Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "tiryaki sözler"

ASALET

19 Şubat 2017 Pazar / No Comments
asalet, cenap şehabettin, iskarpin, kır, kirletmek, potin, resimli mesajlar, tiryaki sözler, asalet nedir, asaletle ilgili sözler, asalet sözleri, hz muhammed soy ırk sözleri, mevlana asalet sözleri

ASALET NEDİR?

Asalet;
ister iskarpin giysin,
ister potin giysin,
bastığı yeri kirletmez...Cenap Şehabettin
*
ASALET

Asalet, kişisel gelişim ve psikoloji kitaplarında yer almayan bir insan özelliğidir. Asil; vekil olmayan, bozulmamış, kendine ait özelliklerini koruyan,  dengi bulunmayan, erdemli, faziletli,  güvenilir kişi demektir.
Asalet; insanlara eğitimle verilemez. Asaletin büyük bölümü soydan, atadan, cibilliyetten, kültürden ve genlerden gelir.
Asil insan için atalarımız: “Asil azmaz, bal kokmaz; kokarsa yağ kokar, çünkü aslı süttür.” Der.
Fuzuli ise; “Mey biter saki kalır, her renk solar haki kalır. Diploma insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa,  eşeklik baki kalır.” Diyor. Bu girişten sonra asil kişinin özelliklerinden bazılarını sıralayalım:
-Asil insan; ne denli sarsıntı geçirirse geçirsin, bozulmaz, yozlaşmaz, bayağılaşmaz, soyluluğunu korur.
-Asil insan;  vakur duruşlu, açık sözlü, ilkeli, basit hesaplar peşinde koşmayan, fırsatçı olmayan insandır.
-Asil insan; gözü tok, sözüne sadık, metanet sahibi, özgür ruhludur.
-Asil insan;  ağırbaşlı, vakur,  karizmatik, lider ruhlu, ferasetlidir.
-Asil insan; hak etmediği bir şeyi talep etmez, ama hakkını da yedirmez.
Asil insan; asla ruhunu satmaz, ruhu saftır.  Diz çökmez, gururludur, el etek öpmez.
Napolyon der ki: “İnsanı yücelten iki meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının namuslu olması… İşte bu meziyetler Türk milletinde mevcuttur. Onun içindir ki,  Türkler ölür, fakat mağlup olmazlar.!”
Gönüller Sultanı Mevlana ile bitirelim:
 “Asalet;  boyda değil, soyda.
İncelik;  belde değil, dilde.
Doğruluk; sözde değil, özde:

Güzellik; yüzde değil, yürekte!... olur.”
*
ASALETLE İLGİLİ SÖZLER

Soylarınız ahlakınızdır; soplarınız da yaptığınız işler...Hz.Muhammed(sav)

Asalet doğruluktan değil duruluktan gelir. Körlük nankörlüktür. Bu dünyada marifet nefsi silmek değil, belki nefsi bilmektir...Hacı Bektaş Veli

Güzel bir bakış, tatlı bir tebessüm en büyük soyluluk düşkünlerinin bile düşüncelerini değiştirecek güce sahip değil midir?..Samipaşazade Sezai

Asil ulvi bir karakter, tesadüf veya teveccüh eseri değildir. Sürekli çalışmasının, dürüst düşünmenin ve bu gayeye varmak için yapılan bir fikir mücadelesinin neticesidir...James Allen

Akıllılık dersen tedbir gibisi; asalet dersen güzel huy gibisi ve zenginlik dersen kanaat gibisi yok...
Beydeba

Bu dünyada güzellik bir hayal, sezgi bir efsane, asalet ve zerafet, insanın üstünde hafif bir cilaydı...
Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Tedbir gibi akıl, güzel huy gibi asâlet olmaz...İmam Gazali

İnsanın hakiki asaleti, faziletten gelir doğuştan değil...Epictetos

Soylu musun? Geçmişini kağıt üzerinde değil hayatında göster...Cenap Şahabettin

Asaletin, kabiliyet noktası telafi edilebileceğine hiçbir zaman inanmadım...Bismarck

Asil ruhlu insan başkasının felaketine üzülür; alçak ruhlu ise buna sevinir...Kung Yang

Suçu bağışlayan asildir, ancak özür dileyen daha asildir...Alphonse Daudet

Gurur insana mahsus bir histir, asil bir kadına lazım olan gülünçlükle kaynaşmış bir gurur değil, yaptığı herşeye hattâ gurursuz gözüken davranışlara bile asalet katan vakardır...Ahmet Altan

Onlar asil doğmuşlar çocuğum; bize de asil ölmek kalmış...Arif Nihat Asya

İnsan, her yerde aynı insandır ve bir insan yaratılışında asalet olmadı mı dünyanın tacını giyse, yine çıplak kalır...Montaigne

Soylu babaların, soylu çocukları olur...Euripides

Asil bir insan dokuz şeye en büyük dikkat ve itinayı göstermelidir: Gözlerine dikkat etmelidir; açıkça görmesi için. Kulaklarına dikkat etmelidir; vuzuhla işitmesi için. Yüzüne dikkat etmelidir; hürmet telkin etmesi için. Sözlerine dikkat etmelidir; doğru olması için. Kafasındaki tereddüt ve şüpheye dikkat etmelidir; başkalarına sormak ve öğrenmek için. Hiddetine dikkat etmelidir; doğacak güçlükleri önlemek için. Faydalı olanı ararken dikkat etmelidir; adaleti uygun olarak düşünmek için…Konfüçyüs

Düşüncelerinle yaptığın iş de soylu olsun...Longfellow

Asilane yaşamak; ancak asilane hareket etmekle mümkündür...Blackie

Yalnız hayatını kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen kimseden, asil düşünceler beklemek çok güçtür...Jean J.Rousseau

İnsan, diğer insanlardan hiçbir şey istememeye onlara hep vermeye alıştığı zaman, elinde olmadan soylu davranır...Friedrich Nietzsche

Soylu kanını çarşıya gönder de bak, neler getiriyor...Thomas Fuller

Asalet sahibi kişi, verilenin değerine değil veriliş şekline önem verir...Plutarchus

Benim asaletim benimle başlar. Çocuklarımın, benden alacakları asaletle satacakları çalım ise hiçbir zaman benimki kadar haşmetli olmayacaktır...Napoleon

Babadan gelen asalet, insanın gayretini kırar...Francis Bacon

Soylu kan, tesadüfi bir zenginliğin sonucudur...Goldoni

Yeminden çok, karakter asaletine güven...Atinalı Solon

Asalet; boyda değil soyda, incelik; belde değil dilde, doğruluk; sözde değil özde, güzellik; yüzde değil, yürekte olur...Mevlana

asalet, cenap şehabettin, iskarpin, kır, kirletmek, potin, resimli mesajlar, tiryaki sözler, asalet nedir, asaletle ilgili sözler, asalet sözleri, hz muhammed soy ırk sözleri, mevlana asalet sözleri