Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "aşk sözleri"

GÖNÜL YORGUN, YÜREK DİLSİZ!

1 Mart 2022 Salı / No Comments
aşk sözleri, dil, dilsiz, düş, gönül nedir, gönül sözlük anlamı, gönül ingilizce, gönül fransızca, gönül rusça, gönül almanca, gönül ile ilgili deyimler, gönül cümleler

GÖNÜL


Gönül nedir? Gönül ne demek?

Gönül Gönlü bol Gönüllüce Gönlü dar Gönül rahatlığı Anma Gönül darlığı Gönül tokluğu Alçak gönüllülük Gönül bağı, Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı, istek, arzu.

"Gönül" ile ilgili cümleler

"Gönüllerin birbirine kaynaştığı o günler millî bayramlarımızdan biriydi." - O. S. Orhon

"Okumaya gönlün var mı?"

Felsefi anlamı:

(Gizemcilikte) Kişiyi Tanrı'yla, insanla ve dünyayla içten bir ilişki içine koyan, ruhun derinliklerindeki güç.

Duygu bağlılığı yetisi: duygunun bağlılık, birliktelik duyuran kavrayıcılığı.

Geniş anlamda; Duyguların, ruhsal kıpırdanmaların, iç çabaların taşıyıcısı.

Diğer sözlük anlamları: Yürek

Gönül isminin anlamı, Gönül ne demek?

Kız ismi olarak; Yürekte varsayılan sevgi, istek gibi duyguların kaynağı.

Almanca'da Gönül ne demek?: gemüt

'Gönül' ile ilgili deyimler:

Gönül açmak : İnsanın iç sıkıntısını gidermek, iç açmak.

Gönül akıtmak : âşık olmak, sevmek.

Gönül almak : Sevindirmek. kırılan bir kimseyi güzel bir davranışla hoşnut etmek.

Gönül avlamak : Huyunu suyunu yakından bilerek olumlu davranışta bulunmak, tavlamak.

Gönül avutmak : Hoşça vakit geçirmek.

Gönül bağlamak : Severek bağlanmak, içten sevmek, âşık olmak.

Gönül bulandırmak : Mide bulandırmak. kuşkulandırmak. rahatsız etmek.

Gönül çekmek : Sevdalı olmak.

Gönül eğlendirmek : Geçici bir ilgi ve sevgi göstererek hoşça vakit geçirmek.

Gönül ferman dinlemez : "gönül sevdiğinden asla vazgeçmez" anlamında kullanılan bir söz.

Gönül gezdirmek : Seçmek için aklından birçok şey geçirmek.

Gönül indirmek : Kendisine yakıştıramadığı bir şeye razı olmak.

Gönül kırmak : Birini çok üzecek bir davranışta bulunmak, gücendirmek.

Gönül kimi severse güzel odur : "güzellik anlayışı kişiden kişiye değişir" anlamında kullanılan bir söz.

Gönül kocamaz : "insanlar yaşlansalar da gönüllerindeki sevgi ve istekler tazeliğini yitirmez" anlamında kullanılan bir söz.

Gönül koymak : Gücenmek, alınmak, darılmak.

Gönül okşamak : Birini hoş bir söz veya davranışla sevindirmek, iltifat etmek.

Gönül vermek : Sevmek, âşık olmak. düşkün olmak. bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek, eğinmek, meyletmek.

Gönül yakmak : İnsanı aşırı derecede etkilemek, sarsmak, kendinden geçmesine yol açmak. aşk dolayısıyla iç yangınına tutulmak.

Gönül yıkmak : Birini çok üzecek bir davranışta bulunmak, gücendirmek, gönül kırmak.

Gönülden çıkarmamak : Sevilen kimseyi unutmamak.

Gönülden gönüle yol vardır : Kalp kalbe karşıdır.

Gönülden ırak olmak : Sevilmekten yoksun kalmak, sevilmemek.

Gönüller bir olunca samanlık seyran olur : "karşılıklı sevgi oluşursa maddi sorunlara aldırılmaz" anlamında kullanılan bir söz.

Gönlü akmak : Birine karşı güçlü sevgi duymak.

Gönlü bulanmak : Kuşkulanmak. kusacak gibi olmak.

Gönlü çekmek : İmrenip istemek.

Gönlü çelinmek : Güzel sözlere aldanmak, kapılmak.

Gönlü çökmek : Yaşama gücü azalmak, ruhsal dengesi bozulmak.

Gönlü düşmek : âşık olmak.

Gönlü ile oynamak : Sever görünüp eğlenmek.

Gönlü istemek : Dilemek, kuvvetle içten arzulamak.

Gönlü kalmak : İsteyip de edinemediği bir şeyi istemekten vazgeçmemek. gücenmek.

Gönlü kanmak : Bir işle ilgili kaygısı kalmamak, mutmain olmak, müsterih olmak.

Gönlü kaymak : Sevmeye eğimli olmak.

Gönlü kırılmak : Üzülmek, incinmek, yerinmek.

Gönlü olmak : Sevip istemek.

Gönlü razı olmamak : İstememek.

Gönlü takılmak : Bir şeye karşı ilgi duymak. aşk ile sevmeye başlamak.

Gönlü varmamak : İstek duymamak, istememek, çekinmek.

Gönlünde kalmak : Çok istediği hâlde ulaşamamak, elde edememek.

Gönlünde taht kurmak : Birisi (veya herkes) tarafından çok sevilir, sayılır olmak.

Gönlünden geçirmek : Düşünmek. bir şeyin olmasını veya bir şey yapmayı istemek.

Gönlünden kopmak : Kendiliğinden vermek.

Gönlüne doğmak : İçine doğmak, sezmek, hissetmek.

Gönlüne dokunmak : Üzülmek, rahatsızlık duymak.

Gönlüne girmek : Kalbine girmek.

Gönlüne göre : Dileğine göre, isteğine uygun olarak.

Gönlünü çalmak : Kalbini çalmak.

Gönlünü çelmek : Kendi yanına çekmek, sempatisini kazanmak. kandırmak, yola getirmek, aşkını kazanmak.

Gönlünü düşürmek : âşık olmak, sevdalanmak.

Gönlünü eğlemek : Mutlu, neşeli vakit geçirmek.

Gönlünü etmek : Birini razı ve hoşnut etmek.

Gönlünü hoş etmek : Birinin dileğini yerine getirerek onu sevindirmek.

Gönlünü kaptırmak : âşık olmak.

Gönlünü karartmak : Yaşamaya karşı sevgi ve isteğini azaltmak.

Gönlünü pazara çıkarmak : Sevmek için kendine yakışanı seçmeyip rastgele birini sevmek.

Gönlünü serin tutmak : Sakin, soğukkanlı olmak, hemen heyecanlanmamak.

Gönlünü söndürmek : Küstürmek, kırmak, incitmek.

Gönlünü yaralamak : İncitmek, kırmak, üzmek.

Gönlünün dümeni bozuk : İsteklerinde, özellikle gönül işlerinde tutarlılık göstermeyen, sık sık istek değiştiren.

Gönül avcısı : Geçici aşklar arkasında koşan kimse, çapkın.

Gönül bağı : Sevgi bağı, duygusal ilişki.

Gönül belası : Aşkın verdiği sıkıntı, dert.

Gönül birliği : Duygusal anlaşma.

Gönül borcu : Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran.

Gönül borçlusu : Minnettar.

Gönül bulantısı : Sıkıntı veya üzüntü.

Gönül çöküşü : Yaşama gücünün yitmesi, ruhsal dengenin bozulması.

Gönül darlığı : İç sıkıntısı.

Gönül dilencisi : Sevdiğinden ayrılmamak için onun her davranışına katlanan kimse.

Gönül eğlencesi : İnsanı oyalayıp hoşça vakit geçirten şey veya kimse.

Gönül eri : Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil.

Gönül ferahlığı : İç rahatlığı, dertsizlik.

Gönül hoşluğu : Rahat ve huzurlu olma.

Gönül maskarası : Sevda yüzünden gülünç durumlara düşmüş kimse.

Gönül meselesi : Aşk yüzünden ortaya çıkan sorun, aşk derdi.

Gönül okşayıcı : Hoşa giden.

Gönül rahatlığı : İç rahatlığı, iç huzuru, baş dinçliği, huzur.

Gönül rızası : İç rahatlığıyla olur verme.

Gönül tokluğu : Doygunluk, istiğna.

Gönül uğrusu : Gönül almayı bilen kimse.

Gönül yarası : Bir kimseyi derin üzüntü içinde bırakan acı, dil yarası.

Gönlü bol : Yeterli imkânlardan yoksun olmasına karşın cömert, eli açık davranmak isteyen (kimse).

Gönlü dar : İçi sıkıntılı olan (kimse).

Gönlü gani : Cömert ve gözü tok, gani gönüllü (kimse).

Gönlü kara : Başkalarının kötülüğünü isteyen (kimse).

Gönlü tok : Zorunlu ihtiyaçları karşılandığında bununla yetinen, fazla mal ve para istemeyen (kimse), müstağni.

Gönlü zengin : Para ve malını imkânları ölçüsünde esirgemeden veren (kimse).

Gönlü yaralı : Aşkta karşılık görmeyen (kimse).

Canı gönülden : İçtenlikle, çok isteyerek, canı yürekten.

Gönül bir sırça saraydır kırılırsa yapılmaz : "Kolay kolay onarılamayacağı için bir kimsenin özellikle de dostlarımızın gönlünü kırmamaya özen göstermeliyiz" anlamında kullanılan bir söz.

Gönül birliği etmek : Duygusal anlamda tam bir uyum içinde olmak.

Gönül rızası ile : İsteyerek.

Gönül var otluğa gönül var bokluğa : "iyi ve güzel şeyleri seven yüksek ruhlu insanlar olduğu gibi kötü ve pis şeylerden hoşlanan aşağılık insanlar da vardır" anlamında kullanılan bir söz.

Gönül verme evliye eve gider unutur : "bir kadın, evli bir erkeğe gönlünü kaptırmamalıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Gönüldaş : Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost.

Gönüldaşlık : Gönüldaş olma durumu.

Gönüllenmek : Gücenmek, darılmak, alınmak.

Gönüllü : Çok istekli. Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen. Seven kimse veya sevgili.

Gönüllü gönülsüz : Yarı istekli yarı isteksiz olarak.

Gönüllüce : Biraz gönüllü. (gönüllü'ce) Biraz gönüllü olarak.

Gönüllülük : Gönüllü olma durumu.

Gönülsüz : Gönlü olmaksızın, istemeyerek. Gönlü olmadan, isteksiz yapılan.

Gönülsüz namaz göğe ağmaz : "isteksiz yapılmış olan bir işten hayır gelmez" anlamında kullanılan bir söz.

Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş : "istenmeyerek yapılmış olan işlerden kötü sonuçlar ortaya çıkar" anlamında kullanılan bir söz.

Gönülsüzlük : Bir işi istemeyerek yapma, isteksizlik.

Alçak gönüllü : Kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, başkalarını küçük görmeyen, büyüklenmeyen (kimse), engin gönüllü, mütevazı, tevazulu.

Alçak gönüllülük : Alçak gönüllü olma durumu, tevazu, mahviyet, mütevazılık.

Aslan postunda gönül dostunda : "canlı, cansız her şeyin bir yakışığı vardır, insan onları bu durumda görmek ister" anlamında kullanılan bir söz.

Ayran gönüllü : Çabuk âşık olan.

Ayran gönüllülük : Ayran gönüllü olma durumu.

Deniz dalgasız olmaz gönül sevdasız olmaz : "her denizde az çok dalga bulunduğu gibi her gönülde de bir sevda vardır" anlamında kullanılan bir söz.

El vergisi gönül sevgisi : "bize bir şey verene, armağan edene karşı gönlümüzde sevgi uyanır" anlamında kullanılan bir söz.

Engin gönüllü : Alçak gönüllü. Alçak gönüllü olarak.

Er kocar gönül kocamaz : "kişi ihtiyarlar ama gönlü taze kalır, sevgisi eksilmez" anlamında kullanılan bir söz.

Gani gönüllü : Cömert, eli açık (kimse).

Gani gönüllülük : Gani gönüllü olma durumu.

Geniş gönüllü : Her olayı hoş karşılayan (kimse).

Göz görmeyince gönül katlanır : "yakınımızda bulunmayanların özlemine, acısına daha kolay dayanabiliriz" anlamında kullanılan bir söz.

Göz görür gönül katlanır : "kişi, sevdiği bir kimsenin uzak yere gitmesi durumunda onunla görüşmekten umudunu keser, ayrılığa katlanır" anlamında kullanılan bir söz.

Gözden gönülden çıkarmak : Önem vermemek, ilgisini kesmek.

Gözden ırak olan gönülden de ırak olur : "ayrı düşenlerin arasındaki sevgi de zamanla azalır" anlamında kullanılan bir söz.

Hatır gönül bilmek : Kişilere karşı gösterilmesi gereken saygı kurallarına uymak.

Hatır gönül yapmak : Birini tutum ve davranışlarıyla mutlu etmek.

Hatır gönül yıkmak : Kişilere karşı gösterilmesi gereken saygı kurallarına uymamak.

İki gönül bir olunca samanlık seyran olur : "birbirini sevenler için zenginlik önemli değildir" anlamında kullanılan bir söz.

Yarım elma gönül alma : "armağan küçük de olsa gönül almaya yeter" anlamında kullanılan bir söz.

Yüce gönüllü : Soylu, asil.

Yüce gönüllülük : Yüce gönüllü olma durumu.

Sevgi : İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

İstek : Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi.

Düşünüş : İnsanın, özellikle davranışlarına yön veren ahlak tutumu ve düşünme biçimi. Düşünme işi, tefekkür.

Anma : Ölmüş bir insanı hatırlamak için yapılmış olan tören, ihtifal. Anmak işi, yâd.

Hatır : Birine karşı duyulan saygı, sevgi. Gönül, kalp. Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd. Durum, keyif, hâl.

Kalp : Kalp hastalığı. Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri. Yalancı, kendine güvenilmeyen. İşe yaramaz, tembel. Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek. Sevgi, gönül. Düzme, sahte, geçmez (para). Bir durumdan başka bir duruma çevirme, dönüştürme. Duygu, his.

Duygu : Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Duyularla algılama, his. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Önsezi.

Arzu : Heves. İstek, dilek.

Gönül ağrıtmak : Gönül incitmek.

Gönül akmak : Temayül etmek, heves göstermek.

Gönül alçak : Lütfen: Bu gece gönül alçak bizim eve gelir misiniz ?

Gönül aldırmak : Gönül kaptırmak, gönül vermek.

Gönül arılığı : Kalp temizliği, safvet-i kalp.

Gönül atmak : Küsmek, darılmak, kırılmak.

Gönül azmak : Çok yimekten mide rahatsız olmak.

Gönül berkitmek : Rabt-ı kalp etmek, kendini bir işe bağlamak.

Gönül bırakmak : Küsmek, darılmak, kırılmak.

Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz : “kolay kolay onarılamayacağı için bir kimsenin özellikle de dostlarımızın gönlünü kırmamaya özen göstermeliyiz” anlamında kullanılan bir söz.

Gönül ile ilgili Cümleler

Gönüllü olarak mı buradasın?

Gönüllü grup savaş mağdurlarının yiyecek ve ilaç eksikliğini gideriyor.
Ali belirlenmiş sürücü olmaya gönüllü oldu.
Burada çalışan insanların çoğu, ücretsiz gönüllülerdir.
Gönüllü olduk.
Yardımcı olmak için gönüllü olmana sevindim.
Gönüllerin birincisinin bir koltuğa ihtiyacı var mıdır?
Sence biri gönüllü olur mu?
Gönüllü olarak çalışıp çalışmadığım merak ediliyor mu?
Yaptığım her şeyi telafi etmek için bir gönüllü olarak çalışmak istiyorum.
Gönüllü olduğumuzda risklerin ne olduğunu hepimiz biliyorduk.
Gönüllü müsün?
Bu olay gönüllülük esasına dayanır.
Ali ve Mary ücretsiz gönüllülerdir.
Diğer dillerde Gönül anlamı nedir?
İngilizce'de Gönül ne demek? : n. heart, soul, feelings

Fransızca'da Gönül : cìur [le], sentiment [le], affection [la], désir [le], âme [la], sein [le], fierté [la]

Almanca'da Gönül : n. Eingeweide, Seele

Rusça'da Gönül : n. сердце (N), душа (F), adj. сердечный, любовный
aşk sözleri, dil, dilsiz, düş, gönül nedir, gönül sözlük anlamı, gönül ingilizce, gönül fransızca, gönül rusça, gönül almanca, gönül ile ilgili deyimler, gönül cümleler, deyimler gönül, 

SEVİN Kİ SEVİLESİNİZ!

14 Şubat 2022 Pazartesi / No Comments
aşk sözleri, en güzel sevgililer günü mesajı, resimli mesajlar, seni seviyorum, sevgililer günü, sevilmek için ne yapmalıyız, nasıl seviliriz, sevilmek için yapılması gerekli davranışlar

Sevmeyi ihmal, sevgiyi israf etmeyin!...
Sevgililer Günü Kutlu olsun.

*

SEVİLMEK İÇİN NE YAPMALI?

1. SORU SOR: 

Birini dinlerken o kadar kendi ne söyleyeceğiyle ilgili ki çoğu insan, karşısındakini pek duymuyor. Tek tek kelimeleri işitiyor mu, işitiyor ama bütününü anlamlandırmakta çuvallıyor. Bunun ilacı soru sormak. İnsanlar onları dinlediğinizi görmeye bayılıyor. Hele ki bir lokma daha açıklama isterseniz, kaptınız puanları! Sadece dinlemekle kalmıyor, anlattığıyla ilgilenip önemsiyorsunuz da demek bu ve gücü mucizevi... 

2. TELEFONU BİR KENARA KOY: 

Karşınızdakiyle konuşurken aynı zamanda mesaj atıyor/okuyor, arada telefonun ekranına bakıyorsunuz. Nefes almak kadar doğal geliyor ama en ifrit eden şeylerden biri bu. Konuştuğunuz şahsa odaklanırsanız halbuki bütün enerjinizle, gözüne girersiniz. Hem de zaten bir konuşma anca içine girdiğinizde ilginç hale gelir. 

3. HAKİKİ OL: 

Hakiki ve dürüst olmak, sevilmenin mutlak şartı. Kimse sahte, yapmacık, 'mış gibi yapan' birine güvenmez. Olduğu gibi olanlar sonunda hep kazanır. 

4. ÖNYARGILARDAN KAÇ: 

Sempatik bulunmak istiyorsanız açık fikirli ve önyargısız olmanız lazım. Ancak o zaman ulaşılabilir ve ilginç gelirsiniz etrafa. Kimse dediğim dedik ve de katı önyargılı biriyle uğraşmak istemez. Özellikle iş hayatındaki önemi büyük bunun: Yeni fikirlere açık, dünyaya başkasının gözlüğüyle de bakabilen, yargılamayan, insanlara kendileri olmaları için alan açan biriyseniz, bu ay da her ay da 'gönüllerin elemanı' sizsiniz. 

5. DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞMA: 

Sürekli dikkat çekme peşinde olan, sahne almaya doymayan tiplere kimse bayılmaz. Hiç de öyle dışa dönük, büyük harflerle konuşan biri olmanız gerekmiyor hoşa gitmek için. İçten, nazik, düşünceli, anlayışlı olmanız kâfi insan kazanmak için. Dostane bir üslupla, kararlı ve az-öz konuşursanız, ne kadar VIP olduğuna dair ağdalı laflar edenlerden kat be kat benimsendiğinizi görürsünüz. İnsan karşısındakinin neler neler bildiğinden önce tavrına bakar. Ve de doğru tavır daima tavlar. Bir başarı kaydettiniz, spotlar üstünüzde, tebrikleri kabul ediyorsunuz öyle mi; işi beraber kotardığınız isimlere yönlendirin ilgiyi. Klişe gelebilir ama samimiyetle yaparsanız bunu, kadir kıymet bilen mütevazı biri olarak kodlanırsınız ki kalplerde rezervasyonunuz tamam demek olur bu.

6.TUTARLI OL: 

İnsan haşır neşir olduğu kişinin ne koşulda ne düşüneceğini, ne tepki vereceğini aşağı yukarı bilmek ister. Ancak tutarlı, istikrarlı olursanız güvenir. İstikrarı da güvenilirlik getirir; yumurta tavuk bir nevi. Haletiruhiyeniz değişse bile davranışlarınız çok iniş çıkışlı olmamalı, tutarlılık bunu gerektirir. 

7.VÜCUT DİLİNİ ÖNEMSE: 

Mimik, jest, ifade, ses tonu; bunların hepsinin pozitif olması, mıknatıs etkisi yaratır. İlgili bir tonda ilerlemek, gözünün içine bakmak, ona doğru eğilerek konuşmak hep duygusal zekâ emaresi. Pozitif vücut dili ciddi önem taşıyor; zira hep dendiği gibi, ne dediğinden ziyade nasıl dediğin, mühim olan... Dahası, ilk izlenim hayati değer taşıyor; insanlar sizi sevip sevmeyeceklerine tanıştıktan sonraki sekiz saniye içinde karar veriyor! Vakit dar, vücut dili de tatlı dilli olmalı! 

8. İSİMLERİYLE HİTAP ET: 

İsminiz, sizi siz yapan en temel kelime. Ve onu başka birinden duymanın muazzam bir hazzı var. (Edip Cansever'in Çağrılmayan Yakup'unu analım bu noktada.) İnsanlara her defasında adıyla hitap etmek ("Şeycim" diyenlere selam edelim bu noktada da) onlara kıymet verdiğinizin de vurgusu gibi. Simalarda iyi ama isimlerde kötüyseniz, her ismi bir şeye bağlayın ve oyuna çevirmeye çalışın bu zafiyeti. Sevileceksiniz karşılığında; kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyin! 

9. GÜLÜMSE: 

Evet, gülümse, çok net. Hemen her kapıyı/kalbi açar. 

10. NE ZAMAN DÖKÜLECEĞİNİ VE DOKUNACAĞINI BİL: 

Şahsi sorunları hemencecik paylaşmak ters teper; hem de vıdıvıdıcı diye yaftalanırsınız. Ne zaman açılıp saçılacağını bilmek önemli; kime ne zaman ve nasıl dokunacağını bilmek de... Dokunmak oksitosini artırır, bu da mutluluk uzak değil anlamına gelir. Sarılma, kucaklaşma, omuza el atma, güçlü bir el sıkma hayati değer taşır. Unutmayın ki ilişki sadece kelimelerle kurulmuyor; doğru yerde doğru temas bazen yüzlerce cümlenin yerine geçiyor. 

Alıntı Kaynağı: Nur Çintay-Sabah


aşk sözleri, en güzel sevgililer günü mesajı, resimli mesajlar, seni seviyorum, sevgililer günü, sevilmek için ne yapmalıyız, nasıl seviliriz, sevilmek için yapılması gerekli davranışlar

CAN YÜCEL SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ...

5 Temmuz 2021 Pazartesi / No Comments
altın sözler, aşk sözleri, can yücel sözleri, can yücel şiirleri, can yücel facebook sözleri, felsefi sözler, resimli mesajlar, resimli resimli sözler, can yücel tweet sözleri, şairler ve yazarlar, aşk şiirleri,

*


altın sözler, aşk sözleri, can yücel sözleri, can yücel şiirleri, can yücel facebook sözleri, felsefi sözler, resimli mesajlar, resimli resimli sözler, can yücel tweet sözleri, şairler ve yazarlar

*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER

Agaçları Kesmeyin

Düs bir yas dalindan düserse 
Nereye düser hiç düsündünüz mü? 
Yerde bir iz kalmayacak mi izdüsüm? 
Düsen yas dalindan düsünce 
Gözlerinizdedir pinari 
Bir yas bir daldan düsünce 
Kökündedir yasi 
Bir yas düser bir daldan 
Hepimizin ölen arkadasi 
Ve çok eskilere dair bir düsünce

*

Ağıt

Dün gece seyrimde gördüm cerenim. 
Kizlar ne kadar çok seviyorlarmis ki seni 
Mosmor olmus gülyazisi bedenin 

Mosmor olmus gülyazisi bedenin 
Düsmüs sanki erguvanlar içinde 
En genç burcu yildizdan bir kalenin 

En genç burcu yildizdan bir kalenin 
Uçmus sanki uçsuz bir uçuruma 
Gökyüzünün çakir gözlerinden 

Gökyüzünün çakir gözlerinden 
Düsmüs bir damla, bir deniz feneri 
Isinlariyla sile bezlerinin 
Güdüyor çobansiz kalmis tekneleri

*

Al Bir Uzun Hava

Çekirgeydi Rasko'nun elindeki güvercin 
Rasko'da mengeneydi, bu beynimizde kalsin! 
Çekmisler istor diye muhribin dumanini 
Böyle ask, böyle baris, Allah belami versin! 

Bugün kitabim verdim tek pedal matbaaya 
Bu yol beni götürür saglam Selimiye'ye 
Agliyorsam gözyasim iki gözüme dursun 
Vermisim ben canimi al-uzun bir havaya

*

Anayasası İnsanın

Kan yasasi bu insanin: 
Üzümden sarap yapacaksin 
Çakmak tasindan ates 
Ve öpücüklerden insan! 
Can yasasi bu insanin: 
Savaslara yoksulluklara 
Ve binbir belaya karsin 
Ille de yasayacaksin! 
Us yasasi bu insanin: 
Suyu savka döndürüp 
Düsü gerçege çevirip 
Düsmani dost kilacaksin! 
Anayasasi bu insanin 
Emekleyen çocuktan 
Uzayda kosana dek 
Yürürlükte her zaman

*

Aşk Çocuğu

Pencerelerin kenarindan 
Sarkmis tül perdeleri 
Pembe Evin 
Uçup uçup yüz sürüyorlar 
Karsi tepedeki manastirin selvilerine 

Rüzgârla egilip dogruldukça 
Sardunyalar, biberiyeler, 
Hiç korkma 
Karada ölüm yok oglum sana bugün 

Leylekler daldi birden gögün acentasina 
Gidip-gelme almak üzere Güneye hicret 
Sen de gel diyorlar kanatlariyla, 
El salliyorum ben de yattigim yerden 
Leyleklere Leylim-Leylim 
Diye diye 

Günesle karisik bir esinti geçiyor sakagimdan 
Uzatiyorum elimi denizden yeni çikmis senin serinligine,
Gögsümün, karnimin, kasiklarimin, bacaklarimin 
Tüyleri kamasiyor sevinçten 

Uyaniyoruz sonra 
Dizine yatirip beni çingene benlerimi sikiyorsun 
Gümüslü zurnasi dikiliyor havaya çeribasinin 
Isiklar bir bahriye çiftetellisi çaliyor yüzümde 

Hay allah 
Yine tutuldum galiba 
Derken bir ask çocugu doguyor 
Çirpinan denizin karnindan 
Bu siir 

Aglarken gülüyor 
Ve agliyor gülerek 
Tuzlu damlalariyla günesin, 
Sözcükler yanip yanip sönerken 
Körpecik teninde 
Uzaylardan aparttigim yildiz bitleriyle.

*

Ateş İle Su

ateş bir gün suyu görmüş yüce dağların ardında; 
sevdalanmış onun deli dalgalarına. 
hırçın hırçın kayalara vuruşuna, 
yüreğindeki duruluğa... 
...demiş ki suya: 
gel sevdalım ol, 
hayatıma anlam veren mucizem ol... 

su dayanamamış ateşin gözlerindeki sıcaklığa, al demiş; 
yüreğim sana armağan... 
sarılmış ateşle su birbirlerine sıkıca, kopmamacasına. 

zamanla su, buhar olmaya, ateş, kül olmaya başlamış. 
ya kendisi yok olacakmış, ya aşkı... 
baştan alınlarına yazılmış olan kaderi de 
yüreğindeki kederi de alıp gitmiş uzak diyarlara su...

ateş kızmış, ateş yakmış ormanları... 
aramış suyu diyarlar boyu, 
günler boyu, geceler boyu 
bir gün gelmiş, suya varmış yolu 
bakmış o duru gözlerine suyun, 
biraz kırgın, biraz hırçın. 
ve o an anlamış; 
aşkın bazen gitmek olduğunu, 
ama gitmenin yitirmek olmadığını. 

ateş durmuş, susmuş, sönmüş aşkıyla. 
işte o zamandan beridir ki: 
ateş sudan, su ateşten kaçar olmuş... 
ateşin yüreğini sadece su, 
suyun yüreğini sadece ateş alır olmuş...

*

Barış İçin

Gözleri görmeyen Esber, 
Dünyayla barisik 
Gözleri açiklar 
Dünyaya kapali, 
Yagmurdereli`yle birlikte 
Savas için, Rusça niyet 
Yani hayir, 
Yagmurdereli`yle birlikte 
Baris için dögüselim, 
Dereler gibi akacak 
Güzelim yagmur 
Rahmet gelecek dünyaya 
Kör gözlerimizden akan 
Baris gelecek dünyaya 
Baris için dögüselim

*

Her Şey Sende Gizli

Yerin seni çektiği kadar ağırsın 
Kanatların çırpındığı kadar hafif.. 
Kalbinin attığı kadar canlısın 
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç... 
Sevdiklerin kadar iyisin 
Nefret ettiklerin kadar kötü.. 
Ne renk olursa olsun kaşın gözün 
Karşındakinin gördüğüdür rengin.. 
Yaşadıklarını kar sayma: 
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna; 

Ne kadar yaşarsan yaşa, 
Sevdiğin kadardır ömrün.. 
Gülebildiğin kadar mutlusun 
Üzülme! bil ki ağladığın kadar güleceksin 
Sakın bitti sanma her şeyi, 

Sevdiğin kadar sevileceksin. 
Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer 
Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın

Bir gün yalan söyleyeceksen eğer 
Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. 
Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret 
Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın 
Unutma yagmurun yağdığı kadar ıslaksın 
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. 
Kendini yalnız hissetiğin kadar yalnızsın 
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. 
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin.. 

İşte budur hayat! 
İşte budur yaşamak bunu hatırladığın kadar yaşarsın 
Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün 
Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun 
Çiçek sulandığı kadar güzeldir 
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli 
Bebek ağladığı kadar bebektir 
Ve herşeyi öğrendiğin kadar bilirsin bunu da öğren, 
Sevdiğin kadar sevilirsin...

altın sözler, aşk sözleri, can yücel sözleri, can yücel şiirleri, can yücel facebook sözleri, felsefi sözler, resimli mesajlar, resimli resimli sözler, can yücel tweet sözleri, şairler ve yazarlar, aşk şiirleri, 

YAĞMUR SÖZLERİ

5 Nisan 2021 Pazartesi / No Comments
yağmur, yağmur şiiri,yağmurluk, ıslanmak ne demek, aşk ve mavi, aşk sözleri, aşk şiirleri, altın sözler, yağmurla ilgili sözler


YAĞMURA SÖYLENEN SÖZLER

Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.

Gökkuşağına ulaşmak istiyorsan yağmura katlanmak zorundasın. Dolly Parton

Yağmur yağmayınca sel uyanır mı? Sümmani

Belki yağmura gerek kalmazdı insanlar bu kadar kirli olmasaydı. Turgut Uyar

Yağmur başladı. Gelse de ıslansak dediği biri olmalı insanın.

Yağmurda yürümeyi hep sevmişimdir. Böylece kimse ağladığımı göremez. Charlie Chaplin

Dolu kırar geçirir ama yağmur kiraz çiçekleri açtırır. Afrika Atasözü

Sevdanı bulutların üzerine yazmışsın. Yağmur olarak dökülüyor gözlerimden.

Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri sadece ıslanır. Bob Dylan

Toprak bir gün yağmurun kıymetini anllayacak. Ama o gün yağmur yağmayacak. Nicanor Parra

Her yağmur damlası, Tanrı’nın sandığından dökülen bir altındır. Baraccio

Yağmur duasına çıkmadan önce meteorolojinin kayıtlarını karıştırmak her zaman faydalıdır. Mark Twain

Yağmuru sevmezse, gökkuşağı renksiz oIur. T. Sait HaIman

Sesini değil, sözünü yükselt! Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. M. Selahattin Şimşek

Yağmurdan sonra, hava açar. Aesopos

Yağmur mutluluğuma gölge düşürmek için yağıyorsun aldırmıyorum. Niyetin beni ıslatmaksa ben zaten ağlıyorum.

Nisan yağmuru, mayıs çiçeği getirir. Kanada Özdeyişi

Her yağmurda evleri başlarına yıkılan karıncalar vazgeçmezken, biz hangi deprem yüzünden vazgeçeceğiz. M. Bozdağ

Yağmurlu bir günde, tavuk satma. O. Goldsmith

Bir gün yağmura yakalanırsan benden kaçtığın gibi yağmurdan da kaç. Çünkü bulutların arkasında kaybolan aşkı için ağlayan benim.

Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için, önce yağmuru yaşamak gerekir. Fransız Özdeyişi

Bir yağmur damlası seni seviyorum anlamı taşısaydı ve sen bana seni ne ne kadar sevdiğimi soracak olsaydın inan ki bir tanem her gün yağmur yağardı.

Yağmurun gelişi, buluttan bellidir. Yalnız Adam

Yağmur namuslunun da, namussuzun da üstüne yağar. Bu yağmur hangisini daha çok ıslatır? Yanıt: namusluyu. Çünkü namussuz namuslunun şemsiyesini çalmıştır. İlhan Selçuk

Yalnızca yağmur yağdığında seviyorum bu şehrin insanlarını; herkesin yüzü ıslak, başları eğik, herkes benim hep olduğum gibi.

Yağmuru sevdiğini söylüyorsun ama yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun, güneşi sevdiğini söylüyorsun ama güneş çıkınca gölgeye kaçıyorsun, rüzgarı sevdiğini söylüyorsun ama rüzgar çıkınca perdeni örtüyorsun. İşte bundan korkuyorum, çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun. William Shakespeare

yağmurluk,ıslanmak ne demek,yağmur,aşk şiirleri,altın sözler,yağmurla ilgili sözler,yağmur nedir,aşk sözleri,aşk ve mavi,yağmur şiiri,yağmur şiirleri,yağmur sözleri

EN GÜZEL CAHİT ZARİFOĞLU SÖZLERİ

23 Mart 2021 Salı / No Comments
altın sözler, aşk sözleri, bahar sözleri, cahit zarifoğlu sözleri, en güzel cahit zarifoğlu sözleri, insan ile ilgili sözler, sosyoloji sözleri, felsefi sözler, yedi güzel adam sözleri, resimli sözler

SOĞUK

Eskiden sadece kışlar soğuktu.
Şimdi ise; insanlar soğuk, yürekler soğuk...

Cahit Zarifoğlu

*

CAHİT ZARİFOĞLU SÖZLERİ

Kalbinizi yumuşatın, ama iradeniz sert olsun. Kelimelerinizi yumuşatın ama nüfuzunuz kuvvetli ve derin olsun.
*
Merhamet capcanlı bir kuştu insan kalplerinde…
*
Ayrılıkla başım belada, gözlerini çevir gözlerime, yoksa ben sensiz bu sessizlikle.Deli gibiyim sensiz bu sensizlikle.
*
Gökyüzüne bakmayanların kalbi, daha çabuk kirlenir.
*
Umudumuz, acımızdan daha büyük olmalı.
*
Bize, sözlerimizden çok, yüreğimizden anlayan gerek.
*
Eğer hayvanlar aralarında konuşuyorlarsa, kim bilir neler söylüyorlar insanoğlu için.
*
Pencereden bakınca toprak ve ağaç görünmeli. Hava tertemizdir, yakınlarda sağlıklı bir dere akmaktadır. İnsan; tabiattaki insan ve eşya dengesine bakarak ve inanç içinde yastığa başını emniyetle koyar. Orada kader rahatsızlık vermez. Tabiata yakın olmakta kabusu dağıtıcı bir güç bulunuyor.
*
Sanki daha yakın, en yakın olabilme imkanı için vücudumuzun alacağı hiçbir şekil, sanki alnımızı koyacağımız bir alınlık temiz bir yeryüzü kalmamış.
*
Düşününce gördüm ki tabanından yere mıhlanmış gibi toprağa bağlılıktan oluyor bütün bunlar. Yeryüzünü yırta yırta adım atıyoruz.
*
Anladım ki kalbimi kendi gövdemde taşımıyorum, tersine onu ağır ağır ürperen suları üzerinde, dışardan düşmüş, neredeyse bir felaketten arta kalmış, bir çöp parçası gibiyim. Dizlerim o yüzden titriyor ki, ben de su olmalıyım. Her şeyin bu sudan ibaret olduğu bir alemde neden çöp olarak kalayım. Ve anladım ki çaba gösterip ıslanmak gerek. Bize içinde o çöp eriyip görünmez olan su gerek.
*
İnsan gittikçe daralan dünyasında neden mutsuz. Herkes artık gereğinden fazla büyüyor da onun için mi? On yedi yaşlarındaki delikanlıların bile iki kat yaşlıların ki kadar yürekleri dolu.
*
Ağustos böceklerinin de bir görevi var. Evet durmadan şarkılar söylüyorlar, ama azıksız kaldıkları yok. Yiyip içiyorlar ve hiç de karıncalarla çatışmıyorlar…
*
Her az konuşan öz konuşmuş olmayabilir, yanılmayın. Az konuşanları bir şey sanmayın sırf az konuştuğuna bakarak. Ya! Keramet bunlarda değil sizde olmalı. Bunu anlayacak olan sizsiniz. Hele konuşan sizseniz bilirsiniz az mı konuştuğunuzu çok mu konuştuğunuzu. Bazıları vardır ki az konuşurlar ama o bile çoktur.
*
Düşüncelerini bırakmadan kendini uçmak adlı bir hayatın üzerine yayarak uçuyor…
*

altın sözler, aşk sözleri, bahar sözleri, cahit zarifoğlu sözleri, en güzel cahit zarifoğlu sözleri, insan ile ilgili sözler, sosyoloji sözleri, felsefi sözler, yedi güzel adam sözleri, resimli sözler

İnsana imtihan olarak özlemek yeter!...Bir şehri...Bir sesi...Bir nefesi...
*
Demek ki dedi gerçek olmasa bile cesaret ölümü korkulacak olmaktan çıkarabiliyor…
*
Küçük bir serçe hiç bir zaman bir fil gibi ölemez. Zaten arzuları da hayalleri de vazgeçilmez şekilde irileşip içine çöreklenmemiştir…
*
Düşünün bakalım televizyon karşısında muhallebi gibi gevşemiş bir müslüman da değil cihat etmek, acaba kalkıp bir farzı ifa edecek kuvvet ve istek kalmış mıdır?
*
Televizyon bir şamardır. Hem de kendi hanemizde kendi elimizle sırtımıza inen büyük bir şamar.
*
Bazılarına on parmak daktilo yazmayı öğrenin diyorum da burun kıvırıyorlar. Onlara araba sürmesini öğrenin dediğim zaman ise bir bisikletlerinin bile olmadığını ve fakirliklerini, ekmek helva parası bile bulamadıklarını düşünerek kahkahalarla gülüyorlar.
*
Oysa bir delikanlı vardı, dolmuşlarda gidip gelirken hayal kuracağına, şoförün el ve ayaklarını izleyerek ve bir iki kitap karıştırarak daha elini direksiyona sürmediği halde teorik olarak araba kullanmasını biliyordu ve zamanı gelince bir saat ders alarak ehliyet ve sonra da araba sahibi oldu. Çünkü istiyordu. Bu, anlatmak istediğimin basit, adi bir örneği.
*
Rahmi hoca kürsüsünden bir defasında şöyle haykırıyordu: ‘Hocam çok ileri gidiyorsun, dikkat et, seni oradan oraya sürerler diyorlar bana. Söylesinler bakalım nereye sürecekler? Söyleyin nereye sürecekler? Allah’ın rahmetinin erişemeyeceği yer mi biliyorlar?’
*
Küçücük oluşlarda, hemen yakınımızdaki selametlere koşacağımıza amansız gururumuza boyun eğip hazımsızlıklar içinde bir dolu ufak sıkıntının altında ufalandık durduk.- ve umutsuzluğun kapımızdan ayrılmaması için az mı çabaladık.
*
İnsan da dahil eşyaya duyulan kelime sevgi kelimeyledir. Onunla başlar, “birden sevdim” deriz, ya da “çok seviyor” deriz, bakın kelimesiz anlayamıyoruz bu sevgiyi. Ve bu sevgi, kelimeleri hangi tertip içinde kullanırsak kullanalım, yüksekliği kelimenin yüksekliği kadardır. Ve “ sevgi öldü”, “ artık sevmiyor” dediğimizde, sevgi kelimeyle çeker gider.
*
Bense anahtarı yalnız bende bulunan bir odaya girer gibi okurum şiirimi. Onun hatıraları bendedir.
*
Şiir kendisi var. Bir raslantıyla değil, tersine bir özel irade ile çıkıyor yeryüzüne. Barajdaki su, kendine bırakılmış kanallardan akar. İnsan bütününün arkasında bekleyen şiirin aktığı kanallar değil mi şair? Şairler olmasaydı, şiir üzerimizden aşar, hayatı besleyemez, seliyle öldürürdü.
*
… hiçbirini tanımadığım ve birbirlerini tanımayan insanların bakışlarındaki esrarı kendi inançlarım içindeki yerini ve yorumunu bulmaya çalışıyorum.
*
Gelin bir zaman kollayalım. Kalbimizle halleşelim. Görelim nasıl çıkarlar peşinde.
*
O yaz otuz iki yaş olmanın değil, daha erken bir yaşın, bir yaşamak'ın dengesindeyim.
*
Faaliyet içinde geçen gece ve gündüzlerimizin bizi bıraktığı anlarda kalbimizi eline geçiren ve henüz mahiyetini anlamadığımız melal mi?
*
Ve o zaman daha önce hiç bu kadar büyüğünü görmediğimi düşündüm: yanlızlığın. 
*
Takdir-i ilahi deyip teselli bulmuşlar.elbet demişler gerekse bize bir yük taşıyan,ALLAH bir tane daha kısmet eder…
*
Vicdanen rahat olmamız yetmiyor. Başkalarının hakkımızda yanlış kanaatler edindiğini görmek üzüyor bizi.
*
Bir incelik gösterin,incinmesin yüreğim.
*
İnsan gittikçe daralan dünyasında neden mutsuz. Herkes artık gereğinden fazla büyüyor da onun için mi?
*
Filistin bir sınav kağıdı her mü’min kulun önünde de gerçeği yaz: hakikat şehitliğe koşmaktır de isyan çağır yolun açılır cennet köşelerine.
*
Bu dünya soğuk. Rüzgar genelde ters yönden eser. Limon ağaçları kurur. Bahaneler hep hazır. güzel günler çabuk geçer.
*
O sabah ezan sesi gelmedi camimizden. Korktum bütün insanlar, bütün insanlık adına.
*
Nereye kadar kendinden kendinden kaçabilirsin? Ya bir daha geriye dönemezsem.
*
Buluşturularak atılmış bir kağıt parçası gibiyim. İçimde kalkıp gidenlerden doğan boşlukların ağırlığı. Ve sevmek, Ve korkmak; ve nasıl, uzaydaymışım gibi yalnızım.
*
Şimdi yoksun üstelik uzaktasın ellerin yapayalnız biliyorum gözlerin dalıyor yine hep benim için olmalı.
*
Ve önemli olan ‘an’ dır. Onu; ibadet, sabır, anlayış, tevazu ve merhamet ile anlamlı hale getirmek mutluluğun ta kendisidir.

altın sözler, aşk sözleri, bahar sözleri, cahit zarifoğlu sözleri, en güzel cahit zarifoğlu sözleri, insan ile ilgili sözler, sosyoloji sözleri, felsefi sözler, yedi güzel adam sözleri, resimli sözler

ERKEKLER NE DUYMAK İSTER?

9 Mart 2021 Salı / No Comments
erkekler, erkek ne ister, erkeklerin duymak istediği on cümle, erkek kadın ilişkileri, aşk sözleri, cinsellik, evlilikte mutlu olmak için, mutlu olmanın yolları, erkek neyi sever,


Erkeklerin duymak istediği 10 şey!

1- Bu kadar becerikli olduğunu bilmiyordum

Özellikle yeni sevgililer birbirlerinin peşinden ayrılamazlar. Devamlı yanında olmak, sevdiği kadını işini yaparken izlemek hoşlarına gider. Böyle bir durumda size yardımcı olmak için kolları sıvadıysa, mutfakta salata veya çorba yaparken size yardım ediyorsa ilgi ve güzel sözleri hak etmiştir.

Arabayı geri geri park etmeye çalışırken, su damacanasını kaldırırken, iyi bir manevra yaptığında, sizi güldürecek iyi bir espri yaptığında sizde içinizden geçen güzel sözlerinizle sevdiğinizi ödüllendirin. Göreceksiniz işe yarayacaktır.

2- Bana kendimi özel hissetiriyorsun

Böyle cümleler bir erkeğe söyleyebileceğiniz en etkili cümlelerdendir. Aynı şekilde o da size bu duyguları hissettirebildiği için kendisini daha özel hissedecektir.

Herhangi bir konuda size iyi hissettirdiğini düşünen erkeğinizin kendine olan özgüveni artacak, sizin günlük hayatınızda sarf ettiğiniz efor ve çabayı takdirle karşılayacaktır. Sizinle arasındaki bağın da daha çok güçleneceğinden şüphe duymayın.

3- En çok da omuzlarına bayılıyorum

Bir erkeğe çok yakışıklı olduğunu söylemek çoğu zaman etkilidir. Fiziksel özelliklerini ön plana çıkararak şuh ve kadınsı cümleler kullanmak "onu adeta baştan çıkarmanızı” sağlar. Böylece egosunu güzel ve yavaş bir şekilde okşamış olursunuz.

Kulağına nefesinizi hissettirecek kadar yakın durmak ve fısıltılarla konuşmak da çok etkili bir davranıştır. İltifatta bulunduğunuz yere o esnada ufak dokunuşlarda bulunmanız, etkisini tahmin edebileceğinizden daha da fazla gösterecektir.

4- Seninle zaman geçirmekten çok hoşlanıyor ve mutlu oluyorum

Erkeğe söyleyebileceğiniz en güzel sözlerden birisi de budur. Yanınızda ekonomik durumundan, sosyal statüsünden, daha önemli ve "özel” hissetmesini sağlayabilecek size hayran kalmasını sağlayacak en iyi iltifatlardandır.

5- Bu kıyafet içinde muhteşem görünüyorsun

Aslına bakarsanız bu sözleri erkeklerden duymaya can atarız. Fakat onlar da severek giydikleri bir kıyafetin kendilerine son derece yakışmış olduğunu duymak ve onaylanmak isterler. Kendini "stil sahibi” biri olarak gören bir erkek çok daha kibar davranan ve yanındaki kadını ön planda tutan bir centilmene dönüşüverir birden.

6- Sayende çok güzel vakit geçirdim

Birlikte zaman geçirdiğiniz her erkek bu cümleyi duymaktan mutlu olur. Birlikte geçen günün sonunda bu cümleyi söyleyen bir kadın, bir sonraki buluşmanızda çok daha özenli, bakımlı, hoş, eğlenceli ve kibar bir erkekle buluşmaya hazır olabilir.

Aynı zamanda size bir hediye aldıysa " Çok hoş bir hediye”, hediyeyi açtığınızda sergileyeceğiniz tavır ve iltifatlarınız da erkeğinizin yücelmesine, şımarmasına sebep olacaktır. Akşam yemeğinde iyi seçilen bir şarap seçiminde de iltifatlarınızı dile getirmelisiniz.

7- İşinde ne kadar başarılısın

Bir erkeğin fiziksel gücü dışında "beyin gücü” ile de söyleyeceğiniz özlü ve güzel sözler kendisini farklı ve özel hissetmesini sağlayabilir. "Bu kadar zor işin üstesinden nasıl geliyorsun?” " İşine ne kadar bağlısın! Umarım iş yerinde değerini benim bildiğim kadar biliyorlardır!” "Kıvrak bir zekaya sahipsin” gibi cümleler onu adeta
kamçılayacaktır.

8- Harika bir ailen ve çok iyi arkadaşların var

Bir erkek için, yanındaki kadının ailesi ve arkadaşlarıyla iyi geçinmesi son derece önemlidir, aynı zamanda kadınların tahmin ettiğinden daha da fazla hassasiyet taşır. Erkekler kendisiyle ilgili olduğunuz kadar ailesi ile ilgilenilmesi ve sevilmesini isterler. Bu konuda kafası rahat olursa sizin de birçok konuda kafanızın rahat olmasını sağlayacaktır.

9- Sen olmasaydın ne yapardım

Erkekler ihtiyaç duyulduğunu hissetmek ister. Bu, bir reçel kavanozunu açmaktan tutun da kredi kartı borçlarınızın ödemesine yardımcı olmaya kadar uzar. Yanınızdaki adamın özellikle "maço” tavırlarından ve korumacılığından hoşlanıyorsanız arada sırada bu cümleyi söyleyebilir, onun gönlünü fethedebilirsiniz. Bu unuttuğu maçoluğunu ve yanındaki kadını koruma güdüsünü ona geri kazandıracaktır.

10- Ortak noktalarımız çok fazla

Şimdi sıra uyumlu yanlarınızda. Herhangi bir konuda konuşacak konularınızın olması, sessiz geçen soğuk anları doldurmak için birebirdir. Sevdiğinize, ilgi duyduğunuz bir yerden konu açın.

Çok beğendiğiniz bir film ya da kitaptan, son tattığınız şaraba kadar her şey serbest. Belki ilk seferde ortak noktaları tutturamayacaksınız ama bu konuşma, karşılıklı bir paylaşım için yol açacaktır. Fazla kendinizi anlatıp böbürlenmeden sözü karşı tarafa verin. Bırakın o da kendisini anlatsın. Ortak noktalar yavaş yavaş çıkacaktır zaten.

Tutun o noktalardan ve muhabbeti evirip çevirip beraber sevdiğiniz şeyleri yapmaya getirin. Zaten çekingenliğini çoktan geride bırakmış sevgili adayı beraber vakit geçirmeyi teklif edecektir.

Eğer hâlâ çekingense sizin ortak bir plan yapmanızda sakınca yok. İlk adımı attığınız için kendinizi ucuz biri olarak görmeyin. Şayet ilk buluşma teklifinin erkeklerden gelmesini isterseniz daha çok beklersiniz. Artık bu çağda ipler kadınların elinde.Bu yazı, erkekler, erkek ne ister, erkeklerin duymak istediği on cümle, erkek kadın ilişkileri, aşk sözleri, cinsellik, evlilikte mutlu olmak için, mutlu olmanın yolları, erkek neyi sever, ile ilgilidir.

KADINLAR NE DUYMAK İSTER?

8 Mart 2021 Pazartesi / No Comments
kadın, cinsellik, kadınlar ne ister, kadınlar ne duymak ister, kadınların duymak istediği 10 on şey, kadın ve aile, kadın erkek ilişkisi, kadın en çok ne sever, aşk, evlilik, mutlu olmanın yolları,
kadın erkek ilişkisi,kadınlar günü,8 mart,kadınlar ne duymak ister,kadın ve aile,cinsellik,kadınlar ne ister,evlilik,kadınların duymak istediği 10 on şey,aşk sözleri,mutlu olmanın yolları,
Kadınların duymak istediği 10 şey!

Kadınların önem verdiği tek şey hediye ve çiçek değil.

Zaman zaman onları ne kadar önemsediğinizi anlatmanız gerek.

Bir dahaki sefere onu gülümsetmek istediğiniz zaman bu 10 maddeyi aklınızda tutun.

1- Değerini biliyorum

Küçük bir teşekkür bile bazen dünyalara bedeldir...

Bunu gayet iyi biliyorsunuz belki, şu an bu satırları okurken "Aynen öyle!" diyorsunuz.

Peki siz sevgilinize/eşinize ne kadar minnettar olduğunuzu en son ne zaman söylediniz?

Yıllarca süren ilişkilerde bu tür şeyleri dile getirmek daha da ihmal edilir; çünkü ikiniz de birbirinize ne kadar minnettar olduğunuzun farkında olduğunuzu düşünmeye başlarsınız.

Ama insan yine de duymak istiyor işte...

Sevgiliniz/eşiniz işinizi destekliyor veya markete gitmişken en sevdiğiniz abur cuburları da alıyorsa, yaptığı her şey için minnettar olduğunuzu ona hatırlatmak fena fikir olmayabilir.

2- Bırak sana yardım edeyim

İhtiyacı olduğunda sizden yardım isteyeceğini sanmayın.

Her ne kadar kendi hakkından gelmeyi seven cinste biri olsa bile jestleri önemsiyordur.

Kabul edip etmeyeceğine bakmadan ona yardım teklif edin.

Stresli göründüğünde bir bardak çay getirerek bile, dolaylı yollardan da ona yardımcı olabilirsiniz.

3- Umarım seni ne kadar sevdiğimi biliyorsundur?

'Seni seviyorum' sözünü duymak asla sıkmaz.

Hatta fazla söylemek, yeterince söylememekten daha iyi!

Öyleyse onu bu iki kelimeye boğmaktan çekinmeyin.

Her ne kadar bunları duymak bile harika olsa da, hareketlerinizle sözlerinizi desteklemeyi unutmayın.

4- Öylesine aradım

Rastgele aramalar sadece flört dönemlerinde yapılmaz.

İkiniz beraber yaşıyorsanız bile onu düşündüğünüzü ve evde onu görmek için sabırsızlandığınızı söylemek için aramak hala tatlı bir hareket!

5- Ne kadar şanslıyım

Bunu duymak ona ne kadar sevildiğini ve önemsendiğini hissettirir.

Ona beklenmedik anlarda nazik jestlerle dönüş yapın.

Ekstra yol kat etmek isterseniz, sevgiliniz/eşiniz olduğu için neden şanslı olduğunuzu sebepleriyle sıralayın.

6- Günün nasıl geçti?

Sevgilinizin/eşinizin iş günüyle alakalı sıkıcı bir soru ama hayatıyla ilgilendiğinizi ona göstermeniz için önemli bir cümle.

Başka bir şeyler hakkında konuşmayı tercih ettiğinizi bilse bile, en azından onu dinlemeniz ve tepki vermeniz hoşuna gider.

7- Beni çok mutlu ediyorsun

İlişkinizden gerçekten memnunsanız ve onunla olmayı seviyorsanız, bunu direkt söyleyin!

Harika bir eş olduğunu duymak onu iyi hissetirecek, hatta ilişkiye de fayda sağlayacak.

8- Seni çok özledim

Sabah birbirinizi görmüşseniz bile akşamüstü tekrar görüştüğünüzde onu özlediğinizi söylemek hoştur.

Bu ona hala doymadığınızı gösterecek.

9- Çok güzelsin

'Güzel' kelimesi lügatınızda yoksa, her seferinde biraz daha zorlayın.
Bunu söylemek hiç de zor veya kötü bir şey değil.

Çoğu kadın 'güzel' sözcüğüne, 'seksi, ateşli veya sevimli' kelimelerinden daha çok değer verir.


10- Sen bana yetersin

Özellikle kendisi veya ilişkinizle ilgili güvensizlik duyduğu zamanlarda bu söz, önemli bir hatırlatıcı.

Onu şüphe edecek bir şey olmadığına, çünkü onda ihtiyacınız olan her şeyin ve daha fazlasının olduğuna ikna edin!


Bu yazı, kadın, cinsellik, kadınlar ne ister, kadınlar ne duymak ister, kadınların duymak istediği 10 on şey, kadın ve aile, kadın erkek ilişkisi, kadın en çok neyi sever, aşk, evlilik, mutlu olmanın yolları, ile ilgilidir.

CEMAL SAFİ SÖZLERİ

20 Ekim 2020 Salı / No Comments
acer sözler, altın sözler, aşk şiirleri, aşk sözleri, cemal safi şiirleri, en güzel aşk şiirler, cemal safiden aşk sözleri,  hüzünlü sözler, hüzünlü şarkılar, cemal safi sözleri, hüzün sözleri, ayrılık sözleri,
acer sözler, altın sözler, aşk sözleri, aşk şiirleri, ayrılık sözleri, cemal safi sözleri, cemal safi şiirleri, cemal safiden aşk sözleri, hüzün sözleri, hüzünlü sözler, 
Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, 
Sana gül bahçesini kim açar benden başka!
Cemal Safi

*
Ufuklarda hüzün var.
Sabahı ümitle bekler insan.
Gecenin karanlığından kurtulmaktır sabah.
*
Zifiri karanlık gibi çöken hüzün,
sanki sabahın ışıkları ile dağılıp gidecekmiş sanırsın.
*
Uzaklardan gelen 'Sabahın şerri, gecenin hayrından hayırlıdır'
sözü yankılanır kulaklarında.
*
Her gecenin bir sabahı vardır ve o sabah mutlaka gelecektir.
Gelen her sabah ümit ışıkları ile doğar.
Belki de öyle olmasını isteriz.
*
Sabah aydınlıktır, geleceğe dair ümittir.
Seninle birlikte.
Ya sen sabahla birlikte gelmezsen.
Akşam da, sabah da seninle güzel...acer
*
CEMAL SAFİ'DEN EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ

acer sözler, altın sözler, aşk şiirleri, aşk sözleri, cemal safi şiirleri, en güzel aşk şiirler, cemal safiden aşk sözleri,  hüzünlü sözler, hüzünlü şarkılar, cemal safi sözleri, hüzün sözleri, ayrılık sözleri,

Her akşam kaybolup gün batışında,
Beni arıyorum senin dışında,
Hasta kalbim hala her atışında,
Her nefeste seni sorup dururken...
Cemal Safi

*

Masal kitaplarına benzedi artık zamane aşkları..
Okuması çok güzel ve zevkli; ama inanması bir o kadar zor.

*

Aşk zordu senin için, basit olanı seçtin ve gittin.
Zamanla anladım ki; zor olan ben değildim, basit olan sendin.

*

Aşkımın ahıyla tutulur yakan, 
Alıcı kuş kadar sürmez fiyâkan. 
Senin de gözünü yaşlı bırakan, 
Senin de boynunu büken bulunur.

*

Aşkınla ne garip hallere düştüm!
Her şeyim tamam da bir sendin noksan!
Yağmur yaş demeden yollara düştüm
İçim ürperiyor ya evde yoksan!

*

Ateşli bakışlara bağla umutlarını
Ben güzele doymuşum, gözüm gönlüm aç değil.
Rahmet bekleyenlere götür bulutlarını
Gönlüm aşkın deryası yağmura muhtaç değil.

*

Ayağımda çarık elimde âsa
Sana geleceğim mutlaka bir gün
Aşktan kutsal mıdır medeni yasa
Senin olacağım mutlaka bir gün.

*

Ben Allah’tan sonra seni överim
Seninle var oldu benim değerim
Senden başkasını nasıl severim!
Almıyor sultanım, aklım almıyor.

*

Bırak!
Ölümlü bedenlerde ölümsüz aşk arama
Hayat cömert olsaydı zaten
Çıplak gelmezdik dünyaya!

*

Dönme, günahkâr ruhum ömrümce yaslı kalsın
Yüzüme bahtım kadar gülme Allah aşkına!…
Dönme ki meyhaneler hicrinle süslü kalsın
Aldırma imdadıma, gelme Allah aşkına!.

*

Gerçek aşk şans oyunları gibi.
Hayali bile mutlu edebiliyor insanı;
Fakat tutturabilene aşk olsun.

*

Gün battı batacak hafif rahmet var.
Gözüme görünen bir alamet var.
Bu aşkta bir hikmet bir keramet var.
Sen bana iş işten geçerken geldin.
Son fırsat elimden kaçarken geldin.
Ezan çiçekleri açarken geldin.

*

Hiç şansın kalmadı dönsen de geri
Yitirdin verdiğim bütün değeri
Aşkına emanet ettiğim yeri
Bu kadar kırmasan ne kaybederdin?

*

Kaç gönülden geldim geçtim
Sayamadım sayamadım
Kaç buseden aşkı içtim
Doyamadım doyamadım…


acer sözler, altın sözler, aşk şiirleri, aşk sözleri, cemal safi şiirleri, en güzel aşk şiirler, cemal safiden aşk sözleri,  hüzünlü sözler, hüzünlü şarkılar, cemal safi sözleri, hüzün sözleri, ayrılık sözleri,