Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "sufi sözler"

HACI BEKTAŞ-İ VELİ'DEN HİKMETLİ SÖZLER

17 Ağustos 2022 Çarşamba / No Comments
acı bektaşi veli sözleri, hacı bektaşi veli tweter sözleri, altın sözler, tasavvuf sözleri, tarikat sözleri, sufi sözler, hacı bektaşi veli sözleri facebook, bektaşi sözleri,


EN GÜZEL HACI BEKTAŞİ VELİ SÖZLERİ

*Abdal, Hakk’a hayran olandır.                                              

*Adalet her işte, Hakk’ı bilmektir.

*Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.

*Âdem’in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.

*Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır.

*Allah ile gönül arasında perde yoktur.

*Ara, bul.

*Araştırma, açık bir sınavdır.

*Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.

*Ariflerin içinde, murdar nesne (kötülük) eğlenmez.

*Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.

*Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.

*Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

*Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.

*Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir.

*Cahiller ve hak tanımazlara, sükût ile karşılık veriniz.

*Cennet için ibadet geçersizdir.

*Çalışan insan kötülük düşünmez.

*Çalışmadan geçinenler, bizden değildir.

*Daima iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.

*Devletli odur ki; cehli sile, gafletten uyanıp kendini bile.

*Dil mızraktan, daha derin yaralar.

*Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.

*Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.

*Doğruluk dost kapısıdır.

*Düşmanınızın bile, insan olduğunu unutmayınız.

*Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu

*Düşünce, davranış ve sevgiyi, Allah lezzeti olarak tadın.

*Edep elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız.

*Elden gelen her iyiliği, herkese yapınız.

*Eline, diline, beline sahip ol.

*En büyük keramet çalışmaktır.

*En yüce servet, ilimdir.

*Göze nur gönülden gelir.

*Hak güneşten daha zahirdir.

*Hakk’a erişebilmek için, büyüklere ve doğrulara yaklaşın.

*Hakikatin ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.

*Hamı pişiremezsen bari pişmişi ham etme.

*Her ne arar isen, kendinde ara.

*Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.

*Hükümdar (idareci), ancak adaleti ile başarılı olur.

*İbadetin yeri başkadır, işin yeri başkadır.

*İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.

*İlim, hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.

*İlim beşikte başlar, mezarda biter.

*İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

*İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz.

*İncinsen de, incitme. İnsan dilinin arkasında gizlidir.

*İnsanın kemali, ahlâk güzelliğidir.

*İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.

*İnsanın gerçek güzelliği, sözünün güzelliğidir.

*İslâm’ın temeli güzel ahlâk; ahlâkın özü bilgi; bilginin özü akıldır.

*Kadınlarınızı okutunuz, kadınları okumayan millet yükselemez.

*Kanaatkâr olanlar, en büyük zenginliğe sahiptir.

*Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.

*Kendini tanımayan, Yaratan’ı da bilemez.

*Kibrin aslı şeytan, tevazuunun aslı Rahman’dır.

*Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.

*Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir.

*Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebisizlik, hıyanet Hakk’ı inkâr eder.

*Murada ermek, sabır iledir.

*Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.

*Nebiler, Veliler, insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.

*Nefsine ağır geleni, kimseye tatbik etme.

*Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et.

*Özünde ve sözünde temiz olmayanların, imanı tam değildir.

*Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.

*Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.


Bu yazı, hacı bektaşi veli sözleri, hacı bektaşi veli tweter sözleri, altın sözler, hikmetli sözler, tasavvuf sözleri, tarikat sözleri, sufi sözler, hacı bektaşi veli sözleri facebook, bektaşi sözleri, ile ilgilidir.