajları uzun, 
SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 

Yalnızca bir günlük değil, ömürlük sevgiler yaşamamız dilegiyle... Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun.

*Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağınaufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

*En huzurlu, en mutlu gündü. Sevgililer günümüz kutlu olsun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum.

*Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

*Gözlerin için uygun bir renk bulamadım, hangisi olsa zaten içim yanıyor. Tenine göre uygun çiçek bulamadım, hepsi zaten kokusunu senden alıyor. Sevgililer günün kutlu olsun.

*Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

*Ömrüm iyiki benim hayatımdasın, seni seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun bitanem.

*Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

*Sevginin olduğu yerde güneş batmazmış. Güneşimiz hiç batmasın. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

*Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

*En imkânsız hayalimdi, sabah seninle uyanmak. Ömrümün sonuna kadar seninle yaşamak. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

*Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

*Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

*Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için aşığımsana!.. Sevgililer Günnü kutlu olsun birtanem, seni çok seviyorum.

İNGİLİZCE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

My dear friend,
I may not express my love for you each day
But, I want to do it on this special day
You mean a lot
Happy Valentine's Day!


* * * * *


Valentine, I feel so good
Each time that we're together.
We're similar souls in harmony,
Birds of a kindred feather.
Our hearts sing to the same sweet tune;
Our compatible minds align;
Could you, would you, pretty please,
Be my Valentine?


* * * * *


Valentine’s Day is full of paper hearts,
but my heart for you, my friend,
is full of feelings
more precious to me than gold,
as long lasting as diamonds.
My heart for you, my friend
is filled with emotions strong as platinum,
and appreciation for you
worth more to me than any treasure.
My Valentine heart is yours,
my priceless friend.
Happy Valentine’s Day!


* * * * *


It is very tough to believe a stranger,
But if someone loves you more than fish loves water,
Holds your hand tight with tears in his eyes and says,
The moment I saw you
I fell in love with you
I can’t live without you
and want to spend the rest of my life with you
I Love you
What will you reply?


* * * * *


I m feeling so happy, do u know why? cuz i m so lucky,
do u know how? cuz God loves me.Do u know how?
cuz he gave me a gift.Do u know what? its YOU my love.


* * * * *

I thought love was just a mirage of the mind,
it's an illusion, it's fake, impossible to find.
But the day I met you, I began to see,
that love is real, and exists in me.
Happy Valentine Day!


* * * * *

Its d Month of
Kisses, Surprises,
Proposals n Dates,
Chocolates n Gifts,
Hugs n Luv Songs
It's feb..
Wishing u a Love filled
Valentine Month..!!


* * * * *

...........TO MY...................
.........VALENTINE...............
....I LOVE YOU SO COMPLETELY.....
......OUR LOVE IS A DEEP.........
........AS THE OCEAN.............
....AS HIGH AS THE STARS........
.............AND.................
 ,,,,,,,,,AS SPECIAL,,,,,,,,,,,,
 .,.,.,.,.AS THE SKY.,.


* * * * *

My valentine,
Why would I bring u chocolate when you are the treat.
My valentine,
Why would I bring u flowers when your smell is what's sweet.
My valentine,
Why would I buy u a card when the words can be heard through me.
My valentine,
Why would I take u out some place when all I need is to see ur face.
My valentine,
Why would I celebrate this on 1 special day,
When I can do it always :(


* * * * *

May this Valentine bless us with the cupid of love and warmth of romance. Happy Valentine's Day Honey!


* * * * *

Is Love Secure Or Not, But I Say
The Insecurtity Of Losing Our Love
Makes Us Lose The Friend In Them
And Insecuity Of Losing The Friend
Makes You Fall In Love With Them


* * * * *

If Someone Put Two Choices In Front Of Me That
If I Have To Choose Between Loving You And Breathing
Even These Are Difficult Choices But
I Would use my last breath to say I love you.


* * * * *

Have I told u recently
that I love you
well, just in case I didn't
today I want to say it
over and over, and over again
I love you!
Happy Valentine's Day!!


love messagesLove is like a cloud...
Love is like a dream...
Love is one word and
Everything in between...
Love is a fairytale come true...
Because I found love when I found you.
Happy Valentine's Day!


* * * * *

On Valentine's Day, we think of people
who have cheered and encouraged us,
who go out of their way
to be kind and caring,
who have enriched our lives
just by being themselves.
You are such a person.
I'm so happy you're my
Happy Valentine's Day!

* * * * *

Wenever I miss U,
I wont luk 4u in my dreams
or try 2 hear ur voice in ur msgs.
I'll jus put my right hand across mychest n feel U!


* * * * *

You know why nature
made eyes in pair,
Ears in pair,
Hands in pair,
Legs in pair and
Heart single ????
Just to find its pair ...
Happy Valentine's day.


* * * * *

My eyes are blind without your eyes to see, Like a rose without color. Always be there in my life sweetheart.


Let's share the world A sea is for you, and waves are for me. The sky is for you, and stars are for me. The sun is for you, and light is for me. Everything is for you, and you are for me.


Let's share the world
A sea is for you, and waves are for me.
The sky is for you, and stars are for me.
The sun is for you, and light is for me.
Everything is for you, and you are for me.


* * * * *

There are 4 steps to happiness:
1. You.
2. Me.
3. Our hearts
4. Eternity!
I will love you until my heart stops beating.
Love you lots...
Happy Valentine's Day Baby


* * * * *

Make Sure That In Search Of A Perfect Person
You Don't Loose A True One,
Because Perfection Is Fantasy
&
Truth Is Reality


* * * * *

Only in my dreams u exist. but when i wake up
You vanish like a ghost. Kiss me one last time before I wake up,
to my twisted reality, thats the only thing i live for,
Your nonexistent love. Thats all I have, thats all I have...
Happy valentines day


* * * * *

I though to bring lot of flowers and happyness
for this valentines day but you said i am not
your dear not even a friend to wish you...
Happy valentines day dear..


happy valentines day quotes


Love isn't a decision, it's a feeling.
If we could decide who to love, then,
life would be much simpler, but then less magical.
Happy Valentines Day

* * * * *

I'm with you reading this ,
Looking at your eyes and your lips,
Touching your lips softly with my fingertips.
Making love to you in every kiss.


* * * * *


Love is a miracle, sweet as can be
That will always remain a complete mystery.
For though it is something that's centuries old
It cannot be purchased for silver or gold


* * * * *


Whenever likable people cross my mind
I always have such pleasant thoughts of you.
You bring me so much happiness and joy
Those who lift me up are very few.


* * * * *

More than a catbird hates a cat
Or a criminal hates a clue
Or the Axis hates the United States
That's how much I love you.

sevgililer günü, sevgililer günü mesajları kısa, sevgililer günü mesajları uzun, en güzel sevgililer günü mesajı, sevgililer günü mesajı ingilizce, sevgililer günü mesajı resimli

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ

12 Şubat 2019 Salı / No Comments
14 Şubat sevgililer günü, sevgililer günü mesajları kısa, sevgililer günü mesajları uzun, en güzel sevgililer günü mesajı, sevgililer günü mesajı ingilizce, sevgililer günü mesajı resimli

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 

*Sevginin olduğu yerde güneş batmazmış. Güneşimiz hiç batmasın. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.


*En imkânsız hayalimdi, sabah seninle uyanmak. Ömrümün sonuna kadar seninle yaşamak. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

14 Şubat sevgililer günü, sevgililer günü mesajları kısa, sevgililer günü mesajları uzun, en güzel sevgililer günü mesajı, sevgililer günü mesajı ingilizce, sevgililer günü mesajı resimli


*Ömrüm iyi ki benim hayatımdasın, seni seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun bitanem.


14 Şubat sevgililer günü, sevgililer günü mesajları kısa, sevgililer günü mesajları uzun, en güzel sevgililer günü mesajı, sevgililer günü mesajı ingilizce, sevgililer günü mesajı resimli


*Yalnızca bir günlük değil, ömürlük sevgiler yaşamamız dilegiyle... Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun.

*Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

*En huzurlu, en mutlu gündü. Sevgililer günümüz kutlu olsun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum.

*Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

*Gözlerin için uygun bir renk bulamadım, hangisi olsa zaten içim yanıyor. Tenine göre uygun çiçek bulamadım, hepsi zaten kokusunu senden alıyor. Sevgililer günün kutlu olsun.

*Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

*Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

*Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

*Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

*Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

*Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için aşığım sana!.. Sevgililer Günü kutlu olsun bir tanem, seni çok seviyorum.

İNGİLİZCE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

My dear friend,
I may not express my love for you each day
But, I want to do it on this special day
You mean a lot
Happy Valentine's Day!

* * * * *

Valentine, I feel so good
Each time that we're together.
We're similar souls in harmony,
Birds of a kindred feather.
Our hearts sing to the same sweet tune;
Our compatible minds align;
Could you, would you, pretty please,
Be my Valentine?

* * * * *

Valentine’s Day is full of paper hearts,
but my heart for you, my friend,
is full of feelings
more precious to me than gold,
as long lasting as diamonds.
My heart for you, my friend
is filled with emotions strong as platinum,
and appreciation for you
worth more to me than any treasure.
My Valentine heart is yours,
my priceless friend.
Happy Valentine’s Day!

* * * * *


It is very tough to believe a stranger,
But if someone loves you more than fish loves water,
Holds your hand tight with tears in his eyes and says,
The moment I saw you
I fell in love with you
I can’t live without you
and want to spend the rest of my life with you
I Love you
What will you reply?

* * * * *


I m feeling so happy, do u know why? cuz i m so lucky,
do u know how? cuz God loves me.Do u know how?
cuz he gave me a gift.Do u know what? its YOU my love.

* * * * *

I thought love was just a mirage of the mind,
it's an illusion, it's fake, impossible to find.
But the day I met you, I began to see,
that love is real, and exists in me.
Happy Valentine Day!

* * * * *

Its d Month of
Kisses, Surprises,
Proposals n Dates,
Chocolates n Gifts,
Hugs n Luv Songs
It's feb..
Wishing u a Love filled
Valentine Month..!!

* * * * *

...........TO MY...................
.........VALENTINE...............
....I LOVE YOU SO COMPLETELY.....
......OUR LOVE IS A DEEP.........
........AS THE OCEAN.............
....AS HIGH AS THE STARS........
.............AND.................
 ,,,,,,,,,AS SPECIAL,,,,,,,,,,,,
 .,.,.,.,.AS THE SKY.,.

* * * * *

My valentine,
Why would I bring u chocolate when you are the treat.
My valentine,
Why would I bring u flowers when your smell is what's sweet.
My valentine,
Why would I buy u a card when the words can be heard through me.
My valentine,
Why would I take u out some place when all I need is to see ur face.
My valentine,
Why would I celebrate this on 1 special day,
When I can do it always :(

* * * * *

May this Valentine bless us with the cupid of love and warmth of romance. Happy Valentine's Day Honey!

* * * * *

Is Love Secure Or Not, But I Say
The Insecurtity Of Losing Our Love
Makes Us Lose The Friend In Them
And Insecuity Of Losing The Friend
Makes You Fall In Love With Them

* * * * *

If Someone Put Two Choices In Front Of Me That
If I Have To Choose Between Loving You And Breathing
Even These Are Difficult Choices But
I Would use my last breath to say I love you.

* * * * *

Have I told u recently
that I love you
well, just in case I didn't
today I want to say it
over and over, and over again
I love you!
Happy Valentine's Day!!

love messages

Love is like a cloud...
Love is like a dream...
Love is one word and
Everything in between...
Love is a fairytale come true...
Because I found love when I found you.
Happy Valentine's Day!

* * * * *

On Valentine's Day, we think of people
who have cheered and encouraged us,
who go out of their way
to be kind and caring,
who have enriched our lives
just by being themselves.
You are such a person.
I'm so happy you're my
Happy Valentine's Day!

* * * * *

Wenever I miss U,
I wont luk 4u in my dreams
or try 2 hear ur voice in ur msgs.
I'll jus put my right hand across mychest n feel U!

* * * * *

You know why nature
made eyes in pair,
Ears in pair,
Hands in pair,
Legs in pair and
Heart single ????
Just to find its pair ...
Happy Valentine's day.

* * * * *

My eyes are blind without your eyes to see, Like a rose without color. Always be there in my life sweetheart.


Let's share the world A sea is for you, and waves are for me. The sky is for you, and stars are for me. The sun is for you, and light is for me. Everything is for you, and you are for me.


Let's share the world
A sea is for you, and waves are for me.
The sky is for you, and stars are for me.
The sun is for you, and light is for me.
Everything is for you, and you are for me.

* * * * *

There are 4 steps to happiness:
1. You.
2. Me.
3. Our hearts
4. Eternity!
I will love you until my heart stops beating.
Love you lots...
Happy Valentine's Day Baby

* * * * *

Make Sure That In Search Of A Perfect Person
You Don't Loose A True One,
Because Perfection Is Fantasy
&
Truth Is Reality

* * * * *

Only in my dreams u exist. but when i wake up
You vanish like a ghost. Kiss me one last time before I wake up,
to my twisted reality, thats the only thing i live for,
Your nonexistent love. Thats all I have, thats all I have...
Happy valentines day


* * * * *

I though to bring lot of flowers and happyness
for this valentines day but you said i am not
your dear not even a friend to wish you...
Happy valentines day dear..


happy valentines day quotes


Love isn't a decision, it's a feeling.
If we could decide who to love, then,
life would be much simpler, but then less magical.
Happy Valentines Day

* * * * *

I'm with you reading this ,
Looking at your eyes and your lips,
Touching your lips softly with my fingertips.
Making love to you in every kiss.

* * * * *

Love is a miracle, sweet as can be
That will always remain a complete mystery.
For though it is something that's centuries old
It cannot be purchased for silver or gold

* * * * *

Whenever likable people cross my mind
I always have such pleasant thoughts of you.
You bring me so much happiness and joy
Those who lift me up are very few.

* * * * *
More than a catbird hates a cat
Or a criminal hates a clue
Or the Axis hates the United States
That's how much I love you.
14 Şubat sevgililer günü, sevgililer günü mesajları kısa, sevgililer günü mesajları uzun, en güzel sevgililer günü mesajı, sevgililer günü mesajı ingilizce, sevgililer günü mesajı resimli