Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "islam büyüklerinden öğütler"

ALİMLERDEN NASİHATLAR-2

14 Ekim 2017 Cumartesi / No Comments
Haris el-Muhasibinin Öğütleri, evliyaların sözleri, evliyalardan öğütler, islam büyüklerinden öğütler, evliyalardan nasihatler,  büyük alimlerden nasihatler, dini öğütler

ALTIN ÖĞÜTLER

Evliyânın büyüklerinden Hâris el-Muhâsibî (rahmetullahi teâlâ aleyh) bu­yurdular ki:

Hâris el-Muhâsibî Öğütleri-1

“Nefsinin isteklerinden ve öfke ile hareket etmekten uzak dur.

En önde gelen vazifelerinden birisi de, yumuşak olmak ve dik­katli hareket etmek olsun.”

Hâris el-Muhâsibî Öğütleri-2

“İlmiyle takvâsını, ameliyle basiretini ve aklıyla mârifetini arttıran kim­senin izinden yürü.”

Hâris el-Muhâsibî Öğütleri-3

“Kul için en doğru yol, ilimle amel etmek, Allahü teâlânın korkusuyla ha­ramlardan sakınmaktır.

Günahla nefsini yâd etme. Günahta ısrâr etme.

Fakirlik zamanında Allahü teâlâya sığın, her hâlinde Allahü teâlâya muhtâc ol ve O´nun her emrinde O´na tevekkül et.”

Hâris el-Muhâsibî Öğütleri-4

“Sana zulmedeni affet.

Amelinle mağrûr olmaktan sakındığın gibi, ilimle gururlanmaktan sakın.

Yakınının, fakirin ve komşunun hakkını gö­zet.

Konuş­madan hoşlanmayanın yanında konuşma.

Mazlum kardeşine yardım et. Zamâ­nını iyi değerlendir.”

Hâris el-Muhâsibî Öğütleri-5

“Günahlar gaflet getirir.

Gaflet ise, kalbin katılaşmasına sebeb olur.

Kalbin katılaşması, insanı Allahü teâlâdan uzaklaştırır ve Allahü teâlâdan uzaklık ise, Cehennem´e götürür.”

Hâris el-Muhâsibî Öğütleri-6

“Câhillerin ahlâkından, günahkârların meclisinden, kendini beğe­nenlerin iddiâlarından, mağrûrların isteklerinden ve ümitsizlerin ümitsiz­liklerinden sakın ve uzak dur.

Hak ile amel et. Allahü teâlâya güven. Emr-i mârûf ve nehyi anilmünker yap.”

Kıymetli kardeşim!

Kendinize geliniz.

Aklınızı başınıza alınız.

Allahü teâlâdan korkunuz.

Şeytan sizi aldatmasın.

Şeytan ve onun yardımcıları, Allahü teâlânın huzûrunda perişan olacaklardır.”

Hâris el-Muhâsibî Öğütleri-7

“Dilin farzı ve vazifesi; sükûnet ve öfke zamanla­rında doğruluktan ayrılmamak. Gizli ve açık hiç kimseye eziyet etme­mektir.

Gözün farzı ve vazifesi; haramlardan korunmaktır.

Kulağın farzı ve vazifesi, helâl ol­mayan şeyleri dinlememektir. Lisanından sonra, in­sanoğlu için en tehlikeli âzâ kulağıdır. Çünkü kulak, kalbin en büyük elçi­sidir. Fitne bataklığına en fazla dalan kulaktır.

Burnun farzı ve vazifesi; burun, kulak ve göze tâbidir. Dinlemesi ve bakılması câiz olmayan bir şeyin koklanması da câiz değildir.

Ellerin ve ayakların farzı ve vazifesi; Allahü teâlâ tarafından haram kılınan şeylere uzan­maması ve başkaları­nın hakkından sakınmasıdır.” Haris el-Muhasibinin Öğütleri, evliyaların sözleri, evliyalardan öğütler, islam büyüklerinden öğütler, evliyalardan nasihatler, evliyanın nasihatleri, büyük alimlerden nasihatler, dini öğütler ile ilgilidir.