Yazı Duyurusu

Menu

Grigori Grabovoi Sayı Dizileri

 


Alternatif Şifa Yöntemi: Grigori Grabovoi Sayı Dizileri ile Şifalanmak


Günümüzde sayılar, matematik biliminin yanı sıra, metafizik açısından da belli bir sistematiğe dayandırılmaktadır. Şans oyunu oynarken seçtiğimiz, uğurlu olduğuna inandığımız ya da tam tersi uğursuz olduğunu düşündüğümüz, batıl inançlarımız nedeniyle kabul ettiğimiz ya da reddettiğimiz sayılar gibi.

En yaygın olarak denk geldiğimiz 13 rakamını örnek verebiliriz buna mesela. Bazıları bu rakamı uğursuz kabul eder. Bazı batı ülkelerinde, gökdelenlerde ya da otellerde 13. katın olmadığına denk gelebilirsiniz. Bazı insanlar yolculukları esnasında 13 numaralı koltuğu almak istemezler. Ya da her yılın an az bir ayının 13. gününün cumaya denk gelmesi…!

Bu genellemeler dışında hepimizin hassas olduğu rakamlar vardır. Çift sayılar, tek sayılar ya da ayın ilk günleri veya günün belli saatleri gibi…

Yeni bir eve taşınırken sokak numarasına, bina numarasına hatta daire numarasına bile dikkat edenlerin ve seçimi buna göre yapanların olduğunu söylemek mümkün.

Öyleyse gelin sayılarla ilgili bu kadar ilişkimiz varken bunları bir şifa yöntemi olarak kullanmak için araştırmalar yapan bir bilim adamı ve ruhsal şifa uzmanı olan Grigori Grabovoi’ye ve onun şifalı sayı dizilerine bir bakalım.

Sayılarla şifa alanında “Grabovoi Sayı Dizileri” günümüzde en çok kullanılan metodlardandır.


Rus matematik profesörü ve ruhsal şifa uzmanı Grigori Grabovoi’nin sayı dizileri


Grabovoi’nin ruhsal çalışma tekniklerinde çok haneli sayı kodları vardır ve organizmanın yenilenmesi için görseller önemli olduğu gibi niyetler de önemlidir. Belirli bir sayı dizisi üzerine çalışırken konsantrasyon sağlanması da çalışmanın başarılı olmasında dikkat edilmesi gereken diğer bir önemli noktadır.

Bununla birlikte Grabovoi, bu sayı sekanslarını yalnızca hastalıkların tedavisi için değil dünyanın uyumlu bir şekilde gelişmesi için de geliştirmiştir. Yani bu ruhsal çalışma tekniği yeniden sağlığa kavuşmanın ötesinde, kişinin; kendisi, çevresi ve evrenle uyum içerisinde yaşamasını da içeren çok yönlü bir kavramdır. İyiliğin, insanın kendi bünyesindeki salt “iyi olma hali”nden çok daha öte olduğundan bahseder…

Grabovoi’ye göre belirli sayı dizeleri ile çalışıldığında kromozom seviyesinde bir bilinç değişikliği meydana gelmekte ve kişi sezgileri ve yetenekleri ile bağlantı kurmaktadır.

Sayıların, frekansların ve titreşimlerin bir şifa yöntemi olduğuna yönelik çalışmalar yapmış ve sayılar için, “Matematik, Tanrı’nın evreni yazmak için kullandığı bir alfabedir.” ifadesini kullanmıştır.

Grabovoi’ye göre her enerjiye karşılık gelen bir sayı dizisi vardır ve bu sayıların tek tek söylenmesi ve tekrar edilmesi enerjiyi normal haline çekmektedir. Grabovoi, her enerjinin normal bir seyir izlemesi gerektiğini belirtiyor ve hastalık olarak nitelendirilen durumların, enerjinin normalin dışına çıkması durumu olarak nitelendiriyor. Normalin dışına çıkan bu enerjilerin olması gereken seviyeye gelmesi için sayıların tek tek tekrarlanması gerektiğini ifade ediyor. Her sayı dizisinin sahip olduğu bir titreşim vardır ve bu sayıların tekrarlanması enerjiyi düzene sokar. Sayı dizisindeki her rakam, ilgili konunun normal haline dönmesi için okunmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta niyettir. Çünkü niyet etmek isteklerimize ulaşmamızı hızlandırır. İkinci önemli nokta, hastalık veya sıkıntılı durumların düzeltilmesi amacıyla okunan sayı dizilerinde düzelmesini istediğimiz duruma sevgi ile odaklanmaktır. Her şeyden önce şifalanmak için niyet etmeli ve ardından tüm olumsuz duyguları geride bırakmalısınız.

Rakamları tekrarlamak dışında, üzerimizde taşımanın ya da vücudumuza yazmamızın da faydalı olduğuna dair görüşler var. Örneğin başınız ağrıyor ise ilgili sayı dizisini tekrar ederken onu alnınıza yazabilirsiniz ya da kilo vermek istiyorsanız ilgili bölgeye kilo vermek için belirlenen sayı dizisini yazabilirsiniz. Bu sayede odaklanmanız artacak ve sayıları daha sık tekrar edebileceksiniz.


Grabovoi Sayıları Listesi 


Hedeflere Ulaşmak: 894 719 78 48

Her Şey Mümkündür- Hiçbir Şey İmkânsız Değildir- 519 7148

Zamanı Verimli Kullanmak: 814 418 81

Yoğun Satış: 3986497851

Gelir: 589317318614

Zamanın Paraya Çevrilmesi: 4148188

Çakra Dengeleme: 88889888878888

Olumsuzu Olumluya Dönüştürme: 1888948

Dna Normalizasyonu: 894781

Anlayış 39119488061

Hafıza 319 061 988 18

Sonsuz Sevgi 888 912 818848

Blokajları, Engelleri Kaldırma 91688

Yaratıcının Gücünü Çağırmak: 1231115025

İmgeleme / Hayal Gücü: 348716814916

Aura Temizliği: 91119919111

Duru Görü Artışı: 894791

Rna Normalizasyonu: 28947138948

Yaratıcılık: 491817 3194 8

İdeal Kişilik: 191 317 481901

Kronik Yorgunluk: 456 891 01 2139

İşe Hazırlık Enerji Yükselmesi: 598712488212

Yeni Bir Faaliyete, İşe Başlama: 289 471 314917

Güçlendirici Sekans Tüm Sekansları Güçlendirmek İçin Kullanılabilir :889491

İş Ticari Faaliyet: 194198514716

Gelir: 589317318614

Enerjinin Geri Kazanımı, Tükenmeme: 8918 014 915 6481

Başarılı İşler Girişimcilik: 917 498 814316

Enerji Sağlama, Gençleşme Etkisi: 918 09814

Ticari Faaliyetlerin Canlandırılması: 914 964 819 3189891

Rekabetin Önlenmesi 491318516497

Nakit Akışı: 318612518714

İşletme (Girişim): 71974131981

İşgücü (Emek) Verimliliği: 319 814

İmaj/İtibar: 48948919141

Toptan Satışlar: 319 628498 71

Toptan Müşteri: 719 748

Ekonomik Bağımsızlık: 819 419 714

Finansal Kaynaklar: 71964851978

Kâr: 61931851971

İş Gücü: 619318519471

Çatışma-Anlaşmazlık: 589617 498 71

Uzmanlık: 498 682319 497

Gelir ve Gider Dengesi: 71948919814

İş Performansı (Verimi): 319418514814

Gerçek Zamanlı Para Akışı: 619 71421841

Üretimdeki Artış: 819712498 478

Ürün Satışı: 54121381948

Alacakların Tahsilatı: 819419419718

Pazar Üstünlüğü: 519 674 819 6

Küçük İşletmeleri Büyütmek: 419 819 719 81

Farklı Ülkelerde İş Yapmak: 719 419 811

Kendi Kendini Organize Etmeyi Geliştirmek: 419875

Yeteneklerini Geliştirmek: 419 818719 849

Gerekli Bilgi ve Becerilere Sahip Olmak: 514918919

Olayları ve Zamanı Birleştirmek: 914 41981

Doğru Karar Vermek: 419 814

Herhangi Bir Alanda Bilgiyi Artırmak: 418 718419 412

Saygı Duyulan Bir Kişi Olmak: 419 818719 914481

Tüm Aile Üyeleri İçin Uyum Koşullar Yaratmak: 814 418 719

Bilginizi Uyumlu Şekilde Konsantre Etmek: 718 419 47148

Daha Güvenilir Ürünler, Daha İyi Hizmetler Sunmak: 51949871941

Sürekli Gelişimi Kalıcı Hale Getirmek: 814918712

Koşulların Hızlı ve Verimli Bir Şekilde Gelişmesi: 819 716


Grigori Grabovoi nin numaralarla şifalanma kodları:


Akciğer kanseri 4541589

Alerji: 45143212

Alzheimer: 481854383

Anemi 48543212

Apse 518231415

Astım Bronşiyal 58145428

Atopik Dermatit 5484215

Bacak Ağrısı (Sağ) 4812531

Bacak Ağrısı (Sol) 485148291

Bağırsak 1485458

Baş Ağrısı 4818543

Bebeği uyutabilme 514248538

Bedensel Yenilenme 2213445

Bel Fıtığı 498217218227

Beyin Tümörleri 5451214

Boy Uzaması 51482147981

Böbrek Taşı 5432143

Cinsel İstikrarsızlık 8851464

Cinsel Sorunlar 1456891

Çakralarım Dengede 88889888878888

Demir Eksikliği 31851631798 Diş Ağrısı 1488514

Diş Çıkarma (Bebeklerde) 5182544

Diyabet Şeker Hastalığı 881997 (Mellitus)

Diyabet Şekersiz Şeker Hastalığı 4818888 (İnsipidus)

Egzama 548132151

Epilepsi 1484855

Erken Doğum Riski 1284321

Felç: 51843213 (Beyin Sarsıntısı Travma)

Fibromiyalji: 214 318 314 818

Fistül: 5189421

Gençleşmeye başladım 2213445

Genel Kadın Hastalıkları 18543212

Gıda Alerjisi 2841482

Gıda zehirlenmesi 5184231

Göz Hastalıkları 18911014

Grip 4814212

Hafıza Güçlendirme 5893240

Hamile Kalabilmek 1888711 -1899911

Hayvanların Sağlığı 555142198110

Hemoroid 58143219

Hipertansiyon 8145432 (yüksek tansiyon)

Hipotansiyon – 8143546 (Düşük Tansiyon)

Hormon Dengesi 38649129871

İdeal Kilo 4812412

Kadınlarda sütün üretimi 48123147

Kansızlık 148542139 Kalp Sağlığı 8421432

Kalp Yetmezliği 1257814

Kemik kanseri 1234589

Kısırlık 9918755

Kolit ülseratif 48143211

Kolon Kanseri 5821435

Köpeklerde Sağlık Sayısı 8941898

Kramp 51245424

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 1851432

Lösemi 5481347

Mastit 514854238

Meme Kanseri 5432189

Menisküs 8435482

Mide Kanseri 8912534

Migren 4831421

Miyomun küçülmesi 51843216

MS Hastalığı 51843218

Otizm 428 516 319017

Panik atak 489314-81967

Pankreas Kanseri 8125891

Prostat Kanseri 4321890

Romatizma 5481543

Ruhsal Yenilenme 12370744

Öksürük 2314514

Reflü 8123457

Sedef Hastalığı 18543214

Selülit 48143128

Serebral Parsi 4818521

Siğiller 5148521

Sinüzit 5814325

Sistit 48543211

Şifa 3396815

Şizofreni 1858541

Talasemi 7765437

Tiroid 4811111

Uçuk 2312489

Unutkanlık 534248538

Uyku Bozukluğu 514248538

Vajinismus 5142388

Varis 4831388

Vitiligo 4812588

Yaşam enerjisinin yükselmesi 918098144

Yumurtalık Kanseri 4851923

Akut kardiyovasküler yetmezlik 1895678

Akut solunum yetmezliği 1257814

Alkolizm 148543292

Alerjiler 45143212

Anemi 48543212

Ankilozan spondilit 4891201

Arteriyel hipertansiyon 8145432

Arteriyel vasküler kapanma 81543213

arterioskleroz 54321898

Artrit 8111110

Artrit, romatoi 8914201

Diş çekildikten sonra kanama 8144542

Kan sistemi hastalıkları 1843214

Kan sistemi normalizasyon 148542139

Bronşiyal astım 8943548

Bronşit, Akut 4812567

Bronşit, kronik 4218910

Burns 8191111

Kalp DURMASI 8915678

Kardiyak aritm 8543210

Diş çürümesi 5148584

Göğüs ağrısı 82124567

Çocukluk Çağı Hastalıkları 18543218

Kalbin dolaşım bozuklukları 1454210

Dolaşım yetmezliği 85432102

Dolaşım sistemi hastalıkları 1289435

Soğuk algınlığı 5189912

Collpse 8914320

Koma 1111012

Tıkanıklık (karar) 52025

Bağ dokusu hastalığı, diffüz 5485812

Kabızlık 5484548

Kilo kontrolü 4812412

Koroner arter 1454210

Kramplar 51245424

Craniomyopathy 8421432

Kritik koşullar 1258912

Diş etlerinde kistler 514218877

Diş ağrısı, akut 5182544

Depresyon manik 514218857

Göz retinasının ayrılması 1851760

Şeker hastalığı 8819977

İshal 81234574

Sindirim hastalıkları 5321482

Çıkıklar 5123145


grigori grabovoi, grigori grabovoi kimdir,sayılar,sayılarla şifa,hastalıklar,hastalıklara şifa sayıları,para,dolar,altın,para için sayılar,sayı dizileri,

Share This:

Söz Harmanı

I'SİTEMİZDE; en güzel dualar, ayetler, hadisler, altın sözler, anlamlı öğütler, altın tavsiyeler, aşk sözleri, aşk şiirleri, şairler ve yazarların hayatları, eserleri ve eğitim ders notları sizlerin istifadesine sunulmaktadır......

Yorum Yok " Grigori Grabovoi Sayı Dizileri "

Sitemizle ilgili yorum ve tavsiyelerinizi bekliyoruz...

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM