Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "aşk sözleri"

CEMAL SAFİ SÖZLERİ

20 Ekim 2020 Salı / No Comments
acer sözler, altın sözler, aşk şiirleri, aşk sözleri, cemal safi şiirleri, en güzel aşk şiirler, cemal safiden aşk sözleri,  hüzünlü sözler, hüzünlü şarkılar, cemal safi sözleri, hüzün sözleri, ayrılık sözleri,
acer sözler, altın sözler, aşk sözleri, aşk şiirleri, ayrılık sözleri, cemal safi sözleri, cemal safi şiirleri, cemal safiden aşk sözleri, hüzün sözleri, hüzünlü sözler, 
Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, 
Sana gül bahçesini kim açar benden başka!
Cemal Safi

*
Ufuklarda hüzün var.
Sabahı ümitle bekler insan.
Gecenin karanlığından kurtulmaktır sabah.
*
Zifiri karanlık gibi çöken hüzün,
sanki sabahın ışıkları ile dağılıp gidecekmiş sanırsın.
*
Uzaklardan gelen 'Sabahın şerri, gecenin hayrından hayırlıdır'
sözü yankılanır kulaklarında.
*
Her gecenin bir sabahı vardır ve o sabah mutlaka gelecektir.
Gelen her sabah ümit ışıkları ile doğar.
Belki de öyle olmasını isteriz.
*
Sabah aydınlıktır, geleceğe dair ümittir.
Seninle birlikte.
Ya sen sabahla birlikte gelmezsen.
Akşam da, sabah da seninle güzel...acer
*
CEMAL SAFİ'DEN EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ

acer sözler, altın sözler, aşk şiirleri, aşk sözleri, cemal safi şiirleri, en güzel aşk şiirler, cemal safiden aşk sözleri,  hüzünlü sözler, hüzünlü şarkılar, cemal safi sözleri, hüzün sözleri, ayrılık sözleri,

Her akşam kaybolup gün batışında,
Beni arıyorum senin dışında,
Hasta kalbim hala her atışında,
Her nefeste seni sorup dururken...
Cemal Safi

*

Masal kitaplarına benzedi artık zamane aşkları..
Okuması çok güzel ve zevkli; ama inanması bir o kadar zor.

*

Aşk zordu senin için, basit olanı seçtin ve gittin.
Zamanla anladım ki; zor olan ben değildim, basit olan sendin.

*

Aşkımın ahıyla tutulur yakan, 
Alıcı kuş kadar sürmez fiyâkan. 
Senin de gözünü yaşlı bırakan, 
Senin de boynunu büken bulunur.

*

Aşkınla ne garip hallere düştüm!
Her şeyim tamam da bir sendin noksan!
Yağmur yaş demeden yollara düştüm
İçim ürperiyor ya evde yoksan!

*

Ateşli bakışlara bağla umutlarını
Ben güzele doymuşum, gözüm gönlüm aç değil.
Rahmet bekleyenlere götür bulutlarını
Gönlüm aşkın deryası yağmura muhtaç değil.

*

Ayağımda çarık elimde âsa
Sana geleceğim mutlaka bir gün
Aşktan kutsal mıdır medeni yasa
Senin olacağım mutlaka bir gün.

*

Ben Allah’tan sonra seni överim
Seninle var oldu benim değerim
Senden başkasını nasıl severim!
Almıyor sultanım, aklım almıyor.

*

Bırak!
Ölümlü bedenlerde ölümsüz aşk arama
Hayat cömert olsaydı zaten
Çıplak gelmezdik dünyaya!

*

Dönme, günahkâr ruhum ömrümce yaslı kalsın
Yüzüme bahtım kadar gülme Allah aşkına!…
Dönme ki meyhaneler hicrinle süslü kalsın
Aldırma imdadıma, gelme Allah aşkına!.

*

Gerçek aşk şans oyunları gibi.
Hayali bile mutlu edebiliyor insanı;
Fakat tutturabilene aşk olsun.

*

Gün battı batacak hafif rahmet var.
Gözüme görünen bir alamet var.
Bu aşkta bir hikmet bir keramet var.
Sen bana iş işten geçerken geldin.
Son fırsat elimden kaçarken geldin.
Ezan çiçekleri açarken geldin.

*

Hiç şansın kalmadı dönsen de geri
Yitirdin verdiğim bütün değeri
Aşkına emanet ettiğim yeri
Bu kadar kırmasan ne kaybederdin?

*

Kaç gönülden geldim geçtim
Sayamadım sayamadım
Kaç buseden aşkı içtim
Doyamadım doyamadım…


acer sözler, altın sözler, aşk şiirleri, aşk sözleri, cemal safi şiirleri, en güzel aşk şiirler, cemal safiden aşk sözleri,  hüzünlü sözler, hüzünlü şarkılar, cemal safi sözleri, hüzün sözleri, ayrılık sözleri, 

YARATILANI SEVERİZ YARATANDAN ÖTÜRÜ

11 Aralık 2019 Çarşamba / No Comments
bakış açısı nedir, duruş ne demek, insanı sevmek, insanlık, samimiyet ne demek, sevgi sözleri, aşk sözleri, yaratılanı severiz yaratandan ötürü anlamı, yaratılanı severiz yaratandan ötürü şiiri, yunus emre şiirleri, sözharmanı,
aşk sözleri, yunus emre hayatı, altın sözler, insanlık, sevgi sözleri, sözharmanı, yaratılanı severiz yaratandan ötürü anlamı, yaratılanı severiz yaratandan ötürü şiiri, yunus emre şiirleri, 
SEVMEK

Bakışını SEV,
Gülüşünü SEV,
Duruşunu SEV,
Samimiyetini SV,
En fazla da;
İNSANLIĞINI SEV!...

*
YUNUS EMRE'NİN HAYATI VE ŞİİRLERİ

Yunus Emre´nin Bu Şiirinde yirmibirinci asra mesajı; sevgi, hoşgörü ve barıştır.

Yunus Emre, kuşkusuz Türk Dünyası Edebiyatları’nın en büyük söz ustalarından biridir. Yunus’un şiirindeki mesajlar, evrensel olup bütün insanlığı kucaklayan sevgi, hoşgörü ve barış dolu sımsıcak, samimi ifadelerdir. Biz bu çalışmamızda, Yunus’un bütün şiirlerini yeniden gözden geçirerek, onun insanlığa yedi asır evvel sunduğu ve yaşadığımız şu günlerde bütün dünyanın şiddetle bu fikir ve düşüncelere ihtiyacı bulunduğunu hissederek, bu yazımızda Türk insanının, Yunus’un şiirinde adeta abideleşmiş kadim hususiyetleri olan sevgi, hoşgörü ve barış hakkındaki hissiyatını gözler önüne sermeye çalıştık. Yunus’un bu düşüncelerine geçmeden önce bu güzide şahsiyetin hayatı, sanatı ve Türk Edebiyatı’ndaki yeri hakkında bir takım malumatın verilmesi zaruridir.

Yunus Emre, Türk dili ile eserler veren tasavvuf edebiyatının ilk büyük şairidir. Şiirleri sehl-i mümteni dediğimiz, her dilin söyleyemeyeceği bir açıklık ve kolaylıkla terennüm edilmiştir. Yunus’un bütün şiirlerini kapsayan düşünce, tasavvuf düşüncesi ve yaşama biçimidir. Yunus’un eserlerinden, onun ümmi olmadığını aksine edebi bilgilere, Hint-İran-Yunan mitolojilerine, Kuran-ı Kerim, hadis ve diğer islami ilimlere vakıf olduğunu, tasavvufun en ince meselelerine aşina bulunduğunu anlıyoruz. Zamanında Anadolu’da hâkim olan tasavvuf felsefesini, Celaledddin-i Rumi’den hiç bir surette aşağı sayılamayacak bir manevi kabiliyet ile kavrayan ve onu emsalsiz bir kudrette en basit şekiller altında ifadeye muvaffak olan bu insan, harfleri heceleyemeyecek kadar ümmi olamazdı.

Dini-tasavvufi edebiyatımızın, en önemli özelliği, islam esaslarını halkın anlayabileceği sadelik içinde anlatarak yaygınlık kazanmasını sağlamaktır. Yunus, hiçbir şöhret ve çıkar fikri ve çıkar endişesi gözetmeden söylediği bu şiirleri ile islam esaslarını eşsiz bir şekilde ifade etmeyi başarmıştır. Tasavvufi Halk (Tekke) şiirini başlatan Yunus, zamanında bir dereceye kadar Türk şiirindeki üç akımı (Divan, Halk, Tekke)’da temsil etmişti. Yunus Emre Türkçe divan sahibi ilk şairdir.


*

Yunus Emre ve İnsan Sevgisi " Yaratılanı Severim Yaratan'dan Ötürü"

Yunus Emre ve İnsan sevgisi

Yunus Emrenin "Yaratılanı Severim Yaratandan ötürü" Şiirinin vermek istediği mesaj nedir?Yunus emre Bu Şiirinde ne anlatmak istemiş?

Hayatı ve şahsiyeti üzerine pek az şey bilinen Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde büyük-küçük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başlandığı 13. yüzyıl ortalarından Osmanlı Beyliği'nin kurulmaya başlandığı 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir şair ve erendir. Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhında bulunduysa da, onu Bizim Yunus yapan ruhi yükselişini Hacı Bektaş Veli′nin kendisini yolladığı Tapduk Emre Dergâhı'nda yaşamıştır ve dergâha çok hizmetler etmiştir.

Yunus Emre yaratılanı severim yaratandan ötürü

Haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah
Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah
Şol karşıki dağları meşeleri bağları
Sağlık sefalık ile geçtik elhamdülillah
Kuruyuduk yaş olduk ayak olduk baş olduk
Kanatlandık kuş olduk uçtuk elhamdülillah
Vardığımız illere şol sefa gönüllere
Baba Tapduk ma’nisin saçtık elhamdülillah
Beri gel barışalım yâd isen bilişelim
Atımız eğerlendi eştik elhamdülillah
İndik Rum’u kışladık çok hayr ü şer işledik
Uç bahar geldi geri göçtük elhamdülillah
Dirildik pınar olduk ırıldık ırmak olduk
Aktık denize daldık taştık elhamdülillah
Taptuğun tapusunda kul olduk kapusunda
Yunus miskin çiğ idik piştik elhamdülillah
Yaratılanı severim yaratandan ötürü
Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil

Bir gönülü yaptın ise
Er eteğin tuttun ise
Bir kez hayır ettin ise
Binde bir ise az değil

Yol odur ki doğru vara
Göz odur ki Hak´kı göre
Er odur alçakta dura
Yüceden bakan göz değil

Erden sana nazar ola
İçin dışın pür nur ola
Beli kurtulmuştan ola
Şol kişi kim gammaz değil

Yunus bu sözleri çatar
Sanki balı yağa katar
Halka matahların satar
Yükü gevherdir tuz değil

*

Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü

Yunus Emre ne demiş şöyle kulak verip dinle,
Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü.
İnsanoğlunu sevip onlara söylemiş canla,
Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü.

Sevdanın kıymetini bilene er deniyor er,
Hakkı olan kimseye dünyada sevgisini ver.
Allahın yarattığını neden sevmeyelim der,
Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü.

Sevgiyi ele alıp cümle cihana yayalım,
Biz de insanı sevelim ona saygı duyalım.
Koca Yunusun söylediği sözlere uyalım,
Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü.

Boş olan şeye itibar edip önemsememiş,
Sevginin olmadığı sevdayı benimsememiş.
Yunus Emre bu sözü boşa söyleyip dememiş,
Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü.

Yusuf İman edip sevgiyle Hak önünde eğil, 
İnsanı sevmez isek Yüce Allah gelmez gayıl.
Yaradanın sevdiğini sevmemek elde değil,
Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü...Yusuf Tuna
duruş ne demek, insanı sevmek, insanlık, sevgi sözleri, aşk sözleri, yaratılanı severiz yaratandan ötürü anlamı, yaratılanı severiz yaratandan ötürü şiiri, yunus emre şiirleri, sözharmanı, 


AF DİLEME SÖZLERİ

2 Ekim 2019 Çarşamba / No Comments
af, af dilemek, affetmek, allah'ın isimleri, allah'ın sıfatları, aşk, sevgiliden af dileme sözleri, dualar, esmaül hüsna, kapı, kapıda beklemek, resimli mesajlar, sabır, kapının tokmağı,

YA RAB!..

Kapıdayım...
Affet!
Başka gidecek kapı mı var?
Tüm kapılar kapansa yüzümüze,
Senin kapın her zaman açıktır.
Sabırla beklemek gerek,
kapının tokmağına usulca dokunmak gerek.
Bekliyorum...
Sessizce, sabırla, ama  aşkla...
*
af, af dilemek, affetmek, sevgiliden af dileme, aşk sözleri, altın sözler, dualar, kapıda beklemek, kapının tokmağı, af dileme sözleri, özür dileme sözleri, sabır, sevgiliden af dileme sözleri, 
SEVGİLİDEN AF DİLEME SÖZLERİ

---Kimse için ağlamadı bu gözler senin için bir ilk oldu gözyaşlarım, kimseye söylenmedi bu sözler senin için içimden geldi söylüyorum affet beni senden özür diliyorum aşkım…

---Yapılan hataları Olgunlukla Karşılayıp Ona göre Değer vermek gerekir Affetmeni Diliyorum Senden Onay bekliyorum Hadi Bırak Şu inadı Kırma Yarınlarımı..

---Gitme Bırakma Ellerimi Af Diliyorum Ağlatma Şu yüreğimi Sözlerinle Vur Dayanırım Ama Giderek Vurma yaşayamam Sensiz Gitme Ne olur özür dilerim affet beni affetmesende gitme hayatımı bitirme.

---Umutlarımı geleceğime bağladım hayaller kurdum şimdi sen bunları silmek istiyorsun nekadar Af Dilesemde duymamazlıktan geliyorsun.. Bitirmekmi iStiyorsun bendeki beni ve Seni?

---Af Dilerken Gözlerine Bakmak istiyorum özür dilerken Seni Nekadar Sevdiğimi Anlatmak istiyorum Kelimelerimin içinde Ne olur Affet beni Sevgilim.

---Seni Okadar çok Seviyorumki Affedeceğini umuyorum çünki sende biliyorsun seni nekadar sevdiğimi Affetmek istiyorsun sende hadi ad diliyorum senden bağışla beni yeniden hayatına.

---Bir mum ışı gibi gözlerin buğulu ve ateşli bakıyor bana, ateşli gözlerin seviyorumu yoksa nefretmi ediyor bilmiyorum ama affedersen herşey daha güzel olcak biliyorum.

---Af diliyorum kapında ne olur geri çevirme kırma kalbimi al canımı ama affetim de sonunda seviyorum seni ne olursa olsun bu kalp senin af diliyorum huzurunda.

---Özür dilerim umutlarımı aldığın için özür dilerim hayallerimi yıktığın için özür dilerim seni bukadar sevdiğim için..

---Seni seviyorum sen nekadar terslesende seninle hayaller kuruyorum sen beni affetmesende ben yine seviyorum seni sen benden nefret etsende sonunda ben yine af dileyeceğim sen istemesende..

---Yaşananları bir çırpıda silerek atmak nekadar doğru senin için söyle insafsız sevgili senden bir af diliyorum bin ağ çekiyorum..

---Güzel hayatımı Kışa çevirme Sözlerinle Ne olur Affettim De Hadi gel De, Bırakıp Gitme Beni Soğuk Buz Tutmuş hayatımla Başbaşa Bırakma Beni Sensiz bırakma beni geleceksiz.

---Affettim dersen hayata dönerim yeniden Hadi gel Seni Aşkım için Bağışladım De bana Bende Şeytanı Çıkarayım tecrubesiz hayatımdan, özür dilerim sevgilim değerini bilemedim..

---Özürüm kabahatimden büyük olsada sen beni affedecek kadar büyüksün ve aşkımızı küçültmeyecek kadar düşüncelisin kavga olmasın hayatımızda af diliyorum özür diliyorum seviyorum seni herşeyimle..

---Kırık bir kalp bıraktım sana biliyorum, beni affetmeni istiyorum, yüzüm kızarık içim bulanık senden sevgi dileniyorum affet beni diyorum lütfen affet.

---Hazin Bir Son istemiyorum Bu Dünyada Ellerimi Açtım Huzurunda Af Diliyorum Gör Artık Senin için Ağlayan Gözlerimi Ne olur Sevdiğim..

---Sevgilim özür dilerim Senin Hak etmeyeceğin bir duruma getirdim ama affet beni seviyorum seni özür diliyorum bebeğim 🙁

---Kırılan Kalbini Almak istiyorum Ellerime yeniden Başlamak istiyorum o öLümsüz Sevgimize Ne Olur Bir kelime Söyle Affettim Seni De Başlayalım Yıkılmayacak Aşkımıza.

---Gemileri Yaktın Gittin Benide Gemilerle yakmaya Çalıştın Ama Sana Olan Sevgim herzaman Gerçekçiydi Ufak hatalar Yüzünden Bitirme Bu ilişkiyi Affet beni.

---Sanıyormusunki üzülmüyorum gülüyorum Bu Boş Odada, Senin için Ağlıyorum kendimi Affetmiyorum Bari Sen Affet beni Belki gülerim.

---Kalmadı mı Sevgin bana Bitti mi herşey Bir Anda? Seviyorum Seni Dinlemiyorsun beni Affet beni Desem de Duymamazlıktan geliyorsun beni…

---Sana olan mahcubiyetimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum, gerçekten çok özür dilerim

---Yaptığım tüm hatalara ve saçmalıklara rağmen beni affedebilmen büyük incelikti Tekrar özür dilerim

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip, ne de kimse sana rakipti Çünkü sen benim için daima tektin, LÜTFEN AFFET!

Ben hatalarım için sana yaptıklarım için hiç affetmedim kendimi İnan bana hala sızın içimde ağlarım düşündükçe hiç affetmedim kendimi Beni AFFET!

Benim için çok anlamlısın öyle ki senin bendeki yerin bu satırları yazmama sebep Kabul edilemeyecek bir şeydi belki yaptığım ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar Senden beni affetmeni diliyorum Kalbindeki yerimi yitirdiysem, beni affetmeni bekleyemem Ama tekrar düşünmen için ağlayabilirim

---Şey Nasıl söylesem? Kelime bulamıyorum Çok zor biliyorum Söylemeliyim artık Şey Dinle bak Ben çok üzgünüm olanlara Yani özür dilerim

---Gitmek Gerekir Bazen,Yüreği Dinlendirmek Ve Yalnızlığın Seni Olgunlaştırmasını Beklemek İçin! İşte Vakit Geldi Sevgili O Gün Bu Gündür!

---Eğer sensiz olacaksa yarın! Ben yokum şimdiden!


af, af dilemek, affetmek, allah'ın isimleri, allah'ın sıfatları, aşk, sevgiliden af dileme sözleri, dualar, esmaül hüsna, kapı, kapıda beklemek, resimli mesajlar, sabır, kapının tokmağı, 

AŞKIN YAŞI VAR MIDIR?

5 Eylül 2019 Perşembe / No Comments
aşık olmak, aşk, aşk hep gençtir, aşkın yaşı yoktur, gönül, hayatın lezzeti, kalp atışı, onsekiz yaş, sevgi, sevmek, sıfat kocasa da gönül kocamaz, aşkta yaşın önemi, yaş aşık olmaya engel mi, aşk için en uygun yaş

AŞK HER ZAMAN GENÇTİR

Aşkın yaşı yoktur.
Sıfat kocasa da gönül kocamaz.
Aşk olan kalp yaşlanmaz.
Gönül hep onsekiz yaşındadır.
Sevecek, aşık olacak şeyler bulmalıyız.
Hayat sevgi ve aşkla güzeldir.
Aşkı kaybetmiş insan hayattan lezzet alamaz. acer

*
aşık olmak, aşk tesadüfleri sever, aşk için en uygun yaş, aşkın yaşı aşkta yaşın önemi, hayatın lezzeti, kalp atışı,aşk sözleri, sevgi, sıfat kocasa da gönül kocamaz, yaş aşık olmaya engel mi, 
Aşkın Yaşı Var Mıdır, Yoksa Yaş Hiç Önemli Değil Midir?

Hiç kendinizden yaş olarak daha büyük veya daha genç birine aşık oldunuz mu? Yalnız değilsiniz. Unutmayın: Eğer aşkta yaşa siz anlam yüklerseniz, yaş önemli bir hale gelir.

Birçok kişi, aşkta yaşın önemli olduğunu düşünmediklerini söyler, fakat romantik bir ilişki ararken bu konuda katı kurallar koyar.

Bunun nedeni, kafamızda hala “birkaç yıl sonra yaşlı birisi olacak” ya da “gerçeklik bizi vurduğunda ne olacak?” gibi önyargılar olduğu içindir.

Gerçek şudur ki, partnerinizin yaşından dolayı bir ilişkiden korkmanızın hiçbir sebebi yoktur. En iyisi kalbinizin sesini dinlemektir.

İnsanların ne söyleyeceğinden mi endişeleniyorsunuz?

Bazen, bir ilişkinin sona ermesinin nedeni yaş meselesi değil, aksine en baştan beri bunun yürüyebileceğine hiçbir zaman inanmamış olmaktır.

Bu, toplumun ve arkadaşlarınızın size söylediği şeydir, siz itiraf etmek istemeseniz de, sizi büyük ölçüde etkilemişlerdir.

O zaman neden en başta vazgeçmiyoruz?

İdealizasyonumuz ve beklentilerimizi hayal dünyasına taşıyan ilk hafta veya aylar boyunca her şey daha kolaydır.

Bu, her şeyin mümkün olduğu zamanlardır. Ancak, pembe gözlükleri çıkarınca, endişe etmeye başlarız: “İnsanlar ne diyecekler?”

Kabul etmek istemeseniz bile, her türlü endişe sizi çevreler:

1. Yaşlandığında, bir gün ona sizin bakmanız gerekecek. Bu durum, aklımıza gelen ilk düşüncelerden biridir.

Ama aynı yaşta biri ile birlikteyken, o bir kaza geçirebilir ve hayatının geri kalanını sana bağlı yaşamak zorunda kalabilir. Tek fark, birinin kazadan ve diğerinin doğal bir durumdan kaynaklanmasıdır.

Aşk söz konusu olduğunda bu önemli midir?

2. Sizden daha olgundur. Unutmayın: doğum günleriniz, olgunluğunuzu belirlemez.

40 yaşındaki biri olgunlaşmamış, 20 yaşındaki birisi ise son derece olgun olabilir. Yaş, sadece bir sayıdır ve kişinin olgunluğunu yansıtmaz.

3. Size çekici gelmesi bir gün bitecektir. Dikkat edin! Fiziksel cazibe önemlidir, ancak gerçek aşk yalnız çekiciliğe dayalı değildir.

Hepimiz güzelliğimizi bir gün kaybedeceğiz. Ancak, birisi seni sen olduğun için seviyorsa, bu önemli değildir.

O kişi içinize aşıktır. Görünüş sadece pakettir ve bu bir gün zaten yırtılmaya başlayacaktır.

Eğer siz yaşa anlam yüklerseniz ancak sevginin yaşı olabilir

Bütün bunlardan sonra, siz yaşa anlam yüklediğiniz sürece ve ancak kendinizi doğru olması gerekmeyen önyargılara ve inanışlara bırakırsanız aşkın yaşı olacağına kanaat getirdik.

Hep zıtların bizi çektiğini söylediğimiz anları düşünün. Bu bazı çiftler için muhtemelen doğrudur, ancak aynı şekilde olmayan çiftler de vardır.

Kendimizi, saf, sağlıklı, doğal bir sevgiden zevk almamızı engelleyen inançlardan kurtarmaya çalışmalıyız.

Eğer siz aşkın bir yaşı olduğunu düşünürseniz yaşı vardır; yaş, fiziksel durum ve sağlık tarafından belirlenir. Aynı zamanda, gerçekten önemli olan şey göz ardı edilir ve küçümsenir: sonuna kadar sevgi.

20 yaşında birinin 40 (ya da daha büyük) yaşında birine aşık olması önemli değildir. Önemli olan onların mutlu olması ve birbirlerini sevmesidir.

Yarın ne olacak? Kimse bunu bilmez, her şeyin bir gün sona ereceğinden emin olabiliriz.

Yaş farkı olması ayrılmak ile eş anlamlı değildir. Olsaydı, yaşları en yakın olan insanlar birlikte kalmak için daha iyi bir şansa sahip olurdu (açıkça görüyoruz ki bu doğru değil).

Aşkın bir yaşı olduğundan emin olmak, onu sınırlandırır ve gelip muhtemelen sizin fikrinizi değiştiremeden koşullara oturtur.

Aşk akışkandır, beklenmedik bir şeydir, bizi şaşırtır ve zihnimizi genişletir. Sınırlar koymayın veya hayal ettiğiniz gibi ya da beklediğiniz gibi görünmüyorsa durdurmaya çalışmayın.

Aşkın yaşı olduğuna inanmak, bir bitiş günü olduğunu söylemek gibidir; bunun yerine bütün hayatınız boyunca sürebilecek bir şey olabilir.

Kaynak: www.saglıgabiradım.com


aşık olmak, aşk, aşkın yaşı yoktur, hayatın lezzeti, kalp atışı, onsekiz yaş, sevgi, sevmek, sıfat kocasa da gönül kocamaz, aşkta yaşın önemi, yaş aşık olmaya engel mi, aşk için en uygun yaş

CAN YÜCEL SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ...

29 Nisan 2019 Pazartesi / No Comments
altın sözler, aşk sözleri, can yücel sözleri, can yücel şiirleri, can yücel facebook sözleri, felsefi sözler, resimli mesajlar, resimli resimli sözler, can yücel tweet sözleri, şairler ve yazarlar, aşk şiirleri,

*


altın sözler, aşk sözleri, can yücel sözleri, can yücel şiirleri, can yücel facebook sözleri, felsefi sözler, resimli mesajlar, resimli resimli sözler, can yücel tweet sözleri, şairler ve yazarlar

*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER

Agaçları Kesmeyin

Düs bir yas dalindan düserse 
Nereye düser hiç düsündünüz mü? 
Yerde bir iz kalmayacak mi izdüsüm? 
Düsen yas dalindan düsünce 
Gözlerinizdedir pinari 
Bir yas bir daldan düsünce 
Kökündedir yasi 
Bir yas düser bir daldan 
Hepimizin ölen arkadasi 
Ve çok eskilere dair bir düsünce

*

Ağıt

Dün gece seyrimde gördüm cerenim. 
Kizlar ne kadar çok seviyorlarmis ki seni 
Mosmor olmus gülyazisi bedenin 

Mosmor olmus gülyazisi bedenin 
Düsmüs sanki erguvanlar içinde 
En genç burcu yildizdan bir kalenin 

En genç burcu yildizdan bir kalenin 
Uçmus sanki uçsuz bir uçuruma 
Gökyüzünün çakir gözlerinden 

Gökyüzünün çakir gözlerinden 
Düsmüs bir damla, bir deniz feneri 
Isinlariyla sile bezlerinin 
Güdüyor çobansiz kalmis tekneleri

*

Al Bir Uzun Hava

Çekirgeydi Rasko'nun elindeki güvercin 
Rasko'da mengeneydi, bu beynimizde kalsin! 
Çekmisler istor diye muhribin dumanini 
Böyle ask, böyle baris, Allah belami versin! 

Bugün kitabim verdim tek pedal matbaaya 
Bu yol beni götürür saglam Selimiye'ye 
Agliyorsam gözyasim iki gözüme dursun 
Vermisim ben canimi al-uzun bir havaya

*

Anayasası İnsanın

Kan yasasi bu insanin: 
Üzümden sarap yapacaksin 
Çakmak tasindan ates 
Ve öpücüklerden insan! 
Can yasasi bu insanin: 
Savaslara yoksulluklara 
Ve binbir belaya karsin 
Ille de yasayacaksin! 
Us yasasi bu insanin: 
Suyu savka döndürüp 
Düsü gerçege çevirip 
Düsmani dost kilacaksin! 
Anayasasi bu insanin 
Emekleyen çocuktan 
Uzayda kosana dek 
Yürürlükte her zaman

*

Aşk Çocuğu

Pencerelerin kenarindan 
Sarkmis tül perdeleri 
Pembe Evin 
Uçup uçup yüz sürüyorlar 
Karsi tepedeki manastirin selvilerine 

Rüzgârla egilip dogruldukça 
Sardunyalar, biberiyeler, 
Hiç korkma 
Karada ölüm yok oglum sana bugün 

Leylekler daldi birden gögün acentasina 
Gidip-gelme almak üzere Güneye hicret 
Sen de gel diyorlar kanatlariyla, 
El salliyorum ben de yattigim yerden 
Leyleklere Leylim-Leylim 
Diye diye 

Günesle karisik bir esinti geçiyor sakagimdan 
Uzatiyorum elimi denizden yeni çikmis senin serinligine,
Gögsümün, karnimin, kasiklarimin, bacaklarimin 
Tüyleri kamasiyor sevinçten 

Uyaniyoruz sonra 
Dizine yatirip beni çingene benlerimi sikiyorsun 
Gümüslü zurnasi dikiliyor havaya çeribasinin 
Isiklar bir bahriye çiftetellisi çaliyor yüzümde 

Hay allah 
Yine tutuldum galiba 
Derken bir ask çocugu doguyor 
Çirpinan denizin karnindan 
Bu siir 

Aglarken gülüyor 
Ve agliyor gülerek 
Tuzlu damlalariyla günesin, 
Sözcükler yanip yanip sönerken 
Körpecik teninde 
Uzaylardan aparttigim yildiz bitleriyle.

*

Ateş İle Su

ateş bir gün suyu görmüş yüce dağların ardında; 
sevdalanmış onun deli dalgalarına. 
hırçın hırçın kayalara vuruşuna, 
yüreğindeki duruluğa... 
...demiş ki suya: 
gel sevdalım ol, 
hayatıma anlam veren mucizem ol... 

su dayanamamış ateşin gözlerindeki sıcaklığa, al demiş; 
yüreğim sana armağan... 
sarılmış ateşle su birbirlerine sıkıca, kopmamacasına. 

zamanla su, buhar olmaya, ateş, kül olmaya başlamış. 
ya kendisi yok olacakmış, ya aşkı... 
baştan alınlarına yazılmış olan kaderi de 
yüreğindeki kederi de alıp gitmiş uzak diyarlara su...

ateş kızmış, ateş yakmış ormanları... 
aramış suyu diyarlar boyu, 
günler boyu, geceler boyu 
bir gün gelmiş, suya varmış yolu 
bakmış o duru gözlerine suyun, 
biraz kırgın, biraz hırçın. 
ve o an anlamış; 
aşkın bazen gitmek olduğunu, 
ama gitmenin yitirmek olmadığını. 

ateş durmuş, susmuş, sönmüş aşkıyla. 
işte o zamandan beridir ki: 
ateş sudan, su ateşten kaçar olmuş... 
ateşin yüreğini sadece su, 
suyun yüreğini sadece ateş alır olmuş...

*

Barış İçin

Gözleri görmeyen Esber, 
Dünyayla barisik 
Gözleri açiklar 
Dünyaya kapali, 
Yagmurdereli`yle birlikte 
Savas için, Rusça niyet 
Yani hayir, 
Yagmurdereli`yle birlikte 
Baris için dögüselim, 
Dereler gibi akacak 
Güzelim yagmur 
Rahmet gelecek dünyaya 
Kör gözlerimizden akan 
Baris gelecek dünyaya 
Baris için dögüselim

*

Her Şey Sende Gizli

Yerin seni çektiği kadar ağırsın 
Kanatların çırpındığı kadar hafif.. 
Kalbinin attığı kadar canlısın 
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç... 
Sevdiklerin kadar iyisin 
Nefret ettiklerin kadar kötü.. 
Ne renk olursa olsun kaşın gözün 
Karşındakinin gördüğüdür rengin.. 
Yaşadıklarını kar sayma: 
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna; 

Ne kadar yaşarsan yaşa, 
Sevdiğin kadardır ömrün.. 
Gülebildiğin kadar mutlusun 
Üzülme! bil ki ağladığın kadar güleceksin 
Sakın bitti sanma her şeyi, 

Sevdiğin kadar sevileceksin. 
Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer 
Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın

Bir gün yalan söyleyeceksen eğer 
Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. 
Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret 
Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın 
Unutma yagmurun yağdığı kadar ıslaksın 
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. 
Kendini yalnız hissetiğin kadar yalnızsın 
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. 
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin.. 

İşte budur hayat! 
İşte budur yaşamak bunu hatırladığın kadar yaşarsın 
Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün 
Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun 
Çiçek sulandığı kadar güzeldir 
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli 
Bebek ağladığı kadar bebektir 
Ve herşeyi öğrendiğin kadar bilirsin bunu da öğren, 
Sevdiğin kadar sevilirsin...

altın sözler, aşk sözleri, can yücel sözleri, can yücel şiirleri, can yücel facebook sözleri, felsefi sözler, resimli mesajlar, resimli resimli sözler, can yücel tweet sözleri, şairler ve yazarlar, aşk şiirleri,