Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "allahın 99 ismi ve anlamları"

ESMA'ÜL HÜSNA (YA KAYYUM)

11 Ekim 2017 Çarşamba / No Comments
dualar, allahın 99 ismi ve anlamları, el kayyum, el kayyum ne demek, el kayyum ile ilgili ayetler, el kayyum duası, ya kayyum, ya kayyum anlamı, kayyum esmasının sırrı, ezber için zikir, uyku zikri,

EL-KAYYUM; 

Zatı ile kaim olan, ezeli ve ebedi olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, ihtiyaçları üstlenen, gökleri, yer ve her şeyi tutan anlamlarına gelmektedir.

Allah Teâlâ, her şeyin mukadder olan vaktine kadar durması için sebeplerini ihsân edendir. Onun için her şey Hak ile kâimdir.

O’nun ayakta kalmak için hiçbir yönden kimseye ihtiyacı yoktur. O, kendi kendine yetendir ve başkasına muhtaç değildir. O’nun dışında her şey O’na muhtaçtır. Her şeyi ayakta tutan koruyan O’dur. O’nun desteği olmadan hiçbir şey ayakta duramaz ve varlığını devam ettiremez. Bu, O’nun mükemmel gücünün göstergesidir.

Allah, O’ndan başka ilah yoktur; O, Hayy’dır, Kayyum’dur. Bakara/255

EL-KAYYUM ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Kayyum Yâ Allah” şeklindedir.

Bu zikri her gün 156 kere okuyan kişi Allah’ın izni ve inayeti ile her istediğine ve dileğine kavuşur.

Ya Kayyum ismini zikreden kişilerin tüm ismi zahmetsizce yerine geleceği gibi, her başladığı işte muvaffak olur. Ya Kayyum ismini zikretmeye devam eden kişilerin uyku ağırlıkları gideceği gibi ezber güçleri de artar.


dualar, allahın 99 ismi ve anlamları, el kayyum, el kayyum ne demek, el kayyum ile ilgili ayetler, el kayyum duası, ya kayyum, ya kayyum anlamı, kayyum esmasının sırrı, ezber için zikir, uyku zikri, 

ESMA'ÜL HÜSNA (YA BAİS)

3 Ekim 2017 Salı / No Comments
dualar, esmaül hüsna, allahın 99 ismi ve anlamları, el bais, el bais anlamı, el bais duası, el bais ismi şerifinin duası, el bais kaç kere, ya bais, ya bais esması, huzura ermek için zikir


EL-BÂIS;

Kıyamet kopunca ölüleri dirilterek kabirlerinden çıkaran, mahşer yerine sevk eden, uyarıcı ve müjdeci olarak peygamber gönderen, kıyamette şahitler getiren anlamlarına gelmektedir.

Allah Teâlâ insanları, onlar ölüp toprak olduktan sonra ahret günü dirilterek kabirlerinden kaldıracak ve ruhları ile cesetleri birlikte olarak hesaplarını görecek, sonra da yine ruh ve cesetleri birlikte olarak mükâfat veya cezalarını verecektir.

Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüleri, onları da Allah diriltir. Sonra O’na döndürülürler. En’am/36

EL-BÂIS ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Bâis Yâ Allah” şeklindedir.

Bu ismi şerif kuvvetli iradeye sahip olmak ve alacaklarını almak için günde 573 kez okunur.

Ya Bais ismini zikretmeye devam eden kişilerden gaflet kalkar. Bu zikre devam edenlerde Allah korkusu baş gösterir ve ibadetini severek yapmaya başlar. Bütün sıkıntılarından kurtulur ve huzura erer.

Düşman ve zalimlerin şerrinden kurtulmak için de günde 573 kere okunması tavsiye edilen bu zikri iftiradan kurtulmak isteyenlerin 7073 kere okumaları tavsiye edilir.Bu yazı, dualar, esmaül hüsna, allahın 99 ismi ve anlamları, el bais, el bais anlamı, el bais duası, el bais ismi şerifinin duası, el bais kaç kere, ya bais, ya bais esması, huzura ermek için zikir ile ilgilidir.

ESMA-ÜL HÜSNA-13 (YA KAYYUM)

19 Temmuz 2017 Çarşamba / No Comments
 dualar, allahın 99 ismi ve anlamları, el kayyum, el kayyum ne demek, el kayyum ile ilgili ayetler, el kayyum duası, ya kayyum, ya kayyum anlamı, ya kayyum cc, kayyum esmasının sırrı


İSTEK VE DİLEĞİNE KAVUŞMAK İÇİN;

EL-KAYYUM; 

Zatı ile kaim olan, ezeli ve ebedi olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, ihtiyaçları üstlenen, gökleri, yer ve her şeyi tutan anlamlarına gelmektedir.

Allah Teâlâ, her şeyin mukadder olan vaktine kadar durması için sebeplerini ihsân edendir. Onun için her şey Hak ile kâimdir.

O’nun ayakta kalmak için hiçbir yönden kimseye ihtiyacı yoktur. O, kendi kendine yetendir ve başkasına muhtaç değildir. O’nun dışında her şey O’na muhtaçtır. Her şeyi ayakta tutan koruyan O’dur. O’nun desteği olmadan hiçbir şey ayakta duramaz ve varlığını devam ettiremez. Bu, O’nun mükemmel gücünün göstergesidir.

Allah, O’ndan başka ilah yoktur; O, Hayy’dır, Kayyum’dur. Bakara/255

EL-KAYYUM ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Kayyum Yâ Allah” şeklindedir.

Bu zikri her gün 156 kere okuyan kişi Allah’ın izni ve inayeti ile her istediğine ve dileğine kavuşur.

Ya Kayyum ismini zikreden kişilerin tüm ismi zahmetsizce yerine geleceği gibi, her başladığı işte muvaffak olur. Ya Kayyum ismini zikretmeye devam eden kişilerin uyku ağırlıkları gideceği gibi ezber güçleri de artar.


Bu yazı, dualar, allahın 99 ismi ve anlamları, el kayyum, el kayyum ne demek, el kayyum ile ilgili ayetler, el kayyum duası, ya kayyum, ya kayyum anlamı, ya kayyum cc, kayyum esmasının sırrı ile ilgilidir.