Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "özlü sözler"

YAŞAR KEMAL SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ

9 Mayıs 2022 Pazartesi / No Comments
yaşar kemal sözleri, yaşar kemal şiirleri, en güzel yaşar kemal sözleri, anlamlı yaşar kemal sözleri, altın sözler, altın sözler yaşar kemal, özlü sözler

YAŞAR KEMAL SÖZLERİ

Ateşi yandıran kavdır. Demiri dövdüren tavdır.
*
Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır.
*

İnsanlarla oynamamalı. Bir yerleri var, bir ince yerleri, işte oraya değmemeli.
*
Sende bu korku, bende bu doğruluk varken biz bir araya gelemeyiz. . .
*

Konuşan insan, öyle kolay kolay dertten ölmez. Bir insan konuşmayıpta içine gömüldü müydü, sonu felakettir.
*
Şu dünyada her bir yaratığın tutunacak bir dalı var, insanın yok…
*

Belki kuşlar çok derin, eski bir içgüdüyle buraya, o zaman kesilmiş olacak olan şu ulu çınarın üstüne, göğüne uğrayacaklar…
*
İnsan, evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.
*

Dünyanın bütün kötülüklerine baş kaldır. Bazen senin iyiliğin başkasının kötülüğüne de olabilir.
*
Kendi iyiliğine de baş kaldır…
*

Evrende iki sonsuz doğurgan yaratıcı güç vardır. Biri insan, öbürü doğa. İnsan, yaratıcılığını yitirdiği gün, doğa yaratıcılığını bitirdiği gün her şey bitecektir.
*
Bazı adam vardır, insan yüzünde sırf hınç, kin okur. Bazısında gurur, bazısında neşe, bazısında bayağılık, aşağılık.. Bu adamın üstünden başından da yalnızlık akar. Bir de bu adama Kadıköy iskelesinin kanepelerinden birine oturmuş, heybeli köylüleri, çıplak ayaklı serseri çocukları, hanım efendileri seyrederken rastlarsınız.
*

Şu insanlar, şu dünyada var oldukça her şeye akıl erdirecekler, kartalın uçuşuna, karıncanın yuvasına, ayın, günün doğuşuna, batışına, ölüme, kalıma, her şeye akıl sır erdirecekler. Karanlığa ışığa, her şeye, her şeye akıl erdirecekler, tek insanoğluna güçleri yetmeyecek. Onun sırrına ulaşamayacaklar.
Bizi düşünmeye alıştırmamışlar. Üstelik de düşünmeyelim diye ellerinden geleni yapmışlar. Allah beterin beterinden saklasın derler, bir de düşünenleri, gelin şuna düşünenleri demeyelim, düşünmeye çabalayanları hep öldürmüşler.
*
Ne olursa olsun kadın konuşmuştu. Konuşan insan, öyle kolay kolay dertten ölmez. Bir insan konuşmayıp da içine gömüldü müydü, sonu felakettir.
*

İnsanoğlu umutsuzluktan umut yaratandır…
*
Kim bilir, bir insanın iyilik mi kötülük mü, dostluk mu düşmanlık mı düşündüğünü şöyle yüzüne bakınca, kim bilir?.
*

Kim bilir? Tanışmadan, konuşup görüşmeden bir insan korkuludur, başka bir şeydir. Yani herhangi bir şeydir. Konuşup görüşüncedir ki işte o zaman insan insan olur. Tanışmadan görüşmeden bir insan bir ıssız ada gibidir. Tehlikelerle doludur…
*
Böyle dilsiz, böyle düşmanca, böyle bölük pörçük dolaşmayacağız bu dünyada…
*

O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin tuncuna, insanın piçine kaldık.
*
Dünyanın bütün kötülüklerine baş kaldır, bazen senin iyiliğin başkasının kötülüğüne de olabilir. Kendi iyiliğine de baş kaldır.
*

O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin tuncuna, insanın piçine kaldık.
*
Zulmün artsın ki çabuk zeval bulasın. Anadolu'da zalimler için böyle derler.
*

Türküler tıpkı kırk bin yıl su altında kalmış, yıkanmış, cilalanmış çakıl taşı gibidir.
*
O iyi insanlar, o güzel atlara bindiler ve çekip gittiler.
*

Sen aleviyle yakan bir güneş ki şahane. Ben ışığa ulaşmaya çalışan bir pervane…
*
Günün birinde İstanbul’un tarihi yazılırsa, kuş satıcılarından mutlaka bahsedilmesi gerekir, onlar olmadan İstanbul’un tarihi çok yavan olur.
*

O insana güvenmeyen, bu insana güvenmeyen, her insanda bir kötülük gören, insanı insan saymayan insan değil piçtir yavrum.
*
Bir dil bulacağız her şeye varan, Bir şeyleri anlatabilen, Böyle dilsiz, böyle düşmanca, böyle bölük pörçük dolaşmayacağız bu dünyada.
*
Bir toplum, hoşgörüsü kadar güçlü, sağlam, haklıdır. Zulmü kadar zalim, zayıftır.
*
Irkçılık ise en korkunç hastalıktır.
*
Bir bahçede hep aynı çiçekten olursa o bahçe güzel olmaz. Sen, ben, o varız diye güzel bu bahçe. Koparma farklı çiçekleri, kalsın renkleriyle kokularıyla. . .
*
İnsan soyu canavar olmuş da bizim haberimiz yok. . .
*

Kendimi bildim bileli zulüm görenlerle, hakkı yenenlerle, sömürülenlerle, acı çekenlerle, yoksullarla birlikteyim.
*
Belki bir yerlerde,bir köşelerde kuş alıp salıverecek kadar yüreği yufka birkaç insan kalmıştır,kim bilir belki.
*

Dağın öte yüzü güneşe bakıyormuş çocuklar. De hadi davranın, Güneşle sohbetimiz var. Geç kalmayalım. . .
*
Dünyada boş olan, işe yaramaz olan hiçbir şey yok. Uğraşmak haktır. Savaşmak haktır. Dövüşmek, boş olmaz, haktır.
*

Dünyanın ucunda bir gül açmış, efil efil esen yele merhaba. Karanlığın sonu bir ulu şafak, sarp kayadan geçen yele merhaba.
*
O insana güvenmeyen, bu insana güvenmeyen, her insanda bir kötülük gören, insanı insan saymayan insan değil piçtir yavrum.
*

İnsanları sözleriyle değil, hareketleriyle ölç! Ondan sonra da arkadaş olabileceğin insanı seç. İpin ucunu bir verirsen ellerine yandığın günün resmidir.
*
Düşünmek en küçük anlamda, var olmak demektir.
*

Günün birinde İstanbul’un tarihi yazılırsa, kuş satıcılarından mutlaka bahsedilmesi gerekir, onlar olmadan İstanbul’un tarihi çok yavan olur.
*
Dünyanın bütün kötülüklerine baş kaldır, bazen senin iyiliğin başkasının kötülüğüne de olabilir. Kendi iyiliğine de baş kaldır.
*

Yaratıcılıklarını yitirmiş insanlar barış yapamazlar. Çünkü barış zor ve insanların kolay kolay tadına varamadıkları bir yaşam biçimidir.
*
Yalnız duyan yaşar sözü derler ki doğrudur; “Yalnız duyan çeker”derim en doğru söz budur…
*

Dünya onbinlerce çiçekli bir kültür bahçesidir; her çiçeğin ayrı bir rengi ve kokusu vardır. Bir çiçeğin koparılması bir rengin, bir kokunun yok olmasıdır. Tek dile, tek renge kalmış bir dünya hapı yutmuştur.
*
Eğer bir insanda azıcık insanlık varsa yalan söylemez. Dedikodu yapmaz. Dedikoduyla bir insanı vurmak, küçültmek insanlıktan çıkmış, bozulmuş, çürümüş, elinden hiçbir şey gelmeyen, elinden hiçbir şey gelmediğini kabul edecek kadar düşkünlemiş bir insanın karıdır. Bu duruma gelmiş bir insanı karşına almak onun durumuna düşmek olur.

*******

ŞİİRLERİ

MERHABA

Dünyanın ucunda bir gül açılmış
Efil efil esen yele merhaba
Karanlığın sonu bir ulu şafak
Sarp kayadan geçen yola merhaba

Gün be gün yüreğim ulu yalımda
Engel tuzak kurmuş bekler yolumda
Zulümlerde işkencede ölümde
Bükülmeyen güce kola merhaba

Acıda kahırda çekmiş geliyor
Güneşten boşanmış kopmuş geliyor
Bir ışık selidir sökmüş geliyor
Nazım usta coşkun sele merhaba

Alınacak Anadolu'nun öcü
Yerde kalmıyacak çekilen acı
Açıldı geliyor şafağın ucu
Şu doğdu doğacak güne merhaba

Selam olsun dört bir yana merhaba
Akan kana düşen cana merhaba
Hesap sorulacak güne merhaba
Türküler söyleyen dile merhaba

Yaşar Kemal
*
YORULDUM YOLLAR UZAK

Yoruldum da yollar uzak
Yüzünde sakalı tozak
Emmileri çadır kurmuş
Böğrü pınar altı sazak

Hele deliye deliye
Kahve yok vurur tülüye
Musa emmim Maraş'tan gelir
Salta kestirir Ali'ye

Celil emmim iyi iyisi
Musa emmim gölge kuyusu
Ahmet'i sebep diyorlar
Ölenler bunun dayısı

Almalı gelin almalı
Osman ağasına vermeli
Bizim oğlanın gelini
Yüce baş altın çalmalı

Veli'nin yağlığı ağlı
Söyle gelin dili bağlı
Kara çadır büyük evli
Kıvlamış babam uşağı

Gene yandım özümden
Kanlı yaş döktüm gözümden
Eğer alırsan sözümden
Teberiğin indi bize

Gene yandım ha örd gibi
Gözüm dönüyor dört gibi
Sızlattın teberiği
Eniği kalmış kurt gibi

Yaşar Kemal
*


yaşar kemal sözleri, yaşar kemal şiirleri, en güzel yaşar kemal sözleri, anlamlı yaşar kemal sözleri, altın sözler, altın sözler yaşar kemal, özlü sözler

BAYRAĞIMIZ

6 Mayıs 2022 Cuma / No Comments
bayrak kanunu, türk bayrağı kanunu, 2893 sayılı bayrak kanunu, altın sözler, bayrak neyin sembolüdür, özlü sözler, türk bayrağı, türk bayrağı ölçüleri tse, tse türk bayrağı ebadları

BAYRAK YERE DÜŞMEMELİ

Yiğit atalarımız, vatan ve bayrak için şehit oldular.
Anadolu toprağını kanlarıyla sulayarak bizlere VATAN olarak miras bıraktılar.
Ay Yıldızlı Al Bayrağımızı yere düşürmediler.
Şimdi görev bizde!
Bizlerde yere düşürmeyeceğiz!

*

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

Kanun Numarası : 2893
Kabul Tarihi : 22/9/1983
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/9/1983 Sayı : 18171
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 599

*

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

*

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri
belirlemektir.

Bayrağın Şekli ve Yapımı

Madde 2 – Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay- yıldızlı albayraktır. Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

Madde 3 – Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla
gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır. Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.

(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.
(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir. (1)

Bayrağın Yarıya Çekilmesi

Madde 4 – Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere
Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir.
–––––––––––––––
(1) 2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 49 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Bayrağın Selamlanması

Madde 5 – Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selamlanır.

Bayrağın Örtülebileceği Yerler

Madde 6 – Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir. Ayrıca milli örf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

Yasaklar

Madde 7 – Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi
değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde giyilemez.
Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında
kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.
Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta
bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.
Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

Cezalar

Madde 8 – (Değişik: 23/1/2008-5728/421 md.)
Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.
Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca idarî para ceza verilir.

Tüzük

Madde 9 – Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun
uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir.

Yürürlükten kaldırılan kanun:

Madde 10 – 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 11 – Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Türk Bayrağının ebadını hesaplamak için örnek verelim ,
G = Genişlik
L = Boy esasına dayanır.
Ebad olarak L = 1,5 x G En ne ise boy onun 1,5 katıdır.
Örneğin : 100 x 150 cm Türk Bayrağı için
G = 100 cm
L = 1,5 x G 1,5 x 100 cm = 150 cm
Sonuç : 100 x 150 cm

T.C Bayrak Kanunu ve TSE Ebadlarına göre Türk Bayrağı ölçüleri aşağıda verilmiştir.

1 x 1.5 cm Türk Bayrağı 
2 x 3 cm Türk Bayrağı
3 x 4.5 cm Türk Bayrağı
4 x 6 cm Türk Bayrağı
5 x 7.5 cm Türk Bayrağı
6 x 9 cm Türk Bayrağı
7 x 10.5 cm Türk Bayrağı
8 x 12 cm Türk Bayrağı
10 x 15 cm Türk Bayrağı
12 x 16 cm Türk Bayrağı
14 x 21 cm Türk Bayrağı
15 x 22.5 cm Türk Bayrağı
17 x 25.5 cm Türk Bayrağı
18 x 27 cm Türk Bayrağı
20 x 30 cm Türk Bayrağı
30 x 45 cm Türk Bayrağı
40 x 60 cm Türk Bayrağı
50 x 75 cm Türk Bayrağı
60 x 90 cm Türk Bayrağı
70 x 105 cm Türk Bayrağı
80 x 120 cm Türk Bayrağı
100 x 150 cm Türk Bayrağı
120 x 180 cm Türk Bayrağı
150 x 225 cm Türk Bayrağı
200 x 300 cm Türk Bayrağı
300 x 450 cm Türk Bayrağı
400 x 600 cm Türk Bayrağı
500 x 50 cm Türk Bayrağı
600 x 900 cm Türk Bayrağı
700 x 1050 cm Türk Bayrağı
800 x 1200 cm Türk Bayrağı
10 x 15 Metre Türk Bayrağı
20 x 30 Metre Türk Bayrağı
30 x 45 Metre Türk Bayrağı
40 x 60 Metre Türk Bayrağı


bayrak kanunu, türk bayrağı kanunu, 2893 sayılı bayrak kanunu, altın sözler, bayrak neyin sembolüdür, özlü sözler, türk bayrağı, türk bayrağı ölçüleri tse, tse türk bayrağı ebadları

SEVMEKTEN KORKMA!

16 Ağustos 2021 Pazartesi / No Comments
sevgi nedir, sevginin anlamı, sevmek, sözharmanı, korkmamak, sevgi türleri, Allah sevgisi, ana sevgisi, cinsel sevgi, öz sevgi, sevgi çeşitleri, altın sözler, özlü sözler, resimli sözler

Allah sevgisi,sevmek,sevgi çeşitleri,sözharmanı,anne sevgisi,sevgi türleri,öz sevgi,sevginin anlamı,resimli sözler,altın sözler,cinsel sevgi,sevgi nedir,özlü sözler,cinsellik,aşk
Sevgi Ne Demektir?

İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
(Genel olarak) Hoşa giden bir şeye eğilim; tutkuya dek varabilen bir ruh durumu. Türlü biçimleri: a. Karşı cinse karşı duyulan sevgi. b. Çocuğa karşı duyulansevgi. c. Bir nedene dayandırılamayan duygudaşlık (sympathie), d. Uzun süre içinde oluşup gelişen kişisel gönül dostluğu, e. Doğaya vb.'lerine duyulan sevgi.
Bir şeye veya bir kimseye karşı duyulan sevme duygusu.
Sevme hissi, aşk muhabbet.

Sevgi Türleri

Kardeşçe Sevgi

Bu, sevginin en temel türüdür. Diğer bütün türlerin içinde yer alır. Sorumluluk, saygı ve başka insanları düşünme gibi davranışlar bu türdedir.

Ana Sevgisi

Annenin çocuğuna duyduğu koşulsuz sevgidir. Anaç sevginin en belirgin özelliği, koruyuculuk davranışıdır. Kardeşçe sevgideki gibi sorumluluk ve başka insanları önemseme davranışı burada da görülür. Ancak aradaki fark, sevginin, annenin çocuğuna zaten bağlı olduğu için bir karşılık ya da koşul sorgulamadan gerçekleşmesidir. Bu bağ determinist değil, annenin kendiyle bütün bir şeyi sevmekte olduğu için dönüşlüdür ve böylece öz sevgi içerir. Anne karşılık sorgulamaz, çünkü çocuğu sevmekle zaten kendini sevmektedir. Elbette sevginin bu türü anne-çocuk arasında sınırlı kalmaz. Bu biyolojik bağın olmadığı yerde de insan ilişkilerinde anaç sevgi görülebilir.

Cinsel Sevgi

Karşılıklı koruyuculuk, onaylama davranışlarını içerir. Diğer türlerden en belirgin farkı, cinsel sevgide eşitlik anlayışının olmamasıdır. Söz gelimi baba sevgisi bütün çocuklara eşittir. Kardeşini seven de bütün kardeşlerini sever. Ancak cinsel sevgide tek bir kişi seçilir ve cinsellik davranışı o kişiyle sınırlandırılır. Özellikle erkek canlı türleri çok eşlilik davranışı gösterse de, bu hormonlardan kaynaklanmaktadır. Erkek bireyler etkin biçimde fazla sperm salgıladıkları için, bu spermleri olabildiğince fazla sayıda dişi bireye aktarmayı isterler. Dişi bireylerde ise çok eşlilik yaygın görülmez, çünkü onlar yumurtalarına çok önem verir ve bu yüzden eş konusunda seçicidirler.

Tek eşlilik, iyi eş seçimiyle verimli bireylerin doğması bakımından, biyolojik olarak önemli ve gereklidir. Çok eşlilik davranışı biyolojik olarak verimsizdir. Sevgi kuramı, erkek bireylere bir oto kontrol önerir. Çünkü sevmenin bir sanat olması bakımından sevgi, olgunluk ve çaba gerektirir.

Öz Sevgi

Öz sevgi, diğer bütün sevgi türlerin ön koşuludur. Sevgi kuramına göre, kendini sevmeyen başkasını sevemez. Öz sevginin egoizme, bencilliğe eşdeğer görülmesi bir halk inancıdır; çünkü herhangi bir sevgi türünde öz sevgi olmaması biyolojik olarak imkansızdır. Mantıksal açıdan da, başka insanları sevmek etik olansa, kişinin de kendi bir insan olduğu için kendini sevmesi etiktir ve bu yalnızca bir dönüşlülük olarak gereklidir. Bencillik ise diğer kişileri görmezden gelerek, onların varlıklarını önemsemeyerek, her şeyi kendi için isteyip gerekirse bunun uğruna diğer kişilere zarar vermektir. Kendini sevmeden başkasını sevme deneyimi, gelişmemiş ve olgunlaşmamış bir kişiliğin yansımasıdır ve dolayısıyla sevgi değil, aciz bir bağlılık duygusudur.

Allah Sevgisi

Sevme ihtiyacının temeli, felsefi düzeyde varlıktan izolasyondan, psikolojik düzeyde dış dünyadan ayrı kalmaktan uzaklaşma deneyiminden kurtulma isteğidir. Tanrı burada, en üst basamakta durarak bütün izolasyonu ve ayrılığı birleştiren bir simgedir.

Bu tanrı simgesi tarih boyunca erkek ya da dişi merkezli cinsiyetle nitelendirilmiştir. Örneğin Hristiyan tanrısı, inananlar tarafından “father” olarak ifade edilir ve erkektir. Erkek merkezli tanrı inanışı daha çok düzenleyiciliğe, yasa koymaya odaklıdır. Erkek tanrı, seküler ötesi, metafizik ya da irrasyonel anlamda her şeyi birleştiren bir simgedir.

Dişi merkezli tanrı inanışı ise, tanrıça adıyla, daha çok doğa düzeyinde ortaya çıkar. Bu tanrıçalar, daha çok doğaya ve seküler anlamda dünyaya odaklıdır. Türk mitolojisinde Toprak Ana ya da diğer mitolojilerde Mother Earth olarak ortaya çıkan tanrıça ise, doğanın spiritüel bir yorumuna dayanan dişidir, tanrıçadır. Burada tapınmaktaki amaç, doğayla ve seküler düzeyde insanlarla bütünleşmedir.

İslam dininde tanrı sevgisi, bir ibadet ve şart olarak ortaya çıktığı için, İslam tanrısının düzenleyici ve yasa koyucu nitelikte olduğu söylenebilir. Bunun dışında tanrı sevgisi, tasavvufta bütün insanların bir olması düşüncesine dayanan tasavvufta da ortaya çıkar. Tanrı simgesi yine birleştirme amacı taşır.


sevgi nedir, sevginin anlamı, sevmek, sözharmanı, korkmamak, sevgi türleri, Allah sevgisi, ana sevgisi, cinsel sevgi, öz sevgi, sevgi çeşitleri, altın sözler, özlü sözler, resimli sözler 

ALTIN SÖZLER-19 (ARKADAŞLIK VE DOSTLUK)

20 Mayıs 2021 Perşembe / No Comments

Bu yazı, anlamlı kısa sözler, anlamlı sözler yeni, en etkileyici sözler yeni, en güzel anlamlı sözler, etkileyici aşk sözler, felsefi özlü sözler, gece sözleri, hikmetli sözler, özlü sözler, sözler ile ilgilidir.
en güzel anlamlı sözler,etkileyici aşk sözler,hikmetli sözler,felsefi özlü sözler,anlamlı sözler yeni,en etkileyici sözler yeni,gece sözleri,özlü sözler,sözler,arkadaşlık sözleri,dostluk sözleri
ARKADAŞ VE DOST İLE İLGİLİ SÖZLER

Dost iki vücutta yaşayan bir ruh, iki ruhta yaşayan bir vücuttur.  ARİSTO
*
Bayrağında şu yazı bulunmayan hiçbir dostluk gerçek değildir: Karşılıklı sabır. A. WİLLBRANT
*
Bir dostun üzüntüsüne herkes katlanır, başarılarına ise ancak yüksek ruhlar sevinir. OSCAR WİLDE
*
Size hücum eden düşmanlarınızdan korkmayın. Dalkavuklukla size yaranmak isteyen dostlarınızdan sakının. GENERAL OBELGON
*
Mert düşman, kötü huylu bir dosttan daha iyidir. MUSEVİ ATASÖZÜ
*
Bir dost nedir?… Öteki ben? ZENO
*
Güvercin kargalarla arkadaşlık yaparsa tüyleri  beyaz kalır, fakat kalbi kararır. ALMAN ATASÖZÜ
*
Kendine verebileceğin en iyi hediye iyi bir dostdur. ROBERT LOUİS STEVENSON
*
Gerçek dostlar yıldızlar gibidir; karanlık çökünce hayatınızda ilk onlar parlak ve size ışık olurlar. ANONİM
*
Dostluk yolu üzerinde ot bitmesine müsaade etme. MM GEOFFRİN
*
Yanlış bir arkadaş ve bir gölge ancak güneş çıktığında sana katılır. ABD ATASÖZÜ
*
Kardeşlerimi Allah yarattı, fakat dostlarımı ben buldum. GEOTHE
*
Dost sanki insanın bir ikinci kendisidir. ÇİÇERO
*
Gerçek arkadaşlık sağlık gibidir; diğeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. COLTİ
*
Kırılmasından korktuğun için asla kullanmadığın pahalı bir Çin vazosu gibi değil; gerçek dostluk sağlam bir eşya gibidir. Kaç kere kullanırsan kullan onu kıramazsın. NEALE DONALD WALSCH
*
Bırak bütün insanlar seni tanısın  ama hiç kimse seni tam olarak tanımasın: insanlar sığ yerini gördüklerinde dereyi rahatça geçerler. BENJAMİN FRANKLİN
*
Başka birinin sırrı onun parası gibidir. Siz her ikisinde de kendinizinkine gösterdiğiniz itinayı göstermelisiniz. E. W. HOWE
*
Arkadaş edinirken yavaş ol, değiştirirken daha da yavaş. BENJAMİN FRANKLİN
*
Dostunuzu sık sık ziyaret ediniz; çünkü üzerinizde yürünmeyen yollar diken ve çalılıklarla kapanır. ŞARK ATASÖZÜ
*
Dostlar öyle bir ailedir ki, insan ailenin fertlerini bizzat kendi seçer. ALPHONSE KARR
*
Herkesle dost olan kimsenin dostu olmaz. ALMAN ATASÖZÜBu yazı, anlamlı kısa sözler, anlamlı sözler yeni, en etkileyici sözler yeni, en güzel anlamlı sözler, etkileyici aşk sözler, felsefi özlü sözler, gece sözleri, hikmetli sözler, özlü sözler, sözler ile ilgilidir.

EFENDİLİK VE HANIMEFENDİLİK

12 Kasım 2019 Salı / No Comments
ağaç, altın sözler, baş, beyefendi, efendi kime denir, efendilik nedir, en güzel söz, hanımefendiliğin altın kuralları, özlü sözler, resimli sözler, efendiliğin kuralları
ağaç, altın sözler, baş, beyefendi, efendi kime denir, efendiliğin kuralları, efendilik nedir, en güzel söz, hanımefendiliğin altın kuralları, özlü sözler, resimli sözler, 
EFENDİ OLMAK

Efendilik ağaç gibidir.
Kökü yerde, başı göktedir.
Efendi olmak, kölenin efendisi olmak değildir.
Efendi olmak; Beyefendi, hanımefendi olmaktır.
Erkeğe yakışan en güzel sıfat Beyefendilik,
Kadına yakışan en güzel sıfat da Hanımefendiliktir.

*

"Efendilik bitmez tükenmez bir hazinedir"

Onu ilk nerede gördüğümü hayal meyal hatırlıyorum. Sessiz ve düşünceli biriydi. Yaşı olgunluk yaşını bulmuştu. Fakat yaşından fazla gösterdiği aşikardı. Sürekli kitap okuyor, konuşmayı sevmiyordu. Kitaplarla olan ünsiyetine karşın bilgiç bir tavır sergilemiyordu. Bir iki kez onunla konuşmayı denedim, bazı sorular yönelttim. İsteksizce ama alabildiğine kibar bir biçimde bilmediğini söyledi.

Zaman geçtikçe onu görmezden gelmeye çalışsam da garip bir etkisi vardı. İnsanda saygı sunusunu zorlayan bir hali vardı. En gürültülü zamanda dahi çalışma ortamına dahil olduğunda o gürültülü ortam, onun girişiyle beraber bir sessizliğe bürünüyordu. Bulunduğu ortamda garip bir etkisi vardı.

Giyim kuşam konusunda çok şık değil, temiz ve özenli giyiniyordu. Konuştuğu insan sayısı alabildiğine azdı. Onun yakın dostlarından biriyle ünsiyet oluşturmuştum. Bir gün merakımı yenemeyip nasıl birisi diye sordum. "Haza beyefendi" dedi. Zaten belli olmuyor mu? Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmaz. En yakın dostları kitaplardır. Kendisi aleyhinde konuşanlara tebessüm edip, aleyhlerinde tek kelime etmez. Yalnızlığı pek sever. Dağda bayırda dolaşmayı. Yaptığı işi iyi yapar.

Bazı iş arkadaşları ona kolay alışamadılar. Fakat çok geçmeden onlar da saygı göstermek zorunda kaldılar. Cümlelerini özenle seçer. Fütursuzdur, kimseden çekinmez. Haksızlıklara uğramıştır. Şu an ekabir takımından pek çok tanıdığı olsa da, o hiç oralı olmaz. Bazı dostları onu arayıp sorsalar da, o hiçbir zaman onları aramaz. Sessizlik ve çalışkanlık en büyük özelliğidir.

Dostumun bu ifadeleri bana A. Ragıp Akyavaş‘ın "Üstad-ı Hayat"ta Osman Efendi namlı bir efendiyi hatırlattı. Şöyle ki:

Hâlet Efendi Sultan Mahmud‘a çatkın ve o devrin en nüfuzlu simâlarından cebbar bir adam olup bir dediği iki olmazdı. Efendi‘nin yakın musâhiplerinden meşhur Keçecizâde İzzet Molla bir gün Hâlet Efendi‘nin yalısında birlikte oturup çubuk içerlerken Osman Efendi‘nin geldiğini uşaklar haber verirler. Hâlet Efendi pürtelâş sofaya çıkıp Efendi‘yi karşılar, baş köşeye oturtup ikram eder, giderken de merdiven başına kadar geçirir.

İşin evveliyatını bilen İzzet Molla bu muameleye hayret içinde kalır ve:

-A efendim, bu adama etmediğiniz fenalık kalmadı. Şimdi de bu mertebe iltifatınıza sebep ne?

Diye sorunca, Hâlet Efendi:

-Hakkın var, dediğin gibi evet bu adamı hiç sevmem. Ona hakikaten çok fenalık ettim, elinden rütbesini, memuriyetini aldım, nüfuzunu kırdım, hattâ canını da alabilirim. İllâ velâkin herifin üzerinde öyle bir Osman Efendililiği var ki, işte onu bir türlü alamıyorum. Onun içindir ki görünce böyle hürmet etmeye mecbur oluyorum!

Demiş olduğu İzzet Molla‘dan rivâyet olunmuştur."

Durun daha Osman Efendi hakkında malumat bitmedi Cevdet Paşa bile eserinde Osman Efendi hakkında şu bilgiyi vermekten kendini alamamış, hakkı teslim etmiştir: "Osman Efendi, sahihan devlet ricalinden değerli bir zat idi. Ancak pek vakurlu olup Halet Efendi‘ye boyun eğmesinden Halet Efendi dahi onu İstanbul‘da tutmayıp mücerret tahkir için hasis işlerle taşralarda dolaştırırdı. Osman Efendi buna rağmen vakarına halel getirmeyip her nerede ve ne türlü hizmette bulunsa vazifesini hakkıyla görür, kusur etmezdi."

Bu hikâyeyi aktardıktan sonra şu gerçeğin altını çizmek gerekir: Makam mevki gelip geçici şeylerdir. Aslında insanların makam sahiplerine gösterdiği itibar, kişiye değil, makamadır. Ne var ki makam sahipleri bunu kendilerine zannedip şayet gurur ve kibire kapılırlarsa işte o zaman en büyük hatayı yapmış olurlar. Altlarındaki koltuklar çekilince ne yapacaklarını şaşırıp kalır ve büyük bir boşluğa düşerler. Bir noktada onların gözünde yaşamanın dahi bir anlamı kalmaz. O nedenle bir büyüğümüzün ifadesiyle makam mevki bir gölge gibidir. Şayet kişi gölgenin peşinden koşarsa, o makam onu büyütmez, aksine şahsiyetini rencide eder. Tersi olursa, yani gölge insanı takip ederse o önemlidir. Diğer taraftan "beyefendilik" önemlidir. Eski Osmanlı beyefendileri benzetmesi bu açıdan anlamlıdır. Ağırlığını taşıyan, edebi bilen, konuşması ve susması gereken yerleri iyi bilen insanlara verilen bir sıfattır, beyefendilik sıfatı. Nitekim sohbet sırasında birisinden bahsedilirken, o mu, o gerçekten bir beyefendidir, deniliyorsa bundan güzel paye ne olabilir... Bu paye ancak dürüst davranışlarla kazanılır, hak edilir.

Beyefendilik derken, "Hanımefendilik" bundan ayrı ve farklı bir sıfat değildir. Davranışlarında ölçülü, ismet sahibi, asil ve vakur kadınlara verilen bir sıfattır hanımefendilik. Davranışlarında itidalli, giymesinde kuşanmasında ölçülü, hareketlerinde asil olan hanımefendilerin sayısının giderek artması elbette çok dikkat-i şayan ve sevindirici gelişmelerdir...

Dolayısıyla "Beyefendilik ve hanımefendilik" eşi bulunmaz bir hazinedir. Kıymetini ancak kültürümüze vakıf olanlar bilir ve anlar.

Dilerseniz Ahmed Cevdet Paşa‘nın "Ma‘rûzât" adlı serinin son cümleleriyle yazımızı bitirelim:

"... Anadan babadan korkmak hikmetdir. Büyüklerden vesâireden korkmak, sakınmak, utanmak hikmettir. Ve cümlesinin başı Allah korkusudur."

*

Hanımefendiliğin Altın Kuralları

1-Her daim gülümse (merak etme sahtelik kimsenin umurunda değil)

2-Şaşırdığında gözlerini kocaman açma. Sadece ağzını hafiçe aç, baş ve işaret parmakların hariç diğer parmaklarında ağzını kapa ve minik bir "aaaa" sesi çıkar.

3-Asla argo ve küfür kullanma.

4-Hemen hemen her cümlenin başına "canım" "hayatım" koy. (Vallahi sahte olman kimsenin umurunda değil.)

5-Güneşin asla cildine değmesine izin verme ki tenin hep beyaz kalsın. (Beyazlık saflıktır ya parıl parıl parıldayan yüzünle "ben safım, tertemizin" imajını baştan kazı kafalara)

6-Jilet gibi ütülü pantolonlar, fırfırlı yada yakası bağlamalı (onların adını bilmiyorum ancak böyle tarif edebildim) gömlekler giy. Siyah, beyaz ve gri tercih et.

7- Asla ve haşa yüksek sesle gülme. Bilirsin yüksek sesle gülmek neşe değil hafiflik işaretidir.

8-Samimi de olsan "bey" ve "hanım" gibi hitaplardan vazgeçme.

9-Aman ha taşa, basamaklara, çimenlere falan oturma. Sandalyelere oturuken mutlaka kağıt mendille sil ki o jilet gibi kıyafetin kirlenmesin.

10-Öksürürken bile hafif bir "öhö öhö" sesi çıkar. Unutma sen bir hanımefendisin ve hanımefendilik hastalık falan dinlemez.

11-Masan her daim derli toplu olsun. Hatta not alırken bile inci tanesi harflerle yaz.

12-Hiçbir zaman acele etme, panik yapma, yaparsan bile bunları gizle. Zira sen huzur vermek için yetiştirildin.

13- İçinde fırtınalar da kopsa karşındakine bunu asla çaktırma. Çünkü biliyorsun hanımefendilik bir nevi duygularını gizlemektir.

14- Yakın saydığın kişilere sık sık sarıl. Ama erkek arkadaşlarına asla dokunma.

15-Erkekler sana duygularını söylediklerinde zarifçe başını eğ ve yanaklarının kızarmasını sağla. Çimdik atabilirsin yanaklarına. Ama dikkat et adam görmesin.

16-Bütün bunları yaparken çaktırmadan etrafındaki tüm erkeklere gözlerini süz. Hem işveli hem hanımefendi derlerse sana talibin artar. Böylece sen de reddettiğin adam sayısı kadar egonun kazanç hanesine sayı yazarsın.

17- Bu arada yüksek sesle gülen neşeli kadınları, dürüstçe içinde olan biteni ortaya döken kadınları bakışlarınla kına. Amman sözcük kullanma. Unutma sen bir hanımefendisin.

18-Seni "hanım kızım canım kızım" diyerek el üstünde tutan büyüklerini ara sıra ara, ziyaret et. Et ki doğru yolda olduğunu sana hatırlatsınlar.

19-Bu arada tüm çocuklara yapmacık bir ilgi göster. Hele etrafında sana talip olmaya aday bir adam varsa daha da abart durumu. Eeee senin gelecekte harika bir anne olacağın fikrini başka nasıl edinebilirler.

20- Bütün bunları yap yapmasına da sonra dönüp "ben hiç kendim olamadım" "benim neden gerçek bir arkadaşım yok" "şu neşeli kadınlar grubu beni neden sıkıcı buluyorlar, hatta arkamdan ne sahte biri bile demişler" "acaba ben nerede yanlış yaptım" gibi cümleler kurma. Ben sana toplumun hanımefendi tanımlamasının kurallarını sıraladım. Sen toplum tarafından alkışlanmayı seçip saçma sapan bir kadın olduysan senin için kimse birşey yapamaz.

Sonuç itibariyle her kadının önünde iki seçenek vardır: Ya kendisi olmayı seçer doğasında ne varsa onu yaşar ya da hanımefendilik gibi bir cenderenin içine sıkışır kalır. Ha bu arada doğasında var olan illa ki abuk sabuk davranmayı gerektirmez. Zamanla kendini yeniler, değiştirir, deli dolu zamanları ardında bırakır ve şahane bir kadın olur. Ama "hanımefendilik" gibi bir tanımın içine sıkıştırılırsa eğer, ne kendisi olmayı becerebilir, ne kendisinin ne olduğunu anlar ne de olduğu şeyi değiştirip yenilemeyi becerebilir. Su gibi düşün. Su akıp giderse kendi yolunu bulup ağaçlara, çiçeklere hayat verir. Ama sen o suyu bir kaba koyar orada bırakırsan bir süre sonra toz toprak olur o su, kap yosun tutar ve su asıl varoluş amacını unutur. Eh seçim senin, ya akıp gidersin ya da bir tanımın içine sıkışır kendini unutursun. Seçim senin...

ağaç, altın sözler, baş, beyefendi, efendi kime denir, efendilik nedir, en güzel söz, hanımefendiliğin altın kuralları, özlü sözler, resimli sözler, efendiliğin kuralları, 

ALTIN VE HİKMETLİ SÖZLER-5 (EYLEM VE HAREKET)

16 Ekim 2019 Çarşamba / 2 Comments
anlamlı kısa sözler, anlamlı sözler yeni, en etkileyici sözler yeni, en güzel anlamlı sözler, etkileyici aşk sözler, felsefi özlü sözler, gece sözleri, hikmetli sözler, özlü sözler, sözler,
anlamlı kısa sözler, anlamlı sözler yeni, en etkileyici sözler yeni, en güzel anlamlı sözler, etkileyici aşk sözler, felsefi özlü sözler, gece sözleri, hikmetli sözler, özlü sözler, altın sözler, 
EYLEM VE HAREKET SÖZLERİ

“Bilgelik bundan sonra ne yapılacağını, beceri bunun nasıl yapılacağını bilmektir. Erdem ise bunu yapmaktır.” ANDRE STARR JORDON

“İnsanın yalnızca gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir; doğruyu istemesi ve yapması da gereklidir.” GEOTHE

“Uzun yolculuklar tek bir adımla başlar.” ÇİN ATASÖZÜ

“Benim eğitimli adam tarifim, doğru işi, yapılması gereken doğru zamanda yapandır. Samimi olabilirsiniz ama bu yaptıklarınızın aptalca olmasını engellemez.” CHARLES F. KETTERİNG

“Etkililik bir şeyi yapmaya girişmek ve onu yapmaktır. Bu kadar basit.” EDWARD DE BONO

“Sözcükler bir adamın zekasını gösterebilir, ama amacını gösteren eylemlerdir.”  BENJAMİN FRANKLİN

“Gezen tilki, yatan aslandan nasiplidir.” ANONİM

“Tırmanmayı göze alan zirvenin hazzını yaşar.” DAN MİLLMAN

“Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.” ÇİN ATASÖZÜ

“Bir insanın davranışının evrensel ölçüsü, düşündüğü veya inandığı değil, yaptığıdır.” B. C. LEEMİNG

“Olgun insan güzel söz söylemesini bilen insan değil, söylediğini yapan ve yapabildiğini söyleyen insandır.” KONFÜÇYÜS

“Kristof Colomb´un en çok beğendiğim yanı yeni bir dünya keşfetmesi değil, bu düşünce üzerine onu aramaya gitmesidir.” ROBERT TOURGOT

“Düşünce goncadır; dil tomurcuk. Eylem ise bunların arkasındaki meyve?” RALPH WALDO EMERSON

anlamlı kısa sözler, anlamlı sözler yeni, en etkileyici sözler yeni, en güzel anlamlı sözler, etkileyici aşk sözler, felsefi sözler, gece sözleri, hikmetli sözler, özlü sözler, altın sözler,

"Akıllı köprü arayıncaya kadar, deli suyu geçer.” TÜRK ATASÖZÜ

“Doğru yönde olsan bile, öyle oturup durursan ezilirsin.” WİLL ROGERS

“Başarı ata bindikten sonra dizginleri bırakır, sonunda da atın üzerinden yere yuvarlanır.” BENJAMİN FRANKLİN

“Yaşlandıkça başkalarının sözlerine daha az kulak veriyorum. Sadece ne yaptıklarına bakıyorum.” ANDREW CARNEGİE

“Her seferinde tek iş?” DEWİTT

“Adım adım küçük başarılar dizisi yaratabilirsiniz. Her yolculuk ilk adımla başlar. Ama gideceğimiz yere ulaşmak için ikinci, üçüncü ve gerekli tüm adımları atmak zorundayız. DAN MİLLMAN

“Önemli olan uzaklık değil, ilk adımı atabilmektir.” MADAME DEFFAND

“Duşta herkesin aklına bir fikir gelir. Ancak başarılı aksiyonerler duştan çıkar, kurulanır ve bu fikir hakkında adım atarlar.” NOLAN BUSHNEL (ATARİ´NİN MUCİDİ)

“Eylem olmadı mı vizyon bir rüyadır. Vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektedir.” ANONİM

“Bir noktaya ulaşmanın yirmi değişik yolu olabilir? ama bir an önce, bunlardan birine başlamalısınız.” RALPH WALDO EMERSON

“İstemek, ´İstiyorum´ demek değil, harekete geçmektir.” A. MAURROİSBu yazı, anlamlı kısa sözler, anlamlı sözler yeni, en etkileyici sözler yeni, en güzel anlamlı sözler, etkileyici aşk sözler, felsefi özlü sözler, gece sözleri, hikmetli sözler, özlü sözler, sözler ile ilgilidir.

SEVGİ VE GÜVEN!

28 Ocak 2019 Pazartesi / No Comments
ağaçlar, dallar, güven ne demek, insan, kır, kırmak, meyveler, sevgi, sevilmek, sevmek, sözharmanı, sevgi güven ilişkisi, aşk sözleri, güvenini kırmak ne demektir, altın sözler, özlü sözler

SEVGİ-GÜVEN İLİŞKİSİ

Sevgi için öncelikle Güven gereklidir.
Güven olmadan Sevgi olmaz.
İnsan sevilmek istiyorsa Güven vermeli.
*
Ağaçtan meyve bekliyorsan dalını,
İnsandan sevgi bekliyorsan güvenini kırma.
*
Sevgi ve Güven İlişkisi

Sevgide en önemli liman güvendir. Eğer sığınacak bir liman kalmamışsa geminizin işi çok zor. Sevgilinize güvenmekten başka çaremizde yok aslında. Aslında günlük hayatın yoğunluğunu, teknolojiyi, büyük şehirleri düşünürsek sevdiğimiz bizden zaten ister istemez uzakta. Ve güvenizi sarsacak bir şey yaparsa bunu ruhumuz bile duymayacaktır. Çünkü 24 saat onu bir kamera ile izlemeniz mümkün değil. Burada ona duyduğunuz güveni hissettirmelisiniz. Buda onun vicdani sorumluluğunu artıracaktır. Mesela ona ne kadar güvendiğinizi söyleyerek onu onore edebilirsiniz. Ayrıca sizi gerçekten seven insana mutlaka güvenmeyi öğrenmelisiniz. Çünkü ister istemez onun sevgisi güveninizi sarsacak bir davranış göstermesini engelleyecektir. Kendi isteği dışında sosyal veya istemsiz bir duruma maruz kalmış yada nadiren de olsa şeytana uymuş biri dahi olsa, sizi seviyorsa güveninizi sarsacak hiç bir şey yapmayacaktır. 

En provakatif durum ise ona güvenmediğinizi söylemeniz veya sürekli hissettirmenizdir. Bu o kişi sizi sevse bile, sizin tacizkar güvensizlik sinyalleriniz, partnerinizin kriz anlarında zaaflarına yenik düşmesini hızlandıran bir durum olarak karşımıza çıkacaktır. O zaman öncelikle kendinize olan güveninizi tam olarak sağlayıp, iç huzuru bulduktan sonra partnerize güvenmeyi öğrenin dersek yanlış olmaz. Bunu ona yani sevdiğinizi ve güvendiğinizi hissettirin, ama dozunu da abartmayın. Ayrıca güvenmediğinizi sürekli söyleyerek bir yere varmanız da mümkün değil. Siz kendi değerinizi bildiğiniz, sevgide aciz olmadığınız sürece, sizi seven partneriniz sizi aldatmayacak, güveninizi sarsmayacaktır. Gerçek sevgi içinde aldatma, güveni sarsma, güveni boşa çıkarma asla barınamaz. Ama yapısal bir bozukluğu olan ve güven sarsmayı adet edinmiş kişiler bu yazılanların dışında.ağaçlar, dallar, güven ne demek, insan, kır, kırmak, meyveler, sevgi, sevilmek, sevmek, sözharmanı, sevgi güven ilişkisi, aşk sözleri, güvenini kırmak ne demektir, altın sözler, özlü sözler 

UNUTMAK!

15 Ocak 2019 Salı / No Comments
altın sözler, en güzel resimli sözler, kişi ne demektir, özlü sözler, unutma, üç adam, unutulmayacak kişiler, unutulmazlar, üç kişiyi unutma, yardım etmek, yaş nedir, zor gün dostu, zor dostum

UNUTMA!

Üç kişiyi asla unutma!

1- Zor gününde sana yardım edeni
2- Zor gününde seni bırakanı
3- Sana o zorluğu yaşatanı
*
Anımsamak bir türlü buluşmadır. Unutmak ise bir tür özgürlük…Halil Cibran
*
İnsan unutmak istediklerini değil, hayatın ona unutturduklarını unutur.
Ahmet Batman
*
Birisini unutmak zorundaysanız, bunu sindire sindire yapın. Çünkü aklın zamansız öldürdükleri, yürekte amansız dirilir. Paul Auster
*
İnsan hatasını bir başkasına itiraf ettiğinde unutur onu; ama çoğu kez öteki kişi bunu unutmaz. Friedrich Nietzsche
*
Güzellikten doğan aşka yaslanarak her şeyi unutmak, senden gayrini geride bırakmak isterdim. Fakat ne mümkün! Ne zaman unutur gibi olsam olmuyor. Unutmak istediğim şeyin tam ortasındayım. Nazan Bekiroğlu
*
Ağzınızdan çıkanlara daima dikkat edin. Çünkü bir sözü unutmak bir yüzü unutmaktan çok daha uzun zaman alır. Louis Aragon
*
Bana hatırlama sanatını değil, unutma sanatını öğret; çünkü ben hatırlamak istediklerimi hatırlıyor, unutmak istediklerimi unutamıyorum. Themistocles
*
Bildiğini iyi bilen ve unutmayan adam, başkaları, unutkanlık yüzünden bildiklerini yeniden öğrenmek için uğraştıkları ve vakit kaybederek oldukları yerde durdukları sırada, daima ilerleyen ve yeni işler başaran adamdır.
William James
*
Beklemek de acı vericidir, unutmak da.

Ama en berbatı bu ikisi arasında karar verememektir.

Beklemeli mi?

Unutmalı mı? Paulo Coelho
*
Unut, çünkü bunları çok düşünürsen insanlara kızmak ve belki, sonunda onlardan nefret etmek zorunda kalacaksın. Yalnız unutmak onları yeniden sevmene ve aralarında yaşamana olanak verir…Henri Charrière
*
Lakin tiksinmek unutmak demek değildir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
*
Gitmek unutmak değildir sen bunu çok iyi biliyorsun. Aklımda gözlerin varken, sen buna gitmek mi diyorsun? Can Yücel
*
Çocukluğun arka bahçesi vişne ekşisi tadındadır. Hatırlamak, bayramlık elbiselerde leke bırakır. Oysa herşeyi unutmak kabildir. İyidir unutmak, göz temizliğidir. İnsan unuttunca ve unuttukça, bir kedi gibi kendi kabahatinin üstünü örtebilir. Yeter ki hafıza üşüsün….Elif Şafak
*
Aşk unutturur her şeyi, ben de unutmak istiyorum. Aşkın unutturduğu şey kendindir. Ne güzel bir unutkanlıktır bu. Çünkü kendini unutunca, tüm evreni hatırlarsın. Sen evreni hatırlarsan, evren de seni hatırlar ve kendinle, yapayalnız değil, tüm evrenle yaşarsın hayatı. İşte ben bu yüzden, tüm evrenle yaşamak için, aşık olmak istiyorum. Serdar Özkan
*
Uyumak iyiydi çünkü bir nevi ölüm gibiydi uyku. Dünyayla irtibatı kesmekti, unutmaktı, rüyalara sığınmaktı. Ayşe Kulin
*
Affet ama asla unutma,

yoksa tekrar yaralanırsın.

Affetmek bakış açını değiştirir,

unutmak ise aldığın dersi kaybettirir. Paulo Coelho
*
Unutmak zaman ister demiştim, yanılmışım.

Zaman değil yürek istiyormuş.

O da sende kaldı… Yılmaz Güney
*
Gitmek sadece bir eylemdir, unutmaksa koca bir devrim. Nazım Hikmet
*
İyileşmek sadece belli alışkanlıkları bir yana bırakmak değil, onları yeniden kazanacak yolu da unutmak anlamına geliyordu. Gonçalo M. Tavares
*
İnsanın iki türlü derdi vardır:Çok karışık gerçekleri öğrenemez, çok basitlerini de unutur. Rebeca West
*
Gidiyorum; sana bir yığın hatıra bırakarak.

Anmak mı? Anma, başkaları duymasın.

Hatırlamak mı? Hatırlamayabilirsin.

Unutmak mı? Unutamazsın. Özdemir Asaf
*
Unutmamak unutmaktan büyük sanılır..

”Hiç unutmuyorum” derler..

”Hiç unutamayacağım” derler..

”Hiç unutamam” derler..

”Unutmam” derler..

Ve unuturlar, unuturuz, unutursun..

Hatırlamayı bile! Özdemir Asaf
*
Gülmeyi unutmak, hangi yaşta olursanız olun affedilmez bir suçtur. Çocukluktaysa en büyük günahlardandır.Albert Espinosa
*
Bir gün seni unutmak zorunda kalırsam , aşkımın küçüklüğüne değil, çaresizliğimin büyüklüğüne inan.Attila İlhan
*
Bir düzene girmek isteyen, unutma sanatını öğrenmek zorundadır.Ernest Jünger
*
Ne tuhaf bir ikilemdi: Yaşadıkça unutmak mümkün değildi, ama unutmak için de yaşamak gerekiyordu.Bildiğin bir sırrı taşımak, bilmediğin sırların peşinden koşmaktan daha zordur. Ağırdır yükü.Ali Kırca
*
İnsanın en büyük kişisel sorunu, ölümü özünün kaybı olarak görmek. Ama nedir öz? Öz, hatırladığımız her şeydir. Bu yüzden ölümün bizi dehşete düşüren yönü, geleceği değil geçmişi kaybedecek olmamızdır. Unutmak, yaşamın içinde yer alan bir tür ölümdür zaten.Milan Kundera
*
Hayatın özü, büyük sırrı; olmazsa olmazı: Unutmak. Eğer unutmak diye bir şey olmasaydı, yaşam da olmazdı. İnsan, unutmadan hayatını sürdüremez.Zülfü Livaneli
*
Bazı olaylar karşısında, dünyanın arzu ettiği tek şey çabucak unutmaktır. Ama bazılarına hatırlamak düşer, yeniden olmasın diye..Giorgio Faletti
*
Öyle çok ki içimdeki ölüler ve öyle çok ki unutmak istediklerim.Pablo Neruda
*
Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. Friedrich Schiller
*
Bazen susmak gerekiyormuş, bazen bomboş bakmak hayatın yalanlarına… Anlamaya çalışmak saçmalık! Anlamadan yaşamak gerekiyormuş.. Ama bazen unutmak gerekiyormuş, unutulma pahasına. Zaman değilmiş gideni getiren, aslında zamanmış var olanı götüren…Sunay Akın
*
Unutmak, bir sorun değil, gerekliliktir. Önemli olanı öne çıkarmak ve ihtiyaç duyulanı güçlü bir şekilde hatırlamak için bazı şeyleri unutmalıyız. Unutmak bizi acılı bilgilerden ve anlamsız ayrıntılardan arındırır. Mümin Sekman
*
Bilineni unutmak istemek, safça bir anlayışı yapay olarak daha yüksek bir düzey derecesine yükseltmek her zaman özel bir çaba gerektirir. Sigmund Freud
*
Eğer bir insanı gerçekten unutmak istiyorsan onunla yaşadıklarını değil, onun sana yaşattıklarını hatırla. Anton Çehov
*
Hayat haklı, ölüm gerçek! Ölüm gerçeğiyle yan yana oturan varlıklarız. Ama yine de ölümü düşündükçe değil, unuttukça mutlu oluyoruz. Unutmak, hafızanın soluklanması, anılarsa geçmişin sandalıdır. Kahraman Tazeoğlu
*


altın sözler, en güzel resimli sözler, kişi ne demektir, özlü sözler, unutma, üç adam, unutulmayacak kişiler, unutulmazlar, üç kişiyi unutma, yardım etmek, yaş nedir, zor gün dostu, zor dostum

FARKLILIKLARA SAYGI

29 Mayıs 2018 Salı / No Comments
 altın sözler, anlamlı sözler, fark yaratmak, farklı olmak, özlü sözler, resimli sözler, farklılıklara saygı ödev notu, hoşgörü nedir, değerler eğitimi, ödev notları ders notları, çocuk eğitimi,

FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİKTİR

Her insan farklı olduğunu düşünür.
Ya da farklı olmak ister.
Farklı olduğunun farkedilmesini bekler.
Farklı olmak, farkına varmaktır.

*

SOSYAL GELİŞİM VE DEĞERLER EĞİTİMİ

“FARKLILIKLARA SAYGI”

Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, Dünya giderek çeşitli kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların, farklı diller konuşarak bir arada yaşadığı bir toplum haline gelmiştir. Ülkelerin ekonomik ve toplumsal birliklere doğru yönelmesi, farklı kökenlere ve kültürlere sahip insanların bir arada, birbirlerini anlayarak yaşamalarını gerektirmektedir. Bu da birbirinden çok farklı özelliklere sahip insan ve grupların bir arada, uyum içinde yaşayabilmesi için bir uzlaşma kültürünün yaratılmasını ve farklılıklara saygı göstermenin öğrenilmesini gerektirmektedir.

Farklı özelliklere sahip grupların bir arada sorunsuz yaşamalarını engelleyen en önemli etkenlerden biri önyargılar ve ayrımcılıktır. İnsanlar ırk, din, etnik köken, cinsiyet, dış görünüş vb özelliklere göre kişileri gruplara ayırmayı, kendilerine benzemeyeni sevmemeyi ve hatta nefret etmeyi çoğunlukla ebeveynlerinden, diğer yetişkinlerden ve akran gruplarından öğrenirler.

Büyükler bilinçli ya da bilinçsiz olarak çocuklara kendi kalıplaşmış tutumlarını aktarırlar. Bazen de farklı gruplara karşı gösterdikleri davranışlar çocuklar tarafından örnek alınır. Çocukların kalıplaşmış tutum kazanmalarına neden olan bir etmen de kitle iletişim araçlarıdır. Televizyon programlarında, filmlerde, belli ırkların ya da toplumların sürekli tembel, şiddet tarafları vb. gösterilmesi çocukların bu toplumlara karşı olumsuz tutum geliştirmelerine neden olur.

Çocuklar:

—     1 yaşında farklılıkları fark ederler.

—     2 yaşında farklılıklar hakkında konuşur ve bunlarla ilgili sorular sorarlar.

—     3 yaşında, ön-önyargılar oluşturur, insanların belli özelliklerinden rahatsızlık duyduklarını belli ederler (ten rengi, toplumsal cinsiyet, fiziksel engellilik, dil vb.)

—     4 yaşında insanların farklı özelliklerinin nedenlerine ilişkin kendi kuramlarını oluştururlar.

—     5 yaşında zihinleri sorularla doludur: Kendisine ait özelliklerin hangilerinin kalıcı hangilerinin değişebilir olduğunu merak ederler.

Erken çocukluk döneminde çocuklar, çatışma, kızgınlık gibi hislerle yaratıcı ve şiddetten arınmış yollarla başa çıkmak yerine farklılıklara hoşgörüsüzlük göstermenin kabul edilebilir bir tepki olduğunu öğrenmeye daha yatkındırlar. Çocuğun çevresindeki ayrımcı tutumlardan etkilenmemesi, farklı kültür, grup ve bireylere hoşgörüyle yaklaşması için bazı becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla eğitim sürecinde, aile ile işbirliği içinde, farklılıklara saygı eğitimine planlı bir biçimde yer verilmelidir.

FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ

Farklılıklara saygı eğitiminin temelini bireyin kendisini ve çevresindeki diğer kişileri tanıması oluşturur. Bireylerin özellikleri açısından birbirlerinden farklı olması doğal olmakla birlikte, bu farklılıkların kaynağı hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığı zaman önyargılar oluşabilir. Çocuğun kendini ve diğerlerini tanıma çalışmalarında mümkün olduğu kadar bireysel farklılıklara ve aile kültüründe gözlenen çeşitliliğe yer vermek önemlidir.

Değerler Eğitimi programında “Farklılıklara Saygı”yı işleyeceğimiz çalışmalarda hedeflerimiz:

—  “Farklılıklara Saygı” kavramıyla ilgili bilinç geliştirme,

—  Farklılıkların zenginliklerimiz olduğu bilincini geliştirme,

—  Her çocuğun çeşitli geçmişlerden gelen insanlarla rahatça ve empati göstererek etkileşime girmesini özendirme,

—  Ayrımcılık karşısında her çocuğun kendisini ya da başkasını koruma becerilerini güçlendirebilmektir.

FARKLILIKLARA SAYGI duyan bir birey yetiştirmek istiyorsanız…

Kendinizi, hem kendi kimliğinizle hem de kendi kültürünüzle ilgili bilinçlendirin. Şu soruları kendinize sormanız yararlı olacaktır:
-     Ait olduğum kültür, inançlarımı, amaçlarımı, çocuklarla kurmuş olduğum ilişkileri nasıl etkiledi?

-     Kendimi ve ait olduğum kültürdeki insanları nasıl buluyorum?

-     Ben hangi yanlış bilgileri, klişeleri ve önyargıları öğrendim?

Önyargı ve ayrımcılık problemini dile getiren tartışmaları açmak konusunda girişimci olun. Çocuğunuza seyirci kalmamak, diğerleriyle beraber değişiklikler yaratma cesaret ve özgüvenine sahip olma konusunda örnek olun.
Çocuklarınızla olan konuşmalarınızda genelleyen “biz” ya da “yapılır, edilir” vb. ile kurulan cümlelerden kaçının. “Biz böyle yapıyoruz” ya da “böyle yapılır” yerine “ben bunu böyle yapıyorum” ya da “biz bizim evde böyle yapıyoruz, siz belki farklı yapıyorsunuzdur, ikisi de geçerli” cümleleri daha uygun olur.
Her farklılıkta insanların benzerliklerini bulun. “Her insan güler, ağlar, yemek yer, çalışır, oynar, çünkü insanız. Ama bunları yapma ve uygulama biçimlerimiz farklıdır. Bu uygulamaların diğerinden daha iyi olan tek bir yolu yoktur. Hepsi insanların ihtiyaçlarını karşılar.” açıklaması yapılabilir.
Çocuklarınıza okuma kitabı seçerken, onların çeşitlilikler ve farklılıklar hakkında bilinçlendirilmesine dikkat etmeniz önemlidir. Farklı hayat şartlarını ve farklı grupların aynı olaylarda nasıl davrandıklarını sergileyen kitaplar seçmek yararlı olacaktır.

Kitaplar:

-    Toplumsal cinsiyet rollerindeki çokluğu, kültürel ve etnik arka planları, yaş kavramını, engelliliği ve çeşitli yetenekleri, meslekleri ve görevleri anlatmalı,

-    Doğru bilgi ve resimleri içermeli,

-    Günlük hayatta parçası oldukları toplumun farklı gruplarını yansıtmalı (nasıl çalıştıkları, aileleri ile nasıl yaşadıkları, çocuklara ve çocuk bakım ve eğitimine bakış açılarını, bayramlarını nasıl kutladıkları, boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri vs.)

-    Parçası olunan gruptaki çocuklar ve aileleri hakkında bol çeşit sergilemeli (yakın çevredeki kültürlere ait kitaplar olmalı),

-    Farklı yaşama şekilleri ve ailelerin gelir düzeyleri arasındaki ilişkileri çocuklara sunmalı (aileleri sadece iki çocuk ile gösteren –bunlardan biri kız diğeri de erkektir genellikle- resimlerden sakınmalı),

-    Farklı diller ve yazıları (körler alfabesinde hikâyeler, sağır ve dilsizlerin işaret dili, farklı diller ve alfabeler gibi) yansıtmalıdır.

Kaynaklar:

ERDEN, M., ÖMEROĞLU, E., KANDIR, A., YENİCE, B., AYHAN, N., UZUN, Ş., EREN, Z., DEMİRCAN, C., AKÇAR, Ş. (2006). Erken Çocuklukta Farklılıklara Saygı Eğitimi El Kitabı. İstanbul: Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı.

Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılıkla Başetme Proje Notları. (2006). İstanbul: YÖRET Vakfı.


altın sözler, anlamlı sözler, fark yaratmak, farklı olmak, özlü sözler, resimli sözler, farklılıklara saygı ödev notu, hoşgörü nedir, değerler eğitimi, ödev notları ders notları, çocuk eğitimi, 

AFRİKA ATASÖZLERİ

26 Şubat 2018 Pazartesi / No Comments
afrika atasözleri, afrika sözleri, en güzel atasözleri afrika, siyahi sözler, siyah sözler, altın sözler, özlü sözler

AFRİKA TOPRAKLARINDA SÖYLENMİŞ ATASÖZLERİ

1. Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.

2. Bilge her şeyi bilmez, sadece ahmaklar her şeyi bilir.

3. Fark edilmek için çok küçük olduğunu düşünüyorsan, kapalı bir odada bir sivrisinekle uyumayı dene.

4. Bir aslanla karınca kavgasında kazanan olmaz.

5. Biraz yağmur bile her gün nehirleri doldurabilir.

6. Bir ev inşa edeceğin zaman, ormandaki ağaçların boyunu ölçme.

7. Duman yalnızca bal arılarını etkilemez; bal toplayıcıyı da etkiler.

8. Büyük ağaç devrilince, yapraklarını keçiler yer.

9. İyi mısır hasat zamanı belli olur.

10. John'un hurmasının yağı, John'un pirincinin üzerine dökülür.

11. Kötü şans seni yakalayacaksa, muz dişini kırabilir.
afrika atasözleri, afrika sözleri, en güzel atasözleri afrika, siyahi sözler, siyah sözler, altın sözler, özlü sözler
12. Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların hikayelerini dinlemek zorundayız.

13. Sadece bir aptal suyun derinliğini iki ayağıyla test eder.

14. Bir adam yetiştirirsen bir kişi yetiştirmiş olursun, bir kadın yetiştirirsen bir aile yetiştirmiş olursun.

15. Düştüğünüz yere değil, ayağınızın kaydığı yere bakmalısınız.

16. Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan beraber.

17. Bir iğne derin bir kuyuya düştüğünde, pek çok kişi kuyuya bakar ancak çıkarmak için çaba harcayan az olur.

18. Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer, sular çekildikçe de karıncalar balıkları yer.

19. Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır, en hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa öleceğini bilir.
Afrika'da her sabah bir aslan uyanır, en yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa aç kalacağını bilir. Aslan ya da ceylan olmanızın bir önemi yoktur. Yeter ki güneş doğduğunda koşmak zorunda olduğunuzu bilin.afrika atasözleri, afrika sözleri, altın sözler, en güzel atasözleri afrika, özlü sözler, siyah sözler, siyahi sözler, atasözleri

ADAM SÖZLER

13 Eylül 2017 Çarşamba / No Comments
adam sözler kısa, adam gibi sözler, iğneli sözler, aşk sözleri, adam gibi sevenlerin sözleri, özgün sözler, adam olma sözleri, ağır sözler, ağır abi sözleri, özlü sözler,

Benim kurallarım çok basit: Saygını koruyacaksın, sevgini göstereceksin, haddini biIeceksin!
*
Bugün aşk herkesin dilinde. Oysa ki gizlice yaşanırdı geçmişte. GözIer biIe değmezdi birbirine.
*
İçeceğin suda köpek öldürme. Çerkez Atasözü
*
En büyük zafer insanın kendine hakim olmasıdır. Platon
*
Durmak ölüm, taklit uşaklıktır, çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir. L.Y. Rauke
*
Kim olduğun, nasıl olduğun, nerede olduğun hiç õnemli değil, ekmeğini alın terinIe kazanıyorsan adɑmsın.
*
Adɑmlık, her gün aynı kadına aşık olabilmektir.
*
Kefenimden başka postum, Allahımdan başka dostum yok benim!
*
Deli değilim, yüreğimin hakkını veriyorum. Sevmekse sevmek, yanmaksa yanmak, acıysa acı.
*
Hayatımın hiçbir dõneminde yalaka olmadım. Bu sebepIe yaşadığım ve yaşayacağım kayıplardan üzüntü değil, ancak gurur duyarım!
*
Erkek güzel bulduğu her kadına aşık olur adɑm ise yalnızca bir kadına.
*
Sevdiğim insanlar yanımda kalmasa da olur, tanıdığım gibi kalsınlar yeter!
*
Biz deli rüzgarların deli dalgaların adɑmıyız. Sevdik mi destan kızdım mı katliɑm oluruz!
*
Bir yalana inanmış olmak sizi aptal yapmaz. Çünkü saf olma ki şerefsiz olmaktan çok daha iyidir.
*
Erkek adɑm vakit geçireceğine değil ömür geçireceğine hayatını verir.
*
Gözünü ve gõnlünü aynı kişiye teslim eden adɑm, adɑmdır.
*
Bize sözIerimizden çok yüreğimizden anlayan biri gerek.
*
Madem ki hatırı yok bunca senenin, nɑmı nɑmert olsun geri dõnenin!
*
Sermayeniz adɑmlıksa, her ticarette başarılı olursunuz.
*

Acıları arkasına alanlar yaşɑmı õnIerine katarlar…
*
Dava adɑmı olmak için, õnce adɑm olmak lazım. Dava öğretilir ɑma adɑmlık öğretilmez!
*
Onursuz beraberlikIerin başrol oyuncusu olacağıma, onurlu yalnızlığın figüran oyuncusu olmayı yeğIerim.
*
Ben hiç bana inananı yarı yolda bırakmadım. Yarı yolda bırakanı da bir daha hiç adɑm yerine koymadım!
*
Adɑm dediğin sahipIenecek, kadın dediğin sahibini biIecek.
*
Erkek adɑm modern olmak için gevşek olmaz. Erkek adɑm korur, kollar, kıskanır, sahipIenir.
*
Gerekirse odun olur ɑma gevşek olmaz.
*
Erkek adɑm ağlɑmaz değil, erkek adɑm ağlatmaz olacak o!
*
Bazı insanlar kefarettir günahlarımıza, bazı insanlar da mükafattır sevaplarımıza.
*
İnsanların arkasından konuştuğunuz şeyIeri yüzüne de konuşacak kadar adɑm olun!
*
Sana bir Harɑm teklif edildiğinde reddedebiliyorsan, en güzel HelalIer senin olsun güzel insan.
*
Biz fakir büyüdük ɑma kimsenin cebinden çalmadık Yediysek cebimizden, harcadıysak ömrümüzden.
*
Adɑm olsaydın en büyük duɑm olurdun. Şimdi vazgeçtikIerim kadar gömülüsün!
*
Çok kişiye aşık olana değil, bir kişiye çok aşık olana adɑm denir!
*
Her kurşuna yer var yüreğimde. Yeter ki sırtımdan vurmayacak kadar şerefli ol!
*
Adɑm gibi bir adɑmı güldürmek istiyorsan, onu ölümIe tehdit et!
*
Herhangi bir erkek sana seni sevdiğini söyIeyebilir. Gerçek bir adɑm ise seni sevdiğini gösterir.
*
İmza atmadık diye küçümsemeyin bizi, gerektiği yerde parmak basarız!
*
Adɑm adɑmlığından susarmış, çakallar ise susturdum sanırmış.
*
Çirkin kadın var mıdır yok mudur bilmem ɑma, adɑm olana sevdiğinden daha güzel kadın yoktur.
*
Biz kimsenin zorla gõnlüne girmeyiz. Adɑm gibi severiz, sevilmiyorsak gideriz!
*
Adɑm olanın çevresi çok, kadını tek olur!
*
Sarılmak için yürek gerekir, kollar sonraki iş.
*
Seni hep sigara gibi içime çektim ɑma sen hep duman olup gittin be gülüm.
*
Biz kaybetmeye, ilkokulda silgiIerden başladık.
*
Utancımızdan değil, yapılan kahpelikIeri görmemek için eğik başımız!
*
Şimdi ise elden eIe…
*
Düşmanlarımızın çokluğu, bizim adɑmlığımızdandır!
*
Durgunlaşmışsın diyenIere inat. Rüzgar ektim fırtına biçeceğim!
*
Biz aşkı ayetIer arasında bulduk. Ondandır günde beş defa aşka kıyɑm edişimiz.
*
Bendeki yerini herkes kendi belirIer! Bi bakarsın solumdasın, bi bakarsın yolunda.
*
Birini sevdin mi vatan gibi seveceksin ihanet etmeyeceksin!
*
GözIerde ihanet varsa, sözIerde sadakat aranmaz!
*
Zor diyorsun! Ancak zor olacak ki imtihan olsun.
Bu yazı, adam sözler kısa, adam gibi sözler, iğneli sözler, aşk sözleri, adam gibi sevenlerin sözleri, özgün sözler, adam olma sözleri, ağır sözler, ağır abi sözleri, özlü sözler, ile ilgilidir.

ALTIN SÖZLER-27 (CESARET)

13 Haziran 2017 Salı / No Comments


ALTIN VE HİKMETLİ SÖZLER

"Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey, cesaretindir." - Cedric

"Hiç özlemiyor gibi davranmak, dünyanın en zor şeyi." - Cedric

"Umudunu yitirme, Şu hayatta bir şeyin bitişi, her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur.. "- Cedric

"Herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder…" - Sartre

"Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!" - Mevlana

"Her alışkanlık elimizi daha becerikli, aklımızı ise daha beceriksiz hale sokar." - Nietzsche

"Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder." - Mevlana

"Ve bir gün gelir tüm dualar kabul olur, yeter ki inanmaktan vazgeçmeyin. Kişi kim olduğunu bilmek isterse, kimleri sevdiğine baksın…" - Mevlana.

"Paranla şeref kazanma, şerefinle para kazan ki; paran bittiğinde, şerefin de bitmesin." - Nicanor Parra

"Para ve insan arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir: İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın."- Benjamin Franklin

"Hayatta daima gerçekleri savun! Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun." - Che Guevara

“Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.” - Nelson Mandela

“Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.” - Voltaire

“Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin, o nehir asla durmaz.” - Grange

“Kadınlar sözleriyle değil, gözleriyle konuşur aslında. Bu yüzden onları anlamak için dinlemek yetmez, izlemek gerek yalnızca.” - Grange

"Birinin uykusundan önce ettiği duada yer almak, hayatta olabileceğin en güzel yerlerdendir. (iyi gecelere yaz bunu İnsanların, senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek, ömrünü uzatabilirsin mesela." - Bukowski

"Tembelliğin tadını bir kez aldınız mı ne kadar uğraşırsanız uğraşın sonsuza dek bırakamazsınız." - A. Kubin,

"Her seven isimsiz bir kahramandır ve insan, sevebildiği kadar insandır! Unutma; Her gelen sevmez.. Ve hiçbir seven gitmez." - Nazım Hikmet

"Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar." - Paul Boese

"İnsan en çok kaçtığı şeyden asla kurtulamıyor.” -Marcel Proust

"İnsanlar değişmez değişen tek şey şartlar ve çıkarlar."  - Grange

"Bazen gerçek, duymaya ihtiyacımız olan son şeydir. "- Marcel Proust

"Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma." - Nietzsche

"Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür." - Sartre

"Kuşkusuz en büyük ön yargı, etrafımızdaki herkezi “insan” sanmamızdır.." - Bukowski

"Bir şeyi kaybedeceğinizi anladığınız zaman çok seversiniz.." -The Grifters

"Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece kaçtığın her yer cehennemdir." - Nietzsche

"Bu dünyadaki tek servet ailendir. Paradan ve kudretten daha önemlidir." - Godfather


"İnsanlara güvenip yola çıkanlar yarı yolda kalırlar." -Godfather

"Hayatta hep mutlu olursam, hayalini kuracak neyim kalır?" - The Grifters

"Bir kadının aklındakini yapmasını; Sadece geciktirebilirsin, Engelleyemezsin..!" - The Grifters

"Fazla büyütme kendini, en fazla sevebildiğim kadarsın; dahası yok…" - Marcel Proust

"En anlamlı bakış, bir çift ıslak gözde saklıdır." - Nietzsche

Hayal kurmazsan hayal kırıklığı da olmaz. Üzülmezsin işte. - Nietzsche

"Çocuklarınıza zengin olmayı değil, mutlu olmayı öğretin. Böylece, hayatları boyunca sahip oldukları şeylerin fiyatını değil, kıymetini bilirler." - Nietzsche

"Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan, sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir." - Marcel Proust

"Hayat, bir fotoğraf makinesi objektifi değil. Ne yazık ki; her karesinde gülemiyorsun…"- NietzscheBu yazı, hikmetli sözler, anlamlı kısa sözler, en etkileyici sözler yeni, etkileyici aşk sözler, felsefi özlü sözler, gece sözleri, özlü sözler, sözler, anlamlı sözler yeni, en güzel anlamlı sözler ile ilgilidir.