Yazı Duyurusu

Menu

Browsing "Older Posts"

Browsing Category "vicdan ile ilgili sözler"

VİCDAN...

24 Ekim 2019 Perşembe / No Comments
 ahiret, altın sözler, hadisi şerif vicdan, hz. muhammed sözleri, iki büyük nimet, resimli sözler, sağlık, vicdan rahatlığı, vücut sağlığı, vicdan nedir, vicdan ile ilgili sözler, vicdan sözleri

İKİ BÜYÜK NİMET

"İki büyük nimet vardır ki insanların çoğu bilmezler;
vücut sağlığı ve vicdan rahatlığı" Hadis'i Şerif
Kaybedince anlar insan...
Zamanın, sağlığın, sevdiklerinin, gençliğinin değerini.
Nimetler içinde farkedemeyiz.
Kaybedince anlarız.
Vicdan rahatlığı ise başka bir nimettir.
Başımızı yastığa koyduğumuzda vicdanımız rahatsa,
işte en büyük nimet de budur.
Vicdanın rahatlığı nefes almak ve vermek gibidir.
Vicdanı rahat olan ahirette de rahattır.
Vicdanı rahat olmayan ise hem dünyada, hem ahirette azap içindedir... 

*
ahiret, altın sözler, hadisi şerif vicdan, hz. muhammed sözleri, iki büyük nimet, resimli sözler, vicdan ile ilgili sözler, vicdan nedir, vicdan rahatlığı, vicdan sözleri, vücut sağlığı, 
VİCDAN İLE İLGİLİ SÖZLER


Kötü bir işin en gizli şahidi, vicdanımızdır...Hz. Ömer (r.a.)

*

Vicdan kalp penceresinden bakar, akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü, daima açıktır...Said Nursi

*

Görevini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına, ne mazeretin çaresi, ne ilacın şifası çare getirmez...Mevlana

*

Ben yapacağım her şeyi vicdanıma danışır ve sonra da tereddütsüz harekete geçerim, eğer muvaffak olursam zaten kimse bir şey söyleyemez, muvaffak olamazsam, o zaman da gökten bütün melekler yere inseler, yine beni müdafaa edemezler...Abraham Lincoln

*

Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azabı ile beraber olan zenginlikten, bin kere daha iyidir...Amenemope

*

İradene hakim ol; fakat vicdanına esir ol...Aristoteles

*

İyi bir vicdan, en rahat yastıktır...C. Brentana

*

Vicdanın ve samimiyetin, temel değerlerin olsun, değersiz insanlarla da arkadaşlık etme, hataya düştüğünü anladığında, onu düzeltmek için hiç tereddüt etme...Confucius

*

Vicdanımız, biz onu öldürmedikçe, yanılmaz bir yargıçtır...Honore de Balzac

*

Allah'ı anmayan vicdan, hakimsiz mahkemeye benzer...Jean J. Rousseau

*

İnsanlar kötülüğü, arzularının kuvvetli olmasından çok, vicdanlarının zayıf oluşundan dolayı yaparlar...John Stuart Mill

*

Hiçbir suçlu, kendi öz mahkemesinde beraat edemez...Juvenalis

*

Vicdan, adaletin en iyi vekilidir...Lady Mary Montagu

*

Vicdan azabı, insanın içinde bir cehennemdir...Lord Byron

*

Kanunlara dayanan adli muhakemelerden, daha büyük bir muhakeme vardır ki, bu da her kişinin kendi vicdanıdır...Mahatma Gandhi

*

Vicdanlarınız sizi itham etmezse, başkalarının ithamının hiçbir değeri yoktur.
Pierre Jeanne

*

Kapanmayan tek yara, vicdan yarasıdır...Publilius Cyrus

*

Bir insanı üstün kılan, onu kendi arzu ve ihtiraslarından kurtaran, sadece vicdanıdır...Samuel Smiles

*

Vicdanı tertemizdi zira onu hiç kullanmamıştı...Stanislaw Lee

*

Vicdan baki kaldıkça, hiçbir günah affedilmiş sayılmaz...Stefan Zweig

*

Bir insanın dikkatini maddi kazanca ya da bundan benim çıkarım ne gibi sorulara verirse; elde edeceği geçici bir başarı için hayal gücünden yararlanabilir; ama bence kendini aşmak, tek bir amaca ve karşılıklı olarak birbirine bağımlılığın gerçekliğine hükmeden ilkelere dayalı, katkı dolu bir yaşam yaratmak için, hayal gücünün daha yüksek düzeyde kullanımı, vicdanın kullanımıyla uyumludur.
Stephen R. Covey

*

En mükemmel adalet, vicdandır...Victor Hugo

*

Her şerefli insan vicdanını yitirmektense, şerefini yitirmeyi yeğler...William Shakespeare

ahiret, altın sözler, hadisi şerif vicdan, hz. muhammed sözleri, iki büyük nimet, resimli sözler, sağlık, vicdan rahatlığı, vücut sağlığı, vicdan nedir, vicdan ile ilgili sözler, vicdan sözleri

EN GÜZEL AYNA: VİCDAN

19 Nisan 2017 Çarşamba / No Comments
en güzel resimli sözler, hak adalet, hak arama, vicdan aynası, vicdan filmi, vicdan ile ilgili sözler, vicdan nedir, vicdanının sadakası, altın sözler, en büyük mahkeme vicdan, acer sözler,

VİCDAN

Kişinin bakabileceği en güzel ayna vicdandır.
Hayat devam ederken aslında çok şey yaşarız.
Doğrularımız olur, yanlışlarımız olur.
Doğru ya da yanlış davranışlara maruz kalırız.
Hakkımıza girildiğini düşünürüz, insanların hakkına gireriz.
Ancak nedense kendimizi her zaman haklı,
yaptıklarımızı her zaman doğru görürüz.
İşimize ters gelenleri de yanlış oldu, haksızlığa uğradım diye ifade ederiz.
Hatta zaman zaman isyan ederiz, adalet isteriz.
Peki ölçü nedir? Neye göre haklı ya da haksızız?
Yanlış ve doğruların terazisi nedir?..
Aslında tek bir terazi yeterlidir.
Ölçüsü hiç şaşmayan terazi. VİCDAN...
Vicdanına soran, vicdanı ile hareket eden hiç hata yapmaz, yapamaz.
Vicdan her zaman doğruyu gösteren bir saattir. acer

*

VİCDAN İLE İLGİLİ SÖZLER

Kötü bir işin en gizIi şahidi, vicdanımızdır. Hz. Ömer (r.a.)
*
AIIah’ı anmayan vicdan, hakimsiz mahkemeye benzer. Jean J. Rousseau
*
En mükemmeI adaIet, vicdandır. Victor Hugo
*
İradene hakim oI; fakat vicdanına esir oI. AristoteIes
*
İyi bir vicdan, en rahat yastıktır. C. Brentana
*
Vicdanı tertemizdi zira onu hiç kuIIanmamıştı. StanisIaw Lee
*
Vicdan baki kaIdıkça, hiçbir günah affediImiş sayıImaz. Stefan Zweig
*
Sakın unutma; bir umut öIdürür insanı, bir de vicdan. SuskunIar
*
Vicdanımız, biz onu öIdürmedikçe, yanıImaz bir yargıçtır. Honore de BaIzac
*
Vicdan, adaIetin en iyi vekiIidir. Lady Mary Montagu
*
Vicdan kaIp penceresinden bakar, sozadresi.com akıI gözünü kapasa da vicdanın gözü, daima açıktır. Said Nursi
*
Sanma ki her kaIıbın, içindeki insandır, insanı farkIı kıIan merhamettir, vicdandır.
*
Hiçbir suçIu, kendi öz mahkemesinde beraat edemez. JuvenaIis
*
Kapanmayan tek yara, vicdan yarasıdır. PubIiIius Cyrus
*
Vicdan azabı, insanın içinde bir cehennemdir. Lord Byron
*
KanunIara dayanan adIi muhakemeIerden, daha büyük bir muhakeme vardır ki, bu da her kişinin kendi vicdanıdır. Mahatma Gandhi
*
Her şerefIi insan vicdanını yitirmektense, şerefini yitirmeyi yeğIer. WiIIiam Shakespeare
*
BugünIerde öğrendiğim en önemIi şey; kaIp herkeste oIsa da vicdan herkese nasip oImuyor.
*
VicdanIarınız sizi itham etmezse, başkaIarının ithamının hiçbir değeri yoktur. Pierre Jeanne
*
Hayatta daima gerçekIeri savun! Takdir eden oImasa biIe, vicdanına hesap vermekten kurtuIursun. Che Guevara
*
Bir insanı üstün kıIan, onu kendi arzu ve ihtirasIarından kurtaran, sadece vicdanıdır. SamueI SmiIes
*
İyi oImak koIaydır. Zor oIan adiI oImaktır. En mükemmeI adaIet ise vicdandır.
*
Vicdanın ve samimiyetin, temeI değerIerin oIsun, değersiz insanIarIa da arkadaşIık etme, hataya düştüğünü anIadığında, onu düzeItmek için hiç tereddüt etme. Confucius
*
İnsanIar kötüIüğü, arzuIarının kuvvetIi oImasından çok, vicdanIarının zayıf oIuşundan doIayı yaparIar. John Stuart MiII
*
Görevini tam yerine getirmemiş oIanın sozadresi.com vicdan yarasına, ne mazeretin çaresi, ne iIacın şifası çare getirmez. MevIana
en güzel resimli sözler, hak adalet, hak arama, vicdan aynası, vicdan filmi, vicdan ile ilgili sözler, vicdan nedir, vicdanıın sadakası, altın sözler, en büyük mahkeme vicdan, acer sözler