Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "tevekkül sözleri"

TEVEKKÜL ETMEK AHMAKLIK MI?

8 Ekim 2021 Cuma / No Comments
ahmak, çalışmak, iş, işçi, işçi alımı, işçilik, işkur, resimli mesajlar, tevekkül nedir, tevekkül sözleri, tevekkül ile ilgili sözler, bedizüzzaman sözleri, said nursi sözleri, ertuğrul gazi sözleri,

Ahmak çabalar, 
iş olacağına varır.

*

Tevekkül ile ilgili sözler 

Tevekkül nedir? 

Tevekkül,  Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak, bağlanmak ve sığınmak anlamlarına gelmektedir.

Dini terim olarak tevekkül ne anlama gelmektedir?

Tevekkül’ün dini terim olarak anlamıysa, bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü önlemi alarak; elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra kalben Allah’a bağlanıp ona güvenmek, sonucu sadece ve sadece Allah’tan beklemek anlamına gelmektedir.

Tevekkül nedir? Örnek vererek açıklayınız?

Sınava çalışan öğrencinin yüksek not almak için dua etmesi ve sonucunu Allah’a bırakmasıdır. Çaşılmadan sınava girip sonucu beklemek tevekkül olmaz.
Hasta bir kişinin tüm ilaçlarını zamanında aldıktan sonra şifa istemesi.
Yolcuk sırasında emniyet kemeri takıldıktan sonra Allah’a sığınması.

 Tevekkül ile ilgili sözler

Tevekkül Hz. Peygamber s.a.v.’in hali ve ahlâkıdır. Çalışıp kazanmak Rasulullah s.a.v.’in sünnetidir, peygamberin yolundan gitmek isteyen sünnetini terk etmesin. Sehl bin Abdullah Tüsterî (r.a.)
*
Tevekkül, ilahi kaza ve hükümlere itirazsız teslim olmaktır. (İbn Mesrûk r.a.)
*
Tevekkül, sadece içinde bulunulan günün geçim derdine düşmek, yarın düşüncesini kalpten silmektir. Ebu Bekir Zekkak (r.a.)
*
Yüce Allah’ın verdiği rızıktan bir hırs ve tamah göstermeden yemek içmektir. Ebu Ali Dekkâk (r.a.)
*
Gerçek tevekkül sahibi olan kimse, bulunduğu beldede kendisinden daha muhtaç biri varken orada bir şey yemez. Hallac-ı Mansur (r.a.)
*
Baş eğmeziz edaniye dünya-yı dun içün,
Allah’adır tevekkülümüz itimadımız. Baki
*
Bize, hepimize düşen Allah’a tevekkül etmektir. Ertuğrul Gazi
*
Sağlam bir kalp tevhid, tevekkül, yakîn, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar. Abdulkadir Geylani
*
Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibâdet yapmaktan hayırlıdır. Abdullah Bin Menazil
*
Tevekkül kalbin mala ve mülke, genel olarak da yaratılmış olan şeylere güvenmeyip sadece Allah’a dayanması, Allah’ın kendisine istediklerini verdiği zaman hissettiği duygularla vermediği zamanki duygularının aynı olmasıdır. İbrahim Havvas
*
Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek; esbaba teşebbüs ise bir nevi dua-yı fiilî telâkki ederek, müsebbebatı yalnız Cenâb-ı Hakk’dan istemek ve neticeleri O’ndan bilmek ve O’na minnettar olmaktan ibarettir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleriahmak, çalışmak, iş, işçi, işçi alımı, işçilik, işkur, resimli mesajlar, tevekkül nedir, tevekkül sözleri, tevekkül ile ilgili sözler, bedizüzzaman sözleri, said nursi sözleri, ertuğrul gazi sözleri,