Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "En Güzel Eğitim Sözleri"

EĞİTİM

12 Ekim 2020 Pazartesi / No Comments
Eğitim ile İlgili Sözler, Eğitim Hakkında Sözler, Eğitim Üzerine Sözler, En Güzel Eğitim Sözleri, Eğitim Sözleri, Eğitim Hakkında Sözler 2018, Eğitim ile İlgili Sözler Yeni,

Eğitim Hakkında Sözler, Eğitim Hakkında Sözler 2018, Eğitim ile İlgili Sözler, Eğitim ile İlgili Sözler Yeni, Eğitim Sözleri, Eğitim Üzerine Sözler, En Güzel Eğitim Sözleri, 
EĞİTİM İLE İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER

”Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.” Atatürk
*
”Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe mekanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.” Atatürk
*
”Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” Hz. Ali
*
”Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir.” Albert Einstein
*
”Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar.” Ziya Gökalp
*
”Kızlarını okutmayan millet, oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir, hüsranına ağlasın.” Tevfik Fikret
*
”Yeteri derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin.” M. L. Boren
*
”Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez.” Nicolas Boileau
*
”Eğitim, kabiliyetleri olgunlaştırır; ama vücuda getiremez.” Voltaire
*
”Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar.” Konfüçyus
*
”Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir.” Berry
*
”Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir.” Sokrates
*
”Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur.” Thomas Edison
*
”Her şeyin bir sınırı vardır. Demir cevheri eğitilerek altına dönüştürülemez.” Mark Twain
*
”Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse, onu öğretebilmek de beceridir.” M. T. Cicero
*
”Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer.” B.Franklin
*
”Eğitim, okulun eseri değil, insanın kendinde mevcut faziletlerinin eseridir.” Louis Bromfield
*
”Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır.” Lord Byron
*
”İnsan için en güzel terbiye, insanın kendi kendine verdiği terbiyedir.” Walter Scott
*
”Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil.” Mark Twain
*
”Terbiye piyano eğitimine benzer, genç yaşta alışılmazsa asla öğretilemez.” La Gou
*
”Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir.” Herbert Spencer
*
”Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır.” Thedore Roosevelt
*
”Eğitim doğrudan becerilerle ilgilidir, oysa öğretim insanı geliştirmekle ilişkili bir kavramdır.” Hutchins
*
”İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına…” Peter Senge
*
”Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüzyıl içinse, insanları eğitin.” Huang-Çe
*
”Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir.” Heinrich Mann
*
”Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.” Montaigne
*
”Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir.” Nelson Mandela
*
”Eğitimin gerçek tek amacı, insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır.” Bishop Creighton)
*
”Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum.” Seyyid Kutub
*
”Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.” Eflatun
*
”Hiç okula gitmedim. Babam da gitmemişti. O yüzden oğlumun çok iyi bir eğitim görmesini istiyorum.” Jackie Chan
*
”En çok hürriyet nerede ise, en çok eğitim oradadır.” M.Audemars
*
”Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara, hazırlamak demektir.” Goethe
*
”Eğitim, bir insanın dikdatör olmasına değil, önder olmasına yarar.” Lord Braugham
*
”Ralph Waldo Emerson, kendi yurttaşlarına dünyanın en iyi öğretmenlerini yetiştirmelerini öğütlemiştir.” Van Wyek Brooks
*
”Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır.” Aristoteles
*
”Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır.” Dante Alighieri
*
”Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların, kanatları vardır; ama ayakları yoktur.” Joseph Joubert
*
”Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.” Erich Fromm
*
”Eğitim ana dizinden başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.” Hosea Bacon
*
”Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer.” F. W. Robertson
*
”Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir.” Galiani
*
”Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır.” Calvin Coleridge
*
”Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.” Albert Einstein
*
”Eğitim insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalan şeydir.” Albert Einstein
*
”Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık, yaşam okulu düzensiz ve karışıktır.” Albert Einstein
*
”Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur.” Albert Einstein
*
”Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı, yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir.” Henry Adams
*
”Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.” Bernard Shaw
*
”Dünyada kesinlikle felaket yoktur, özellikle engeller vardır; Eğitim görmüş güçlü bir irade, bunları daima aşar.” Victor Pauchet
*
”Bir erkek terbiye edildiği vakit, bir tek fert, bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur.” Goethe
*
”Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri, nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir.” Goethe
*
”Eğer bir erkeği eğitirsen, bir kişiyi eğitmiş olursun. Bir kadını eğitirsen, tüm aileyi eğitmiş olursun.” Afrika Özdeyişi
*
”Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.” Galileo Galilei
*
”Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir.” François de La Rochefaucauld
*
”İnsan kuvvetsiz, mukavemetsiz ve istinatsız doğar; onu kuvvetli, mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir.” Jean J. Rousseau
*
”Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için, rehber olmalıdır.” A. North Whitehead
*
”Eğitim, hayran olunacak bir şeydir. Fakat zaman zaman şurası hatırlanmalıdır ki, bilmeye değer hiçbir şey öğretilemez.” Oscar Wilde
*
”İnsanlar birey halinde eğitilmelidir; çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle, toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir.” Samuel Smiles
*
”Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir.” Mark Twain
*
”Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir.” Albert Schweitzer
*
”İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız, alınacak sonuçlara hayran kalırsınız.” General George Patton
*
”Eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır.” L.Brougham
*
”Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir.” Samuel Smiles
*
”Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar.” Ralph Waldo Emerson
*
”İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır.” Immanuel Kant
*
”Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.” Aristoteles
*
”Yurt müdafasının en emin ve en ucuz yolu, eğitimdir.” Büchner
*
”İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar.” Cervantes
*
”Eğitim, tercihe bağlı olamaz.” Townsend

Eğitim ile İlgili Sözler, Eğitim Hakkında Sözler, Eğitim Üzerine Sözler, En Güzel Eğitim Sözleri, Eğitim Sözleri, Eğitim Hakkında Sözler 2018, Eğitim ile İlgili Sözler Yeni, Özlü Eğitim Sözleri