Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Grigori Grabovoi Sayı Dizileri

30 Mayıs 2023 Salı / No Comments

 


Alternatif Şifa Yöntemi: Grigori Grabovoi Sayı Dizileri ile Şifalanmak


Günümüzde sayılar, matematik biliminin yanı sıra, metafizik açısından da belli bir sistematiğe dayandırılmaktadır. Şans oyunu oynarken seçtiğimiz, uğurlu olduğuna inandığımız ya da tam tersi uğursuz olduğunu düşündüğümüz, batıl inançlarımız nedeniyle kabul ettiğimiz ya da reddettiğimiz sayılar gibi.

En yaygın olarak denk geldiğimiz 13 rakamını örnek verebiliriz buna mesela. Bazıları bu rakamı uğursuz kabul eder. Bazı batı ülkelerinde, gökdelenlerde ya da otellerde 13. katın olmadığına denk gelebilirsiniz. Bazı insanlar yolculukları esnasında 13 numaralı koltuğu almak istemezler. Ya da her yılın an az bir ayının 13. gününün cumaya denk gelmesi…!

Bu genellemeler dışında hepimizin hassas olduğu rakamlar vardır. Çift sayılar, tek sayılar ya da ayın ilk günleri veya günün belli saatleri gibi…

Yeni bir eve taşınırken sokak numarasına, bina numarasına hatta daire numarasına bile dikkat edenlerin ve seçimi buna göre yapanların olduğunu söylemek mümkün.

Öyleyse gelin sayılarla ilgili bu kadar ilişkimiz varken bunları bir şifa yöntemi olarak kullanmak için araştırmalar yapan bir bilim adamı ve ruhsal şifa uzmanı olan Grigori Grabovoi’ye ve onun şifalı sayı dizilerine bir bakalım.

Sayılarla şifa alanında “Grabovoi Sayı Dizileri” günümüzde en çok kullanılan metodlardandır.


Rus matematik profesörü ve ruhsal şifa uzmanı Grigori Grabovoi’nin sayı dizileri


Grabovoi’nin ruhsal çalışma tekniklerinde çok haneli sayı kodları vardır ve organizmanın yenilenmesi için görseller önemli olduğu gibi niyetler de önemlidir. Belirli bir sayı dizisi üzerine çalışırken konsantrasyon sağlanması da çalışmanın başarılı olmasında dikkat edilmesi gereken diğer bir önemli noktadır.

Bununla birlikte Grabovoi, bu sayı sekanslarını yalnızca hastalıkların tedavisi için değil dünyanın uyumlu bir şekilde gelişmesi için de geliştirmiştir. Yani bu ruhsal çalışma tekniği yeniden sağlığa kavuşmanın ötesinde, kişinin; kendisi, çevresi ve evrenle uyum içerisinde yaşamasını da içeren çok yönlü bir kavramdır. İyiliğin, insanın kendi bünyesindeki salt “iyi olma hali”nden çok daha öte olduğundan bahseder…

Grabovoi’ye göre belirli sayı dizeleri ile çalışıldığında kromozom seviyesinde bir bilinç değişikliği meydana gelmekte ve kişi sezgileri ve yetenekleri ile bağlantı kurmaktadır.

Sayıların, frekansların ve titreşimlerin bir şifa yöntemi olduğuna yönelik çalışmalar yapmış ve sayılar için, “Matematik, Tanrı’nın evreni yazmak için kullandığı bir alfabedir.” ifadesini kullanmıştır.

Grabovoi’ye göre her enerjiye karşılık gelen bir sayı dizisi vardır ve bu sayıların tek tek söylenmesi ve tekrar edilmesi enerjiyi normal haline çekmektedir. Grabovoi, her enerjinin normal bir seyir izlemesi gerektiğini belirtiyor ve hastalık olarak nitelendirilen durumların, enerjinin normalin dışına çıkması durumu olarak nitelendiriyor. Normalin dışına çıkan bu enerjilerin olması gereken seviyeye gelmesi için sayıların tek tek tekrarlanması gerektiğini ifade ediyor. Her sayı dizisinin sahip olduğu bir titreşim vardır ve bu sayıların tekrarlanması enerjiyi düzene sokar. Sayı dizisindeki her rakam, ilgili konunun normal haline dönmesi için okunmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta niyettir. Çünkü niyet etmek isteklerimize ulaşmamızı hızlandırır. İkinci önemli nokta, hastalık veya sıkıntılı durumların düzeltilmesi amacıyla okunan sayı dizilerinde düzelmesini istediğimiz duruma sevgi ile odaklanmaktır. Her şeyden önce şifalanmak için niyet etmeli ve ardından tüm olumsuz duyguları geride bırakmalısınız.

Rakamları tekrarlamak dışında, üzerimizde taşımanın ya da vücudumuza yazmamızın da faydalı olduğuna dair görüşler var. Örneğin başınız ağrıyor ise ilgili sayı dizisini tekrar ederken onu alnınıza yazabilirsiniz ya da kilo vermek istiyorsanız ilgili bölgeye kilo vermek için belirlenen sayı dizisini yazabilirsiniz. Bu sayede odaklanmanız artacak ve sayıları daha sık tekrar edebileceksiniz.


Grabovoi Sayıları Listesi 


Hedeflere Ulaşmak: 894 719 78 48

Her Şey Mümkündür- Hiçbir Şey İmkânsız Değildir- 519 7148

Zamanı Verimli Kullanmak: 814 418 81

Yoğun Satış: 3986497851

Gelir: 589317318614

Zamanın Paraya Çevrilmesi: 4148188

Çakra Dengeleme: 88889888878888

Olumsuzu Olumluya Dönüştürme: 1888948

Dna Normalizasyonu: 894781

Anlayış 39119488061

Hafıza 319 061 988 18

Sonsuz Sevgi 888 912 818848

Blokajları, Engelleri Kaldırma 91688

Yaratıcının Gücünü Çağırmak: 1231115025

İmgeleme / Hayal Gücü: 348716814916

Aura Temizliği: 91119919111

Duru Görü Artışı: 894791

Rna Normalizasyonu: 28947138948

Yaratıcılık: 491817 3194 8

İdeal Kişilik: 191 317 481901

Kronik Yorgunluk: 456 891 01 2139

İşe Hazırlık Enerji Yükselmesi: 598712488212

Yeni Bir Faaliyete, İşe Başlama: 289 471 314917

Güçlendirici Sekans Tüm Sekansları Güçlendirmek İçin Kullanılabilir :889491

İş Ticari Faaliyet: 194198514716

Gelir: 589317318614

Enerjinin Geri Kazanımı, Tükenmeme: 8918 014 915 6481

Başarılı İşler Girişimcilik: 917 498 814316

Enerji Sağlama, Gençleşme Etkisi: 918 09814

Ticari Faaliyetlerin Canlandırılması: 914 964 819 3189891

Rekabetin Önlenmesi 491318516497

Nakit Akışı: 318612518714

İşletme (Girişim): 71974131981

İşgücü (Emek) Verimliliği: 319 814

İmaj/İtibar: 48948919141

Toptan Satışlar: 319 628498 71

Toptan Müşteri: 719 748

Ekonomik Bağımsızlık: 819 419 714

Finansal Kaynaklar: 71964851978

Kâr: 61931851971

İş Gücü: 619318519471

Çatışma-Anlaşmazlık: 589617 498 71

Uzmanlık: 498 682319 497

Gelir ve Gider Dengesi: 71948919814

İş Performansı (Verimi): 319418514814

Gerçek Zamanlı Para Akışı: 619 71421841

Üretimdeki Artış: 819712498 478

Ürün Satışı: 54121381948

Alacakların Tahsilatı: 819419419718

Pazar Üstünlüğü: 519 674 819 6

Küçük İşletmeleri Büyütmek: 419 819 719 81

Farklı Ülkelerde İş Yapmak: 719 419 811

Kendi Kendini Organize Etmeyi Geliştirmek: 419875

Yeteneklerini Geliştirmek: 419 818719 849

Gerekli Bilgi ve Becerilere Sahip Olmak: 514918919

Olayları ve Zamanı Birleştirmek: 914 41981

Doğru Karar Vermek: 419 814

Herhangi Bir Alanda Bilgiyi Artırmak: 418 718419 412

Saygı Duyulan Bir Kişi Olmak: 419 818719 914481

Tüm Aile Üyeleri İçin Uyum Koşullar Yaratmak: 814 418 719

Bilginizi Uyumlu Şekilde Konsantre Etmek: 718 419 47148

Daha Güvenilir Ürünler, Daha İyi Hizmetler Sunmak: 51949871941

Sürekli Gelişimi Kalıcı Hale Getirmek: 814918712

Koşulların Hızlı ve Verimli Bir Şekilde Gelişmesi: 819 716


Grigori Grabovoi nin numaralarla şifalanma kodları:


Akciğer kanseri 4541589

Alerji: 45143212

Alzheimer: 481854383

Anemi 48543212

Apse 518231415

Astım Bronşiyal 58145428

Atopik Dermatit 5484215

Bacak Ağrısı (Sağ) 4812531

Bacak Ağrısı (Sol) 485148291

Bağırsak 1485458

Baş Ağrısı 4818543

Bebeği uyutabilme 514248538

Bedensel Yenilenme 2213445

Bel Fıtığı 498217218227

Beyin Tümörleri 5451214

Boy Uzaması 51482147981

Böbrek Taşı 5432143

Cinsel İstikrarsızlık 8851464

Cinsel Sorunlar 1456891

Çakralarım Dengede 88889888878888

Demir Eksikliği 31851631798 Diş Ağrısı 1488514

Diş Çıkarma (Bebeklerde) 5182544

Diyabet Şeker Hastalığı 881997 (Mellitus)

Diyabet Şekersiz Şeker Hastalığı 4818888 (İnsipidus)

Egzama 548132151

Epilepsi 1484855

Erken Doğum Riski 1284321

Felç: 51843213 (Beyin Sarsıntısı Travma)

Fibromiyalji: 214 318 314 818

Fistül: 5189421

Gençleşmeye başladım 2213445

Genel Kadın Hastalıkları 18543212

Gıda Alerjisi 2841482

Gıda zehirlenmesi 5184231

Göz Hastalıkları 18911014

Grip 4814212

Hafıza Güçlendirme 5893240

Hamile Kalabilmek 1888711 -1899911

Hayvanların Sağlığı 555142198110

Hemoroid 58143219

Hipertansiyon 8145432 (yüksek tansiyon)

Hipotansiyon – 8143546 (Düşük Tansiyon)

Hormon Dengesi 38649129871

İdeal Kilo 4812412

Kadınlarda sütün üretimi 48123147

Kansızlık 148542139 Kalp Sağlığı 8421432

Kalp Yetmezliği 1257814

Kemik kanseri 1234589

Kısırlık 9918755

Kolit ülseratif 48143211

Kolon Kanseri 5821435

Köpeklerde Sağlık Sayısı 8941898

Kramp 51245424

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 1851432

Lösemi 5481347

Mastit 514854238

Meme Kanseri 5432189

Menisküs 8435482

Mide Kanseri 8912534

Migren 4831421

Miyomun küçülmesi 51843216

MS Hastalığı 51843218

Otizm 428 516 319017

Panik atak 489314-81967

Pankreas Kanseri 8125891

Prostat Kanseri 4321890

Romatizma 5481543

Ruhsal Yenilenme 12370744

Öksürük 2314514

Reflü 8123457

Sedef Hastalığı 18543214

Selülit 48143128

Serebral Parsi 4818521

Siğiller 5148521

Sinüzit 5814325

Sistit 48543211

Şifa 3396815

Şizofreni 1858541

Talasemi 7765437

Tiroid 4811111

Uçuk 2312489

Unutkanlık 534248538

Uyku Bozukluğu 514248538

Vajinismus 5142388

Varis 4831388

Vitiligo 4812588

Yaşam enerjisinin yükselmesi 918098144

Yumurtalık Kanseri 4851923

Akut kardiyovasküler yetmezlik 1895678

Akut solunum yetmezliği 1257814

Alkolizm 148543292

Alerjiler 45143212

Anemi 48543212

Ankilozan spondilit 4891201

Arteriyel hipertansiyon 8145432

Arteriyel vasküler kapanma 81543213

arterioskleroz 54321898

Artrit 8111110

Artrit, romatoi 8914201

Diş çekildikten sonra kanama 8144542

Kan sistemi hastalıkları 1843214

Kan sistemi normalizasyon 148542139

Bronşiyal astım 8943548

Bronşit, Akut 4812567

Bronşit, kronik 4218910

Burns 8191111

Kalp DURMASI 8915678

Kardiyak aritm 8543210

Diş çürümesi 5148584

Göğüs ağrısı 82124567

Çocukluk Çağı Hastalıkları 18543218

Kalbin dolaşım bozuklukları 1454210

Dolaşım yetmezliği 85432102

Dolaşım sistemi hastalıkları 1289435

Soğuk algınlığı 5189912

Collpse 8914320

Koma 1111012

Tıkanıklık (karar) 52025

Bağ dokusu hastalığı, diffüz 5485812

Kabızlık 5484548

Kilo kontrolü 4812412

Koroner arter 1454210

Kramplar 51245424

Craniomyopathy 8421432

Kritik koşullar 1258912

Diş etlerinde kistler 514218877

Diş ağrısı, akut 5182544

Depresyon manik 514218857

Göz retinasının ayrılması 1851760

Şeker hastalığı 8819977

İshal 81234574

Sindirim hastalıkları 5321482

Çıkıklar 5123145


grigori grabovoi, grigori grabovoi kimdir,sayılar,sayılarla şifa,hastalıklar,hastalıklara şifa sayıları,para,dolar,altın,para için sayılar,sayı dizileri,

SELAM VE SELAMLAŞMA

15 Mayıs 2023 Pazartesi / No Comments
sözler, selamlaşma ile ilgili ayetler, selamlaşma ile ilgili sözler, selam ile ilgili ayetler arapça, selam ile ilgili mesajlar, kuranda selam ayeti, selam ile ilgili güzel sözler,  selam nedir


SELAM VE SELAMLAŞMA İLE İLGİLİ AYETLER

وَاِذَا حُيّ۪يتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِاَحْسَنَ مِنْهَٓا اَوْ رُدُّوهَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَس۪يباً

"Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır."  (Nisâ; 86)
*
يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِذَا ضَرَبْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِناًۚ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۘ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَث۪يرَةٌۜ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يراً

"Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın. Size selâm veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek, "Sen mü'min değilsin" demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulundu (müslüman oldunuz). Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır."  (Nisâ; 94)
*
وَاِذَا جَٓاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاٰيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَۙ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُٓوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِه۪ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهُ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

"Âyetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki: "Selam olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." (En'âm; 54)
*
وَبَيْنَـهُمَا حِجَابٌۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِس۪يمٰيهُمْۚ وَنَادَوْا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

"İkisi (cennet ve cehennem) arasında bir sur A'râf  üzerinde de bir takım adamlar vardır. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere, "Selam olsun size!" diye seslenirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir, ama bunu ummaktadırlar."  (A'râf; 46)
*
دَعْوٰيهُمْ ف۪يهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰيهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ۟

"Bunların oradaki duaları, "Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım!", aralarındaki esenlik dilekleri, "selâm"; dualarının sonu ise, "Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur" sözleridir."  (Yûnus; 10)
*
ق۪يلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَۜ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَل۪يمٌ

"Ona denildi ki: "Ey Nûh! Sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle (gemiden) in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki, biz onları (dünyada) yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak.""  (Hûd; 48)
*
وَلَقَدْ جَٓاءَتْ رُسُلُنَٓا اِبْرٰه۪يمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوا سَلَاماًۜ قَالَ سَلَامٌۚ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَٓاءَ بِعِجْلٍ حَن۪يذٍ

"Andolsun, elçilerimiz (melekler), İbrahim'e müjde getirip "Selâm sana!" dediler. O, "Size de selâm" dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi."  (Hûd; 69)
*
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِۜ

""Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!""  (Ra'd; 24)
*
وَاُدْخِلَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْۜ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ

"İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri "selam" dır."  (İbrâhîm; 23)
*
اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماًۜ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ

"Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve "Selam" demişlerdi. O da, "Gerçekten biz sizden korkuyoruz" demişti."  (Hicr; 52)
*
اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفّٰيهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّب۪ينَۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, "Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete" derler."  (Nahl; 32)
*
وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَياًّ۟

"Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun!"  (Meryem; 15)
*
وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ اَمُوتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَياًّ

""Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir).""  (Meryem; 33)
*
قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّ۪يۜ اِنَّهُ  كَانَ ب۪ي حَفِياًّ

"İbrahim şöyle dedi: "Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O, beni nimetleriyle kuşatmıştır.""  (Meryem; 47)
*
لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْواً اِلَّا سَلَاماًۜ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ ف۪يهَا بُكْرَةً وَعَشِياًّ

"Orada boş söz işitmezler. Yalnızca (meleklerin) "selam!" (deyişini) işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır."  (Meryem; 62)
*
فَأْتِيَاهُ فَقُولَٓا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ٓي اِسْرَٓائ۪لَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْۜ قَدْ جِئْنَاكَ بِاٰيَةٍ مِنْ رَبِّكَۜ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّـبَعَ الْهُدٰى

""Ona gidin ve şöyle deyin: ‘Şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını (serbest bırak ve) bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin katından bir mucize getirdik. Selam, doğru yola uyanlara olsun.' " (Tâhâ; 47)
*


Bu yazı, sözler, selamlaşma ile ilgili ayetler, selamlaşma ile ilgili sözler, selam ile ilgili ayetler arapça, selam ile ilgili mesajlar, kuranda selam ayeti, selam ile ilgili güzel sözler,  selam nedir ile ilgilidir.

ESMA'ÜL HÜSNA (YA MUKADDİM)

/ No Comments
dualar, esmaül hüsna, el mukaddim, el mukaddim ne demek, el mukaddim esması, el mukaddim duası, el mukaddim zikri, ya mukaddim, ya mukaddim esması, ya mukaddim duası, ya mukaddim fazileti


EL-MUKADDİM;

İstediğini öne alan ve ileri geçiren anlamına gelmektedir. Yüce Allah, istediği kimseleri yaradılış ve maddi konularda da öne geçirir. Allah, canlıların kimini önce, kimini de sonra yaratmıştır. Zenginliği kimine vermiş, kimine de vermemiştir.

Allah Teâlâ ancak seçtiklerini ilerialmıştır. İnsanların bazısını dince, bazısını dünyaca bazısı üzerine derece derece yükseltmiştir. Bu yükseltme ve seçme, kulların amelleriile ona layık olmaları sonucunda olmuştur.Müslüman, Allah’ın öne çıkardığını öne çıkarmalı, arkaya koyduğunu arkaya koymalıdır.

Hiçbir ümmet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Hicr/5

EL-MUKADDİM ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Mukaddimu Yâ Allah” şeklindedir.

Bu ismi günde 184 kere okumaya devam eden kişi daima yükselir. Ya Mukaddim ismini zikreden kişiler iktidar, güç ve kuvvet sahibi olurlar. Savaş meydanında okunduğu takdirde düşmana karşı zafer elde etmek için önemlidir.

 Bu yazı, dualar, esmaül hüsna, el mukaddim, el mukaddim ne demek, el mukaddim esması, el mukaddim duası, el mukaddim zikri, ya mukaddim, ya mukaddim esması, ya mukaddim duası, ya mukaddim fazileti ile ilgilidir.

ANNE NEFESTİR

12 Mayıs 2023 Cuma / No Comments
allah, ana, anne, anne nefestir, çocuk, nefes, öksüz, resimli dualar, resimli mesajlar, yetim, anne sözleri ana sözleri, en güzel anne sözleri, en duygusal anne sözleri, anne sözleri kısa

Anne nefestir.
Allah kimseyi nefessiz bırakmasın...Amin

*
allah, ana, ana sözleri, anne, anne nefestir, anne sözleri, anne sözleri kısa, en duygusal anne sözleri, en güzel anne sözleri, nefes, öksüz, resimli dualar, resimli mesajlar, yetim, 
EN GÜZEL ANNE SÖZLERİ

Annesinin gönlünü kıran büyük günah işlemiş olur. Hz. Muhammed (s.a.v.)
*
Bazen anneliğin gücü doğa kanunlarını bile aşar. (Barbara Kingsolver)
*
En harika ses anne sesidir. (Johann Wolfgang Goethe)
*
Ana, hayatın ebediliğidir. (Emile Zola)
*
Anne kalbi, çocuğun okuludur. (Henry Ford)
*
Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan annem.
*
Anne olmak demek çocuğu uyuduktan sonra uymak demektir.
*
Paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir.
*
Kadına saygılı ol. Çünkü O insanoğlunun anasıdır.
*
Anne ile evladı arasında kopan tek bağ göbek bağıdır.
*
En yüce ve en derin sevgi anne sevgisidir.
*
Anneler belki her şeyi göremezler ama kalpleriyle duyalar.
*
Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz.
*
Bana dünyayı kucakla deseler, ben gidip anneme sarılırım.
*
Anneler birdir, herkes değerini bilmelidir.
*
Anneciğim sen benim her günümde yanımda oldun seni bazen kırıyorum ama sonra çok pişman oluyorum inanki dünyada en güzel kişi sensin canım annem.
*
Canım annem benim anam bitanem bu şarkı senin için canım annem herşeyim aşkım benim annem.
*
Kim ne derse desin ne olursa olsun seni sevmekten asla vazgeçmiyeceğim annem.
*
Anne hakkı ödenmez sevmeye Ömür yetmez bütün dünya benim olsa birtane annem etmez.
*
Canım annem seni kalbimden sevgimle seviyorum herkezin annesi güzeldir ama benimkisi özeldir.
*
Senden başka hiç kimseye ihtiyacım yok anneciğim.
*
Annecim, biriciğim Sonsuz sevgini, bitmez tükenmez sabrını ancak anne olunca anlayabileceğim herhalde Seçme şansım olsaydı yine senin annem olmanı istedim SENİ ÇOOK SEVİYORUM.
*
Canım annneciğim manzara ne güzel ama sen daha güzelsin her zaman güzel ve özelsin.
*
Dünyada bütün anneler kadınlar kızlar erkekler babalar çocuklar toplansa hiçbirisi annem kadar özel ve güzel asla olamaz.
*
Bugün annemle interneten yazıştım annem bana yazmış annesinin güzeli kara gulu çiçeği çok sevindim biliyormusunuz arkadaşlar ona ne desem diye düşündüm ve dedim canım benim.
*
Annemi ve Ailemi koru Allahım.
*
İki geçinmek iki kişinin kusursuz olmasıyla,değil,birbirlerinin kuusurlarını hoş görünmesiyle olur.
*
Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun öldüğüm için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.
*
Canım Güzel Annem dokundun her yer parlıyor sen benim herşeyimsin hayatımın anlamı en güzel insan seni seviyorum.
*
Annemizi he sevelim birgün elerini değilde toprağını opersiniz.
*
Annem senin sevgin dünyamı ışıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.
*
Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum.
*
Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günü kutlu olsun bitanem.
*
Seni seven bir böcek elbet bir gün ölecek ölsede o böcek yine seni sevecek anammm.
*
Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Bitanem!!!
*
Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacisin.. en aziz varlığımız.
*
Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem.. Seni çok seviyorum.
*
Anneciğim, sen benim için, ıssız bir çöl ortasında bulduğum, kana kana içtiğim, sevgi selimsin. Seni Çok Seviyorum.


allah, ana, anne, anne nefestir, çocuk, nefes, öksüz, resimli dualar, resimli mesajlar, yetim, anne sözleri ana sözleri, en güzel anne sözleri, en duygusal anne sözleri, anne sözleri kısa

SOL YANIM ACIYOR ANNE!

/ No Comments
sol yanım acıyor anne şiiri, anneler günü şiirleri, anneler günü sözleri, anneler günü tebriği, yetim ne demektir, yetim kız şiiri
anneler günü sözleri, anneler günü şiirleri, anneler günü tebriği, sol yanım acıyor anne şiiri, yetim kız şiiri, yetim ne demektir, ana, anne,anneler günü kutlama

SOL YANIM ACIYOR ANNE

Merhaba anne, yine ben geldim.
Merak etme okuldan çıktım da geldim.
Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama,
Ali 'okula gitmezsem annem çok kızar merak eder' demişti de onun için söylüyorum.
Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak,
Sol elimde soğan dedirte dedirte
Öğretti sağımı solumu.
Ben biliyorum artık anne, sağım neresi solum neresi,
Ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne
Hani geçen geldiğimde, 'şuram acıyor, şuram işte' demiştim de,
Bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne,
Bak simdi söylüyorum.
Şuram iste sol yanım çok acıyor anne,
Hem de her gün acıyor anne, her gün
Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü.
Elinden tutup okula getirdi.
Yakası da danteldi. 
Zil çalınca öptü, 'hadi yavrum sınıfa' dedi
Bende ağladım, ağladım işte utanmadım.
Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm dizim çok acıyor dedim.
Yalan söyledim anne,
Dizim acımıyordu ama, sol yanım çok acıyordu anne!
Bu gün bende saçım örülsün istedim.
Babam ördü ama onunki gibi olmadı.
Dantel yaka istedim, babam 'ben bilmem ki kızım' dedi
Bari okula sen götür dedim.
Kızım 'iş' dedi. 
Bende bana ne dedim ağladım.
Kızım ekmek dedi babam.
Sustum ama , okula giderken yine ağladım anne.
Ha bide sol yanım yine çok acıdı anne.
Herkesin çorapları bembeyaz, benimkiler gri gibi.
Zeynep 'Annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş' dedi.
Babam hepsini birlikte yıkıyor,
babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne?
Of babam, her gün domates peynir koyuyor beslenmeme.
Üzülmesin diye söylemiyorum ama,
Arkadaslarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor.
E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne.
Hava kararıyor, ben gideyim anne,
Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi?
Duyarsa kızmaz ama, çok üzülür biliyorum.
Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor!
izin verme anne, ne olur toprağına el sürdürme!
Eve gidince aklıma geliyor, bide bunun için ağlıyorum anne.
Bak kavanoz yanımda, toprağından bir avuç daha alayım.
Biliyor musun anne, her gelişimde aldığım topraklarını, şu kavanozda biriktirdim.
Üzerine de resmini yapıştırıp bas ucuma koydum.
Her sabah onu öpüyor, kokluyorum.
Kimseye söyleme ama anne, bazen de konuşuyorum onunla.
Ne yapayım seni çok özlüyorum anne.
Ha unutmadan! 
Öğretmen 'Yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız' dedi.
Ben babama yazdıracağım,
Öğretmen anlarsa çok kızar ama, bana ne,
Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki, neyi nasıl anlatacağım anne,
Senin adin geçince, sol yanım acıyor anne, Hiçbir şey yutamıyorum.
Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. 
Kağıda da böyle yazamam ya anne.
Ben gidiyorum anne!
Toprağını öpeyim, sende rüyama gel beni öp,
Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince,
Sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne.
Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası,
Sol yanım çok acıyor anne.
Seni çok özledim, çok...Anne...


anneler günü sözleri, anneler günü şiirleri, anneler günü tebriği, sol yanım acıyor anne şiiri, yetim kız şiiri, yetim ne demektir, 

ANNELER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

/ No Comments
anneler günü neden kutlanır, anneler günü ne zaman, anneler günü hediyesi, anneler günü ne zaman, anneler günü mesajları resimli, cennet annelerin ayakları altındadır, gül kokusu, kutlama mesajları,
anneler günü hediyesi, anneler günü mesajları resimli, anneler günü ne zaman, anneler günü neden kutlanır, cennet annelerin ayakları altındadır, gül kokusu, kutlama mesajları, 
ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN
*
Anne en değerli varlıktır.
*
Cennet anaların ayakları altındadır.
*
Annemiz başımızın tacıdır.
*
Ayağında cennet yolu,
Anneciğim gül kokulu,
Sımsıcak sevgi dolu,
Esen yelsin anneciğim.

*

Anneler Günü Dünyanın Birçok Ülkesinde Neden Mayıs Ayının İkinci Pazar Günü Kutlanır?

Analık uygarlığın doğuşundan buyana önem arz etmektedir. Bilinen Anneler Günü ilk olarak antik yunana dayanmaktadır. Yunanlıların birçok tanrı ve tanrıçanın anası kabul edilen RHEA (Tanrıların anası) onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri ile başlar. Antik Roma ilkbahar festivallerini Anadolu kökenli KİBELE (Ana Kraliçe) onuruna kutluyorlardı.

Bizi ilgilendiren kısım ise şu an Anneler Günü, yaklaşık 66 ülkede neden Mayıs ayının ikinci pazarı kutlanır. Bu annesini kaybetmiş, genç bir kızın gerçek hayat hikâyesine dayanır. Olay şöyle:

ABD’nin Philadelphia eyaletinde, birbirlerine çok tutkun Anna Jarvis adında bir kız ve orta yaşta bir annesi yaşıyordu. Jarvis için hayat annesinden ibaretti. Bu sevgi öyle bir hal almış ki annesiz yaşamak aklına bile gelmiyordu.

Bir gün Jarvis’in annesi hastalandı. Jarvis üzgündü. Ama annesinin iyileşeceğine tüm kalbi ile inanıyordu. Ama aklına bile getirmek istemediği olay başına geldi. Annesini 9 Mayıs 1906 Çarşamba günü vefat eder. Jarvis’in dünyası yıkıldı. Neredeyse çıldırma noktasına geldi. Kendini öldürme teşebbüsünde bile bulundu. Bir arkadaşı ona bunun doğanın bir kanunu olduğunu, buna katlanması gerektiğini ve bir gün yine annesine kavuşacağını söyler. Jarvis acısını unutmasa da buna katlanmasını öğrendi.

Aradan 1 yıl geçmişti. Bu unutulmaz acının yıl dönümünde 1907 yılının 9 Mayısında Jarvis’i yalnız bırakmak istemeyen arkadaşları ve akrabaları onun evine doluştular. Jarvis’in bakışlarından bir şeyler tasarladığı anlaşılıyordu. En sonunda bunu çevresine açtı: “Annemin ölümünden 1 yıl geçti. Bu 1 yılda şunu anladım ki, dünyada hiçbir şeyin ANNENİN yerini dolduramaz. Tanrı’dan sonra her şeyimizin odur. Hayattayken onların değerini iyi bilelim. Benim aklıma bir düşünce geldi. Hiç olmazsa her senenin 1 gününü onlara ayıralım. O günü onlarla dolduralım. Belki böyle yapmakla onlara ne kadar önemli olduklarını, şükranlarımızı bir parça olsun ödeyebiliriz.”

Anneler Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Çevresindekiler bundan çok etkilenir. Özellikle kız arkadaşları ona destek için 9 Mayıs’ı “Jarvis’in Annesinin Günü” olarak kutlarlar. Yıl boyunca Philadelphia eyaletinde geniş bir kampanya başlatırlar. Pek çok kurum ve kişi onlara destek olurlar. Sonuç çok çabuk kendisini gösterir. 1908 yılının mayıs ayının ikinci Pazar günü Amerika’nın birçok eyaletinde Anneler Günü olarak kutlanır. Her geçen yıl daha geniş kapsamlı kutlamalar olur.

Ancak bu günün resmi bir kimlik kazanması ilk defa Texas (Teksas) eyaleti tarafından kabul gördü. 1912 yılında Teksas valisi Anneler Günü’nü resmi tatil ilan etti. Jarvis gönüllü olarak birçok eyalete gidip konferanslar verdi. Yazışmalar yaptı. En sonunda Amerikan Senatosunda 1914 yılında Mayıs ayının ikinci pazarı tüm ülkede resmi olarak ANNELER GÜNÜ olarak kabul edildi.

Fakat Anneler Günü’nü kabul eden ilk ülke İngilteredir.  Fakat İngiltere’de Büyük Perhiz’in ( Paskalya döneminde 40 gün boyunca hayvansal gıda tüketmek kaydı ile tutulan oruç) dördüncü pazarı kutlanır.

2020 Anneler Günü Ne Zaman? Türkiye’de Anneler Günü 

Bizim kültürümüzde annenin yerini anlatmaya şu hadis yeter diye düşünüyorum. “Cennet annelerin ayakları altındadır.” Ancak bugünün resmen kabul edilmesi 1956 yılına rast gelir. 1956 yılında pulların üzerine Zübeyde Hanımın resminin basılması ile resmi olarak kabul görür.

Anneler Günü Mayıs ayının ikinci Pazar gününe rast geldiğine göre, 2020 yılında Anneler Günü Mayısın 10‘unda kutlanacak. Şimdiden hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.


anneler günü neden kutlanır, anneler günü ne zaman, anneler günü hediyesi, anneler günü ne zaman, anneler günü mesajları resimli, cennet annelerin ayakları altındadır, gül kokusu, kutlama mesajları, 

ANNELER GÜNÜ

/ No Comments
anneler günü mesajları, resimli anneler günü mesajları, anneler günü sms mesajları, anneler günü mesajları facebook, anneler günü mesajları tweeter, anneler günü sözleri, kutlama mesajları
anneler günü mesajları, anneler günü mesajları facebook, anneler günü mesajları tweeter, anneler günü sms mesajları, kutlama mesajları, resimli anneler günü mesajları, 

Anneler günü sözleri

Her şeye değer senin sonsuz sevgin... Annem…

*

Biz insana, ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Annesi onu güçsüzlükten güçsüzlüğe uğrayarak karnında taşımıştır. Kur'an-ı Kerim
*
Anne kalbi, çocuğun okuludur. Henry Ford
*
Anneler her şeyi görmeseler bile, kalpleriyle duyarlar. Ahmed Rufai
*
Fırtınalar atlatmış olmaktan gururlu annem, benim üstünden geçtiğim sağlam bir köprüdür. Cahit Zarifoğlu
*
Ana babaya iyilik, ölüm sıkıntılarını giderir. Abraham Lincoln
*
Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Alekseyeviç Ostrovski
*
Annelik, tıp kitaplarındaki kadar kalsaydı, bu kadar büyük olabilir miydi? Andre Maurois
*
Hiçbir süs ve tuvalet, bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Carolyn M. Rogers
*
Ana, hayatın ebediliğidir. Emile Brochvogel
 *
Annem her yerde... Bir gül kokusunda, bir kaplanın gözlerinde, bir kitabın sayfalarında, yediğimiz yemekte, çölün fırtınasında, günbatımının pırıldayan cevherinde, dolunayın kristal ışığında, gün doğumunun tüllerinde...Emile Zola
 *
Annelerin çocuklarına gösterebileceği en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır. Grace Seton Thompson
*
Annelerde kırık kalpleri yapıştıran, sihirli bir tutkal vardır. İrlanda Atasözü
*
anneler günü mesajları, resimli anneler günü mesajları, anneler günü sms mesajları, anneler günü mesajları facebook, anneler günü mesajları tweeter, anneler günü sözleri, kutlama mesajları

Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim. Mustafa Kemal Atatürk

***

- Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

- Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

- Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

- Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.- Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

- Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun.

- Eğer bana gözlerinle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın…Anneler günün kutlu olsun. Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

- Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günü kutlu olsun -bitanem.

- Anne kelimesi bile yetiyor insana.Huzuru veriyor sevgiyi şevkati.Allah kimseyi annesiz koymasın.Canım annem Anneler günün kutlu olsun.

- Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun.

- Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

- Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

- Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.

- Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem.. Seni çok seviyorum.

anneler günü mesajları, resimli anneler günü mesajları, anneler günü sms mesajları, anneler günü mesajları facebook, anneler günü mesajları tweeter, anneler günü sözleri, kutlama mesajları

-Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

- Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

- Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.

- Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.
anneler günü mesajları, resimli anneler günü mesajları, anneler günü sms mesajları, anneler günü mesajları facebook, anneler günü mesajları tweeter, anneler günü sözleri, kutlama mesajlarıACCESS THE BARS

5 Mayıs 2023 Cuma / No Comments

 


ACCESS THE BARS NEDİR?

Access The Bars, kafamızdaki 32 noktaya hafif dokunuşlarla yapılan bilinçaltı temizliği enerji çalışmasıdır. (Yaşlanma önleyici, cinsellik, para, farkındalık, yaratıcılık, beden gibi noktalar) Access Consciousness ise, Amerika’da Gary Douglas tarafından ortaya çıkan ve Dr. Dain Heer ile birlikte geliştirilerek dünyaya yayılan bir sistemdir. Access, daha fazla bilince erişmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış prosesler ve araçlar setidir.

Yargılardan uzak, olumlu veya olumsuz bir şekilde bizi kilitleyen, daha ötesine geçmemize izin vermeyen her türlü durum, duygu, düşünceden bizi sıfır noktasına taşımayı sağlayan çok etkili bir araçtır Bars. Bizi bilince taşır.

Bilinç, yaşamımızdaki her anda kendimizi veya başka birini yargılamadan var olma yeteneğidir.

Her şeyi alma, hiçbir şeyi reddetmeme ve hayatta arzuladığınız her şeyi – şu anda sahip olduğunuzdan daha büyük ve hayal edebileceğinizden daha fazla olan bir şeyi – yaratma yeteneğidir.

Access The Bars, olmasının mümkün olmadığına karar verdiğimiz her şeyin gerçekleşmesi için bize kapıları açmayı gösterir.

Bars yaptıkça ve bars seansı aldıkça, beynimizde depolanan kutupluluğun elektrik yükü ortadan kalkar.

Barlarımız çalıştıkça beyin dalgaları yavaşlar.

Benim hayatımda bıdır bıdır konuşan zihnimi sakinleştiren Access The Bars oldu.

Bundan daha iyi nasıl olur?

Access The Bars semineri alarak siz de uygulayıcı olabilirsiniz.

Seminer yaklaşık sekiz saat sürmektedir. Bu seminer sırasında iki kere bars uygulaması alıp, iki kere de bars uygulaması yapmaktasınız. Uygulamayı yaparken ise sizin bar noktalarınız çalışır ve temizlenirsiniz.

Access The Bars seansı yapmak sizden bir şey azaltmaz, negatif bir etkileşim olmaz, aksine uygulama sırasında sizin bar noktalarınızda çalışılır.

Access The Bars seansları alarak ve/veya uygulayıcısı olmayı seçerek, kendinizi ve etrafınızdaki herkesi bilinçaltının tutsaklığından kurtarabilirsiniz. 

 

acces bars,access the bars, access,bars,istasyon,bilinçaltı,access bars nedir,otuz iki nokta,bars noktaları,bar,psikoloji,sağlık,seans,tedavi,kuantum,bia enerji