Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "İnsanlık sözleri"

İNSAN

7 Şubat 2019 Perşembe / No Comments
İnsanlık sözleri, ilmi insanlık sözleri, insanlığa dair en güzel sözler, resimli insanlık sözleri, sevilen insanlık sözleri, ruha dokunan insanlık sözleri, hüzünlü insanlık sözleri;

İNSANLIK İLE İLGİLİ SÖZLER

- İnsanlığın iki tür ahlakı vardır: Biri sözünü edip uygulamadığımız, öteki de uygulayıp sözünü etmediğimiz. -  Bertrand Russell

- Bu bir adam için ufak ama insanlık için çok büyük bir adımdır. -  Neil Armstrong

 -  Dünyada büyük olan hiçbir şey, büyük olan insanlar olmadan elde edilemez ve insanlar yalnız öyle olmaya karar verdikleri zaman, büyük olurlar. -  Charles DE Gaulle

- İnsanlar özgür doğdular ama her yerde zincirler içine alındılar. -  Jean Jacques Rousseau

- İnsan, ‘Neyse o olmayı’ reddeden tek yaratıktır. -  Albert Camus

 - Uygarlığın gerçek ölçüsü; ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü, ülkenin yetiştirdiği insanların nitelikleridir. -  Ralph Emerson

- Bir insan, söylediği sözlerden çok, söyleyemedikleriyle de insanlaşır. - Albert Camus

- İnsan ne bir melek, ne de bir şeytandır. Tahilsizlik şuradadır ki, onun melek rolü oynayacağı zaman şeytan rolünü oynamasıdır. -  Moliere

- İnsan, her şeyin en kutsalı olduğu gibi, en kötüsüdür de. - Platon

 - İnsan sahip olduğu şeylerin değil, her şeye karşın şimdiye kadar sahip olamadıklarının ve sahip olabileceklerinin toplamıdır. -  Jean Paul Sartre

- İnsan kendi toplumuna uymayan biricik canlı varlıktır. -  Nikolaas Tinbergen

- İnsanlar da ağaca benzer; ne kadar yükseğe ve ışığa çıkmak isterse o kadar derin kök salar yere, aşağılara, karanlığa, derinliğe, kötülüğe. - Friedrich Nietzche

- İnsanlar, rakamlara benzer; durumlarına göre değer kazanırlar. -  Napoléon Bonaparte

- İnsanın değeri gözünün gördüğü kadardır, baktığı kadar değil. - Mevlana

- İnsanın büyüklüğü, yaptıklarından gelir, söylediklerinden değil. -  Ralph Emereson

- İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. - Montaigne

- Herkes, insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de, hiç kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez. -  Lev Tolstoy

- İnsanlar iyilikte, on dört yaşında oldukları gibi kalsalardı, dünyanın görünüşü başka olurdu. - Albert Schweıtzer

- Koşullar insanları idare ederler, insanlar koşulları değil. -  Heredotos

- Dünyada en zengin adam, namusu çok, en kuvvetli adam vicdanı sağlam, en iyi adam, hayır işlemeye meyili çok olandır. - Şemseddin Sami

- İnsan her şeyin ölçüsüdür. -  Protangoras

- İnsanın en yararlısı, insana yararlı olandır. - Mevlana

- İnsanın kendini aldatması kadar kolay bir şey yoktur lçünkü insan neyi isterse onun gerçek olduğuna inanır.-  Demosthenes

- İnsan kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez. - Goldsmith
İnsanlık sözleri, ilmi insanlık sözleri, insanlığa dair en güzel sözler, resimli insanlık sözleri, sevilen insanlık sözleri, ruha dokunan insanlık sözleri, hüzünlü insanlık sözleri;