Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "alimlerden ibretlik sözler"

ALİMLERDEN İBRETLİK SÖZLER

11 Aralık 2019 Çarşamba / 2 Comments
alimlerden ibretlik sözler, alimlerden sözler kısa, alimlerden düşündüren sözler, alimlerden düşündüren sözler, alimlerden aşk sözleri, ahmet bin hanbel sözleri, ömer hayyam sözleri,

ahmet bin hanbel sözleri, alimlerden aşk sözleri, alimlerden düşündüren sözler, alimlerden ibretlik sözler, alimlerden sözler kısa, ömer hayyam sözleri, altın sözler
İBRETLİK SÖZLER

Okunacak en büyük kitap insandır. - Pir Haci Bektasi Veli
*
Cehennem yolunun taşları iyi niyetle örülmüştür. - Ahmed Hulûsi
*
Sizde olmayan meziyetlerle sizi metheden kimsenin, sizde olmayan kötülüklerle de bir gün kötüleyeceğini unutmayınız. - İmam-ı Ahmed bin Hanbel
*
İnd-i Sani'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kainatın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!.. - Ken'an Rifai
*
Aşikardır Zat-ı Hak, görmeyi bir dilesen!..
'BEN'liğidir var olan, adını silebilsen!..
Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın...
Zat-ı Hak'tır varlığın, "NEFS"ini görebilsen!.. - Ahmed Hulûsi
*
İnsanların ahmak sınıfı, kendilerinin meth edilmesinden hoşlananlarıdır. - İmam-ı Ahmed bin Hanbel
*
Yenileceğinden korkan, daima yenilir. - Yıldırım Beyazıt
*
Hataları, bilhassa kötü huyları tam bırakan kimse, kopardığı otu kökten keser. Şüphesiz o bir daha dallanmaz. - Abdülkadir Geylani (Hz.)
*
Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder. - Gazali
*
Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır. - Cûneyd-i Bağdadi
Vecd, iç alemde ilahi tecelli ile karşılaşınca, ya sevinç içindedir. Ya hüzün. - Cûneyd-i Bağdadi
*
Herkes ateşini buradan götürür. Öteki dünyada ateş, nar olmaz. - Karacaoğlan
*
Meyvelerle yüklü dal, başını yere koyar. - Sadi
*
Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir. - Cüneyd-i Bağdadi
*
Kibir taşıyan kafada, akla rastlayamazsınız. - İmam-ı Ahmed bin Hanbel
*
Bir kere ağaran saç, bir daha kararmaz. - Firdevsi 
*
Ölümsüzlüğün tek çaresi ölmektir. - Ahmed Hulûsi 
*
Bildiklerini uygulama alanına koymayan aciz bir bilgin, bal yapmayan bir arıya benzer. - Sadi 
*
Hakikatte Arş ve Beytullah, Allah'ı bilen arifin kalbidir. - Muhyiddin Arabi 
*
Edep, haddini bilmektir. - Ahmed Hulûsi 
*
Bilmek ve bildiğini yapmamak, henüz o şeyi tam bilmemek demektir. - Abdülhakim Arvasi 
*
Kanaat eden muhtaç olmaz. - Hasan Basri 
*
Bir gün nefsime dedim: "gel seninle Rabbime gidelim." gelmedi. Ben de tek başına yürüdüm, gittim. - Beyazıd-ı Bestami 
*
Yalan söylemek, emniyeti giderir. - İmam-ı Ahmed bin Hanbel 
*
Allah, ezelde ilminde, öyle bir merdiven taktir etmiş, çizmiş ki, o merdivenin basamakları insanlar, merdiven ise insanlık!... Her bir insan, hangi basamak olarak takdir edilmişse, o basamağın yontusuna tabi olacak, bir ömür boyu yaşamından sonra gelip o basamağı oluşturacaktır ! - Ahmed Hulûsi 
*
Her asır, büyük bir şahsiyetin adıyla anılır. Bundan sonraki asırlar da benim adımla anılacaktır. - Muhiddin-i Arabi 
*
İlmi ile amel etmeyen alim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. - İmam-ı Gazali 
*
Namaz, mekanik hayattan hürriyete kaçıştır. - Muhammed İkbal 
*
Rızka sebep olan toprak, gözlerine dolar bir gün. - Seyrani 
*
Her gün sabahtan akşama kadar camide ibadet edip, Allahü teala benim rızkımı nereden olsa gönderir, diyen kimse, cahildir. İslamiyet'ten haberi yoktur. - İmam-ı Ahmed bin Hanbel 
*
Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir. - Sadi 
*
Kim demiş haram nedir bilmez Hayyam? 
Ben haramı helali karıştırmam: 
Seninle içilen şarap helaldir, 
Sensiz içtiğim su bile haram. - Ömer Hayyam 
*
Allah’a, emrine teslim olmakla yaklaşılabilir; düşünmekle hayal ile değil... - İmam-ı Rabbani 
*
İhlas, amellerin afetlerinden kurtulmaktır. - İmam-ı Ahmed bin Hanbel 
Bu yazı, alimlerden ibretlik sözler, alimlerden sözler kısa, alimlerden düşündüren sözler, alimlerden düşündüren sözler, alimlerden aşk sözleri, ahmet bin hanbel sözleri, ömer hayyam sözleri, ile ilgilidir.