Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "esmaül hüsna anlamları ve sırları"

ESMAÜL HÜSNA (YA VASİU)

17 Ağustos 2022 Çarşamba / No Comments
dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, günlük dualar ve zikirler, el vasiu anlamı, el vasi, el vasi fazileti, el vasi anlamı, el vasi duası, el vasi ile ilgili ayetler, el vasi kaç defa okunmalı, ya vasi okuyanlar

EL- VASİU ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Vâsiu Yâ Allah” şeklindedir.

EL- VASİU zikri, ömür uzunluğu, rızık bolluğu ve sıhhat için günde 137 kere okunur.

Ya Vasi ismini zikreden kişilerin ahlakı güzelleşir, hırslarından ve buna bağlı olan sıkıntılarından kurtulur. Her yaptığı işte daima kolaylık bulur. İhlâsla bu zikre devam edenler bazı sırlara vakıf olurlar ve bu kişiler için perdeler kalkar.

Bu yazı; dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, günlük dualar ve zikirler, el vasiu anlamı, el vasi, el vasi fazileti, el vasi anlamı, el vasi duası, el vasi ile ilgili ayetler, el vasi kaç defa okunmalı, ya vasi okuyanlar ile ilgilidir.

ESMAÜL HÜSNA (YA MUCİB)

4 Ocak 2021 Pazartesi / No Comments
dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el mucib ne demek, el mucib ile ilgili ayetler, el mucib kaç kere okunmalı, ya mucib fazileti, ya mucib esması, ya mucib ne demek

EL MUCİB; 

Duaları, istekleri, dilekleri kabul eden, ihtiyaçları karşılayan, sıkıntıları gideren, kendisine dua edenlere icabet eden ve isteklerini geri çevirmeyen manalarına gelmektedir.

"Kullarım beni soracak olursa, muhakkak ki ben (onlara) çok yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da benim çağrıma cevap versinler ve Bana ima etsinler. Umulur ki doğru yolu bulmuş olurlar." Bakara/186

Şu ayrımın bilinmesi gerekir. Cevap vermek farklı, kabul etmek farklıdır. Ayet-i kerimede, Allah tarafından her duaya cevap verileceği vaat edilir; fakat kabul edileceği vaat edilmez. Kabul edip etmemek O’nun hikmetine bağlıdır. Dilerse aynı zamanda kabul eder, dilerse daha iyisini verir, dilerse duayı ahiret için kabul eder ve neticesi dünyada görülmez. Kulun menfaatine olmayan duayı dilerse hiç kabul etmez. 

"Bana dua ediniz ki size icabet edeyim." Ğafir/60

EL MUCİB ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Mucîb Yâ Allah” şeklindedir.

Bu ismi şerifi günde 3025 kere okumaya devam eden kimselerin duaları kabul olunur.

Her gün istekle ve ihlasla Ya Mucib ismini günde 55 kere okumaya devam eden kişilerin meşru dualarının Allah’ın izni ile kabul olacağı biliniyor. Ayrıca bir müslümanın bu zikre devam etmesi insanlar tarafından sevilmesini de sağlar.


Bu yazı; dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el mucib ne demek, el mucib ile ilgili ayetler, el mucib kaç kere okunmalı, ya mucib fazileti, ya mucib esması, ya mucib ne demek ile ilgilidir.

ESMAÜL HÜSNA (YA HAMİD)

5 Kasım 2020 Perşembe / No Comments
dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el hamid, el hamid anlamı, el hamid fazileti, el hamid duası, ya hamid fazileti, ya hamid 3844, ya hamid kaç kere okunur

EL- HAMİD; Çok övülen, övgüye layık olan, bütün varlığın kendi diliyle övdüğü ve ancak kendisine hamd edilen anlamlarına gelmektedir.

Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. Fatiha/1

Her Müslüman O’nu sevdiği kadar O’nu övmelidir de. Hamd ve övgünün yalnız Allah’a ait olduğunu bilmelidir.

Meleklerin de arşın etrafını kuşatarak, Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Zümer/75

Musa dedi ki: Siz yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz, iyi biliniz ki Allah hepinizden zengindir, Hamd edilmeye layıktır. İbrahim/8

EL- HAMİD ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Hamîd Yâ Allah” şeklindedir.

Bu ismi şerifi, kazancın genişlemesi için günde 3844 kere okumak faydalı olur.
Ya Hamid ismini sürekli zikredenler övgüye mazhar olurken, ahlakları amelleri ve sözleri güzel olur. Tüm mahlûkatın sevgisini kazanırken hem maddi hem de manevi olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır.

Bu ismi şerifi günde 5 vakit namazın ardından 100 defa zikretmeye devam edenler Allah’ın Salih ve Saliha kullarından olurken, dünya adeta o kulun hizmetçisi olur.

Bu yazı, dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el hamid, el hamid anlamı, el hamid fazileti, el hamid duası, ya hamid fazileti, ya hamid 3844, ya hamid kaç kere okunur ile ilgilidir.

ESMA-ÜL HÜSNA-1 (YA KADİR)

18 Haziran 2019 Salı / No Comments
Bu yazı, dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el kadir,el kadir arapça yazılışı, el kadir anlamı, ya kadir duası, el kadir zikri, ya kadir esması duası, el kadir ne demek, el kadir ne için okunur ile ilgilidir.

dualar, el kadir, el kadir ne demek, el kadir ne için okunur, el kadir zikri, esmaül hüsna anlamları ve sırları, ya kadir duası, ya kadir esması duası, ya kadir zikri, allahın isimleri ve anlamları ya kadir
EL-KÂDİR;

Güçlü, kuvvetli her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilen, her istediğini istediği şekilde yapmaya gücü yeten ve güç yetiren anlamlarına gelmektedir.

Şüphesiz Allah her şeye Kadir’dir. Bakara/148

Bütün âlemlere intizam sağlayan şüphesiz Hz. Allah’tır. Yeryüzünde her yaprağın düşüşü O’nun izniyledir, yine hiçbir dişi O’nun izni olmadan gebe kalamaz ve hiçbir canlı O’nun bilgisi dışında doğuramaz.

Allah Teâlâ, kudretine bir ayna olmak üzere kainatı yaratmıştır. Fezalarda, sayısı belirsiz âlemleri birbirine çarptırmadan düzenlemek Kadir isminin tecellisidir.

EL-KÂDİR ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Kâdir Yâ Allah” şeklindedir.

Bu zikri günde 305 kere okumaya devam eden kişi isteklerini yapmaya muktedir olur. Ya Kadir ismini sürekli zikreden kimseler arzu ettikleri her şeye kavuşurlar. Hastalar hastalıkları için okurlarsa Allah’ın izni ile şifa bulurlar.

Yine bu ismi şerifi her abdest sonrasında 100 kere okumayı adet haline getiren kimseler varsa eğer düşmanlarına karşı zafer kazanmış olurlar.

'Ya Allah' zikri için tıklayınız...
Bu yazı, dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el kadir,el kadir arapça yazılışı, el kadir anlamı, ya kadir duası, el kadir zikri, ya kadir esması duası, el kadir ne demek, el kadir ne için okunur ile ilgilidir. 

ESMAÜL HÜSNA (YA HAKK)

19 Eylül 2017 Salı / No Comments
dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el hakk isminin sırları, el hakk isminin anlamı, el hakk esması, ya hakk zikri, ya hakk anlamı, el hakk isminin anlamı, el hakk fazileti

EL-HAKK; Varlığı hiç değişmeden duran, ilah ve Rabb oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı ızhar eden, mülk sahibi, yok olmayan, varlığında şüphe bulunmayan, âdil manalarına gelmektedir.
Allah’ın hiç şüphesiz hak olduğunu bilecektir. Nur/25
Hakk, varlığı hakiki bulunan Zâtın ismidir. Varlığı daima sabittir.
Bu da şundandır ki, Allah Hakk’tır. (İnsanların) O’ndan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah, çok yücedir. Çok büyüktür. Lokman/30

EL-HAKK ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Hakk Yâ Allah” şeklindedir.
EL HAKK ismini doğru bir ibadet hayatına ve sağlam bir imana sahip olmak için, yine bununla birlikte başladığı işin sonunun gelmesi için günde 108 kere okumak gerekir.
Ya Hakk ismini zikreden kişiler gizli sırlara vakıf olurken, halk arasında sözü geçen güzel ahlaklı biri haline gelir. Batıldan uzak olur ve zikre devam edenler ibadetlerinde zorlanmazlar.


Bu yazı; dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el hakk isminin sırları, el hakk isminin anlamı, el hakk esması, ya hakk zikri, ya hakk anlamı, el hakk isminin anlamı, el hakk fazileti ile ilgilidir.

ESMAÜL HÜSNA (YA METİN)

/ No Comments
dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el metin, el metin anlamı, el metin duası, ya metin sırları, ya metin, ya metin duası, ya metin anlamı, ya metin kaç kere okunmalı

EL- METİN; Çok kuvvetli, çok dayanıklı, acizliği, za’fiyeti ve gevşekliği olmayan, çok sağlam ve netameli olan anlamlarına gelmektedir.
Allah için zorluk ya da kolaylık söz konusu değildir. Bir kâinatı dahi bir yaprağı yarattığı gibi yaratabilir. Allah Metin, güç ve kuvveti azalmayan, güçsüz düşmeyendir.
Şüphesiz Allah’ın kendisi, rızık verendir. Metin(sağlam olan) kuvvet sahibi olandır. Zariyat/58

EL- METİN ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Metin Yâ Allah” şeklindedir.
Bu ismi şerifi maddi ve manevi olarak güçlü ve sağlam olmak için günde 500 kere okumak gerekir.

Ya Metin ismini her gün zöhre saatinde 500 kere okumaya devam edenler, fakirlik görmez, zayıflığa düşmez, kötü ahlaktan kurtulur, maddi ve manevi anlamda kuvvetlenirler. Bir ay süre ile günde 1000 defa okumaya devam edenlerin bazı sırlara vakıf oldukları bilinir.

Bu yazı; dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el metin, el metin anlamı, el metin duası, ya metin sırları, ya metin, ya metin duası, ya metin anlamı, ya metin kaç kere okunmalı ile ilgilidir.

ESMAÜL HÜSNA (YA HAKİM)

/ No Comments
dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el hakim esmaül hüsna, el hakim ile ilgili ayetler, el hakim anlamı, el hakim, el hakim fazileti, ya hakim 6084, ya hakim faziletleri, ya hakim kaç kere

EL HAKÎM; Hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan, bütün işlerinde hikmet bulunan manalarına gelmektedir.
Allah Hakîm’dir. Faydasız, boş ve tesadüfî bir işi yoktur. Her emir ve fiilinin her yönüyle sonsuz fayda ve maslahatları vardır. Her yarattığı mahlûk, her yaptığı iş bütün kainat nizamı ile alakalıdır.
Şüphesiz Rabbin O’dur ki, (kıyamet gününde hesaba çekmek için) toplayacaktır. Şüphesiz O, Hakîm(hüküm ve hikmet sahibi)dir, her şeyi bilendir. Hicr/25
Her emrinin ve her işinin mutlak bir hikmeti vardır. Biz anlayamayız, algılayamayız ama “olan” her şeyin, “yaratılan” her şeyin, O’nun yasakladığı her şeyin, bilemediğimiz bir çok hikmeti vardır.

EL HAKÎM ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Hakîm Yâ Allah” şeklindedir.
EL HAKÎM zikri, günde 6084 kere hikmet sahibi ve ilim sahibi olmak için okunur.

Ya Hâkim ismini zikretmeye devam eden kişi ilim ve hikmet sahibi olurken, Cuma günleri 6084 kez okumak çok efdaldir.

Bu yazı; dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el hakim esmaül hüsna, el hakim ile ilgili ayetler, el hakim anlamı, el hakim, el hakim fazileti, ya hakim 6084, ya hakim faziletleri, ya hakim kaç kere ile ilgilidir.

ESMAÜL HÜSNA (YA VELİYY)

/ No Comments
dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el veliyy, el veliyy isminin fazileti, ya veliyy celle celalühü fazileti, ya veliyy, ya veliyy isminin sırları, ya veliyy anlamı, ya veliyy duası

EL- VELİYY; Dost, seven, görüp gözeten, yardım eden, sevdiği kullarının dostu olan anlamlarına gelmektedir.
Allah, sevdiği kullarına yardım eder. Sıkıntılarını, darlıklarını kaldırır, ferahlık verir. Karanlıklardan kurtarır, nurlara çıkarır.
Ebu’d Derda (RA) Hazreti Resulullah’ın Dâvud peygamber için insanların en çok ibadet edeniydi; dedikten sonra şöyle anlatıyor.
Davud’un duasında sözü şuydu; “Allah’ım senden seni sevmeyi, seni seveni sevmeyi, senin sevgini ulaştıracak ameli sevmeyi dilerim. Allah’ım, sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl” Tefsiru’l Kur’an/39

EL- VELİYY ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Veliyy Yâ Allah” şeklindedir.
Bu ismi şerifi, her işinde Allah’ın yardımına mazhar olmak için günde 2116 kere okumak gerekir.

Ya Veliyy ismi şerifini sürekli zikreden kişilerin kıyamet gününde hesapları çabuk görülür. Okuyanın içi ve dışı temizlenirken, Allah katında da dereceleri artar. Bu ismi şerifi gece ve gündüz 10 bin defa okuyan Allah’ın veli kullarından olur.

Bu yazı; dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el veliyy, el veliyy isminin fazileti, ya veliyy celle celalühü fazileti, ya veliyy, ya veliyy isminin sırları, ya veliyy anlamı, ya veliyy duası ile ilgilidir.