Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "devlet adamları sözleri"

DEVLET ADAMLARI SÖZLERİ (ATTİLA)

11 Ocak 2022 Salı / No Comments
attila kimdir, atiila kimdir hayatı, attila kimdir kısaca, attila neler yapmıştır, büyük avrupa hun imparatoru attila, attila sözleri, attila sözlük anlamı, devlet adamları sözleri,

BÜYÜK TÜRK HÜKÜMDARI ATTİLA'NIN HAYATI

Avrupa Hun İmparatorluğunun hükümdarı Attila, (Atilla ismiyle de geçmektedir), 395-453 seneleri arasında yaşamıştır. Attila'nın Hükümdarlık yaptığı yıllardaki fiziksel yapısının, “kısa boylu, geniş göğüslü, küçük gözlü, yassı burunlu ve ince gri sakallı ve bronz tenli” olduğu anlatılmaktadır.

Attila'nın babası, Boncuk Han’dır. Attila, Babası Boncuk Hanın ölümünden sonra, bozkırda tek başına yaşam mücadelesi verirken, amcası Rua tarafından bulunmuş ve koruma altına alınmıştır. Attila, Vizigotlar karşısında Roma İmparatorluğu ile müttefik olmuştur. Bu ittifakla birlikte, Flavius Aetiusun davetlisi olarak, bir süreliğine Roma’da kalmıştır. Amcası Rua’nın hayata veda etmesinin ardından, Attila ve kardeşi Bleda, Hun İmparatorluğu’na ortak şekilde hükümdar olmuşlardır.

Attila'nın kardeşi Bleda, 445 yılında ölmüş, böylece Attila yalnız kalarak tek başına Hun Hükümdarı olmuştur. Hükümdar olduktan sonra, Nakara isimli esir bir kıza tutulan Attila, Nakara ile evlenmiştir. Bu evlilikten bir oğlu olan Attila'nın eşi, doğum sırasında ölmüştür.

Atilla'nın hükümdarlığı döneminde, orduları tarafından Batı sürekli rahatsız edilmiştir. Acımasızlığı ile tanınan Attila, bu bölgeleri fırsat buldukça istila etmiştir. Acımasızlığı, sert oluşu, merhamet göstermemesi gibi sebeplerden ötürü de, tüm Avrupa'da “Tanrının Kırbacı” ismiyle anılmıştır. Attila, her ne kadar zalim bir görüntü çizse de, Almanların kökenine dayanan Germen efsanelerinde oldukça ulu ve iyiliksever bir hükümdar şeklinde anlatılmaktadır. Bu efsanelerin inandırıcılığı ise, Attila’nın sarayında fazla sayıda Germen hükümdarının yaşamasından dolayı yüksektir.

Attila'dan bahseden önemli destanlardan biri, Nibelungen Destanıdır. Hun – Germen çatışmalarını anlatan bu destanda, Attila, Etzel ismiyle geçmektedir. Etzel, kudretli bir otoriteye sahip, barış yanlısı bir hükümdardır. Savaşçılığı ise, sadece asilere karşı kılıç kuşanması anlatılarak göz önüne serilmiştir. Aynı destanda, Attila'nın asil ruhlu bir hükümdar olduğu da belirtilir. Hatta, Avrupa Hun İmparatorluğu’na başkentlik yapan Etzelburg isminin de, bu efsanedeki hükümdar isminden, yani Attila'dan geldiği bilinmektedir. Attila, Aetus ile Katalon Savaşında karşılaşmış, Roma ordusunu darmadağın etmiştir. Bu sıralarda, Batı Got Kralı Theodeirch de öldürülmüştür.

Attila, Batı Roma İmparatorluğu’na akın etmeyi tasarlamış ve bir de sefer planlamıştır. Sefere hazırlık aşamasında, Papanın araya girmesiyle akınlarını iptal eden Attila, Romalıları haraca bağlamıştır. Bu olay nedeniyle, Papanın diz çöktüğü tek insan evladının, Attila olduğu anlatılmaktadır. Büyük İmparator Attila, M.S. 453 yılında, gerdek gecesindeyken, yeni ve son eşi tarafından katledilmiştir.

Attila'nın nerede gömülü olduğu, dolayısıyla mezar yeri bilinmemektedir. Çünkü, Attila'nın cenazesine katılanlar, hükümdarın mezar yerinin bilinememesi ve öğrenilmemesi için, topluca öldürülmüştür. Konuyla ilgili birçok tarihçi, Tuna Nehrinin yatağının bir dönem değiştirildiğine, Attila'nın tüm mal varlığı ile birlikte nehrin altına gömüldüğüne ve ardından Tuna Nehrinin tekrar eski yatağına sokulduğuna inanmaktadır. Mezar araştırmaları ise, Tunanın çok uzun oluşu ve pek çok ülke sınırları içinde aktığı için, bürokrasi kaynaklı engeller çıkmasından dolayı yapılamamaktadır.

Ölümünün ardından tartışılmaya devam edilen Attila, Avrupalılar tarafından barbar olarak görülse de, Macar halkı ve Türk tarihi açısından bir kahraman olarak nitelenmektedir. Ancak Attila, nasıl anılırsa anılsın, bugünkü orta Avrupa görüntüsüne, görkemli yapılara, göçlere, savaşlara, akınlara, istilalara neden olarak, tarihe damga vuran büyük imparatorlar arasındaki yerini almıştır.

ATTİLA SÖZLERİ

Büyük komutanlar asla kendilerini fazla ciddiye almazlar.
*
Komutanların güçlü yönlerini görmek için onların zayıf yanlarına anlayış göstermeliyiz.
*

Düşmanınızın gelecekte size güvenmesini istiyorsanız, pazarlık sırasında verdiğiniz sözleri tutun.
*
Doğal davranmalı, mevkiinizin size getirdiği sahte bir gurura kapılmamalısınız.
*

Yenilgiden ders alın. Aşamadığınız engeller karşısında liderlik gücünüzü artıramazsanız, hem siz, hem de astlarınız çaresiz kurbanlar olursunuz.
*
Başarılarınız, zaferleriniz ne kadar büyük olursa düşmanlarınız yolunuza o kadar büyük muhalefetle, acı ve cesaret kırıcı olaylarla çıkacaklardır.
*

Komutanların daima yüksek amaçları olmalıdır; bunlar sıradan olan şeylerin güvenliğine sığınmadan, kendilerini farklı kılacak şeylerin peşinde olmalıdırlar.
*
Düşmanınızın zayıf yönlerini kendi avantajınıza kullanın. Öte yandan düşmanınız çok güçlüyse, geri çekilin ve onu fethedeceğiniz gün yeniden harekete geçin.
*

Zamanın çok iyi bilincinde olun. Uygun anda düşmanınız için çekici olan pazarlıklarla harekete geçin yoksa önerilerinizi reddeder.
*
En iyi komutanlar en uygun zamanda soru sorma yeteneğini geliştirenlerdir.
*

Bilmediğimiz durumlarda, öfkeyle ileri atılmaktan kaçınmalıyız.
*
Hunlar ancak kazanabilecekleri savaşlara girmelidirler.
*

Komutan arkadan gelirse, asla lider olamaz.
*
Karşınızdakini kesinlikle küçümsemeyin.
*

Liderler, Hunlara yön vermeli, onların amaçsız kalmalarına asla izin vermemelidir.
*
Karmaşık sorunları çözerken mutlaka sağduyunuzu kullanmalısınız.
*

Akıllı lider cevabını duymak istemediği soruyu asla sormaz!
*
Yüzeysel amaçlar, yüzeysel sonuçlar doğurur.
*

Akıllı bir komutan uyum sağlar, ödün vermez.
*
Sorunlar ve muhalefet karşısında bile ısrarlı olmalısınız.
*

Milletin amaçları gösterdiği çabaya değmelidir.
*
Mevkiinden özveride bulunmak yetki vermek değildir.
*

Amaçsız bir Hun, amacına ne zaman ulaştığını asla bilemez.
*
Yüksek Roma duvarlarının, atlarımızın nal sesleriyle yıkılmasını bekleyemeyiz.
*

Düşmanın uygulayacağı yeni taktiklere hazırlıklı olmalıyız. Onu yakından izlemeli, zekamızı kullanarak başvurabileceği olası yöntemleri değerlendirmeliyiz.
*
Savaş ya da anlaşmaya başlamadan önce, tüm olasılıkları göz önüne almak akılılıktır. Bunları iyice düşünün. Hareketlerinizin doğuracağı sonuçları gözden geçirin. Böylece en kötü duruma hazırlıklı olursunuz.
*

Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, düşmanınızın gücünü hafife almayın, bir gün zararınıza olabilir.
*
Rekabetçi ruhu olmayan lider zayıftır ve en ufak sorun karşısında kolaylıkla pes eder.
*

İleriyi görebilme, enerji, tek amaca bağlılık, Hunların seçimi ve kullanımı, çabalara değecek bir hedefe bağlılık mükemmel bir komutanın özellikleri haline gelir.
*
Asla hakem tayin etmeyin; bu üçüncü bir kişinin sizin kaderinizi belirlemesidir. Böyle bir seçim zayıfın yararına olur.
*

Ava çıkınca avlanmaya hazır olun. Yanınıza en iyi ok ve yayınızı alın. Ormanda hayvanları kovalarken size en uygun olan giysileri giyin.
*
Baş olmayı istememelisiniz.
*

Zafer için elinizdeki en son kaynağı kullanmanızın gerekeceği günler için duygusal enerjinin bir kısmını saklayın.
*
Geri çekilip, toparlanma döneminde asla tüm enerjinizi ve çabanızı harcamayın.Bu yazı, attila kimdir, atiila kimdir hayatı, attila kimdir kısaca, attila neler yapmıştır, büyük avrupa hun imparatoru attila, attila sözleri, attila sözlük anlamı, devlet adamları sözleri, ile ilgilidir.