Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

İNGİLİZCE GÜNAYDIN / GOOD MORNİNG MESAJLARI

26 Haziran 2019 Çarşamba / No Comments
günaydın mesajları ingilizce, ingilizce günaydın mesajları kısa, good morning mesaj, facebook ingilizce günaydın mesajları, english good morning mesaj, en güzel günaydın mesajları,


GOOD MORNING MESSAGES FOR LOVER

Good morning love. You are like a blessing from the heavens above.

*

I love you and you love me. In my heart you will always be. Here or there, near of far, my love will be wherever you are.
Good Morning!...

*

Alert! The hottest man in the world has just awoken!

*

When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. There is nothing I can do without thinking of you. Good Morning.

*

I dreamt about you last night and woke up with such a great feeling because I know that you are not just a dream but the reality of my life.morning.

*

When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. There is nothing I can do without thinking of you. Good Morning.

*

Good morning my love. Here is my morning tip: you need no make up. You will be messing with perfection. Love you!morning.

*

There is a reason why I text you before opening the curtains in my room – morning.

*
günaydın mesajları ingilizce, ingilizce günaydın mesajları kısa, good morning mesaj, facebook ingilizce günaydın mesajları, english good morning mesaj, en güzel günaydın mesajları,

Good morning Sunshine.

*

İngiliz Atasözleri için lütfen tıklayınız..
İngilizce iyi geceler mesajları için tıklayınız...

*
With you in my life, I don’t throw the alarm clock at the wall anymore because I can’t wait to get up. Remember today that I love you.morning.

*

Just a note to connect with you, to tide me over until I see you today. Then both our days will be great.morning.

*

Do you remember when I made you pancakes you get your special days off to a good start? I’ll tell you a secret: it wasn’t the pancakes that made it special. It was my love. Have a great day.morning.

*

At our age it is sometimes easy to forget things like the lunch we packed, coffee mugs, car keys, even underwear, but not friends. Have a good day, my friend.morning.

*

I must be the luckiest guy alive because every day I see the same girl who I saw in my dreams the previous night. Good morning.

 *
günaydın mesajları ingilizce, ingilizce günaydın mesajları kısa, good morning mesaj, facebook ingilizce günaydın mesajları, english good morning mesaj, en güzel günaydın mesajları,You are the one for me. Good Morning!

*
You may be the one for me, but I’ll never know for sure unless you tell me!

*

Feeling sad? Tears in ur eyes? Thing going wrong? Don't forget... I am always with u... Good Morning Dear!

*

Bu yazı, günaydın mesajları ingilizce, ingilizce günaydın mesajları kısa, good morning mesaj, facebook ingilizce günaydın mesajları, english good morning mesaj, en güzel günaydın mesajları, ile ilgilidir.

İNGİLİZCE İYİ GECELER MESAJLARI - GOOD NİGHT

/ No Comments
en güzel iyi geceler mesajları, english good night mesaj, facebook ingilizce good night mesajları, good night mesaj, ingilizce iyi geceler mesajları kısa, iyi geceler mesajları ingilizce,
en güzel iyi geceler mesajları, english good night mesaj, facebook ingilizce good night mesajları, good night mesaj, ingilizce iyi geceler mesajları aşk, iyi geceler mesajları ingilizce, 
İngilizce SMS – Good Night / İyi Geceler Mesajları

* Thank you for the love you give me. Good night.
   Bana bu aşkı yaşattığın için teşekkür ederim.İyi geceler.

* You are the angel of my dreams.Good night.
   Rüyalarımdaki meleksin. İyi geceler.

* l’m with you all yor life my darling. Good night.
   Her zaman yanındayım sevgilim.İyi geceler.

* You don’t know how much I love you. Good night.
   Bilemezsin seni ne kadar çok seviyorum.İyi geceler.

en güzel iyi geceler mesajları, english good night mesaj, facebook ingilizce good night mesajları, good night mesaj, ingilizce iyi geceler mesajları kısa, iyi geceler mesajları ingilizce,

* Wher ever i look i see you. Good night
   Nereye baksam seni görüyorum.İyi geceler.

* The depth of our peace is directly proportional to our honesty. Only lie needs maintenance. Good Night!
   Mutluluğumuzun temeli dürüstlüğümüz üzerindedir. Yalanlar ise sürekli bakım ister. İyi geceler!

* Winning and losing sometimes does not have any meaning. Because some people win by losing and some lose by winning. Good Morning!
   Hayatta bazen kazanmanın ya da kaybetmenin bir anlamı yoktur çünkü bazı insanlar kaybederken kazanır bazıları ise kazanırken kaybeder! İyi geceler.

en güzel iyi geceler mesajları, english good night mesaj, facebook ingilizce good night mesajları, good night mesaj, ingilizce iyi geceler mesajları kısa, iyi geceler mesajları ingilizce,

İngilizce günaydın mesajları için tıklayınız...

* Enjoy the little things in life for one day you will look back and realize they were the big things. Good Night!
   Hayatta küçük şeylerden mutlu olun çünkü bir gün geriye baktığınızda onların aslında küçük şeyler olmadığını göreceksiniz. İyi geceler

* There can be many sources of ‘learning’; but ‘observation’ is the cheapest one! Good Night
   Öğrenmenin bir çok yolu vardır ama gözlem en ucuz olanıdır! İyi geceler.

* One can never start the next chapter of one’s life; if one is always busy visiting the last one. Good Night!
   Son bölüme takılı kaldıysanız hayatınızın yeni bölümüne asla geçemezsiniz. İyi geceler!

* Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Good Night
   Bu hayatta herkes bir dâhidir. Fakat siz bir balığın ağaca tırmanma yeteneği üzerinden değerlendirirseniz bütün hayatını aptal olduğuna inanarak geçirecektir. İyi geceler


iyi geceler mesajları ingilizce, ingilizce iyi geceler mesajları kısa, good night mesaj, facebook ingilizce good night mesajları, english good night mesaj, en güzel iyi geceler mesajları

PEYGAMBERLERİN DUALARI

17 Haziran 2019 Pazartesi / No Comments
cuma mesajları, dualar, hz eyüpün duaları, hz ibrahimin duaları, hz isanın duaları, hz muhammedin duaları, hz musanın duaları, hz yusufun duaları, peygamberlerin duaları, zulümden kurtulma duası,

Kur'an'da geçen peygamberlerin dualarının bir kısmı şöyledir:

Peygamber Efendimiz (asm)'in Duası:

-"Rabbi zidnî ilma." Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.(Taha, 20/114)

-"Rabbi fela tec'alnî fil-gavm'iz-zalimin."

Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma.(Mü'minun, 23/94)

cuma mesajları, dualar,  peygamberlerin duaları, zulümden kurtulma duası, hz muhammedin duaları, hz isanın duaları, hz eyüpün duaları, hz ibrahimin duaları, hz musanın duaları, hz yusufun duaları,

DUA

Cumanız mübarek olsun . 
Allah herkesin gönlüne göre versin.
Çok adaletli bir dua...

*

DUA EDERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Dua bir ubudiyettir. Bizim dualardaki ana prensibimiz ibadet kastı ve gayesi hakim olmalıdır. Yoksa duayı sırf kabul edilmesi gereken ve ihtiyaç dilekçesi olarak görmek yanlıştır.

Bazen bir şey için dua edilir. Fakat istediğimiz bu şey, zahiren kabul edilmez. Buna rağmen bizim duayı bırakmamamız lazımdır. Şayet istediğimiz şey elde edilse ve Cenab-ı Hak duamızı kabul etse nurun ala nur. Ama zahiren kabul edilmese bile biz "Duam kabul olmadı." demeyeceğiz. Aksine "Allah bu duamı ahiretim için veya dünyada daha iyi bir şekilde kabul etti." denilir.

Hakikaten bu dua boşa gitmedi, ibadet olması dolayısıyla ahirette mükafatını göreceğim diye duasını bırakmak değil, aksine daha fazla dua etmeye gayret ve şevk taşımalıyız.

Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de,

"Bana dua edin size cevap vereyim." (Mü'min, 40/60)

buyurmaktadır. Bazıları bu ayet-i kerimeyi öne sürerek şöyle demektedirler: Madem Allah "Bana dua edin bende kabul edeyim." demiştir, neden çokça dua ettiğimiz halde bazıları kabul edilmiyor? Bu hususta alimlerimiz ittifakla bu ayette Allah "cevap veririm" demektedir, "kabul ederim" dememektedir. Nasıl ki, sen bir hekime gitsen ve desen "Ey hekim bana şu ilacı ver." Elbette hekim sana cevap verir ve "Buyurun!" diye cevap verir. Fakat istediğin şey ya hikmetsiz, ya faydasız veya sana zararlı bir ilaç ise, onu değil de daha güzelini sana verir.

Aynen onun gibi, mutlak hikmet sahibi Cenab-ı Hak bize ve dualarımıza cevap verir. Ama kabul etmek hikmetine tabi olduğundan bazen istenen şeyin aynısı, bazen de daha güzelini bazen de zararlı olduğunu bildiği için hiç vermez.

Bu kısa açıklamadan sonra duaların kabul şartlarına geçelim:

Evvela dua kabul çerçevesi dahilinde olacak. Sonra samimi ve günahsız bir ağızla olacaktır. Mümkünse abdestli ve helal lokma alınmak suretiyle bereketlenecektir. Mübarek mevkilerde özellikle mescit ve camilerde, mübarek zamanlarda özellikle ramazan ayı ve Kadir Gecesi, Berat Gecesi gibi mübarek gecelerde, namazlardan sonra özellikle sabah namazından sonra dua edilmesi kabule karin olması hikmet-i ilahiye ve rahmet-i ilahiyece matluptur. Bu şartlardan uzaklaşıldığı taktirde de duanın tesiri azalacaktır.

Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptığı dua:

-"Rabbena, zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lene kûnenne min'el-hasirîn." 

Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.(A'raf, 7/123)

Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail'in (a.s) Kabe'yi Yaparken Okudukları Dua:

-"Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi'ul-alim."

Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin.(Bakara, 2/127)

Kâbe'yi Yaptıktan Sonraki Duaları:

-"Rabbena vec'elna muslimeyni leke ve min zurriyyetina ummeten muslimeten leke ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet-tevvab'ur-rahim. Rabbena veb'as fîhim rasulen minhum yetlû aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe ve'l-hikmete ve yuzekkîhim inneke ente'l-azîz'ul-hakim."

Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet esaslarını göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitap ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin.(Bakara, 2/128-129)

Hz. İbrahim'in (a.s) Çocukları ile Mescid-i Haram'a Gidince Yaptığı Dua:

-"Rabbic'al hazel-belede aminen vecnubnî ve beniyye en na'bud'el-esnam. Rabbi innehunne azlelne kesiran minen-nas. Femen tebiani feinnehu minnî ve men asâni feinneke ğafur'ur-rahim. Rabbena innî eskentu min zurriyyetî bi-vadin ğayri zî zer'in inde beytikel-muharram. Rabbena liyugîmus-salate fec'al ef'ideten minen-nasi tehvî ileyhim ver-zughum mines-semerati leallehum yeşkurûn. Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfî vema nu'linu vema yahfa alallahi min şey'in fil-arzi vela fis-sema."

Ey Rabbim! Bu beldeyi, güvenli bir belde yap. Beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut. Ey Rabbim! Çünkü putlar, kendilerine tapan bir çok insanın sapmasına sebep oldular. Kim bana uyarsa şüphesiz ki, o benim dinimdendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz ki sen, af ve merhameti bol olansın. Ey Rabbimiz! Soyundan bazılarını, muharrem ve mukaddes evinin yanındaki çorak, zıraata elverişsiz vadiye, namazı kılsınlar diye yerleştirdim. Ey Rabbim! İnsanların kalplerini onlara meylettir. Onları meyvelerle rızıklandır ki, şükretsinler. Ey Rabbimiz! Hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da çok iyi bilirsin. Yerde ve gökte, hiç bir şey Allah'tan gizli kalmaz.(İbrahim, 14/35-38)

Hz. İbrahim'in (a.s) Kendisi ve Soyu İçin Yaptığı Dua:

-"Rabbic'alnî mugîm'es-salati ve min zurriyyetî. Rabbena ve tegabbel duaî. Rabbeneğfirlî ve li-valideyye ve lil-muminîne yevme yegûm'ul-hisab."

Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen salih kimseleri, namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle! Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde, beni, anamı, babamı, ve bütün müminleri affet!(İbrahim, 14/40-41)

Hz. Zekeriyya'nın (a.s) Yaptığı Dua:

-"Rabbi heb lî min ledunke zurriyyeten tayyibeten, inneke semi'ud-dua."

Ey Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet ver. Şüphesiz sen duaları işitensin.(Âl-i İmran, 3/38)

Hz. Musa'nın (as) Duaları:

-"Rabbi innî la emliku illa nefsî ve ahî fefruk beynena ve beynel-kavmi'l-fasikîn."

Ey Rabbim! Ben ancak kendim ve kardeşimle baş edebilirim. Bizimle fasık toplumun arasını ayır.(Maide, 5/25)

-"Subhaneke tubtu ileyke ve ene evvel'ul-muminîn."

Seni tenzih ederim ey Rabbim! Tövbe edip sana yöneldim ve iman edenlerin ilkiyim ben.(A'raf, 7/143)

-"Rabbiğfir lî ve liahî ve edhilna fî rahmetike ve ente erham'ur-rahimîn."

Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi affet. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.(A'raf, 7/151)

-"Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn."

Ey Rabbim! Sen bizim velimizsin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge, sen bağışlayanların en hayırlısısın.(A'raf, 7/155)

-"Vektub lena fi hazihid-dunya ve fil-ahireti innî hudna ileyke."

Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz sana yöneldik.(A'raf, 7/15)

-"Alallahi tevekkelna. Rabbena la tec'elna fitneten lil-kavm'iz-zalimin ve neccina bi-rahmetike min'el-kavm'il-kafirîn."

Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi zulme sapan bir kavim için itmihan vesilesi kılma. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar.(Yunus, 10/85-86)

Hz. İsa'nın (a.s) Rızk İçin Yaptığı Dua:

-"Allahumme rabbena enzil aleyna maideten min'es-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayr'ur-razigîn."

Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen'den bir belge olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.(Maide, 5/114)

Hz. Şuayb'ın (a.s) Yaptığı Dua:

-"Alallahi tevekkelna rabbenefteh beynena ve beyne kavmina bil-hakki ve ente hayr'ul-fatihîn."

Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın.(A'raf, 7/88-89)

Hz. Nuh'un (a.s) Yaptığı Dua:

-"Rabbi innî eûzu bike en es'eleke ma leyse lî bihi ilmun ve illa teğfir lî ve terhemnî ekun min'el-hasirîn."

Ey Rabbim! Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan oluruz.(Hud, 11/47)

Hz. Nuh'un (a.s) Kavminin İnkarı Üzerine Yaptığı Dua:

-"Rabbinsurnî bima kezzebûn."

Ey Rabbim! Kavmimin beni yalanlamasına karşı bana yardım et.(Müminun, 23/26)

Tufan Sırasında Sular Yükselirken Nuh'un (a.s) Duası:

-"Rabbi enzilnî munzelen mubareken ve ente hayr'ul-munzilîn."

Ey Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirilenlerin en hayırlısısın.(Müminun, 23/29)

Hz. Yusuf'un (a.s) Yaptığı Dualar:

-"Rabbi's-sicnu ehabbu ileyye mimma yed'ûnenî ileyhi ve illa tasrif annî keydehunne esbu ileyhinne ve ekun min'el-cahilîn."

Ey Rabbimiz! Benim için zindan, bunların çağırdığı şeyden daha iyidir. Eğer tuzaklarına engel olmazsan, onlara uyar, cahillerden olurum.(Yusuf, 12/33)

-"Rabbi gad ateyteni min'el-mulki ve allemtenî min te'vil'il-ahadisi fatir'es-semavati vel-arzi ente veliyyî fid'dunya vel-ahireti teveffenî muslimen ve elhignî bi's-salihîn."

Ey Rabbim! Bana mülkü sen verdin. Rüyaların yorumunu sen öğrettin. Yerin ve göklerin yaratıcısı sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihlere kavuştur.(Yusuf, 12/101)

Hz. Eyyub'un (a.s) Hastayken Yaptığı Dua:

-"Ennî messeniyez-zurru ve ente erham'ur-rahimîn."

Bu hastalık gerçekten beni sarıverdi. Sen ise merhametlilerin en merhametli olanısın.(Enbiya, 21/83)

Hz. Yunus'un (a.s) Balığın Karnındayken Yaptığı Dua:

-"La ilahe illa ente subhaneke innî kuntu minez-zalimîn."

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum.(Enbiya, 21/87)

Hz. Lut'un (a.s) Kavminin Sapıklığından Dolayı Duası:

-"Rabbi neccinî ve ehlî mimma ya'lemûn."

Ey Rabbim! Beni ve ailemi kavmimin yapmakta oldukları şeyden kurtar.(Şuara, 26/169)

Hz. Süleyman'ın (a.s) Duası:

-"Rabbi evzi'nî en eşkura ni'metikelletî en'amte aleyye ve alâ valideyye ve na'mele salihen terzahu ve edhilnî birahmetike fî ibadik'es-salihîn."

Ey Rabbim! Bana, ana ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.(Neml, 27/19)

Hz. Meryem'in (a.s) Anasının Yaptığı Dua:

-"İnnî uîzuha bike ve zurriyyeteha min'eş-şeytan'ir-racîm."

Allah'ım! Onu ve zürriyyetini kovulmuş şeytandan senin sığınmana veriyorum.(Âl-i İmran, 3/36)

Hz. Musa'nın (a.s) Mucizesi Karşısında İman Eden Sihirbazların Duası:

-"Rabbena efriğ aleyna sabran ve teveffenâ muslimîn."

Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.(A'raf, 7/126)

Peygamberlerin ve Müminlerin Yaptığı Dua:

-"Rabbena la tuahiznâ in nesîna ev ahte'nâ. Rabbena vela tahmil aleynâ isran kema hameltehu alellezîne min kablina. Rabbena vela tuhammilna ma la tâgate lena bih. Va'fu annâ vağfir lena verhemna ente mevlana fensurna alal- gavm'il-kâfirîn."

Ya Rabbi! Unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbi! Bize, bizdekilerden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbi! Gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yükleme bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge. Sen bizim mevlamızsın kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.(Bakara, 2/286)

Mümin Kulların Namazdayken Okudukları Dua:

-"İhdina's-sırat'al-mustegîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-meğzûbi aleyhim veleddâllîn."

Bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna; sapıkların ve gazaba uğrayanların yoluna değil.(Fatiha, 1/6-7)

İlim ve Akıl Sahiplerinin Yaptığı Dualar:

-"Rabbena la tuziğ gulûbena ba'de iz hedeytenâ ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke ente'l-vehhâb. "Rabbena inneke camiu'n-nasi liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif'ul-mîad."

Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bağışla, sen çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın. Allah veridği sözden kesinlikle geri dönmez.(Âl-i İmran, 3/8-9)

Müminlerin Allah Korkusundan Yaptıkları Dua:

-"Rabbena innena amenna fağfir lena zunûbena ve ginâ azab'en-nâr."

Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. İşlediğimiz günahları bağışla ve bizleri ateşin azabından koru.(Âl-i İmran, 3/16)

Allah'ı Anan Müminlerin Yaptığı Dualar:

-"Rabbena inneke men tudhil'in-nâre fegad ehzeyte, ve ma li'z-zalimîne min ensâr."

Ey Rabbimiz! Muhakkak sen, kimi ateşe sokarsan onu cezalandırırsın. Zalimler için yardımcı yoktur.(Âl-i İmran, 3/192)

-"Rabbena fağfir lenâ zunûbena ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ mea'l-ebrâr. Rabbena ve atinâ ma veadtenâ alâ rusulike vela tuhzinâ yevm'el-giyameh. İnneke lâ tuhlif'ul-miâd."

Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. Ya Rabbi! Elçilerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet gününde bizi hor ve aşağılık kılma. Sen kesinlikle vaadinden dönmezsin.(Âl-i İmran, 3/193-194)

Tefekkür Ehli Müminlerin Duası:

-"Rabbena ma halakte haza batila. Subhaneke feginâ azab'en-nâr."

Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boşuna yaratmadın. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Bizleri ateşin azabından koru.(Âl-i İmran, 3/191)

Zulümden Kurtulmak İçin Mazlum Müminlerin Duası:

-"Rabbena ehricna min hazihil karyetiz-zalimi ehluha vec'allena min ledunke veliyyen vec'al lena min ledunke nasîra."

Ey Rabbimiz! Halkı zalim olan bu şehirden bizi çıkar. Katından bize bir veli ve bir yardımcı gönder.(Nisa, 4/75)


cuma mesajları, dualar,  peygamberlerin duaları, zulümden kurtulma duası, hz muhammedin duaları, hz isanın duaları, hz eyüpün duaları, hz ibrahimin duaları, hz musanın duaları, hz yusufun duaları, 

YALAN!

/ No Comments
bağırmak, inanmamak, inanmak, iman nedir, karşı, söylem, tokat, tükür, tükürük, victor hugo sözleri, yalan sözler, yalan söyleme, yalancı, yüz, yalan nedir,

YALAN SÖYLEME BANA

Yalan söyleme ne olur!
Yalan söyleme, gel bana tokat at!
Yalan söyleme, gel yüzüme tükür!
Yalan söyleme, gel yüzüme karşı bağır.
Ama yalan söyleme.
Beni en çok üzen, bana yalan söylemen değil.
Bir daha sana inanamayacak olmam...

*
bağırmak, iman nedir, inanmak, inanmamak, karşı, tokat, tükürük, victor hugo sözleri, yalan nedir, yalan söyleme, yalan sözleri, yalancı kime denir, dinde yalan, yalan söylemek günah mı
YALAN İLE İLGİLİ SÖZLER

Kendine Yalan Söyleyenin , Bana Ne Söylediğine Bakmam
 *
Cennete giris baskalarinin yargilarina baglidir. Cennetle olan iliskimiz, yargilayanlarin ve yönetenlerin dayattigi bir hiyerarsiye tabidir. Halbuki kisi ile cehennem arasinda kimse yoktur. Gözüne girmeye calisacagimiz, ( kendimizde dahil ) yalan söyleyecegimiz, lütfunu kazanmak icin cirpinacagimiz ya da adakta bulunacagimiz kimse yoktur orada.
*
Yalanla Bir Yere Kadar Gidebilirsin Ama Geri Dönemezsin
*
Kötüler hep kendinden emin, iyiler hep kaygı taşıyor. Bir avuç doğruluk, dünya kadar yalanla savaşıyor. Bahaneler hep hazır, özürler kabahatleri aşıyor. Sevgi dedikleri dilde dudakta, kimse yüreğiyle konuşmuyor. Yerini bilen varsa söylesin..
*
Gerçek ne kadar acı olursa olsun, hiçbir şey yalan kadar insanı yaralayamaz
*
Fakat bir şaka, bir yalan, bir eğlence gibi başlayan bu sevda bir gizli zehir gibi dudaklarımdan kalbime indi.
*
“İlk yalanı söyledikten sonra bir daha konuşmamalı insan.” -Oğuz Atay
*
Sıkıntı var, boğuntu var, tedirginlik var,
çirkinlik, yalan, her şey var
ama hep umut var her şeyin içinde…
*
Birini çok sevdiğinizde, size bin kere de yalan söyese yine herkesten çok ona inanmak istersiniz.
*
“Ne çok yalan söyleniyordu yeryüzünde; sözle, yazıyla, resimle ya da susarak…”
*
Denir ya aşk iki kişilik, yalan! Aşk bile bile delilik. Bide hayat müşterektir denir. Buda yalan çünkü aşk acısı hep tek kişilik.
*
…” dedi Harry kameraya baka baka. Connie midesinin bulandigini hissetti. Böylesine yalan söyleyebilmek kim bilir başka neler yapabilirdi.
*
Dünyanın En Büyük Yalanı ; Ben Tipe Önem Vermem , Önemli Olan Kalbidir .
*
Aşkta ne kadar çok sarsılmaz gerçek ve iyi şey varsa, o kadar çok da yalan, çirkinlik, anlayışsızlık, kötüye kullanma olduğunu anlamıştı. İyi neredeydi? Kötü neredeydi? İksinin sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyordu?
*
YALAN Söyleyip, Soru İşaretinin Eğribüğrü Şeklini Almak Yerine ‘ Dürüst Ol, Ünlem Gibi Dimdik DUR..! NOKTAYI SEN KOY . !
*
Eğer Thomas’a ihtiyacım yoktuysa bile kalbimin bundan haberi yoktu.
*
Yalan söylemeyi beceremem aslında. Ama kime ”iyiyim” desem, İnandı…
*
Burada insanın ağrına giden şey, onların yalan söylemeleri değil, söyledikleri yalana kendilerinin de inanmaları…
*
Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma, tutmaz! Cenap Şehabettin
*
Ne kadar da sevecendin ey sevgilim,ey sevgilim
Ne kadar da sevecendin yalan söylerken
Ne kadar da sevecendin, aynaların gözkapaklarını kaparken
*
“Sensiz yapamam” diyen herkes yalancı.
*
İnsanları yalan söyledikleri zaman dinlemeyi severim. Olmak istedikleri,olamadıkları “kişi”yi anlatırlar.
*
Ne çok yalan söyleniyordu yeryüzünde; sözle, yazıyla, resimle veya susarak. Yusuf Atılgan
*
“Yalan söyleyen günah işler,” der Ernesto Cardenal, çünkü o, sözcüklerin özlerini çalar.
*
Yalan söyleyen birinden soğuma hızım ışık hızından fazla. Friends
*
Totaliter devletlerin hayata geçirdiği örgütlü yalan söyleme durumu, kimi zaman iddia edildiği gibi askeri aldatmacalarla aynı nitelikte geçici bir önlem değil, toplama kampları ile gizli polis teşkilatı zaruri olmayı sürdürmediğinde dahi var olmayı sürdürecek; totalitarizmi bütünleyen bir şey.
*
“Yalanlarımız ortaya çıkmadıkça, hepimiz dürüstüz.” – Schindler’s List
*
Hitler yangın mahalline ulaştığında ise, Propaganda Bakanı Goebels’i hani şu “Yalan ne kadar büyük olursa, inananı o kadar çok olur” diye buyuran eski gazeteciyi, yangını seyrederken bulmuştu.
*
Sana yalan sözler yazıp gözünü boyamak istemiyorum, sana sakız olmuş şarkılardan sözler okumak istemiyorum sana kendimi veriyorum kalbimi veriyorum sana sözlerimi gözlerime bakıp okumanı istiyorum seni seviyorum kendi benliğimle seviyorum seni.
*
Şimdi sen bana günaydın yazsan güneş doğdu mu acaba diye kontrol ederim. Öyle bir yalan potansiyeli var sen seni öyle bir yalana inandır ki,ömrümce sürsün doğruluğu.
*
Doğru pabucunu giymeden, yalan dünyayı dolaşır.
*
Bir Yalana Denk Gelmesin İnsan , Sonra Binlerce Doğruyu Sorgulamak Zorunda Kalıyor . . !
*
Eğer bir kimse;
-Şems-i gördüm diye yalan söylese ona müjdelik olarak üzerindeki elbisesini verirdi.
*
Yalan dünyanın ipine takılmışız, kurtulalım derken hep dolanmışız!
*
Eğer bir kimse;
-Şems-i gördüm diye yalan söylese ona müjdelik olarak üzerindeki elbisesini verirdi.
*
Yalan labirent gibidir çıkışı var çıkabilirsen…
*
Varolmanın umutsuz düşü… var gibi olmak değil, var olmak. her an bilinçli… Aynı zamanda kendin için olduğun insanla diğerleri için olmanın farklılığı… baş dönmesi hissi ve sonunda yorgunluktan ölme isteği… içinin görülmesi, kesilip biçilmek, hatta hatta yok edilmek… Her ses bir yalan, her jest sahne, her gülümseme bir tuzak… İntihar mı? Hayır!
*
Ne para istiyorum ne de pul. Tek istediğim yalansız bir kul.
*
Bir erkek aldattı mı, önüne geçilmez bi şekilde yalan üstüne yalan katmak zorundadır.
*
Asla yalan söyleme böylelikle ne söylediğini unutmazsın..
*
Ne yalan söyleyeyim, o konuda radikalim. İnsanlığın “Aydınlanma” denen koyu karanlığa geçmeden önce bulunduğu yere; ipsiz sapsız bir özgürlüğe bağlı insan tarifinden, Allah’ın ipine bağlı bir insanın canlı ve cansız bütün varlıklarla hürmet bağına dönmesi gerekiyor.
*
Sen de yalan oldun ya artık tüm doğrular keyfine baksın..

İftira nedir? ile ilgili tıklayınız...

bağırmak, inanmamak, inanmak, iman nedir, karşı, söylem, tokat, tükür, tükürük, victor hugo sözleri, yalan sözler, yalan söyleme, yalancı, yüz, yalan nedir, 

DEDE KORKUT SÖZLERİ

/ No Comments
allah, aminler, dede korkut, dede korkut sözleri, dede korkut hikayeleri, altın sözleri dede korkuttan özlü sözler, düşman içerden olursa kapı kilit tutmaz, oğul, resimli sözler, yakarış,

DEDE KORKUT

Dede Korkut diyor ki;
"Kahpe içerken olunca,
kapı kilit tutmaz Oğul!
Halk içinde bozgunluk yapan
haindir Oğul!..

*
allah, altın sözler, dede korkuttan özlü sözler, dede korkut, dede korkut hikayeleri, dede korkut sözleri, düşman içerden olursa kapı kilit tutmaz, resimli sözler, yakarış, dede korkut kimdir, 
Dede Korkut'tan özlü sözler:

Allah Allah demeyince işler olmaz.
*
Kadir Tanrı vermeyince kişi zengin olmaz.
*
Ezelden yazılmasa kul başına bela gelmez.
*
Ecel vade ermeyince kimse ölmez.
*
Ölen adam dirilmez, çıkan can geri gelmez.
*
Bir yiğidin kara dağ kadar malı olsa yine toplar ama nasibinden fazlasını yiyemez. Sular çağlayıp taşsa deniz dolup taşmaz.
*
Kibirli olanı Allah sevmez.
*
Gönlünü yüce tutan kişide zenginlik olmaz.
*
Eloğlu, beslemek ile oğul olmaz.
*
Külden tepecik olmaz, güvey de oğul olmaz.
*
Cariyeye güzel elbise giydirsen hanım olmaz.
*
Lapa lapa karlar yağsa yaza kalmaz erir.
*
Yeşil çimenler de güze kalmaz, solar.
*
Eski pamuk bez olmaz.
*
Kara koça kıymayınca yol alınmaz.
*
Er malına kıymayınca adı çıkmaz.
*
Kız anadan görmeyince öğüt almaz.
*
Oğul atadan görmeyince sofra sermez. Oğul atanın iki gözünden biridir. Talihli oğul yetişse ocağının közüdür. Oğul dahi neylesin baba ölüp mal kalmasa. Baba malından ne fayda başta devlet olmasa.
*
Devletsizlik şerrinden Allah saklasın hanım sizi.
*
Dede Korkut aşağıdaki bölümde hayatın içine biraz daha girer. Karakterleri ele alır:
*
Sarp yokuş çıkarken cins ata yiğit binemez. Binse de inmese daha iyi.
*
Namertler kılıcı çalınca keser, kesmese daha iyi.
*
Çalabilen yiğide ok ile kılıçtan bir çomak daha iyi.
*
Misafiri olmayan kara evler yıkılsa daha iyi.
*
Atların yemediği acı otlar bitmese daha iyi.
*
Adam içmez acı sular akmasa daha iyi.
*
Atasının adını yürütmeyen hoyrat oğul olmasa daha iyi. Ana rahmine düşünce doğmasa daha iyi.
*
Yalan söz bu dünyada olmasa daha iyi.
*
Arifler üç otuz on (doksan) yaşını doldursa daha iyi. Üç otuz on yaşınız dolsun, Hak size kötülük getirmesin, devletiniz payidar olsun hanım hey.
*
Üçüncü bölümde bazı varlıkların özelliklerine işaret ederek, hayata doğru bakmanın yollarını gösterir:

Uzak yerlerin otlaklarını geyik bilir.
*
Yeşermiş çimenleri yaban eşeği bilir.
*
Ayrı yolların izini develer bilir.
*
Yedi dere kokularını tilki bilir.
*
Gece vakti kervan gittiğini çayır kuşu bilir.
*
Oğul kimden olduğunu ana bilir.
*
Erin ağırını, hafifini at bilir.
*
Ağır yükler zahmetini katır bilir.
*
Her nerede acı çeken varsa çeken bilir.
*
Gafil başın ağrısını beyin bilir.
*
Koçla kopuz götürüp ilden ile beyden beye ozan gezer. Cömerdi, cimriyi ozan bilir. Karşınızda çalıp söyleyen ozan olsun. Azıp gelen kazayı Tanrı savsın hanım hey.
*
Yine üçüncü bölümde dini özellik taşıyan bir methiye söyler:

Ağzımı açıp da övecek olsam, ütümüzde Tanrı güzel.
*
Tanrı dostu, din rehberi Muhammed güzel.
*
Muhammedi'n sağ yanında namaz kılan Ebu Bekir Sıddık güzel.
*
Kuran'ın otuzuncu cüzünün başında "amme" güzel.
*
Hece hece (tecvitle) okunan Yasin güzel.
*
Kılıç çalıp dine yardım eden Ali güzel.
*
Ali'nin oğulları, peygamber torunları Kerbela şehitleri Hasan ile Hüseyin güzel. Yazılıp dizilip gökten gelen Kuran güzel.
*
O Kuran'ı yazıp çoğaltan âlimler serveri Osman bin Affan güzel.
*
Engin bir yerde kurulmuş Mekke güzel.
*
Ol Mekke'ye sağ gitse esen gelse sadakat içindeki hacılar güzel.
*
Hesap gününde Cuma güzel. Cuma günü okunan hutbe güzel.
*
Evde oturan eş güzel. Şakakları ağaran baba güzel. Ak sütünü yavrusuna emziren ana güzel.
*
Sıra sıra yola düzülen kara develer güzel.
*
Sevgili kardeş güzel. Oğul güzel.oğul, resimli mesajlar, resimli sözler, vatan, yakarış, 


allah, aminler, dede korkut, dede korkut sözleri, dede korkut hikayeleri, altın sözleri dede korkuttan özlü sözler, düşman içerden olursa kapı kilit tutmaz, oğul, resimli sözler, yakarış, 

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ

/ No Comments
milliyetçi sözler, milliyetçilik sözleri vatan ile ilgili sözler, türkiyenin jeopolitik önemi kısa, resimli sözler, Türkiye, vatan, vatanseverlik, türkiyenin önemi, ödev notları, ders notları, altın sözler

Sen, Ben yok,
Türkiye var!

ders notları, milliyetçilik sözleri, vatan ile ilgili sözler, ödev notları, türkiyenin jeopolitik önemi kısa, türkiyenin önemi, türkiyenin siyasi önemi, türkiyenin ekonomik önemi

Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Önemi 

Türkiye bir imparatorluk bakiyesi olarak Anadolu coğrafyası üzerinde kurulmuştur. Türkiye’nin coğrafik konumu, Kuzey Yarım Küre’de yer almaktadır. Ülkede yeryüzü şekilleri batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve bir de iç denizi vardır. Asya ve Avrupa’nın birleştiği yerde bulunmaktadır.

İklim bakımından, üç farklı iklim tipinin görüldüğü bir ülke olarak dört mevsimin de yaşandığı bir coğrafyada ılıman iklim kuşağından bulunmaktadır. Akdeniz İklimi, Karadeniz İklimi ve Karasal İklim ülkede etkilidir.

Bitki örtüsü bakımından, ormanların, dağ çayırlarının, bozkırların ve makilerin bulunduğu bir coğrafyadır. Biyoçeşitlilik çok gelişmiştir.

Türkiye’nin jeopolitik olarak konumu, Asya ve Avrupa kıtalarının geçiş noktasında bulunması, enerji hatlarının üzerinde bulunması, nüfusu, üretim ve iş gücü, doğal kaynakları ve potansiyel gücü dünyayı etkilemektedir.

1.Türkiye’nin Jeopolitik Önemi

*Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlar.

*Avrupa, Asya ve Afrika’nın en çok yakın olduğu yerdedir.

*Üç tarafı denizlerle çevrilidir.

*Dünya ekonomik gücünün ve enerji transferinin geçiş noktasındadır.

*Kıtalar içinde yer almasına rağmen boğazlara ve açık denizlere sahiptir.

*Balkanların, Kafkasların ve Ortadoğu’nun en güçlü ülkesidir.

*Tarım ve hayvancılık gücü endüstriye dayalı olarak gelişmektedir.

*Önemli enerji yataklarına sahip bir ülkedir.

*Önemli enerji kaynaklarına sahip fakat sanayileşememiş ülkelere, sanayileşmiş bir ülke olarak komşudur.

*Türkiye’nin sosyal ve kültürel gücü, nüfusuna bağlı olarak da bütün dünyayı etkilemektedir.

2. Türkiyeninin Ekonomik Önemi

Türkiye, hızla gelişen, kentleşen, dünya ile ekonomik ve kültürel bütünleşmesini sürdüren bir ülkedir. Ve sürekli büyüyen 70 milyonluk çok ciddi bir pazardır. Bu 70 milyonluk nüfus Türkiye'yi sadece bir "pazar" değil, aynı zamanda genç nüfus oranıyla -genç işgücüyle- "üretim" yapan bir ekonomik güç haline de getirmektedir. 

Ülkemizin büyük bir bölümü Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Bu etki, bölgenin denize yakınlığına, dağların kıyıya uzanış biçimleri ve yüksekliğine göre farklılıklar gösterir. İklim farklılıkları yurdumuzda çok çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesini sağlamıştır. Tüm bu özellikler Türkiye’yi dışarıdan tarım ürünü almayan, kendi kendini besleyebilen dünyanın sayılı ülkeleri arasına sokmuştur. Yurdumuzu çevreleyen denizler, deniz ulaşım ve ticaretimizi geliştirirken, uzun ve güneşli kıyılarımız da önemli turizm zenginliği sağlar. Denizlerin ve yer şekillerinin sağladığı yağış ayrıca zengin bir su ve dolayısıyla akarsu potansiyelinin doğmasına neden olmuş, bu da tarım ve elektrik enerjisi üretimimize büyük katkı sağlamıştır. Denizlerimiz ve akarsularımız, ayrıca önemli bir besin kaynağı olan su ürünleri bakımından da büyük yararlar sağlar.

Türkiye'nin ekonomik önemi, daha yukarda üzerinde durulan jeopolitik önemi ile bütünleştiğinde çok daha derin bir boyut ve anlam kazanmaktadır.

3. Türkiyenin Siyasal Önemi

Türkiye dünyanın tek ve biricik, laik ve demokratik İslam ülkesidir. Bu özelliği ile islam dünyası ile diğer ülkeler arasında hoşgörü ve arabulucu rolü oynamaktadır. 

Ulu Önder Atatürk’ün başlattığı İnkılâplar sonucu, Cumhuriyetle beraber Ülkemiz, demokratik ve lâik yapısı, bazı kurum ve kuruluşlarıyla Avrupa’yla yakın işbirliği ve bütünleşmeye girmiştir. Orta Doğu Ülkeleri ile de ilişkisi olan Türkiye, sosyal, siyasi ve ekonomik yapısıyla Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini birbirine yaklaştıran bir model ülke görünümündedir.

Ayrıca Türkiye, askerî ve siyasî yönden dünyanın en hareketli ve sorunlu ülkelerinin yer aldığı, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu bölgelerinin tam ortasında bulunmaktadır. Yurdumuz devamlı karışıklıklar ve savaşlar içindeki bu bölgede bir barış ve kararlılık ülkesidir. Bu durum, Türkiye’ye uluslararası siyasette ve dünya barışının korunmasında ayrı bir önem kazandırmakta, bu ülkeler arasında çıkan savaşlarda, Türkiye’nin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır.

milliyetçi sözler, milliyetçilik sözleri vatan ile ilgili sözler, türkiyenin jeopolitik önemi kısa, resimli sözler, Türkiye, vatan, vatanseverlik, türkiyenin önemi, ödev notları, ders notları, altın sözler

STRESİN ÇÖZÜM YOLLARI

12 Haziran 2019 Çarşamba / No Comments
allah, bu da geçer, çözüm yolları, kısmet, nasip, osmanlıda stresin çözüm yolları, resimli mesajlar, resimli sözler, rızık, rızık allahtandır, sabır, stres nedir, tevekkül allahadır, ya hu,

Osmanlı'da stresin çözümünün 5 temel esası;

1-Er-rızku Al'allah
2-Tevekkeltü Al'allah
3- Ya Nasip
4- Ya Sabır
5- Bu da geçer Ya Hu

*
allah, stres çözüm yolları, burn out sendromu, stresi nasıl yeneriz, osmanlıda stresin çözüm yolları, rızık allahtandır, sabır, stres nedir, tevekkül etmek, stresi nasıl yönetiriz,stres nasıl geçer, stresi nasıl yok ederiz
allah, stres çözüm yolları, stresi nasıl yeneriz, osmanlıda stresin çözüm yolları, rızık allahtandır, sabır, stres nedir, tevekkül etmek, stresi nasıl yönetiriz,stres nasıl geçer, stresi nasıl yok ederiz, burn out sendromu

STRESİ NASIL YENERİZ?

Tıp dalında iki çeşit stresten bahsediliyor. 

1-Pozitif olarak yaşanan stres, kişide olumlu duygulara yol açıyor, hatta bağışıklık sistemini bile güçlendirebiliyor. Pozitif stres, stresli bir ortamdan pozitif olarak çıkma durumunda hissediliyor. Mesela iyi geçen bir sınav veya doğum sonrası gibi. 

2-Negatif stres durumunda ise olumsuz duygular uyanıyor. Sürekli yaşanması durumunda fiziksel veya ruhsal problemlere yol açabiliyor.

Kişi stres altında olduğu zaman vücut bolca cortisol hormonu üretir. Bu hormon düşünme, öğrenme ve konsantrasyon sağlamada engel teşkil edebiliyor. Yorgun, sinirli ve depresyona girmeye müsait bir ruh hali yaratıyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığından kişi hastalıklara karşı daha güçsüz oluyor ve daha kolay hastalanabiliyor. Kalp frekansı ve kan basıncı düşüyor. Bunun yanında kalp krizi geçirme riski de büyüyor. Bunların dışında stres ayrıca hazımsızlıkla ilgili sorunlara da yol açabiliyor. Bunun sonucunda ise kişi ülser oluyor.

'Burn out' İngilizce tamamen yanmış anlamına geliyor. Bu terim vücudun hem fiziksel hem de ruhsal olarak çöktüğünü ve yanıp kül olduğu anlamını taşıyor. Bu durum sürekli olarak stres altındaki kişilerde meydana geliyor.

Genellikle sinsice ilerleyen ve hiç fark edilmeyen bu hastalık, kişinin kendisini yorgun ve işine karşı ilgisiz hissetmesiyle başlar. Özel hayatta ise fiziksel ve ruhsal olarak kişiler kendilerini güçsüz hissettiklerinden dolayı çoğu davetler iptal edilir. Kişi, kendini çok çalışıyor fakat bunun karşılığında gittikçe daha az şey elde ediyormuş bir konumda görüyor. Bu belirtiler kişi tarafından ciddiye alınmadığı taktirde mide, bağırsak ve kalp gibi rahatsızlıkların yanı sıra sırt ağrılarına da yol açıyor.

Konuşma terapisi ile burn-out sendromuna yol açan nedenler konuşularak ortaya çıkarılmaya ve çözülmeye çalışılır. Ayrıca fiziksel şikayetlerin de giderilmesi gerekir. İlaçların yanı sıra şifalı bitkilerde kullanılabilinir.

Burn out' hastaları genelde gergindirler ve rahatlamaya ihtiyaçları vardır. Mağdurlar, tekrar fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını hissedebilmeyi ve bu ihtiyaçlarını gidermeyi öğrenmek durumundalar. Mesela ağlamak istediklerinde bunu bastırmak yerine ağlamaları gerektiği gibi. Bunun dışında burn-out sendromu yaşayan kişilerin özel yaşamlarında, kendilerini rahatsız eden sorunları düşünmemeyi ve dikkatlerini başka şeylere vermeyi öğrenmeleri gerekiyor.

Bu rahatsızlığı yaşayanlar genelde duygularını bastırıp daha çok mantıklarını kullanarak hareket eden kişilerdir. İşlerine son derece bağlılar ve bu bağlılık kendi ihtiyaçlarını bile görmezden gelecek kadar kuvvetlidir. İşlerini en mükemmel şekilde yapma kaygısı ile kendilerini aşırı derecede zorluyor ve baskı altına sokuyorlar. Bu durum özellikle işleri gereği insanlarla sıkı bir ilişki içerisinde olması gereken meslek dallarında ortaya çıkar. Örneğin doktor, pedagog, yönetici ve sürekli stres altında olan anneler gibi.

Vücudunuzun vereceği sinyallere kulak verin. Yorgun olduğunuz zaman uykunuzu yeterince iyi almaya özen gösterin ve kendinizi rahatlatan şeyler yapın. Önemli: Arada bir hiçbir şey yapmamayı da deneyin. Sadece oturun ve düşüncelerinizle baş başa kalın.

Stresli olduğunuz zamanlarda sizi mutlu eden olayları düşünmeye ve onları hatırlamaya çalışın. Düşüncelerinizi sürekli olarak aynı şey etrafında toplamayın. Biraz rahatlayıncaya kadar dikkatinizi başka şeylere vermeye çalışın. Kronikleşmiş stres durumlarında ise en iyi çözüm sizi sıkan problemi iyi bir arkadaşla paylaşmak.

Bu konuda uzmanlaşmış kişilere göre stresi üzerimizden atmanın en iyi yolu hafif egzersiz yapmaktır. Mesela hızlı yürüme, yavaş koşu veya yüzme. Açık havada 20 dakikalık bir yürüyüş bile içinde bulunduğunuz stresli durumdan çıkmanıza yardımcı olacaktır. Kronik stres yaşıyorsanız: Haftada en az üç kez 30 dakika spor yapın. Ama kesinlikle kendinizi zorlamayın.

Bu tür rahatlama egzersizlerinin yararı kuşkusuz, bize nasıl rahatlayabileceğimizi ve enerji depolayabileceğimizi adım adım gösteriyor olmaları. Bu sayede kaslarımızı nasıl gevşetebileceğimizi öğrenebiliriz. Bu hareketleri piyasada çok sayıda bulunan kitaplardan da öğrenmek mümkün.

Kaynak: www.cnnturk.com/saglik


allah, bu da geçer, çözüm yolları, kısmet, nasip, osmanlıda stresin çözüm yolları, resimli mesajlar, resimli sözler, rızık, rızık allahtandır, sabır, stres nedir, tevekkül allahadır, ya hu, 

AŞK ve YALNIZLIK

10 Haziran 2019 Pazartesi / No Comments
altın sözler, anlamlı sözler, özlü sözler, cengiz aytmatov aşk sözleri, cengiz aytmatov sözleri, en güzel aşk sözleri, facebook sözleri, felsefi sözler, nefis sözler, aşk sözleri, siyasetçi sözleri

Cengiz Aytmatov Sözleri

Mutluluk; benim anladığım gerçek mutluluk, yaz yağmuruna benzemez. umulmadık anda birden bire boşalmaz insanın tepesinden.azar azar gelir.insanın hayata ve çevresine davranışları getirir mutluluğu. azar azar, birike birike. gerçek mutluluk böyle doğar.
*
Devlet, yakıtı insan olan bir sobadır.
*
Her yazar bir milletin çocuğudur ve o milletin hayatını anlatmak, eserlerini kendi milli gelenek ve törelerini kaynak alarak zenginleştirmek zorundadır. Benim yaptığım önce bu, yani kendi milletimin geleneklerini ve hayatını anlatıyorum. Fakat orada kaldığınız takdirde bir yere varamazsınız. edebiyatın milli hayatı ve gelenekleri anlatmanın ötesinde de hedefleri vardır. Yazar, ufkunu milli olanın ötesine doğru genişletmek ve 'evrensel' olana ulaşmak için gayret göstermek durumundadır. İyi yazar 'tipik insan' ortaya koyma ustalığına erişen yazardır.
*
İnsan bugün kendisini olduğu gibi kabul eder; ama onun tabiatında yarın başka biri olmak vardır.
*
Gün gelir ve anlar ki insan; Yaşadığı her şey bir yalandır..! Geriye vazgeçemediği bir Aşk ve kabullenemediği bir yalnızlık kalır.
*
Aslında her insan bir romandır ve biraz kahramandır. Gün gelir anlar ki, harcadığı tek şey hayalleri değil, zamandır.
*
Kadın kapris yapıp alınganlaşıyorsa sorun yok. Bir çözüm aradığını gösterir bunlar. Bil ki asıl sorun, sustukları zaman başlar.
*
Sen kendini biliyorsan, bil ki kendini bilmezlerin söyledikleri anlamsızdır. Unutma gereksiz.. Devamını gör eleştiri sadece gizli hayranlıktır.
*
Affedince yorulur insan, yalnız kaldığında bir de; ama insanı en çok yoran şey hayal kurmaktır, olmayacağını bildiği halde.
*
Bir insanın kaderi, dağdaki patika gibidir; bazen çıkar, bazen iner, bazen de dibi görünmeyen bir uçurumun başına gelir durur. İnsan tek başına böyle yolda yürüyemez. Ama birleşenler, birbirlerine omuz verenler her engeli aşar.
*
Sen konuşmaya tenezzül etmezsin suskun sanırlar, ve umursamaz. Bilmezler ki, bir konuşacak olsan yüzüne bakacak yüzleri kalmaz.
*
İnsan hep aynı bir kıl kadar gelişmedi.
*
İman ve şüphenin ikisine de teşekkür etmeli. Çünkü bunlar hayatın akışını sağlayan asıl kuvvetlerin mayasıdır.
*
Önemli olan geçmişi sözlü ya da daha önemlisi yazılı olarak, bunu bugün bizim işimize yarayacak şekilde anlatmaktır. Hiçbir yararı olmayacak yanlarını bir kenara bırakarak anlatmak… İşte bu kurala uymayanlar düşmanlık etmiş, suç işlemiş olurlar
*
Mutluluk bir dağ yolu gibidir. Bakarsın tepelere tırmanır, sonra bir bakarsın, aşağıya iner. Tek başına nedir insan? Ama başkalarıyla birleşirse dağları devirebilir. Bizim şu güzel, şu yaşanası dünyamız böyle işte.
*
İnsan her şeyi anlatamaz, zaten kelimeler de her şeyi anlatmaya yetmez.
*
İnsan bugün kendini olduğu gibi kabul eder, ama onun tabiatında yarın başka biri olmak vardır. Çok iyi yaşıyorsan bile, yarın çok daha iyi yaşamayı istersin.
*
Engin suların bağrında kürek çekerken büyük bir mutluluk da duysanız, işinizle uğraştığınız sırada gün doğumu ya da gün batımının durgun sularda yansıması içinizi sevinçle de doldursa, eninde sonunda karaya dönmek gerektiğini bilirsiniz. İnsanoğlu sürekli suların ortasında yaşayamaz. Değişik bir yaşam bekler onu karada. Kara yaşantısı temelli, sular ise geçici olmuştur her zaman. İnsan sandalını çekeceği büyük bir kara bulamasa bile bir adaya sığınmak ister; çünkü orası sürekli yaşayacağı yerdir.
*
Mutluluk, yaz yağmuruna benzemez, umulmadık anda birden bire boşanmaz insanın tepesinden. Azar azar gelir. İnsanın hayata ve çevresine karşı davranışları getirir mutluluğu, azar azar, birike birike. Gerçek mutluluk böyle doğar.
*
Ölümün her şeyin sonu olduğunu anlıyor ama yine de, en kutsal, en gizli düşüncelerinin  Deniz Kızı ile ilgili hayallerinin o öldükten sonra da yaşayacağına, gerçekleşeceğine inanıyor, bunu umuyordu. Hayallerini, düşlerini bir başkasına aktaramazdı. Çünkü düşler aktarılamaz. İşte bu yüzden, insanlar bir iz bırakmadan yok olmamalıydılar.
*
İşte oğlum atalarımız; zenginliğin sonunda kendini beğenme, kendini beğenmenin sonunda da çılgınlık gelir derlerdi.
*
Bana sorarsanız gerçek mutluluk yaz yağmuru gibi birden boşanmaz insanın başına. Davranışımıza, çevremizdeki insanlarla ilişkimize her gün azar azar çeki düzen vererek eksiklerimizi tamamlarız. Yavaş yavaş biriken bir şeydir mutluluk.
*
Yeryüzündeki bütün yaratıklar arasında şeytanla hemen uyuşan, anlaşan tek yaratık insan idi. Bu uyuşma sonunda, yüzyıllar, bin yıllar boyunca kötülük ekti, kötülük biçti ve kötüye zafer kazandırdı. Evet, kötülük yapma ve yayma konusunda insanla yarışabilecek yaratık yoktu.
*
Garip değil mi? İnsan hep aşk acısı çekmekten yakınır aslında; peki hiç mi aşk acısı çektiren yok aramızda?
*
Eğer insanlar yeryüzünde yaşamayı öğrenemezlerse yok olup giderler. Karşılıklı güvensizlik, gerginlik, cepheleşme ortamı insanların huzur içinde, mutlu yaşamalarını tehdit eden en büyük tehlikelerden biridir.
*
Bir dal kırılmış ne çıkar, yeter ki çınarın gövdesi sağlam kalsın.
*
İnsanların kendileri yaşıyor, ama başka canlıların, özellikle de onlara bağımlı olmadan yaşamak isteyen ve buna hakları olanların yaşamalarını istemiyorlardı.
*
Sevgili toprağım benim, o günü hatırlıyor musun? Zamanın başlangıcından beri, yüzyılların izi duruyordu içimde.
*
Zaman ne kadar geçerse geçsin, bazı konularda hiçbir şeyi değiştirmez. Elinden malını mülkünü, varını yoğunu alsalar, bundan ölmezsin. Bunları yine edinebilirsin. Ama senin onurunu kırar, ruhunu öldürürse, işte buna çare yoktur..
*
Bir insanın kaderi, dağdaki patika gibidir; bazen çıkar, bazen iner, bazen de dibi görünmeyen bir uçurumun başına gelir durur. İnsan tek başına böyle yolda yürüyemez. Ama birleşenler, birbirlerine omuz verenler her engeli aşar.

CENGİZ AYTMATOV HAYATI

1928 yıllarında Kırgızistan’da dünyaya gözlerini açtı. Kendisi Talas Eyaletinde bulunan Şekeş Köyü’nde hayatını sürdürdü. Ondan sonra Bişkek’te eğitimini Veteriner Fakültesinde tamamlayıp mezun oldu. Kendisi Kırgızistan’ın önemli yazarlarından olup aynı zamanda çevirmen, gazeteci ve politikacıydı.

Cengiz Aytmatov, yazarlık macerasına 1952 yılında başladı. Aradan geçen yedi yıl içerisinde Kırgız Pradası gazetesinde muhabir olarak işe başladı. Daha sonra kendisine büyük bir ün kazandıracak olan “Povesti Gori Stepey” adlı öykü kitabını yazdı. Bu kitapla 1963 yılında Lenin Ödülü’ne layık görüldü ve bu onun en genç yaşta alınan Lenin Ödülü ünvanı sahibi olmasını da sağladı. Cengiz Aytmatov genelde eserlerinde aşk, dostluk, geçirmiş olduğu savaş dönemlerinin acıları ve kahramanlıkları ele aldı. Eserlerinde genelde Kırgızca ve Rusça dilini kullandı.

Cengiz Aytmatov, Kırgız gelenek ve göreneklerine hep sadık kalarak hayatına devam etti. Kendisi geleneklerine bağlı kaldığı için eserlerinde milletinin tarihi boyunca kazandığı, sosyal, ahlaki, edebi, kültürel ve askeri ne kadar yanı varsa hepsinin maddi ve manevi zenginlikleri ile birlikte eserlerine yansıtmıştır. Milletinin savaşlardaki acılarını kahramanlıklarını, tecrübelerini yazılarına aktarmış ve milletinin tüm değerlerini yazıya dökmüştür. Eserlerinde kendisinin de söylediği üzere hep Tipik İnsan’ı ortaya koymaya çalışmış. Eserlerinde, hikayelerinde milletinin bugüne kadar ağızdan ağza geçen efsanelerini,destanlarını, masal ve hikayelerini, bunlarında meydana geliş şartlarını ve ardındaki hikayelerini eserlerinde yeniden hatırlatmaya çalışırdı. Kırgız-Türk kültürünü, psikolojisiyle, duyuş ve anlayış tarzıyla eserlerine de mümkün olduğunda bol yer alır. Cengiz Aytmatov’un en göze batan özeliği özüne bağlı, kendinden, halkından, coğrafyasından haberdar olma olarak kendini göstermektedir.

Uluslararası bir ünvana sahip olan Cengiz Aytmatov’un eserleri, tam olarak 150’den fazla dile tercüme edilmiştir. Bu ünü ona Kırgız Yazarlar Birliği Prezidyumu üyeliğine, 1962 yıllarında ise Kırgız sinematografi işçileri birliği birinci sekreterliğine getirildi. Bununla birlikte 1968 yılında “Sovyet Devlet Edebiyat Ödülü” kazandı. Son yıllarında ise Cengiz Aytmatov politikaya atılmıştı. Kırgızista’nın Talas bölge Milletvekilliği yaptı ve bunun yanı sıra Benelux Devletleri büyükelçiliği görevini de üstlendi. Daha sonraları ise Diyalog Arasya dergisinin yayın kurulu üyeliğini de üstlendi. Hayatı bu kadar hareketli ve renkli geçen Cengiz Aytmatov, doktorlar tarafından böbrek yetmezliği teşhisi konulmuştu. Uzun çabaları sonucunda yenik düşen Cengiz Aytmatov, 2008 yılında hayata gözlerini yumdu. Cengiz Aytmatov bir Rus televizyon kanalı için belgesel çekimlerine gitmişti. Gittiği Tataristanda böbrek yetmezliği rahatsızlığı geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Almanya’ya nakledildi ama kurtarılamadı. Kırgızlar Cengiz Aytmatov’u o kadar çok seviyordu ki; 2008 yılını Cengiz Aytmatov yılı olarak ilan etmişlerdi.

ESERLERİ

*Dağlar Devrildiğinde-Ebedi Nişanlı
*Darağacı – Dişi kurdun Rüyaları
*Gün Olur Asra Bedel
*Fuji-Yama
*Beyaz Gemi
*Selvi Boylum Al Yazmalım
*Elveda, Gülsarı
*Dağlar ve Steplerden Masallar
*İlk Öğretmenim
*Cemile
*Yüzyüze
*Zorlu Geçit
*Toprak Ana
*Cengiz Han’a Küsen Bulut
*Çocukluğum
*Kızıl Elma
*Hiroşimalar Olmasın
*İlk Turnalar
*GülSarı
*Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek
*Sultan Murat
*Dişi Kurdun Rüyaları
altın sözler, aşk sözleri, cengiz aytmatov sözleri, en güzel aşk sözleri, felsefi sözler, cengiz aytmatov hayatı, cengiz aytmatov kimdir, siyasetçi sözleri, cengiz aytmatov eserleri, şairler ve yazarlar