Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "kötülük ile ilgili sözler"

EN BÜYÜK KÖTÜLÜK

23 Ocak 2017 Pazartesi / No Comments
Jean françois lyotard, resimli mesajlar, umuda hapsetmek, umuda yolculuk, umudunu kaybetme, yalan söylemek, kötülük nedir felsefe, en büyük kötülük, kötülük ile ilgili sözler, felsefede kötülük

KÖTÜLÜK

İnsana yapılacak en büyük kötülük;
onu bir umudun içine hapsetmektir.
İnsana umut vermek,
onun umudu olmaktır.
Umut ise insanı hayata bağlar.
Ancak insanı umutlandırıp
yerine getirmemek ise;
insanı umuda hapsetmektir.
Aldatmaktır, yalan söylemektir.
Kimsenin umudunu kırmayın.

*

KÖTÜLÜK NEDİR

Kötülük Nedir Tanım Anlamı Kötü insanın Özelliği ilgili Sözler FelsefeKötülük, Şer, Fenalık ya da Kemlik 1. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı 2. Zararlı, tehlikeli 3. Korku, endişe veren 4. Kaba ve kırıcı 5. Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan. 6. zarf. Aşırı, çok. Kökenbilim sözlüğünde Kem Uygur Türkçesi 1. hastalık, ağrı, ıztırap, 2. eksik, noksan, kusurlu Fena yokolma, zail olma ölüm, ölümlü dünya < Arapça fana kötü, < gün dönümü, akşam. anlamına gelir.Kötü, bazı yabancı sözcükleri karşılamak amacıyla cumhuriyet döneminde yayılmıştır. Günlük hayatta birçok karşılığı mevcut. Biz burada “ahlaki olumsuzluk” anlamını irdeleyeceğiz.

Kötü, genellikle “iyinin zıttı”  olarak betimlenir.  Kötülük dini metinlerde doğa üstü bir güç olarak tasvir edilmiştir. Genellikle zamana- kişiye ve mekana göre değişen bir “sıfat”tır. Bir yakıştırmadır. Ancak evrensel- genel geçer kötü tanımı da yapılagelmiştir. Kötülük genellikle bencillik, cahillik, menfaatçilik ve ihmalkarlıkla ilişkilendirilir.  Genel ve kısa bir tanım yapmak gerekirse “çevreyi ihmal etmektir.” Etraftakilerden bağımsız olduğunu düşünmek, ötekileri fark edememek, kötülüktür. Aslında kişi önce kendisine kötüdür. “Keskin sirke küpüne zarar” demişler. Kötü, önce kendisine kötüdür. Her şeyin birbiri sayesinde var olduğunu akıl edememiş kişiye “kötü” denir. Canlılar içinde insanın da kötü olduğu söylenebilir. Ancak bir insanın her zaman kötü olamayacağı gibi, insanlık da her zaman kötü değildi. Ne zaman ki doğadan koptuk, doğayı sömürmeyi gelişkinlik saydık: o zaman kötülüğü de icat ettik. Birey de kendi geçici varlığını öne çıkarmak istediğinde kendi kötülüğünü icat etmiş demektir. Sonsuz zaman ve mekanda ufacık görüntülerimizi bazen kötülükle yanıltabiliyoruz. Bu da öncelikle kişinin kendisine zarardır. “Kendisi” elbette ailesi- çevresi ve toplumudur. Bencil olmak makro bireye zarar vermektir. Bütüne zarar vermek içinde bulunulan parçayı da etkileyecektir.

FELSEFEDE KÖTÜLÜK

Spinoza’ya göre iyi: bize faydalı olandır. Karşıtı olan kötü ise:  iyi bir şeye sahip olmamızı engelleyendir.Nietzsche hristiyan ahlakı olarak nitelendirdiği “kötülük” anlayışını reddeder. Hristiyanlığın köle ahlakına sahip olduğunu, efendisini ve güçlüleri eleştirmek için “kötülük” kavramını büktüğünü söyler. Nietzsche’ye göre: “Hristiyanların yeni dünyayı çirkin ve kötü göstermeyi çözüm olarak görmesi, dünyayı kötü ve çirkin hale getirmiştir.” Immanuel Kant evrensel ahlak yasasını savunmuştur. Ona göre herhangi bir eylem tüm zaman ve mekanlarda uygulanabilir olmalıdır. Bir şeyin kötü ya da iyi olarak nitelendirilmesi her an aynı şekilde nitelendirilmesine bağlıdır. Örneğin “yalan söylememeliyiz.”  önermesi ancak hiçbir koşulda yalan söylemezsek geçerlidir. 

KÖTÜLÜKLE İLGİLİ SÖZLER

Ümitsizliğe kapıldığımda, gerçek ve sevginin yolunun her zaman kazandığını hatırlarım. Tiranlar ve katiller var olmuştur. Bir süreliğine yenilmez bile görünmüşlerdir. Ancak sonuçta, her zaman kaybolurlar. Hep bunu düşünmek… Mahatma Gandi

Şiddete karşı çıkıyorum çünkü iyiymiş gibi göründüğünde yaptığı iyilik geçici; yaptığı kötülük ise kalıcıdır. Mahatma Gandi

Kötülüğün kazanması için tek gerekli şey: iyilerin bir şey yapmamasıdır. Edmund Burke

İnsan en zalim hayvandır. Friedrich Nietsche

Kim senin yasanı çiğnemedi ki söyle? Günahsız bir ömrün tadı ne ki söyle. Yaptığım kötülüğü kötülükle ödetirsen, sen ile ben arasında ne fark kalır ki söyle. Ömer Hayyam

Dünya üç beş bilgisizin elinde; Onlarca her bilgi kendilerinde. Üzülme; eşek eşeği beğenir; hayır var sana “kötü” demelerinde. Ömer Hayyam

Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer, ama kötü insanlar yüzünden değil, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden. Albert Einstein

İyiyle kötüyü ayıran çizgi kalbin içinden geçer. Peki kim kendi kalbinin bir parçasını yok etmek ister? Aleksandr Solzhenitsyn

Kabalık, zayıf insanın güç gösterisidir. Eric Hoffer

Dünyadaki kötülük, neredeyse daima cehaletten gelir ve iyi niyet aydınlanmamışsa kötü niyet kadar zarar verebilir. Camus 

“Acı gerçek şudur ki çoğu kötülük, iyi veya kötü olma konusunda asla bir seçim yapmamış insanlar tarafından yapılır. Hannah Arendt, Vom Leben des Geistes (Aklın yaşamı) (1978)Jean françois lyotard, resimli mesajlar, umuda hapsetmek, umuda yolculuk, umudunu kaybetme,  yalan söylemek, kötülük nedir felsefe, en büyük kötülük, kötülük ile ilgili sözler, felsefede kötülük